Filmweb
 
 

Woman

FILMINFORMASJON

Hva vil det si å være kvinne? For å finne svar har Yann Arthus-Bertrand (Frankrike) og hans medregissør Anastasia Mikova (Ukraina) reist verden rundt og gjort to tusen intervjuer med kvinner fra femti forskjellige land. Dette er kvinner med vidt forskjellige livserfaringer, livssyn og sosioøkonomiske forutsetninger. Snarere enn å forsøke å finne frem til et fasitsvar, lar filmen ganske enkelt kvinnene snakke.

Etter hvert som vi hører unge og gamle kvinner uttale seg om sine drømmer, redsler og lidenskaper – om jobb, kjærlighet, barn, familie, kropp, seksualitet, ekteskap, identitet, utdanning og selvrealisering – begynner det å åpenbare seg visse interessante mønstre.

WOMAN er imidlertid mer enn bare en serie fascinerende vitnesbyrd, den er en solidaritetserklæring, og en betimelig påminnelse om at den beste måten å bekjempe diskriminering, undertrykkelse og stereotyper på er ved å la kvinner selv komme til orde – og lytte til hva de har å si.

Denne dokumentarfilmen vant publikumsprisen under Bergen Internasjonale Filmfestival, hvor denne omtalen er hentet fra. (Teksten er noe bearbeidet.)

Filmen inviterer til klassediskusjon rundt veldig mange ladde temaer, blant annet knyttet til kropp, undertrykking, sex og selvbilde. Det kan være en god idé å involvere skolens helsesykepleier i arbeidet rundt filmen, både før. Under og etter visningen.

  • Se filmens trailer her.
  • Filmens offisielle hjemmeside finner du her. Siden inneholder mye relevant informasjon om filmprosjektet.
     

EGNETHET I SKOLEN/LÆREPLANREFERANSER

Filmen har ikke fått en nedre aldersgrense. Imidlertid, med utgangspunkt i filmens tematikk og formspråk, er den i skolesammenheng helt klart best egnet for elever i ungdomsskolen og på videregående.
I filmen hører vi all verdens språk (skjønt, i hovedsak, fransk og engelsk).
Filmen varer i 1 time og 48 minutter. Norsk premieredato er 6. mars 2020.

Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Woman” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK: Kompetansemål etter 10. årstrinn og på Vg1-3 innen hovedtemaene ”muntlig kommunikasjon” og ”språk, litteratur og kultur”.
SAMFUNNSFAG: Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet ”samfunnskunnskap”, ”historie” og ”geografi”, og på Vg1-3 innen hovedtemaene ”individ, samfunn og kultur”, ”politikk og demokrati” og ”internasjonale forhold”.
NATURFAG: Kompetansemål etter 10. årstrinn og på Vg1 innen hovedtemaene ”Forskerspiren” og ”Kropp og helse”/”Ernæring og helse”.
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK: Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet ”filosofi og etikk”.

Fra høsten av (2020) introduseres nye læreplaner gjennom fagfornyelsen. Her vil tre tverrfaglige temaer bli viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring - og bærekraftig utvikling. Filmer som Woman vil kunne egne seg godt til bruk opp mot disse temaene, spesielt de to førstnevnte.


OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.


Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

FORARBEID

I forkant av filmvisningen kan det med fordel informeres om filmens form: At den i all hovedsak består av nærbilder av ulike kvinner som forteller om ulike temaer knyttet til det å være kvinne. Innimellom de ulike sekvensene får vi se forskjellige klipp av kvinner rundt om i verden. Under disse klippene er det ingen snakking, men de ”taler” likevel, taust, inn i filmens budskap.

I forkant av visningen kan man også snakke sammen i elevgruppa om det er mulig å beskrive en ”typisk kvinne” i verden, og om hva man tror kvinner rundt om i verden opplever som de største utfordringene ved nettopp det å være kvinne.

ETTERARBEID
 

A. Å VÆRE EN KVINNE

1) Snakk sammen i klassen om hvilke av kvinnene i filmen gjorde mest inntrykk på deg? Begrunn tankene dine.
2) Filmen viser veldig mange ulike typer kvinner. Hvilke likhetstrekk vil du si at intervjuobjektene hadde? Gi eksempler på store forskjeller.
3) Hva vil du si er en typisk norsk kvinne? På hvilke måter skiller hun seg eventuelt ut fra ”typiske kvinner” på andre kontinenter?
4) Med utgangspunkt i de forskjellige livshistoriene i filmen, lag en felles liste i klassen over de største utfordringene kvinner i verden i dag møter i hverdagen sin.

I filmen berøres veldig mange temaer som er viktige i kvinners liv. Her er en oversikt over noen av disse. Gjør et utvalg og snakk sammen i grupper om de ulike spørsmålene som følger. (Inviter gjerne skolens helsesykepleier til å være med på gjennomgangen av disse temaene.)

1. Menstruasjon
- Hva er menstruasjon? Hvorfor menstruerer jenter/kvinner?
- Hvorfor er menstruasjon som tema et tabu blant mange?

2. Seksualisering
- Hva vil det si å bli seksualisert? Er dette positivt? Negativt? Begge deler? Diskuter.
- I filmen forteller en dansk kvinne om at hun som tiåring, da hun begynte å få bryster, forsøkte å unngå å bli seksualisert ved å kompensere med å klippe håret sitt kort. Hva var det hun ønsket å forhindre, tror du?
- Hva er det jenter/kvinner ønsker å oppnå eller unngå ved å sminke seg? Snakk sammen i klassen.

3. Omskjæring
- Hva er omskjæring? (Noen kaller dette også for ”kjønnslemlestelse”.) Hva er bakgrunnen for denne tradisjonen? Bruk internett og finn ut. Merk, både jenter og gutter er blitt omskåret oppigjennom historien, hva er likheten og ulikheten mellom jenters og gutters omskjæring?
- Den ene kvinnen som forteller om at hun ble omskåret (fem år gammel) fikk følgende begrunnelse av sin onkel: ”Fordi du er jente.” Hva synes du om denne argumentasjonen? Hvordan tror du denne onkelen tenkte?

4. Abort
- Hva er abort?
- Hvordan gjennomføres en abort?
- Hvem er det som behøver å ta abort? Hva er forutsetningene for at man skal kunne ta abort i Norge i dag?
- I filmen kommer det frem at ulike menn i verden i dag er med på å bestemme når eller om en kvinne kan ta abort eller ikke. Diskuter hva dere synes om dette i klassen.
- I filmen hører vi en irsk kvinne fortelle om at abort i hjemlandet hennes var forbudt på religiøst grunnlag (frem til 2018). Hun måtte til Manchester for å få tatt abort. Hvordan har dette seg, at religion kan påvirke kvinners mulighet til å ta abort? Bruk internett og finn ut.

5. Sex
- Hva er sex? For hvem er det naturlig å ha sex?
- Hva er klitoris?
- Hva er orgasme?
- Ut fra hva de ulike kvinnene i filmen uttrykker, hva må til for at man skal kunne ha naturlig, god og trygg sex?
- I mange ungdomsmiljø knyttes det mye forventing, prestisje og forvirring rundt det å ha sin seksuelle debut. Hva kan bidra til å ødelegge opplevelsen av å ha sex? Hva kan bidra til at opplevelsen blir god?
- I filmen uttrykkes det at pornografi skaper mange misforståelser rundt sex. Det er skuespillere man ser i pornofilmer, altså gir ikke porno et riktig inntrykk av sex, hevdes det i filmen. Hva menes med dette?

6. Kjærlighet
- Gi eksempler på ulike typer kjærlighet.
- Hva må til for at et menneske skal kunne føle seg elsket?
- I filmen hører vi en østeuropeisk kvinne fortelle at mannen hennes døde for tretten år siden, men hun elsker han fortsatt. Hvorfor tror du at hennes kjærlighet til ektemannen fortsatt lever, mange år etter at han er død?

7. Prostitusjon
- Hva er prostitusjon?
- Hva tror du er grunnen til at noen blir prostituerte?
- Hvordan tror du noen som kjøper seksuelle tjenester vil begrunne valgene sine? Tenk dere ulike eksempler på tenkemåter, og diskuter i klassen hva dere synes om disse.

8. Å være mor
- Er det en kvinnes plikt å sette nytt liv til verden? Mange kvinner føler et press fra samfunnet om å bli mor i løpet av livet. I filmen stilles spørsmålet ”hvem er du som kvinne om du (…) ikke er mor? Hvorfor er det slik, tror du? Diskuter.
- Hva betyr morskjærlighet? Hva vil det si å elske barnet sitt betingelsesløst?
- I filmen møter vi en kvinne som ble gift som 15-åring. Innen hun var 23 år gammel fikk hun sitt barn nummer fem. Tenk deg at du skulle intervjue henne. Hvilke tre spørsmål ville du ha stilt henne? Skriv dem ned. Snakk sammen i grupper om hvilke svar dere tror dere ville ha fått.
- I filmen belyses det at kvinner har større problemer med å få tilpass i arbeidslivet enn menn, blant annet fordi de – om de ønsker å være mor – må ta lengre mammapermisjoner. Hvordan er det i Norge i dag? Hvilke muligheter har en kvinne i Norge i dag til å få en god yrkeskarriere i kombinasjon med å være mor? Hva vet dere om dette? Snakk sammen i klassen.

9. Arrangerte ekteskap
- Hva er arrangert ekteskap? Kan dere gi eksempler på både fordeler og ulemper?
- I filmen møter vi en kvinne som, da hun var 18 år gammel, ble tvunget av foreldrene sine til å gifte seg med en 52 år gammel mann. Hvorfor tror dere foreldrene hennes ønsket dette? Snakk sammen i klassen.
- Har arrangerte ekteskap vært vanlig i Norge tidligere? Bruk internett og finn stoff om dette.
- I filmen møter vi også en afrikansk jente som forteller om jenter som har drept seg selv fordi de er blitt tvunget til å gifte seg med menn mot sin vilje. Hvor viktig er det for deg å i fremtiden dele livet ditt med en partner du selv velger? Vil du tillate at foreldrene dine påvirker valget ditt? Er du åpen for at de kan komme med gode forslag? Snakk sammen i grupper.

10. Vold
- I filmen møter vi kvinner som har fått ansiktene/kroppene sine ødelagte av syre. Det er mennene deres som har gjort dette mot dem. En indisk kvinne sier dette skjer i India hele tiden. Det tilhører landets tradisjon. Bruk internett og finn mer stoff om dette. Hvordan tror du menn som utfører slike grusomheter argumenterer for å rettferdiggjøre handlingene sine?
- I filmen møter vi også en kvinne som er blitt blind på et øye fordi mannen hennes slo henne. Uansett hvem det er som måtte skade deg psykisk eller fysisk, hvis det skjer, hvem er det du kan kontakte? Blir man utsatt for vold må man oppsøke hjelp. Hvem er det du kan snakke med, ringe, oppsøke – om behovet skulle dukke opp? Prat om dette i klassen.
- Vi får høre om at medlemmer av den militante organisasjonen ISIS voldtok en 9-åring, mens 30 fengslede damer måtte høre på. Hva slags type menn tror du er i stand til å utføre slike forferdelige handlinger? Hvordan tror du disse mennene tenker?

11. Skjønnhetsidealer
- Hva er et skjønnhetsideal?
- Hva lærer denne filmen oss om ulike skjønnhetsidealer rundt om i verden?
- I filmen hører vi en kvinne si at menn ikke trenger å gjøre seg vakre. Er dette riktig?
- I filmer ser vi en asiatisk kvinne vaske av seg sminken i halve ansiktet. Vi ser at den sminkede versjonen av henne er helt annerledes enn den usminkede versjonen av ansiktet. Hva er fordelene og ulempene med å bruke sminke? Snakk sammen i klassen.
- En av kvinnene i filmen sier at hun sliter med å føle seg elsket/attraktiv, etter at mannen døde, fordi det var han som fikk henne til å føle seg verdifull. Han var nøkkelen til hennes selvfølelse. Snakk sammen om hva hun mener med dette.
- I filmen møter vi kvinner som på grunn av kreft har mistet både bryst og hår. Hva kan bryster og hår ha å si for kvinners identitet? Snakk samme i klassen/grupper.

12. Alderdom
- Når er et menneske gammelt? Etter 40 år? 60? 80? 100? Snakk sammen i klassen.
- Hva er tegn på at et menneske er blitt gammel? Gi ulike eksempler.
- Kan eldre mennesker ha sex? Når er man for gammel til å kunne ha sex, tror/mener du?

13. Skolegang
- I verden i dag har ikke jenter/kvinner over alt de samme mulighetene til å skaffe seg skolegang som menn. Hvorfor ikke, tror du? Hva vet dere om dette i klassen? Snakk sammen.
- I filmen hører vi en eldre, sort, amerikansk kvinne stolt fortelle om at hun var en av fem fargede kvinner som i sin tid gjennomførte universitetsutdannelse. Et slags motto disse kvinnene hadde var ”We don’t type!” Hva menes med dette? Diskuter i klassen.
- En kvinne forteller om at mannen hennes ble overrasket den dagen hun fortalte han at hun skulle på jobb. ”Who gave you a job?” spurte han. Hvorfor opplevde hun dette spørsmålet som en fornærmelse, tror du?
 

B. Å VÆRE EN MANN

1) Beskriv hva dere mener er typisk trekk ved menn, i Norge og i resten av verden generelt.
2) Gi ulike eksempler på gode egenskaper menn dere kjenner har.
3) Tenk deg at intelligent liv fra en fremmed planet skulle se denne filmen for å finne ut hvordan menn på jorda er. Hva slags inntrykk tror du disse da ville ha fått? I hvor stor grad mener du at de ville ha fått et riktig inntrykk av verdens menn? Diskuter i klassen.
4) Lag en liste over de tre-fire viktigste punktene fedre kan lærer sine sønner om hvordan man skal behandle en kvinne. Del disse punktene med hverandre. Er dere enige?
5) Gjennom hele verdenshistorien har menn hatt mye mer makt enn kvinner, både innen politikk, utdanning, arbeidsliv, religion og så videre. Gi eksempler fra vår tid på at dette er i ferd med å snu. Hvilke tanker gir dette dere?

C. POESI

Omlag en og en halv time ut i filmen hører vi en afrikansk kvinne fortelle at hun ikke lenger ønsker å tie rundt alt hun (og andre kvinner) har gått gjennom. Det hun sier, og måten hun sier det på, kan høres ut som et dikt. Under kan du lese hennes ord, i sin helhet (engelsk transkripsjon).

Kan du sette opp denne teksten (eller kun deler av den) slik at det ser ut som et dikt? Og lese teksten høyt, ”på en poetisk måte”? Diktet kan du for eksempel kalle ”Do I need to”, ”It’s a shame”, ”No longer quiet” … eller du kan finne din egen tittel. Du kan gjerne oversette det til norsk, og du kan gjerne la deg inspirere til å skrive ditt eget dikt som handler om noe som er viktig for deg i livet ditt.

  • Do you need to tickle your empathic sensors for you to realize the extremity of what I’m going through? Do I need to cry or kill myself for you to realize the madness of what goes through my head? Do I need to be sensitive to your ears because you can’t handle hearing what I went through? What we are going through? What we are continuing to go through? I have to say it as it is. It’s not my reality alone. It’s a reality of many millions of women. Everywhere. And we have to be sensitive about how we talk about this.
    Oh, it’s a shame. Don’t tell anyone. I’m here to tell all of you I’m no longer going to wear this coat of shame. I’m no longer gonna be quiet because it’s embarrassing. Because it’s dangerous. No.

     
D. ORD/UTTRYKK/SPRÅK

1) Hva vil det si at noe er tabu?
2) Hva betyr ordet ”feminint”? Hva er det motsatte?
3) Hvordan definerer du ordet ”sexy”? Skriv ned en setning eller to, og sammenlign din definisjon med hva andre i klassen har skrevet.
4) Kjenner dere til #metoo-kampanjen? Hva innebar utsagnet ”me too”? På hvilke måter, så vidt dere har oppfattet det, har denne kampanjen endret kvinners hverdag i ditt nærmiljø?
5) Hvilke ulike språk hørte du eksempler på i denne filmen? Snakk sammen i klassen. Hva må til for å kunne kjenne igjen et språk, og plassere det riktig geografisk?
6) I filmen hører vi uttrykket ”violence thrives in silence”. Hva menes med dette? Snakk sammen i klassen.

E. DIVERSE

1) I filmens åpningsvignett ser vi en dame svømme under vann, sammen med en hval. Hvorfor tror du filmskaperne har valgt denne illustrasjonen til filmens start? Hva kan denne scenen symbolisere, tror du? Snakk sammen i grupper.
2) I filmens slutt ser vi en gruppe kvinner danse hengende i tau ned langs fasaden av et høyt bygg. Tror du dette symboliserer noe? Snakk sammen i grupper.
3) Artisten Imany står sentralt i Woman-filmens soundtrack. Kjenner du til denne artisten fra før? Bruk internett og finn mer stoff om henne. Finner du ”rulletekstlåta” No More Fight Left in Me?
4) I filmen møter vi en påstand om at kvinner går i gjennom flere faser enn menn i løpet av livet. Diskuter i klassen i hvor stor grad dere er enige i denne påstanden.
4) I filmens siste del ser vi droneklipp fra en by i ruiner. Hva slags by kan dette være? I hvilket land? Diskuter i klassen med utgangspunkt i informasjon du får når kvinnene i filmen beretter rundt temaet krig.
5) Økonomisk overskudd fra filmen doneres til ”Accociation WOMAN(S)”, som jobber med å støtte kvinner som ønsker en karriere innen media. Les mer her, om du ønsker: http://associationwomans.org/en

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.
2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?
3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av det du så og hørte i filmen deg glad? Ble du noen gang trist? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg bekymret? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.
4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!

 

Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. har jobbet som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner, to hunder og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Naturfag , KRLE-faget
Tema:Barns rettigheter, Død/sorg, Filosofi og etikk, Fremtidshåp og drømmer, Geografi, Identitet, Kjønn og kjønnsroller, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Likestilling/kjønnsroller, Menneskerettigheter, Naturfag, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Religion, Samfunn og individ, Seksualitet, Religion, Språk og uttrykksmåter
 

Fakta

Originaltittel:Woman
Regi:Anastasia Mikova og Yann Arthus-Bertrand
Manus:Anastasia Mikova og Yann Arthus-Bertrand
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Frankrike
Språk:spansk/engelsk/fransk
Produsent: Fabienne Calimas
Produksjonsselskap:Hope Production
Musikk:Armand Amar
Lengde:1 t. 48 min.
Distribusjon:Europafilm
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen