Filmweb
 
 

Alle utlendinger har lukka gardiner

FILMINFORMASJON

Alle utlendinger har lukka gardiner er en norsk dramafilm om hvor jævlig og vidunderlig det er å være forelsket, samtidig som det også er en historie om vennskap, savn og kjærlighet, om selvstendighet og løsrivelse, og om det å være ungdom i Norge og verden i dag.

Filmen er basert på Maria Navarro Skarangers debutroman ved samme navn (Oktober forlag, 2015). (Denne filmomtalen er utarbeidet av filmens distributør, men er noe bearbeidet av undertegnede.)

 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER


Medietilsynet har gitt ”Alle utlendinger har lukka gardiner” aldersgrense 12 år. Begrunnelsen er at filmen inneholder ”følelsesutbrudd, skildring av mobbing og flere scener med seksualisert dialog. I tillegg har den enkelte scener med mørk og urovekkende stemning.”

Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Alle utlendinger har lukka gardiner” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK: Kompetansemål etter 10. grunnskoletrinn og på videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

SAMFUNNSFAG: Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene utforskeren og samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene utforskeren og individ, samfunn og kultur.

KRLE: Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.

NATURFAG: Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet kropp og helse, og etter Vg1 innen hovedtemaet ernæring og helse.

HELSE- OG OPPVEKSTFAG/HELSEARBEIDERFAG (VGS): Kompetansemål etter videregående innen hovedtemaene helsefremmende arbeid og kommunikasjon og samhandling.

Fra høsten av (2020) introduseres nye læreplaner gjennom fagfornyelsen. Her vil tre tverrfaglige temaer bli viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring - og bærekraftig utvikling. Filmer som ”Alle utlendinger har lukka gardiner” vil kunne egne seg godt til bruk opp mot disse temaene, spesielt de to førstnevnte.

Les mer på udir.no/finn-lareplan


OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.  

A: KARAKTERENE

1) Beskriv Mariana. Hva er hennes sterkeste og svakeste sider, slik du ser det?

2) I de fleste filmfortellinger gjennomgår hovedpersonen en eller annen form for endring. Mariana er ikke et unntak. Snakk sammen og gi ulike eksempler på at hun er et forandret (og forbedret?) menneske i slutten av filmen, sammenlignet med starten.

3) Gi ulike eksempler på at Marianas mor og far gjør en god jobb som foreldre – og det motsatte.

4) Vi får vite en del om livshistorien til Marianas far. Snakk sammen i par/grupper om hva dere fikk med dere. I hvor stor grad mener dere at han har klart seg bra i livet sitt? Diskuter. Begrunn svarene deres.

5) Hector ønsker å dra på et militært spesialoppdrag i Afghanistan, selv om han vet at dette er veldig risikabelt. Han begrunner det med ”Hvis jeg ikke gjør dette, er jeg ikke mann.” Hvordan tror du Hector definerer det å være en mann, og er du enig i denne definisjonen?

6) Her er Hectors beskrivelse av faren (når de to krangler): ”Du har ikke jobb, ingen utdanning, kan knapt norsk, går bare ut av drittleiligheten og lager mat og tørker føkkings støv! Du er mer kvinne enn mann!” I hvor stor grad synes du dette er en rettferdig beskrivelse av faren? Snakk sammen i par/grupper.

7) Hva får vi vite om Marianas mor? Skriv ned tre stikkord som du synes beskriver henne. Sammenlign disse med hva andre i klassen har skrevet.

8) Marinas lillebror, Matias, savner storebroren sin. På hvilke ulike måter kan man skjønne at han er redd og urolig? Hva tror du han trenger for å kunne få det bedre? Snakk sammen i par.

9) I filmen møter vi flere av Marinas venner og medelever, for eksempel bestevenninnen Isa, Ibra, Johnny, Jenifer (som leder dansegruppa), Esra (Ali2s kusine) med flere. Disse er alle veldig forskjellige, men de har også veldig mye til felles. Gi eksempler på begge deler.

10) Sara, hun som i starten av filmen er sammen med Ali2, blir utsatt for mange rykter. Hvorfor tror dere mange sier så mye negativt om henne? Hvordan tror dere hun ville ha beskrevet seg selv?

11) Hva er det som er årsaken til at Mariana og Isa begynner å krangle? Hva er det som gjør at de til slutt blir venner igjen?

 

B: OM Å VOKSE OPP

1) Mariana sier: ”Helt ærlig, jeg tror man må gå gjennom noe skikkelig dritt for å bli et bedre menneske.” Har hun rett? Snakk sammen i grupper.

2) Hvor akseptabelt er det å være annerledes i ditt skolemiljø? Hvordan reagerer du om noen skiller seg ut? Snakk sammen i grupper.

3) I filmen ser vi blant andre Ibra bli full, og han blir både overdrevent lidenskapelig og aggressiv/voldelig. Hvor vanlig er det at noen blir overstadig beruset i ditt ungdomsmiljø? Hvordan reagerer man i din vennekrets om noen drikker seg fulle?

4) Ali2 inviterer Mariana til å være med på sommerfesten via en chatt på nettet, noe han kanskje ikke ville ha våget ansikt til ansikt. Det er ganske vanlig blant ungdom å uttrykke seg friere på nett enn i direkte, fysisk møte med andre mennesker. Hvorfor er det slik, tror du? Snakk sammen i grupper om hva som er lett å si gjennom tekst, men som man kanskje ikke ville ha sagt ansikt til ansikt med noen.

5) Snakk sammen i grupper. Hvilke eksempler gir filmen på baksnakking? Er baksnakking naturlig, noe man må regne med at foregår når mennesker snakker sammen? Hvilke mennesker er det som baksnakker mest, tror dere? Diskuter i klassen.

6) I filmen hører vi påstanden om at folk finner på rykter fordi de kjeder seg. Stemmer dette i ditt ungdomsmiljø?

7) I filmen får Mariana spørsmål om hun er sikker på om Ali2 er bra nok for henne. ”Han har søkt på elektro. Du skal bli ingeniør eller president eller no’.” Hva menes med dette? Har fremtidig karriere-/yrkesvalg noe å si for hvem som kan være kjærester? Snakk sammen i grupper.

8) Mariana kritiserer sin mor fordi hun jobber veldig mye. Hun synes ikke mora følger opp lillebroren godt nok. Mange barn og unge opplever at foreldre til tider jobber veldig mye, men kan jobbing også være en form for kjærlighet? Snakk sammen i grupper om dette.

9) David, som mange av guttene mobber fordi de hevder han er homofil, utsettes for et overgrep i guttedusjen i svømmehallen. Om du eller noen andre på din skole, slik som David, opplever trakassering og seksuelle overgrep, hvem kan man da henvende seg til for å få hjelp? Snakk sammen i klassen.

10) Flere ganger i filmen ser vi at ulike former for sexpress og forventninger til seksuelle aktiviteter er en sentral del av ungdomskulturen i Marianas oppvekstmiljø. Hvorfor er så mange mennesker så opptatt av sex?

 

C: KREATIVE OPPGAVER

1) Velg en scene fra filmen og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. Du kan godt velge en av scenene fra lista under. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.)

- Når faren setter seg på sengekanten og ber om styrke til å beskytte barna sine.

- Når Esra (Ali2s kusine) synger i Maricels minnestund.

- Når Mariana i drømmesekvenser savner broren sin, Hector.

- Når Mariana og venninnene feirer 17. mai i Oslo sentrum.

- Når Mariana og Ali2 chatter, og han spør ”føler du meg?”

- Når Mariana, lillebror, mor og far gjenforenes med Hector på flyplassen.

- Når Mariana og Ali2 kysser ved treet.

2) Matias tegner for å uttrykke følelsene sine. Er det noe du pleier å tenke mye på, som vekker store eller mange følelser i deg? Lag en tegning eller et maleri av dette. Gi bildet en passende tittel.

 

D: ORD/UTTRYKK/SPRÅK

1) Hvorfor tror du filmen – og boka den er basert på – har fått tittelen ”Alle utlendinger har lukka gardiner”?

2) Når Mariana ber, hører vi henne si ”amen”. Hva betyr dette ordet?

3) Hva betyr ordene ”Wallah” og ”Insh’allah”?

4) Vi hører Mariana si ”Jeg sverger på Gud!” Hva menes med dette?

5) Hva er et motto? Mottoet til skolen som disse elevene går på er ”Trygge elever som tør å satse.” Hva synes du om dette skolemottoet?

6) Mariana tenker at om hun blir sammen med Ali2, så må hun kanskje konvertere. Hva vil det si å konvertere?

7) Hva vil det si ”å blikke” noen?

8) Hva vil det si å være homofob?

9) Snakk sammen i klassen; hvor mange ulike språk er representert i denne filmen?

10) Ali2 påstår at man kan lese ordet ”Allah”, om man tvinner fingrene sammen og ser inn i håndflatene sine. Prøv.

11) I filmen hører vi mange fornærmende ord, for eksempel ”morrapuler”, ”fittetryne”, ”pussy”, ”bitch” og ”hore”, samt multietnologiske ord som ”skækk”, ”panjot”. Hvorfor tror du det er så vanlig å bruke ord knyttet til kjønn og sex når man ønsker å fornærme noen?

12) Mariana siterer Gandhi: ”Der det er kjærlighet, der er det liv.” Hvem var Gandhi, og hva mente han med dette utsagnet, tror du?

13) Flere ungdommer i denne filmen kaller hverandre ”bror”, selv om de ikke er brødre. Hvorfor?

14) Hva menes med uttrykkene ”dude”, ”mannehore”, ”squad” og ”gaylord”?

15) Mariana sier i en situasjon: ”Hvis Gud vil, kommer jeg til Helvete nå.” Hva menes med dette? Hva innebærer det å komme til Helvete? Kommer noen til Helvete? Snakk sammen.

 

E: DIVERSE

1) Filmen er basert på Maria Navarro Skarangers debutroman ved samme navn. Finnes denne på biblioteket der du bor? Lån den, les den.

2) Filmens handling tar utgangspunkt i bydelen Romsås i Oslo. Finn denne bydelen på et kart. Finn informasjon om denne bydelen på internett.

3) Kanskje la du merke til musikk/sanger underveis i filmen som du har lyst til å høre mer på? Hele filmens lydspor ligger online, for eksempel på Spotify. Sjekk det ut, om du ønsker.

4) Hector reiser som norsk soldat til Afghanistan. Hvilken militær konflikt er det han skal delta i der? Bruk internett.

5) Marianas far er sønn av chilenske foreldre, og vokste opp i Sverige. Han synes det er for mange innvandrere i Norge, og uttrykker støtte til FrP … men han er innvandrer selv. Han argumenterer med at ”folk har det bedre i hjemlandene sine”. Snakk sammen i par/grupper. Hvilken politikk bør Norge ha overfor mennesker fra andre land som ønsker å komme til landet vårt?

6) Vi får høre at Marianas farmor en gang i tiden ble torturert i Chile. Hva slags politisk situasjon i Chile kan ha vært bakgrunnen for dette? Bruk internett og finn ut.

7) Mariana gjør seg dårlige erfaringer når hun ringer Dyrebeskyttelsen etter å ha oppdaget en skadd due. Hvem er det i ditt nærmiljø du kan kontakte om du finner et dyr som er skadet eller truet?

8) Mariana ser seg nødt til å avlive den skadde dua; hun slår den i hjel med en murstein. Hva ville du ha gjort i samme situasjon?

9) Marianas far er katolsk. Hva tror en katolikk på?

10) I filmen hører vi blant andre Marianas far be til Gud. Hva vil det si å be til Gud? Hva ønsker man å oppnå gjennom bønn?

 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn synspunktene dine.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.


4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?


5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

6) I de fleste filmer går hovedpersonen(e) gjennom en personlighetsutvikling i løpet av filmens handling. På hvilke måter har hovedpersonen(e) i denne filmen endret seg fra filmens start til slutt?

 

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!Per Olav Heimstad 

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner, to hunder og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad

Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , KRLE-faget , Naturfag , Samfunnsfag
Tema:Barns rettigheter, Familie og søsken, Filosofi og etikk, Flerkulturelt samfunn, Helse og rus, Identitet og kjønn, Individ/gruppe, Kulturmøter/-konflikter, Litteratur på film, Oppvekst/familie, Rasisme/diskriminering, Religion, Tenår/skole og seksualitet, Språk og uttrykksmåter, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Alle utlendinger har lukka gardiner
Regi:Ingvild Søderlind
Roller:Karen Øye, Serhat Yildirim, Cengiz Al, Deniz Nourizadeh-Lillabadi, Jonatan Rodriguez
Manus:Hilde Susan Jægtnes
Genre:Drama
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Cecilie Aspenes
Produksjonsselskap:Miso Film
Musikk:Kate Havnevik
Lengde:1 t. 23 min.
Distribusjon:SF Norge
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen