Filmweb
 
 

The Peanut Butter Falcon

FILMINFORMASJON

Komediedramaet "The Peanut Butter Falcon" er historien om 22-årige Zak. Zak har Downs syndrom, men drømmer om å bli en profesjonell fribryter. Han er villig til å følge drømmen uansett hva det måtte koste.

Dette fører til at Zak velger å rømme fra institusjonen han bor på. Ved en tilfeldighet treffer han Tyler, en småkriminell, bitter og sint fyr på flukt fra politiet. Til tross for at de to er veldig forskjellige, blir Tyler Zaks trener og allierte – og den eneste som ser Zak for mer enn handikappet sitt. Sammen prøver de å oppfylle Zaks drømmer.

"The Peanut Butter Falcon" er en moderne fortolkning av historien om Huckleberry Finn, som rømte for å jakte drømmen som skuespiller. På rollelisten møter vi kjente skuespillere som Shia LeBeouf, Dakota Johnson, Bruce Dern og Thomas Haden Church. (Denne filmomtalen er utarbeidet av filmens distributør, men er noe bearbeidet av undertegnede.)

 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

I skrivende stund (mars 2020) har ikke Medietilsynet ennå gitt ”The Peanut Butter Falcon” en nedre aldersgrense. Ut fra filmens formspråk, tema, og grad av spenning og voldssekvenser, vil undertegnede mene at filmen i skolesammenheng er best egnet for ungdomsskoletrinnet.

Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”The Peanut Butter Falcon” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK: Kompetansemål etter 10. grunnskoletrinn og på videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.
SAMFUNNSFAG: Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Utforskeren og Samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene Utforskeren og Individ, samfunn og kultur.
KRLE: Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet Filosofi og etikk.
NATURFAG: Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Kropp og helse, og etter Vg1 innen hovedtemaet Ernæring og helse.
HELSE- OG OPPVEKSTFAG/HELSEARBEIDERFAG (VGS): Kompetansemål etter videregående innen hovedtemaene Helsefremmende arbeid og Kommunikasjon og samhandling.

Fra høsten av (2020) introduseres nye læreplaner gjennom fagfornyelsen. Her vil tre tverrfaglige temaer bli viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring - og bærekraftig utvikling. Filmer som ”The Peanut Butter Falcon” vil kunne egne seg godt til bruk opp mot disse temaene, spesielt de to førstnevnte.

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.


A: KARAKTERENE


1) Beskriv Tyler. Hvilket førsteinntrykk er det du får av han i filmens begynnelse? Skriv 3-4 stikkord, og sammenlign dine stikkord med hva andre i klassen har skrevet. 

2) Beskriv Eleanor. Hva er hennes sterkeste og svakeste sider, slik du ser det? Skriv 3-4 stikkord, og sammenlign dine stikkord med hva andre i klassen har skrevet. 

3) Beskriv Zak. Hva vil du si er grunner til at han ønsker å rømme fra institusjonen han bor på? Skriv 3-4 stikkord, og sammenlign dine stikkord med hva andre i klassen har skrevet. 

4) I de fleste filmfortellinger gjennomgår hovedpersonen en eller annen form for endring. The Peanut Butter Falcon er ikke et unntak. Snakk sammen og gi ulike eksempler på at både Zak, Tyler og Eleanor er forandret (og forbedret?) som menneske i slutten av filmen, sammenlignet med starten.

5) I filmen møter vi flere ulike karakterer, for eksempel Duncan og Ratboy (som jakter på Tyler), Carl (den gamle mannen som bor sammen med Zak på pleiehjemmet), Lee (sjefen på pleiehjemmet), den blinde Jasper, Clint (aka Salt Water Redneck) og Sam (som Zak slåss mot i bryteringen). Lag en liste hvor du rangerer disse karakterene etter i hvor stor grad de bidrar til at Zak får utviklet seg som menneske. Sammenlign lista di med en annen i klasserommet, og diskuter de tilfellene hvor dere har tydelige forskjeller.

6) Både Zak, Tyler og Eleanor har opplevd å miste mennesker som har stått dem nær. Vi får ikke vite mye om dette, men litt. Hva da? Snakk sammen i klassen om hva dere fikk med dere.

7) Zak og Tyler diskuterer hvem som er ”goodguy” og ”badguy”. Zak forklarer Tyler at han er blitt en ”badguy” fordi familien hans forlot han. Tyler svarer at ”snille fyrer blir også forlatt”. De snakker også om hvorvidt Duncan og Ratboy er ”badguys” eller ”goodguys”. Hva mener du om dette? Er det så enkelt at man kan plassere folk innenfor den ene eller andre beskrivelsen? Snakk sammen i grupper; er for eksempel Tyler eller Duncan enten ”good” eller ”bad”? Hva med Jasper, Clint eller Sam?

8) Helt til sist i filmen ser du Eleanor, Zak og Tyler sammen i en bil på vei til Florida. Hvordan tolker du denne slutten? Hvordan tror du fremtiden deres blir?
 

B: DOWNS SYNDROM

1) Hva vet dere om Downs syndrom i klassen? Beskriv kjennetegn. Hva er fysiske og psykiske forskjeller på mennesker med Downs syndrom og mennesker uten?

2) Det finnes mye informasjon om Downs syndrom på nettet. Norsk nettverk for Downs syndrom (NNDS) har mye fin informasjon på websiden sin. Se gjerne på dette sammen i klassen: https://nnds.no/om-downs-syndrom

3) Er Downs syndrom en sykdom? Snakk sammen i klassen.

4) Hvis en person med Downs syndrom hadde gått i klassen din, hvilke fordeler ville det kunne gitt klassemiljøet, tror du?

5) Zak, som er kun 22 år gammel, må bo på et eldresenter. Hva tror du er årsaken til at det er blitt slik? Hvor synes du Zak (eller andre med Downs syndrom, som ikke har familie å bo hos) helst burde få bo? Snakk med andre i klassen om dette.

6) Sammen med Tyler får Zak oppleve veldig mye han ikke har opplevd tidligere. Mange av opplevelsene er knyttet til fare for liv og helse. Synes du det er uansvarlig av Tyler å ta med Zak på denne reisen? Snakk sammen i grupper.

7) Hadde du svart annerledes på spørsmål 6 hvis Zak ikke hadde hatt Downs syndrom?

8) Eleanor forsøker så godt hun kan å være omsorgsfull overfor Zak, men Tyler liker ikke måten hun tilnærmer seg Zak på. Han synes hun er overbeskyttende, at hun ikke behandler han som et voksent, selvstendig menneske. ”Dere (ansatte ved pleiehjemmet) klarer ikke å ta dere av han uten å putte han i et bur, sier Tyler (fritt sitert/oversatt av undertegnede). Hva synes du om måten Eleanor har stilt opp for Zak på? Snakk sammen i klassen.

9) Zak er veldig fokusert på å følge drømmene sine. Når han kaster Eleanors bilnøkler i vannet, er han tydelig på at han ikke vil tilbake til pleiehjemmet, han vil fortsette jakten på Salt Water Redneck. Hva tror du kan hindre mennesker med Downs syndrom i å følge drømmene sine, mer enn mennesker uten et slikt handicap? Ikke alle kan møte et menneske som Tyler, men hva slags hjelp kan for eksempel du gi noen med Downs syndrom i ditt nærmiljø?

 

C: KREATIVE OPPGAVER

1) Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver:

a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.)

b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens innhold.

- Når den gamle Carl hjelper Zak med å rømme gjennom sprinklene i vinduet på eldresenteret.
- Når Zak ligger gjemt under presenningen i Tylers båt, mens Tyler rømmer fra havna hvor han har satt fyr på fisketeinene.
- Når den blinde Jasper kommer bevæpnet ut når Tyler og Zak forsøker å stjele båten hans.
- Når Tyler og Zak hygger seg ved leirbålet om kvelden. Tyler gir Zak ulike treningsoppgaver.
- Når Zak, om bord i flåta, sammen med Tyler og Eleanor, klarer å fange en fisk med bare hendene.
- Når Tyler får flashbacks til da han var sammen med broren sin, Mark.
- Når Duncan og Ratboy truer Tyler med våpen, og Zak kommer ut og sikter på dem med haglegevær.
- Når Tyler kysser Eleanor i bilen, og han samtidig fester henne til rattet med håndjern.

 

D: ORD/UTTRYKK/SPRÅK/KOMMUNIKASJON

1) Zak gir seg selv fribryternavnet The Peanut Butter Falcon. The Peanut Butter Falcon er hans ”alter ego”. Hva er et ”alter ego”?

2) Hvis du skulle ha vært fribryter, hvilket fribryternavn ville du i så fall ha valgt? Tenk ut noe passende, og sammenlign med de andre i klassen.

3) Tyler og Zak uttrykker vennskap gjennom en ”kompishilsen” de har øvd inn. Finn deg en makker i klassen, og øv inn en lignende hilsen! Hva kan man uttrykke (kommunisere) gjennom en slik handling?

4) I et kort øyeblikk ser vi at det på Tylers geværkolbe står inngravert ”Family first”. Hva tror du menes med å ha disse ordene skrevet på et våpen?

5) I starten av filmen, når Zak rømmer fra institusjonen, hører vi et gospelkor synge ”this train is bound for glory.” Hva tror du menes med dette?

6) Den blinde Jasper forteller om at det er ”sauer og ulver i verden”. Hva mener han med dette, symbolsk sett?

7) Når blinde Jasper sikter på Tyler og Zak med revolveren sin, spør han om de er sorte eller hvite. Hvorfor tror du han vil vite dette?

8) Den blinde Jasper døper Tyler og Zak. Han sier at dåpen vil bade Tyler og Zak i ”tilgivelsens varme vann”. Han snakker også om ”Guds velsignelse” og om å være ”under beskyttelse av Guds nåde”. Hva mener han med dette?

 

E: DIVERSE

1) Geografi: Hvor i verden finner handlingen i denne filmen sted? Man kan se Eleanor sitte i bilen sin med et kart over North Carolina Outer Banks; det er her hun leter etter Zak. Bruk Google Maps (el.l.) og ta en titt på dette området.

2) Geografi: Tyler drømmer om å bli fisker i Jupiter, Florida, hvor han forteller at  Amerikas største elveos ligger. Bruk Google Maps (el.l.) og finn dette stedet.

3) Sporten fribryting (wrestling) blir beskyldt for å ikke by publikum på ekte kamper, men kamper som er iscenesatte/innøvde. Hva er ditt inntrykk? Utgjør Sam en reell fare for Zak slik fribryterkampen fremstilles i denne filmen, eller er slike kamper bare ”kunstige”?

4) På hvilke måter i løpet av filmen skjønner vi at Tylers bror, Mark, er død, og hva får vi vite om måten han døde på?

 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn synspunktene dine.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad


Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner, to hunder og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Norsk , KRLE-faget , Naturfag
Tema:Barns rettigheter, Identitet/gruppe, Oppvekst/familie, Religion, Menneskerettigheter, Oppvekst/familie, Språk og uttrykksmåter, Vennskap/respekt, Mobbing
 

Fakta

Originaltittel:The Peanut Butter Falcon
Regi:Tyler Nilson
Roller:Shia LeBeouf, Zack Gottsagen, Dakota Johnson, Bruce Dern
Manus:Michael Schwartz, Tyler Nilson
Genre:Komedie / Drama
Nasjonalitet:USA
Språk:engelsk
Musikk:Zachary Dawes
Lengde:1 t. 37 min.
Distribusjon:Another World Entertainment
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen