Filmweb
 
 

Unge Ahmed

FILMINFORMASJON

De belgiske regissør-brødrene Luc og Jean-Pierre Dardenne er tilbake, denne gangen med et drama om 13 år gamle Ahmed. Ahmed står på kanten av stupet. Han er i ferd med å bli radikalisert muslim. Kan den snille læreren, den kjærlige mammaen eller kanskje den nye venninnen, Louise, få ham på bedre tanker?

De belgiske brødrene Jean-Pierre og Luc Dardenne har siden nitti-tallet levert flere lavmælte, men intense filmer som tar vår samtid på kornet. De har vunnet Gullpalmen i Cannes hele to ganger, og mange andre priser på ledende filmfestivaler. For Unge Ahmed vant brødrene prisen for beste regi ved filmfestivalen i Cannes (2019). (Denne filmomtalen er utarbeidet av filmens distributør, men er noe bearbeidet av undertegnede.)

  • Se filmtraileren her
 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

Unge Ahmed har fått aldersgrense 9 år. Medietilsynets begrunnelse for denne aldersgrensen er at ”filmen inneholder noe forstyrrende tematikk knyttet til radikalisering, og enkelte kortvarige scener med følelsesutbrudd og voldsinnslag.” Imidlertid, ut fra filmens formspråk, tema og faglig relevans, mener undertegnede at filmen i skolesammenheng er best egnet for ungdomsskoletrinnet og videregående.

Filmen er 1 time og 25 minutter lang. Det snakkes i hovedsak fransk, men også noe arabisk. Filmen er tekstet på norsk.

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Unge Ahmed vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK: Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene ’muntlig kommunikasjon’ og ’språk, litteratur og kultur’.

SAMFUNNSFAG: Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene ’utforskeren’ og ’samfunnskunnskap’, og på Vg1-3 innen hovedtemaene ”individ, samfunn og kultur” og ”internasjonale forhold.

KRLE: Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene ’islam’ og ’filosofi og etikk’.

Fra høsten av (2020) introduseres nye læreplaner gjennom fagfornyelsen. Her vil tre tverrfaglige temaer bli viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring - og bærekraftig utvikling. Filmer som Unge Ahmed vil kunne egne seg godt til bruk opp mot disse temaene, spesielt det førstnevnte.

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

 

FORARBEID
 

A: ORD OG UTTRYKK

1) I filmen brukes det en rekke ord og uttrykk som knyttes opp mot islam. Flere av disse kan også knyttes til andre religioner. Før dere ser filmen kan dere gå gjennom listen under og snakke sammen om hva dere legger i betydningen av disse ordene og uttrykkene. (Alle disse ordene er ord det er nyttig å kunne forstå.)

- Allah, koranen, hadith, moské, imam, Allahu akbar, hijab, bønn, bønneteppe, martyr, renselse, vantro, blasfemi, frafallen, profet/Profeten

2) Snakk sammen om hva det vil si å bli radikalisert. Kjenner dere til eksempler fra nyhetene på mennesker som er blitt radikaliserte?

3) Hva vil det si å be til Gud (Allah)? På hvilke måter kan bønn påvirke hva som skjer i et menneskes liv, tror du? Snakk sammen om dette i grupper.

ETTERARBEID

B: KARAKTERENE

1) Beskriv Ahmed. Alle mennesker har både positive og negative sider. Hva synes du er de sterkeste og svakeste sidene til Ahmed? Skriv stikkord. Etterpå sammenligner du stikkordene dine med hva andre i klassen har skrevet.

2) Hva tror du er årsaken til at Ahmeds religion er blitt så utrolig viktig i livet hans?

3) Hva kan være de ulike grunnene til at Ahmed ønsker å drepe Inès, læreren sin? Skriv ned stikkord først, og snakk sammen i klassen etterpå.

4) Hva får vi vite om Ahmeds mor? Snakk sammen i grupper om hva dere tror hun selv skulle ønske hun hadde gjort annerledes for å forhindre sin sønns radikalisering.

5) Beskriv Inès, læreren. Hvilke av hennes personlige sider mener du gjør henne godt egnet til å være lærer? Skriv noen stikkord, og etterpå sammenligner du det du har skrevet med andre i klassen.

6) På bondegården møter Ahmed jenta Louise. Gi eksempler på positive og negative sider du mener at hun har. Hun flørter med han, men hva er grunnene til at han ikke flørter tilbake? Snakk sammen i par.

7) Etter at Louise har kysset Ahmed, spør han henne om hun vil bli muslim, for da blir ikke hans synd så stor. Hva mener han med dette?

8) Vi ser flere ulike mennesker som jobber ved institusjonen som tar seg av ungdomskriminelle. Hva synes dere om måten disse voksne opptrer på overfor Ahmed? Hvilke personlige kvaliteter mener dere mennesker på slike arbeidsplasser bør ha? Snakk sammen i grupper.

9) Tenk deg at du er en journalist som skal gjøre et intervju med imamen i Ahmeds moské. Skriv ned tre spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille han. Snakk sammen i grupper om hva dere tror han ville ha svart.

10) Rachid og Yasmine er Ahmeds søsken. De tre er forskjellige. Hva kan være årsakene til at søsken, som er relativt tett i alder, og som vokser opp sammen, likevel kan bli veldig forskjellige? Snakk sammen i grupper.

11) I siste scene ser vi Ahmed gjennomgå en plutselig forvandling i sin holdning til Inès; han ber henne tilgi han. Hva er årsaken til dette, tror du? Snakk sammen i grupper, tenk ut flere ulike svar.

 

C: ISLAM

1) I filmen refereres det til Profeten. Hvem er dette? Hvorfor er det Profeten har sagt så viktig for muslimer?

2) Hva er jobben til imamen i en moské?

3) Hva slags inntrykk gir denne filmen av islam? Kan denne filmen bidra til å gi folk fordommer mot islam? Snakk sammen i klassen.

4) I filmen ser vi at det er knyttet flere ulike ritualer til det å be. Hvilke? Bruk internett og finn informasjon om hvordan muslimer ofte gjennomfører en bønnestund.

5) Vi ser flere eksempler på at det er veldig viktig for Ahmed å være ren. Snakk sammen om eksempler på dette fra filmen. Hva er det Ahmed mener gjør han ”uren”, hva er det vi ser han gjør for å unngå ”urenhet” - og hva har dette med religionen hans å gjøre?

6) Ahmed ber Allah om styrke til å gjennomføre en kriminell handling. Hva tror du en muslim vil si om denne bønnen?

7) Mange muslimer mener at Koranen bør leses på arabisk, altså ikke en versjon oversatt til et annet språk. Hvorfor det?

8) Ahmed liker ikke at læreren, Inès, har en jødisk kjæreste. Hun svarer at det står i Koranen at man kan leve i fred med andre religioner. Ahmed svarer at jøder og kristne motsetter seg islam, og henviser til Koranen, sure 2, vers 120. Slå opp i et eksemplar av Koranen, eller bruk internett for å finne ut hva som står i dette verset.

9) Ahmed mener at en sann muslim ikke tar hånda til en kvinne. I hvor stor grad stemmer dette innen islam? Bruk internett og finn mer stoff om dette temaet.

10) Ahmed tror at man kan komme til Himmelen eller Helvete når man dør. Slike forestillinger finnes i mange andre religioner også. På hvilke måter vil troen på dette påvirke de valgene en religiøs gjør mens han/hun lever på jorda?

11) Se også oppgave 1 i spørsmålskategori A (Ord og uttrykk).
D: SKRIVEOPPGAVER

1) Inspirert av filmen, skriv et dikt eller lag en tegning/et maleri som passer til ett av følgende tittelforslag:

- Dette tror jeg på
- Jeg vil være ren
- Fengslet
- Mitt første kyss, på en bondegård
- Med tannbørste som våpen
- Tilgi meg

2) Under kan du lese en oversikt over utvalgte scener fra filmen. Velg én av disse og skriv en tekst som beskriver akkurat denne hendelsen. Prøv å tenke deg til hva som foregår inne i hodet til Ahmed. Teksten din trenger ikke å ha mye handling, men konsentrer deg om å skildre øyeblikket. (Bruk gjerne tankereferat i stedet for handlingsreferat.)

- Når Ahmed går trappa på vei opp til Inès sin leilighet, for å ta livet av henne
- Når Ahmed kommer til bondegården for første gang
- Når Louise kysser Ahmed
- Når Ahmed rømmer ut av bilen og inn i skogen
- Når Ahmed mister taket i et forsøk på å klatre inn et vindu i andre etasje
- Når Ahmed ligger på bakken og roper på mammaen sin.

 

E: DIVERSE

1) Hva vil det si å bli hjernevasket? Går det an å hjernevaske seg selv, eller må andre mennesker stå bak dette?

2) Man kan radikaliseres innen ulike religioner, livssyn og politiske retninger. Flere radikaliserte mennesker oppigjennom historien har utført handlinger som har fått mye oppmerksomhet i media. Kjenner dere til eksempler? Snakk sammen.

3) Tenk deg til at Louise (jenta på gården) var søsteren din. Hva ville du ha sagt om du fikk vite at hun skulle jobbe sammen med en gutt som hadde gjort et forsøk på å drepe læreren sin? Diskuter dette med andre i klassen.

4) Under kveldsmøtet på skolen diskuteres det hvordan de muslimske elevene skal få lært arabisk på riktigst og best mulig måte. Ahmed sier at Inès (læreren) ikke bryr seg fordi den nye kjæresten hennes er jøde. Hva mener han med dette?

5) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn synspunktene dine.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

4) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hva synes du om skuespillerne? Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) og har bl.a. jobbet som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner, to hunder og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget
Tema:Barns rettigheter, Død/sorg, Familie og søsken, Filosofi og etikk, Flerkulturelt samfunn, Fremtidshåp og drømmer, Identitet, Individ/grupper, Kjønn og kjønnsroller, Kulturmøter/-konflikter, Politikk og samfunn, Oppvekst/familie, Religion, Språk og uttrykksmåter
 

Fakta

Originaltittel:Le jeune Ahmed
Regi:Luc og Jean-Pierre Dardenne
Roller:Idir Ben Addi, Victoria Bluck, Myriem Akeddiou
Manus:Luc og Jean-Pierre Dardenne
Genre:Drama
Nasjonalitet:Belgia
Språk:fransk
Produsent:Luc og Jean-Pierre Dardenne, Denis Freyd
Produksjonsselskap:Les Films du Fleuve Archipel 35
Lengde:1 t. 25 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen