Filmweb
 
 

Tottori! – Sommeren vi var alene

FILMINFORMASJON

I denne norske familiefilmen, ”Tottori! – Sommeren vi var alene”, møter vi søstrene Vega (8) og Billie (5) på fjelltur sammen med pappaen sin. Plutselig skjer det en ulykke: Pappaen ramler ned i en fjellsprekk og skader seg. Dermed må jentene, helt alene, forsøke å finne veien tilbake for å hente hjelp. På ferden møter de ville dyr og krevende terreng, og de må lære seg å takle sult, savn, sorg – og sin egen frykt.


Se filmens trailer her.

 

EGNETHET I SKOLEN

Medietilsynet har gitt ”Tottori!” aldersgrense 6 år. Filmen er derfor egnet til bruk på alle grunnskoletrinnene. Ut fra filmens persongalleri, formspråk og tema, vil undertegnede mene at filmen i skolesammenheng er best egnet i småskolen og på mellomtrinnet. Alle i filmen snakker norsk (i hovedsak rogalandsdialekt). Filmen varer i 1 time og 18 minutter.

Det faglige arbeidet knyttet til visningen av denne filmen, vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene norsk (språk/kommunikasjon), KRLE (etikk/moral), naturfag (å oppleve/forstå seg selv og naturen), kroppsøving (kropp og helse) og kunst og håndverk (kreative oppgaver). Fra høsten av (2020) er nye læreplaner introdusert gjennom fagfornyelsen. Her vil tre tverrfaglige temaer bli viet mye plass: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling - og folkehelse og livsmestring. Filmer som ”Tottori!” vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to sistnevnte temaene. Som spørsmålsseksjonen under vil vise, gir filmen anledning til å belyse og omtale både verdien av nærhet til naturen, samtaler rundt psykisk helse – og hvordan man skal stå sammen om livets utfordringer.


Les mer her.

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver, og hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. 


A: KARAKTERENE

Denne spørsmålskategorien er tenkt til refleksjon rundt de mest sentrale karakterene i filmen. Selv om denne kategorien kommer først i oppgavesettet, trenger man ikke å begynne med disse spørsmålene. På de laveste skoletrinn kan man for eksempel først velge en eller flere av de kreative oppgavene i oppgavekategori E.

1) De to søstrene Vega (8) og Billie (5) har mye felles, men de er samtidige veldig forskjellige på en del områder. Snakk sammen om hva som gjør de to like og ulike.

2) Vega er storesøster og tar mest ansvar når de to jentene skal finne veien tilbake. Men hvordan tror dere det hadde gått om Vega hadde vært helt alene? På hvilke måter hjelper lillesøsteren til for at turen skal gå bra?

3) Gi eksempler fra filmen på at det er søskenkjærlighet mellom Vega og Billie.

4) Vega forteller at pappaen alltid skal tøffe seg, og at han gjør alt for at jentene skal le. Hvilket inntrykk fikk dere av pappaen? Hva er det han finner på med jentene som dere liker best? Er det noe dere synes han burde ha gjort annerledes? Snakk sammen om dette i klassen.

5) Når Vega og Billie etter to dager på villspor holder på å gi opp, tenker de på hva moren pleier å si når livet er vanskelig. Husker dere hva dette var? På hvilken måte klarer moren å inspirere døtrene sine til å holde ut, selv om hun er på et sykehus langt unna?

6) Den gamle dama på gården bor helt alene. Hva synes du om dette? Burde hun fått noe form for hjelp? I så fall, hva slags hjelp mener du hun burde ha fått?

 

B: FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING

Denne filmen fremstiller flere karakterer med psykiske lidelser/utfordringer, og kan derfor egnes til bruk opp mot fagfornyelsens tverrfaglige tema ”Folkehelse og livsmestring”. Vi ser at jentenes mor er innlagt på et psykologisk behandlingssenter, der møter de også en annen pasient (spilt av Kristoffer Joner, han som gir Billie lighteren sin). I skogen møter de den unge panfløytespillende mannen, som også sliter mentalt. Og på den øde gården bor en eldre dame som sannsynligvis er dement. Disse karakterene kan være et godt utgangspunkt for en samtale rundt at det kan være like vanlig blant mennesker å ha psykiske utfordringer som fysiske utfordringer. (Merk: Fremhevingen av dette tverrfaglige temaet til tross, som lærer må man være varsom med å gå for dypt inn i fagområdet psykologi, om man ikke har riktig faglig kompetanse.)

1) Snakk sammen om jentenes mor. Hva får vi vite om hvordan hun er og hvordan hun har det? Hvorfor er hun på sykehus? Hvordan takler jentene og pappaen det at mammaen er syk?

2) I skogen møter de en ung mann som sitter og spiller på en panfløyte. De ber han om hjelp, men han svarer at han har ”på en måte nok med å hjelpe seg selv” og at han ”prøver å finne seg selv”. Hva tror dere han mener med dette?

3) I filmen går jentene seg vill i naturen. Senere sier Vega at den gamle dama på gården ”har gått seg vill i sitt eget hode”. Hva menes med dette? På hvilke måter skjønner jentene at den gamle dama ikke er helt frisk?

4) Mange ganger i livet oppfører ikke hjernen vår seg slik vi helst vil. For eksempel har man lyst til å gå over en bro, men man tør ikke. Man krangler med søsken, selv om man vet man får vondt inni seg etterpå. Man kan bli skremt av mørket, selv om man egentlig vet at det er trygt rundt seg. Har dere flere eksempler? Er det vanlig at hjernen vår noen ganger ikke tenker slik vi helst vil den skal tenke? Er det mulig å gjøre noe for å få bedre kontroll over hvordan man tenker?

 

C: OPPLEVELSER I NATUREN

1) Vega og Billie ser og møter mange ulike dyr ute i naturen. Hvilke av disse husker dere at dere så i filmen? Lag en liste sammen på tavla.

2) Hvilke ulike ville dyr kan man se i naturen i nærmiljøet til skolen dere går på? Snakk sammen om hvilke ville dyr dere i klassen har sett.

3) I filmen ser vi også sauer ute i naturen. Dette er et vanlig syn i Norge, men hører sauer naturlig hjemme i naturen? Snakk sammen om hva som er forskjellen på ville dyr og husdyr/gårdsdyr.

3) Vega går bort til en elg som ligger på bakken, og hun stryker den på mulen. Er det mulig å gjøre dette i virkeligheten? Snakk sammen om hva dere vet om elger. Hva slags forhold har vi mennesker i Norge til elgen?

4) I filmen ser vi trekkfugler. Hvordan kan man se at fugler på himmelen er trekkfugler, og når på året er dette vanligst å få øye på? Vi får vite at trekkfuglene ”har et kompass inni seg” og at de styrer etter jordas magnetisme. Hva betyr dette?

5) Å klatre i et tre, slik både Vega og pappaen gjør, kan være en fin naturopplevelse. Øv deg på å klatre i trær i ditt nærmiljø, og legg merke til om utsikten lar deg se noe du vanligvis ikke ser.

 

D: UTFORDRINGER I NATUREN

1) Tenk deg at du skal tilbringe en helg ute i naturen om høsten. Skriv ned fem ting du helt sikkert ville hatt med deg i ryggsekken din. Sammenlign det du har skrevet med hva andre i klassen har valgt. Hva er det dere har felles på listene deres, som dere er enige i at er helt nødvendig å ta med seg på tur?

2) Har du prøvd å sette opp et telt noen gang? Det kan være vanskelig, så det kan være lurt å øve på dette hvis man skal dra på overnattingstur i naturen. Er det noen som har et telt som dere i klassen kan øve på å sette opp sammen på skolen?

3) I filmen prøver Vega og Billie flere metoder for å tenne bål. De prøver både å gni pinner og å slå steiner mot hverandre for å skape varme, men dette er det vanskelig å få til. Heldigvis har Billie en lighter! Uansett kan det være vanskelig å lage bål om man ikke har prøvd før. Finn et trygt sted hvor dere kan øve på å lage bål, hvis dere skal dra på tur i naturen (… og det skal man jo, på et eller annet tidspunkt.)

4) Skal man på en overnattingstur, er det ikke sikkert man kan bære med seg vann hjemmefra til alle. Hvor i naturen finner man vann, og hvilke typer vann kan man drikke og ikke?

5) Har du prøvd å fiske? Å fange fisk med bare hendene er veldig vanskelig. På hvilke måter er det best å fange fisk i en elv eller et fjellvann? Hva slags typer redskap og agn trenger man?

6) Skal man på lengre turer i naturen er det lurt å ha med kart og kompass. Hvordan bruker man et kompass for å finne riktig retning på et kart? Hva skal man se etter på kartet for å kjenne igjen det man ser rundt seg i terrenget? Finn ut av dette ved å se på kart som skolen har over nærmiljøet.

 

E: KREATIVE OPPGAVER

1) Er det en skog i nærheten av skolen? Gå sammen dit og se hvilke forskjellige dyrearter dere kan se og høre. Insekter teller også. Kanskje kan dere gjøre filmopptak av ulike vakre og spennende ting dere ser. Film kun korte sekvenser, 8-10 sekunder kan være nok! Så kan disse klippene settes sammen til klassens egen naturfilm (hvis læreren eller noen andre får til det tekniske).

2) Del klassene inn i grupper som tegner hvert sitt kart over skolegården eller et naturområde i nærheten av skolen. Gjem en ”skatt” på et sted, og sett kryss på kartet der hvor de andre gruppene kan lete. Tips: Skatten kan være en flaskepost, med et artig brev oppi. (Det er gøy å lage flaskepost, men for å unngå mer forurensing i sjøer, fjorder og havet, bør man ikke kaste flasker uti. Derfor kan man heller lage flaskepost man kan bruke i skattejakt på land!)

3) I filmen ser vi jentene se på solnedgangen. En solnedgang kan ha mange ulike farger. Tegn eller mal en fargerik solnedgang – og pynt i klasserommet med disse bildene etterpå.

4) I filmen bruker de en oppblåsbar plastikkenhjørning til å flyte på nedover elva. Tegn en tegning av deg selv som bruker et eller annet rart som er flytende, som fremkomstmiddel nedover en elv. Bruk fantasien!
F: DIVERSE

1) Vega klarer å hjelpe faren sin opp av hullet ved hjelp av tau, taljer og trinser. Hvordan er dette mulig? Hvordan fungerer en slik mekanisme som gjør det mulig for en liten unge å hale opp en voksen mann?

2) I filmen sier de at ”en enhjørning er et totemdyr som kan gi indre kraft og harmoni”. Hva menes med dette?

3) Vi får høre at jentenes mamma har drevet med yoga. Hva er yoga?

4) Kjenner dere igjen dialekten til hovedpersonene i filmen? Hvor i landet snakker man en slik dialekt?

5) Hva er magi? Finnes det magi i virkeligheten? Snakk sammen om hva dere tror om dette.

6) Hva vil det si å ha en superkraft? Går det an å ha en superkrefter i virkeligheten? Hvilken superkraft ville du ha hatt – og hvorfor? Snakk sammen om dette i klassen.

 

G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn synspunktene dine.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.


4) Hva tror du at du kommer til å huske best fra denne filmen? Snakk sammen i klassen om hvilke scener som ”stakk seg ut”.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!

 

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com), og har bl.a. jobbet som fotograf, film-/musikkanmelder, kulturjournalist, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner, to hunder og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Norsk , KRLE-faget , Kunst og håndverk , Naturfag , Kroppsøving
Tema:Barns rettigheter, Familie og søsken, Filosofi og etikk, Geografi, Naturfag, Oppvekst/familie, Språk og uttrykksmåter, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Tottori - Sommeren vi var alene
Regi:Silje Salomonsen, Arild Østin Ommundsen
Roller:Vega Østin, Billie Østin, Thomas skjørestad, Nina Ellen Ødegård, Oddgeir Thune, Mette Arnstad, Kristoffer Joner
Manus:Silje Salomonsen, Arild Østin Ommundsen
Genre:Familiefilm / Barnefilm
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Gary Cranner
Produksjonsselskap:Chezville AS
Musikk:Thomas Dybdahl
Lengde:1 t. 18 min.
Distribusjon:Norsk Filmdistribusjon
Produksjonsår:2020
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen