Filmweb
 
 

Maryam

Kort om filmen

Den nyeste filmen til Haifaa al-Mansour, regissøren av den banebrytende Den grønne sykkelen, fokuserer på den kvinnelige legen Maryam fra Saudi-Arabia, som utfordrer systemet ved å stille som kandidat til byrådet. Målet er å få makt til å fikse den ødelagte veien til klinikken der hun jobber, noe myndighetene har oversett i lang tid.

Til tross for at hun motarbeides fra flere kanter vekker den første kvinnelige kandidaten mer og mer interesse, og reisen Maryam går gjennom ved hjelp av sine søstre tegner et positivt bilde av rollen kvinner kan spille i det saudiarabiske samfunnet. Al-Mansour forsøker å portrettere saudiske kvinners voksende muligheter til å forme egne liv, med en film som oppfordrer til å bryte ut av et system som lenge har holdt dem tilbake.

Kort om regissøren

Haifaa Al-Mansour (født 10. august 1974) har en bachelorgrad i litteratur fra American University i Kairo og en mastergrad i regi og filmstudier fra University of Sydney. Hun regnes som den første kvinnelige saudiarabiske filmskaperen, og spillefilmen hennes Den grønne sykkelen (orig. Wadjda) var den første internasjonale filmen som ble spilt inn i Saudi-Arabia. Filmen ble invitert til over 40 festivaler og vant flere priser, blant annet i Venezia, Rotterdam og Dubai. Maryam (orig. The Perfect Candidate) er hennes fjerde spillefilm.

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver forutsetter videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til refleksjon rundt noen av temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser.

Oppgaver før filmen

1. Hva vet du om Saudi-Arabia? Skriv et kort sammendrag av det unge landets historie, geografi og samfunn. Hvordan ble staten Saudi-Arabia etablert? Hvor ligger dette landet? Hva er hovedstaden? Hva slags språk snakker de? Hvordan er økonomien deres? Hva er de viktigste næringsvirksomhetene i landet? Hva slags geografi har de? Hva slags folkeslag bor der? Hva er statsformen og det politiske systemet?

 

2. Siden 2015 har Saudi-Arabia vært involvert i borgerkrigen i Jemen. Konflikten har siden da eskalert og involverer nå flere av verdens stormakter. FN har kalt dette den verdens største humanitære krise. Sett deg inn i Jemen-konflikten og Saudi-Arabias rolle i den gjennom lenken under. Skriv et kort sammendrag av din forståelse av konflikten.


3. Saudi-Arabia er et av de landene i Midtøsten som har tettest bånd og samarbeid med vestlige land i Europa og Nord-Amerika. Allikevel anklages landet fra flere hold om hyppige brudd på menneskerettighetene, et undertrykkende regime og for å begå krigsforbrytelser i Jemen. Hvorfor tror du så mange vestlige land, inkludert Norge, har et tett samarbeid med Saudi-Arabia på tross av alt dette? Hva slags samarbeid har Norge med Saudi-Arabia? Hvilke viktige internasjonale hendelser kjenner du til der Saudi-Arabia har vært involvert?


4. Sammenlign Saudi-Arabia og Norge. Hva er noen av likhetene og forskjellene mellom de to landene? Hvilke spesielle forbud har Saudi-Arabia som vi ikke har i Norge?

5. Religion står svært sterkt i det saudiske samfunnet. Saudi-Arabia er et muslimsk land med et rettsvesen som holder seg strengt til islamsk lovgivning, såkalt sharia, basert på deres tolkning av Koranen. Skriv et kort sammendrag av hva sharia egentlig er og dens rolle i det saudiske samfunnet.


6. Hva vet du om islam, Koranen, Allah og profeten Muhammed? Skriv et kort sammendrag om islam og de viktigste områdene av denne religionen.

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens synopsis.

2. Filmens originale tittel er The Perfect Candidate, altså den perfekte kandidaten. Hvilken relevans har denne tittelen for historien som fortelles i filmen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt den? Sett i lys av filmen kan tittelen leses ironisk eller oppriktig, avhengig av hvem sitt perspektiv man leser den fra. Hvem i filmen vil se tittelen som ironisk og hvem vil se den som oppriktig, og hvorfor?

3. Vårt første møte med filmens hovedkarakter Maryam er i bilen hennes, ikledd en nikab. Bildet er interessant fordi det både peker bakover til konservative muslimske tradisjoner, og framover til kvinner gradvis økende rettigheter i det saudiske samfunnet. På hvilken måte?

4. Maryam jobber som lege på et sykehus i en liten by utenfor Riyadh. I begynnelsen av filmen ser vi et eksempel på forholdet mellom menn og kvinner i det saudiske samfunnet, når en mannlig pasient nekter å bli behandlet av Maryam. Hva tenkte du om denne situasjonen da du først så den? Hva tror du er grunnen til at mannen ikke vil behandles av en kvinnelig lege? Hvorfor støtter ikke Maryams kollega henne? Hva slags inntrykk får du av Maryam i denne scenen?

5. Beskriv Maryam. Hva er bakgrunnen hennes? Hva kjennetegner henne som person? Hva er hennes gode og mindre gode egenskaper? Hva gjør henne lykkelig, opprørt, begeistret, sint, forlegen, stolt? Hva er målene hennes i filmen og hvordan forsøker hun å oppnå disse? Hvordan utvikler hun seg som person i løpet av filmen? På hvilke måter har hun vokst ved filmens slutt og hvordan vises dette? Hvilke nøkkelscener beskriver best hvem hun er som person, og hvordan vises dette?

6. Beskriv noen av de andre karakterene i filmen. Hva kjennetegner dem som personer? Hva jobber de med? Hva er målene deres? Hvilken rolle spiller de i Maryams liv?

a. Den mellomste søsteren Salma
b. Den yngste søsteren Sara
c. Faren Abdulaziz
d. Omar

7. Beskriv Maryams forhold til noen av de andre karakterene i filmen. Hvilke likheter og forskjeller har de som personer? Hvordan påvirker dette forholdet mellom dem? Hva er de positive og negative sidene av forholdene deres? Hvordan utvikler forholdene seg i løpet av filmen? Hvordan vises denne utviklingen?

a. Den mellomste søsteren Salma
b. Den yngste søsteren Sara
c. Faren Abdulaziz
d. Hennes avdøde mor
e. Omar
f. Omars bestefar Abu Musa

8. Når Maryam står på kjøkken og lager mat følger hun en oppskrift fra YouTube. Hva sier denne lille detaljen om Maryams forhold til den tradisjonelle kvinnerollen og hennes evne til å kombinere denne med et moderne karriereliv? Hvilken rolle spiller moderne teknologi generelt i Maryam og søstrenes liv? Hvorfor tror du filmen viser dette så tydelig, gjennom bruk av mobiltelefoner, PCer, videokamera, med mer? Hvordan tror du at sosiale medier har vært med å endre kvinners liv i Saudi-Arabia?
9. Hvilken rolle spiller musikken i denne filmen? Hva slags type musikk spiller faren Abdulaziz? Hva er instrumentet hans? Hva handler tekstene i de fleste sangene vi får høre om? På hvilken måte er disse en kontrast til det saudiske samfunnet og forholdet mellom menn og kvinner der? Hva er grunnen til at farens musikkgruppe blir utsatt for trusler?

10. Hvordan kler kvinnene seg i filmen? Hva slags klær har de på seg hjemme? Hva slags klær har de på seg ute i offentligheten? Hvordan er reglene for hva menn skal ha på seg i det saudiske samfunnet? Hvorfor må kvinnene gå med hijab eller niqab når det er en mann tilstede? Hva er forskjellen på og opprinnelsen til disse plaggene?

11. Bruken av niqab og tilsvarende dekkende religiøse plagg er omdiskutert, både i vesten og enkelte muslimske land. I de senere årene har flere europeiske land, inkludert Norge, forskjellige forbud mot bruken av ansiktsdekkende plagg som niqab og burka. I Norge ble det i 2018 vedtatt forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner, altså i klasserom og lignende. Andre land som Danmark, Belgia, Østerrike, Frankrike, Spania og Italia har innført forbud mot slike plagg i offentlighet. Spørreundersøkelser viser at meningene om dette er delt blant landenes befolkninger. Hva mener du om bruken av denne typen religiøse plagg, eller ansiktsdekkende plagg generelt? Er det forskjell på å bruke en niqab eller en finlandshette på gaten? Eller på skolen? Bør det tillates? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hva er noen av de gode grunnene til at man ønsker å forby religiøse plagg som dekker hele kroppen eller store deler av den? Hva er problematisk ved å innføre slike forbud? Hvordan påvirker dette vår frihet til å kle oss som vi ønsker? Hvilke andre lover finnes det mot å kle seg som man ønsker, eller å gå uten klær?

12. Hvordan kler mennene seg i filmen? Er det forskjell på hva de har på seg hjemme og i offentligheten? Hvordan er reglene for hva menn skal ha på seg i det saudiske samfunnet? Hvilken nylig lovendring endret dette?

13. Hva er eid eller id, som de feirer i filmen? Hvilke to høytider er det som kalles id? Hvordan feires disse? Hva markerer de to høytidene?
14. Hva er grunnen til at Maryam ender i politikken? Hva er hennes fremste mål som politiker, og hvorfor er dette så viktig for henne? Hva er noen av utfordringene Maryam støter på som kandidat til kommunestyret? Hva synes familien hennes og andre rundt henne om at hun stiller til lokalvalg?

15. Hvordan blir Maryam tatt imot som politisk kandidat av samfunnet og media? Hva slags respons får hun fra de som møter opp på valgmøtene hennes? Hvordan behandles hun når hun blir intervjuet på TV av en mannlig programleder? Hvordan forsøker hun å overbevise de som tviler på henne som kandidat?

16. Hvorfor fortsetter Maryam valgkampen sin etter at hun har oppnådd det største målet hun hadde som politiker?

17. Hva forsøker filmen å fortelle oss med den siste scenen mellom Maryam og pasienten Abu Musa, Omars bestefar? Hva er det som har endret synet til den gamle mannen?

18. Filmen slutter omtrent på samme sted som den begynte, med Maryam som nå kjører fra jobb. Hva er den symbolske betydningen av filmens siste bilde? Hva har forandret seg i løpet av filmen? Hvilket håp tror du at filmen ønsker å gi oss om Saudi-Arabias framtid?

19. Som vi ser i filmen er Saudi-Arabia et kjønnssegregert samfunn. Menn og kvinner er adskilt i offentligheten. Kvinner har få rettigheter og må gjennom hele livet ha en såkalt verge; et mannlig familiemedlem som gir tillatelse til å anskaffe pass, reise utenlands, gifte seg eller slippe ut av fengsel. Hvorfor tror du det er slik? Hvordan tror du at det har vært mulig å holde tilbake kvinners rettigheter i dette og flere andre arabiske land, mens et flertall av verdens øvrige land har beveget seg mot et mer likestilt samfunn? Hvilke negative konsekvenser tror du at en slik innskrenkning av halve befolkningens rettigheter har på viktige områder som rettssikkerhet, arbeid, økonomi, helse, familieliv, og flere? Hvordan har kvinners rettigheter utviklet seg i Saudi-Arabia over de siste tiårene? Hva er de viktigste hendelsene tilknyttet dette?

20. Se gjennom listen av nyhetssaker om kvinner i Saudi-Arabia på lenken under. Hva slags inntrykk får du av kvinners rettigheter og rolle i det saudiske samfunnet i dag? Hvorfor tror du at det saudiske samfunnet ønsker å undertrykke kvinner på den måten disse sakene gir inntrykk av? Hvordan reagerer det internasjonale samfunnet på dette? Hva tror du må til for at man oppnår et mer likestilt samfunn i Saudi-Arabia?

21. Saudi-Arabias kronprins Mohammad bin Salman, som nå styrer landet, er en kontroversiell figur. Han har lovet å reformere det saudiske samfunnet i en mer moderne og liberal retning, men flere mener at han snarere har ført det i en mer autoritær retning. Skriv et kort sammendrag om Salman, hvordan det saudiske samfunnet har endret seg siden han kom til makten. Hva er de positive og negative handlingene han har gjort eller vært involvert i denne perioden? Hvordan beskrives han av internasjonale medier og organisasjoner? Hvordan tror du Saudi-Arabia vil utvikle seg under hans lederskap?

Relaterte filmer med filmstudieark

Den grønne sykkelen

Nettressurser

Intervju med regissøren – Seventh Row
Intervju med regissøren – Women and Hollywood
Intervju med regissøren – Deadline
Intervju med regissøren – Cineuropa
Intervju med regissøren – YouTube
Anmeldelse – The Guardian
Anmeldelse – Variety


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Familie, Filosofi og etikk, Geografi, Historie, Identitet og kjønn, Ideologi, Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Likestilling/kjønnsroller, Media, Menneskerettigheter, Musikk, Politikk og samfunn, Religion, Respekt, Samfunn og individ, Teknologi
 

Fakta

Originaltittel:The Perfect Candidate
Regi:Haifaa Al-Mansour
Roller:Nora Al Awadh, Dae Al Hilali, Mila Al Zahrani
Genre:Drama
Nasjonalitet:Saudi Arabia
Språk:arabisk
Lengde:1 t. 44 min.
Distribusjon:Selmer Media
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen