Filmweb
 
 

Binti

Kort om filmen

Hun er født i Kongo, men bor papirløs i Belgia sammen med faren. En dag stormer politiet leiligheten. For å unngå å bli sendt ut av landet, legger de på rømmen. De søker tilflukt på landsbygda. Der blir de kjent med Elias og moren hans. Binti lover å hjelpe Elias med å lage en youtube-kanal for å promotere hans ‘Redd-okapiklubb’. Samtidig får hun også en idé. Hva om hun kan få faren og Elias sin mor til å forelske seg? Hvis de gifter seg, kan de jo bli i Belgia for alltid?

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Oppgaver etter filmen

 1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens synopsis.
   
 2. Hva betyr navnet Binti? Hvorfor tror du at filmskaperne valgte akkurat dette navnet til hovedkarakteren, og som filmens tittel?
   
 3. Hvordan introduseres filmens hovedkarakter Binti i den første scenen? Hva driver Binti med i denne scenen? Hvem får vi vite er hennes største forbilde? Hva forteller Binti om seg selv i videoen hun lager i begynnelsen av filmen?
   
 4. Hva slags type videoer er det Binti lager gjennom hele filmen? Hva kalles denne typen videoer? Hvorfor tror du at Binti ønsker å lage slike videoer, hva tror du at hun ønsker å oppnå med dem?
   
 5. Hvor bor Binti? Hvordan portretteres hjembyen hennes i filmen?
   
 6. Beskriv filmens hovedkarakter Binti. Hva er bakgrunnen hennes? Hva kjennetegner henne best som person? Hva er hennes gode og mindre gode egenskaper? Hva gjør hun lykkelig, lei seg, usikker, redd, sint? Hva er målene hennes i filmen og hvordan forsøker hun å oppnå disse? Hvordan utvikler hun seg som person i løpet av filmen? Hvilke nøkkelscener viser best hvem hun er og hvordan hun utvikler seg gjennom filmen? Hvordan vises dette?
   
 7. Beskriv Bintis venn Elias. Hvordan introduseres han i filmen? Hva er bakgrunnen hans? Hva kjennetegner ham best som person? Hva er hans gode og mindre gode egenskaper? Hva gjør ham lykkelig, lei seg, usikker, sint? Hva er målene hans i filmen og hvordan forsøker han å oppnå disse? Hvordan utvikler han seg som person i løpet av filmen? Hvilke nøkkelscener viser best hvem han er og hvordan han utvikler seg gjennom filmen? Hvordan vises dette?
   
 8. Hva er det Elias selger kjeks for? Hva er egentlig en okapi? Hvorfor må de reddes? Hva får vi vite i filmen er okapienes historie i Kongo og Belgia?
   
 9. Beskriv Binti og Elias sitt forhold til hverandre. Hvordan utvikler det seg i løpet av filmen? Hvilke scener viser dette? På hvilke måter er Binti og Elias forskjellige? På hvilke måter er de like?
   
 10. Beskriv Bintis far Jovial. Hva er bakgrunnen hans? Hva jobber han med? Hva er målet hans i filmen? Hvordan er forholdet mellom Binti og faren? Hvordan er familiesituasjonen deres?
   
 11. Beskriv Elias’ mor Christine. Hva er bakgrunnen hennes? Hva jobber hun med? Hva er målet hennes i filmen? Hvordan er forholdet mellom Elias og moren? Hvordan er familiesituasjonen deres?
   
 12. Hvilket språk snakker Binti med faren sin, blant annet i begynnelsen av filmen? Hvilket språk snakker Elias? Hvorfor snakker ikke de to samme språk, når de begge bor i Belgia? Hva er grunnen til at Belgia har flere offisielle språk, og hva er disse?
   
 13. Hva annet vet du om Belgia? Skriv et kort sammendrag om landet.
  Belgia – Store norske leksikon
   
 14. Hva vet du om Kongo? Skriv et kort sammendrag om landet.
  Kongo – Store norske leksikon
   
 15. Hva slags forhold har Belgia og Kongo til hverandre? Hva er opprinnelsen til deres felles historie? Les om Kongos historie på Store norske leksikons nettside og skriv et kort sammendrag om Belgias rolle i den.
   
 16. Hvorfor må Binti og faren løpe fra politiet i begynnelsen av filmen? Hva vil det si at Bintis far ikke har oppholdstillatelse eller immigrasjonspapirer?
   
 17. Hva er en immigrant eller innvandrer? Hva er forskjellen på lovlig og ulovlig innvandring?
  Innvandrer – Store norske leksikon
   
 18. Hvorfor tror du at Jovial måtte reise fra Kongo? Hva er noen av grunnene til at mennesker må flykte fra landene de kommer fra? Hva er forskjellen på en flyktning og en innvandrer?
  Flyktninger – Store norske leksikon
   
 19. Hvordan møtes Binti og Elias og foreldrene deres?
   
 20. Hvorfor tror du at Christine lar Binti og Jovial bli boende i huset sitt, selv om hun egentlig ikke kjenner dem?
   
 21. Hvorfor vil Binti at faren skal finne noen å gifte seg med?
   
 22. Hvordan reagerer Elias på at moren får seg ny kjæreste? Hvorfor tror du at han reagerer på denne måten?
   
 23. Hvordan reagerer naboen Floris på at Binti og Jovial bor hos Christine og Elias? Hvordan vil du beskrive den handlingen Floris gjør mot slutten av filmen? Vil du beskrive Floris som en rasist? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hva er egentlig rasisme?
  Rasisme – Store norske leksikon
   
 24. På hvilke måter hjelper Jovial og Christine hverandre i filmen? Hvorfor tror du at de gjør dette?
   
 25. På hvilke måter hjelper Binti og Elias hverandre i filmen? Hvorfor tror du at de gjør dette?
   
 26. Hva skjer når Jovial møter Farid for første gang? Hvorfor oppstår denne situasjonen? Hvordan reagerer Farid på det som skjer?
   
 27. Hva forteller Jovials dikt om det som skjedde mellom ham og Bintis mor?
   
 28. Hvilken dramatisk hendelse skjer på slutten av innsamlingsfesten for okapiene? Hvorfor skjer dette?
   
 29. Hva er det Elias bruker pengene de samlet inn for å hjelpe okapiene til? Er dette riktig av ham å gjøre? Hva er riktig og hva er galt med det han gjør?
   
 30. Hva skjer med Binti og Jovial i slutten av filmen? Hva synes du om måten politiet og myndighetene oppfører seg på? Hvordan reagerer menneskene rundt Binti og Jovial på det som skjer? Tror du det er slik det foregår når en ulovlig innvandrer blir tatt i Norge?
   
 31. Hva skjer i filmens siste scene? Hvordan tror du det kommer til å gå videre med Binti, Jovial, Elias og Christine? Lykkes de alle med å oppnå målene sine i filmen? På hvilken måte gjør de eller gjør de det ikke?
   
 32. Hva synes du er filmens viktigste budskap? Hvordan lykkes filmen med å formidle dette budskapet?
   
 33. Filmen inneholder flere interessante etiske problemstillinger, hvor karakterene i filmen gjør noe uetisk eller ulovlig for å oppnå noe godt. Hva er etikk? I hvilke situasjoner i filmen gjør en av karakterene noe som egentlig er galt eller ulovlig, fordi de mener at det gode målet deres veier opp for det gale de må gjøre?
  Etikk – Store norske leksikon
   
 34. Beskriv en situasjon der du har gjort noe galt for å oppnå noe du mente var godt. Eventuelt kan du beskrive en situasjon der du hadde vært villig til å gjøre noe galt for å oppnå noe godt. Hvilke situasjoner kjenner du til fra nyhetene der man kan si at noen har gjort noe galt for å oppnå noe godt?
   
 35. Lag din egen video for å skape oppmerksomhet rundt en sak du synes er viktig, sånn som Binti og Elias gjør det i filmen.

Relaterte filmer med filmstudieark

Amatører
Lady Bird


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn]
Fag: Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Familie og søsken, Filosofi og etikk, Fremtidshåp og drømmer, Identitet, Media, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Rasisme/diskriminering, Respekt, Samfunn og individ, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Binti
Regi:Frederike Migom
Roller:Bebel Tshiani Baloji, Mo Bakker, Joke Devynck; Baloji
Manus:Frederike Migom
Genre:Familiefilm
Nasjonalitet:Belgia / Nederland
Språk:nederlandsk
Produsent:Katleen Goossens
Lengde:1 t. 30 min.
Distribusjon:Uavhengig distribusjon
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen