Filmweb
 
 

Papicha - kampen for frihet

FILMINFORMASJON

Under borgerkrigen i 1997 er Algerie tatt over av terrorgrupper som ønsker å etablere en islamsk stat. Filmen er basert på virkelige hendelser.

Nedjma er en 18 år gammel student som brenner for motedesign, men terrorister som vil innføre et muslimsk regime er overalt i Algerie. Når det sosiale klimaet blir mer autoritært, avviser hun de nye forbudene og religiøse kleskodene som de radikale innfører. Hun bestemmer seg for å kjempe for egen frihet og uavhengighet ved å sette opp et moteshow. (Denne filmomtalen er utarbeidet av filmens distributør.)

  • Filmens trailer finner du her.
     
Øvrige filmer med tilsvarende tematikk, med filmstudieark:

Den grønne sykkelen
Timbuktu
Far from Men (Algerie i 1954)
(Undertegnede anbefaler alle disse.)

 

EGNETHET I SKOLEN/LÆREPLANREFERANSER

”Papicha” er kategorisert i dramasjangeren, og har fått aldersgrense 12 år. Medietilsynets begrunnelse er at filmen har ”partier med utrygg stemning. Den inneholder en drapsskildring og en terrorhandling. Da disse ikke er nærgående skildret, får filmen 12-årsgrense.”

Filmen varer i 1 time og 40 minutter. I filmen snakkes det hovedsakelig fransk og arabisk. Den er tekstet på norsk.

Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE. Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Papicha” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK: Kompetansemål etter 10. årstrinn og på Vg1-3 innen hovedtemaene ”muntlig kommunikasjon” og ”språk, litteratur og kultur”.
SAMFUNNSFAG: Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet ”samfunnskunnskap”, ”historie” og ”geografi”, og på Vg1-3 innen hovedtemaene ”individ, samfunn og kultur”, ”politikk og demokrati” og ”internasjonale forhold.
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK: Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet ”filosofi og etikk”.
KUNST OG HÅNDVERK: Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene ”visuell kommunikasjon” og ”design”.

Les mer på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: udir.no/finn-lareplan

Fra høsten av (2020) introduseres nye læreplaner gjennom fagfornyelsen. Her vil tre tverrfaglige temaer bli viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring - og bærekraftig utvikling. Filmer som Papicha vil kunne egne seg godt til bruk opp mot disse temaene, spesielt de to førstnevnte.

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.


FORBEREDELSESARBEID

I forkant av filmvisningen kan man med fordel snakke litt sammen om hva man vet (eller hva man raskt klarer å finne ut) om hva som kjennetegner Algeries samfunnsliv, religion og politikk. Studer gjerne et kart for å se Algeries beliggenhet og geografiske kjennetegn.

Hvilke utfordringer sto Algerie overfor på slutten av 1990-tallet? Hvilket forhold har Algerie, historisk sett, hatt til europeisk/vestlig kultur? Bruk internett. Finn hovedlinjer.

For å gjøre elevgruppas inngang til filmhistorien enklere å komme inn i, så kan lærer informere om at filmens hovedperson, Nedjma (”Papicha”), bor i et hybelhus på et universitetsområde – sammen med mange andre unge jenter. Hver kveld må jentene  komme seg innenfor internatområdet for å være trygge, og festing og annen sosial kontakt må gjennomføres i det skjulte. De som forsøker å overta makten i området er religiøse fanatikere som ikke skyr terrorhandlinger og grov voldsbruk for å få kontroll. På grunn av dette bygges det en mur ved inngangen til universitetet, for å sikre tryggheten til de som bor der.

ETTERARBEID

A: KARAKTERENE I FILMEN

1) Hva er Nedjmas sterke og svake sider, synes du? Lag en liste med 2-3 punkter, og sammenlign med hva andre i klassen har skrevet.

2) På hvilke måter kan du si at Nedjma er et forbilde for andre kvinner i verden?

3) På hvilke måter kan du si at Nedjmas mor er et forbilde for andre kvinner i verden?

4) Kan du gi eksempler på hendelser i filmen som får Nedjma til å forandre seg, og hendelser som forsterker sider ved personligheten hennes?

5) Jentene i venninnegjengen er ulike, men hva har de til felles? Snakk sammen i grupper, gi ulike eksempler.

6) Hva får vi vite om Linda (Nadjmas søster)? Hva tror du er grunnen til at akkurat hun blir drept?

7) Wassilas kjæreste, Karim, er svært kvinnefiendtlig. Til slutt i filmen ser vi at han er med på å drepe jentene som har deltatt på moteshowet. Hvordan tror du han selv ville forsvart disse handlingene, om du hadde spurt han?

8) Nedjma handler ofte stoffer og pynt i butikken til Abdallah. I løpet av filmen ser vi at Abdallah går fra å være en motebevisst selger med all slags kvinneklær (inkludert ”sexy undertøy”) til å kun selge heldekkende, tradisjonelle/religiøse plagg (etter å ha solgt butikken til ”en emirat”). Hva tror du han selv ville ha sagt var grunnen til denne forandringen, om du kunne ha spurt han? Snakk sammen med andre i klassen om hva dere tror han ville ha svart.

9) Skriv ned tre stikkord som beskriver Mokhtar/”Skipper’n”, den eldre mannen som passer på porten inn til stedet hvor jentene både studerer og bor. Sammenlign stikkordene dine med hva andre i klassen har skrevet. I hvor stor grad har dere en lik oppfatning av han? 

10) Moteshowet ender på veldig tragisk vis. Kan man gi Nedjma skylden for at så mange døde? Diskuter i grupper/klassen.

11) Kan man si at babyen i Samiras mage er en viktig karakter i denne filmfortellingen? Hva er det babyen i aller siste del av filmen bidrar med, som kan si noe om fremtiden til kvinnene i filmen? Snakk sammen i grupper.

 

B: ALGERIE

1) Finn Algerie på et kart (bruk for eksempel Google Maps.) Hva vet du om denne delen av verden? Hva kjennetegner mennesker, religion og kultur her?

2) Bruk internett og finn informasjon om hvilken konflikt som preget Algerie på slutten av 1990-tallet. Hvem var det som ønsket kontroll over landet?

3) Bruk internett og finn informasjon om hvilke sentrale endringer som har skjedd i Algerie i løpet av de siste 30-40 årene. Tror du unge mennesker i Algerie har større grunn til fremtidsoptimisme i år 2020 enn på slutten av 1990-tallet? Snakk sammen i grupper.

4) Jentene diskuterer hvorvidt Algerie er et blivende sted. Det blir sagt at ”Algerie er bare et stort venterom. Alle venter på noe, en jobb, et sted å bo …”  ”medisiner” … Mange har lyst til å komme seg ut av landet. (Senere i filmen hører vi Nedjmas kjæreste, av samme grunner, foreslå at de reiser til Frankrike.) Snakk sammen om hvorvidt Norge gir dere de mulighetene dere som unge i dag trenger. Er Norge godt nok for deg, eller har du behov og drømmer som i større grad vil bli imøtekommet i et annet land? Diskuter.

5) Vi ser sortkledde kvinner storme inn i forelesningssalen der hvor Nedjma og vennene hennes studerer. Disse kvinnene sier ”Fordømt er de som taler fremmed språk!”, fordi de ikke liker at undervisningen skjer på fransk i stedet for arabisk. Kan du på noen måte forsvare at disse kvinnene har rett til å være frustrerte over denne ”språksituasjonen”?

6) I filmen ser vi flere eksempler på at kvinner og menn tyr til vold for å fremme sitt syn på hva som er riktig religion og politikk i Algerie. Dette er ikke unikt for Algerie. Kan du gi andre eksempler som du kjenner til på at mennesker har brukt vold for å få frem sitt syn på religion og politikk?
C: KVINNESYN

1) Flere menn i denne filmen har et kvinnesyn som forsvarer at kvinner ikke skal ha de samme rettighetene som menn. Gi ulike eksempler fra filmen på hvilke rettigheter det er snakk om.

2) Det er ikke bare menn, men også kvinner som ikke liker at Nedjma og venninne kler seg med vestlige klær, synger og røyker. Disse kvinnene roper at ”hijab og bønn er obligatorisk!” Hva tror du er årsaken til at kvinner har så ulike syn på hvordan kvinner skal te seg?

3) Hva tror du er årsaken til at enkelte menn i verden ikke ønsker at kvinner skal utdanne seg, ikke skal vise frem kroppen sin, være utenfor huset sitt, og så videre?

4) Vi ser at Nedjma, når hun går i gatene, opplever at menn roper etter henne og prøver å få hennes oppmerksomhet. Noen sier rosende ting som ”dine øyne er som en solnedgang”, ”jeg skal passe på deg” og så videre. Synes du dette er akseptabel oppførsel? Hvor greit eller ugreit er det at en gutt/mann forsøker å få en jentes oppmerksomhet på en denne måten? Diskuter.

5) Karim (Wassilas kjæreste) synes det er forferdelig at jenter kler seg på en slik måte at huden på kroppen vises. Når Nadjma protesterer på holdningene hans sier han til Mehdi: ”Er kjæresten din amerikansk, eller?” Hva mener han med dette? Hvilket syn har han på amerikanske jenter, tror du?

6) Kvinner i verden har ulikt syn på hverandre. I filmen ser vi at det som holder jentene oppe er samholdet de har. På hvilke måter kan denne filmen inspirere jenter til å stå sammen?

7) I filmen hører vi uttalte holdninger som ”Kvinner bør holde seg hjemme for å være nærmere Allah. Når de er ute eksponerer de seg for menn.” Hva menes med dette?

8) Samira er blitt gravid. Hun sier at broren kommer til å drepe henne. Hvorfor det? Hva har broren hennes med dette å gjøre? Og hva/hvem er det som hindrer henne fra å være sammen med han som har gjort henne gravid? 

 

D: PRAKTISKE/KREATIVE OPPGAVER/SCENER

1) Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver:

a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.)

b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap.

Scenene:

- Når Nedjma river ned plakater som oppfordrer kvinner til å gå med heldekkende klær.
- Når Linda, Nedjmas søster, skytes. Vi ser Nedjma synke sammen, hun skjønner hva som har skjedd, uten at hun snur seg for å se.
- Når Nedjma og kjæresten (Mehdi) har kranglet om hvorvidt de skal satse på en fremtid sammen i Frankrike eller ikke.
- Når Nedjma blir forsøkt voldtatt av ”Skipper’n”, den eldre mannen som vokter porten inn til studenthyblene.
- Når moteshowet arrangeres, alle jentene er i veldig godt humør, men væpnede menn plutselig dukker opp og fyrer løs!

2) I filmen ser vi Nedjma farge stoff ved hjelp av planter (rødbeter). Hvordan foregår denne prosessen? Bruk internett og finn informasjon. Kan du farge egne stoffer ved hjelp av planter du finner i naturen?

3) Nedjma tegner hele tiden antrekk som hun har lyst til å sy. Tegn dine egne klesplagg som du tror ville ha passet deg selv (eller en venn). Heng tegningene opp i klasserommet.

 

E: ORD/UTTRYKK/SYMBOLIKK/SPRÅK

Alle disse spørsmålene kan man fint snakke seg frem til svar på i par, grupper eller i klassen, fremfor at elevene enkeltvis besvarer skriftlig.

1) Hva vil det si å være en feminist?

2) Nedjmas venninne ønsker å få visum hos den kanadiske ambassaden. Hva vil det si å få et visum? Hva er en ambassade?

3) Hva vil det si å være umoralsk?

4) Hva vil det si å kle seg usømmelig?

5) Når de krangler kaller Nedjma venninnen Wassila for underdanig. Hva vil det si å være underdanig?

6) Kan man si at klær, sminke og frisyre er en form for språk? Hva kan man uttrykke til andre gjennom hva man har på seg og hvordan man har håret sitt og så videre?

7) Vi hører jentene bruke uttrykket ”om Allah vil” (når de sier noe de håper skal skje). Hva mener de med dette, tror du?

8) Jentenes lærer siterer Albert Jacquard (fransk genetiker og forfatter), som sier: ”Målet er ikke å bygge fremtidens samfunn, men å vise at det ikke bør være slik som dagens samfunn.” Hva tror dere Jacquard mente med dette?

9) Nedjma planter røde roser på sin søsters grav. Det er veldig vanlig blant mennesker å bruke blomster når man skal uttrykke følelser. Hva er det man kan bruke blomster til å få sagt? Gi ulike eksempler.

10) Muren som bygges ved inngangen til jentenes skoleområde (hvor de bor) kan stå som et symbol på trygghet. Hva annet kan en mur symbolisere?

11) Snakk sammen om hva man kan si at Nedjmas moteshow kan symbolisere. Hvem er det i filmen som opplever slike symboler som truende?

12) Nedjma beskriver de som drepte søsteren hennes som ”uvitende mennesker som misbruker religion”. Hva mener hun med at terroristene misbruker religion?

13) Hvorfor snakker så mange i filmen fransk, når Algerie er et arabisk land?

 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget , Kunst og håndverk
Tema:Familie og søsken, Filosofi og etikk, Geografi, Historie, Identitet og kjønn, Ideologi, Kjønn og kjønnsroller, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Kunst, Likestilling/kjønnsroller, Politikk og samfunn, Religion, Samfunn og individ, Seksualitet, Rasisme/diskriminering, Språk og uttrykksmåter, Flerkulturelt samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Papicha
Regi:Mounia Meddour
Roller:Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda, Yasin Houicha , Zahra Manel Doumandji, Marwan Zeghbib
Manus:Fadette Drouard , Mounia Meddour
Genre:Drama
Nasjonalitet:Algerie
Språk:arabisk
Produsent:Patrick André, Xavier Gens, Gregoire Gensollen, Belkacem Hadjadj
Produksjonsselskap:The Ink Connection
Musikk:Robin Coudert
Lengde:1 t. 47 min.
Distribusjon:Storytelling Media
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen