Filmweb
 
 

Kunstneren og tyven

FILMINFORMASJON

I Benjamin Rees kritikerroste og fengslende dokumentarfilm møter en maler tyven som stjal kunsten hennes - og hun ender opp med å male ham. Under Sundance filmfestival vant filmen Special Jury Award for Creative Storytelling. Det er første gang en norskregissert dokumentar konkurrerer i Sundance. Ved lansering i USA i sommer, ble filmen igjen hyllet av kritikerne, og blir av flere betegnet som "Remarkable" og "The year's most moving documentary".  og figurerer på flere "årets beste filmer"-lister, bl.a hos Variety og BBC. Filmen er allerede solgt til nesten 50 land.

Under filmfestivalen i Haugesund vant den Andreasprisen, og juryen uttaler: - Årets prisvinner forteller en oppsiktsvekkende historie om et særegent møte. Den lykkes til fulle med å minne oss på at ingen er bare det du først ser (...) Filmen bryter ned fasadene, og løfter fram en sterk humanitet og dype menneskelige bånd. Prisvinneren gnistrer av menneskeverd, kunst og kjærlighet.

Benjamin Ree er utdannet journalist, og har tidligere laget dokumentarer og reportasjer for BBC, Reuters, NRK og VGTV. Hans første langfilm, dokumentaren "Magnus", hadde sin premiere under filmfestivalen i Tribeca, og ble solgt til mer enn 60 land. Se filmens trailer her.

 

EGNETHET I SKOLEN

Medietilsynet har gitt ”Kunstneren og tyven” aldersgrense 9 år. Deres begrunnelse er at filmen inneholder ”partier med mørk og urovekkende stemning, og beskrivelser av dramatiske hendelser. Anbefales ikke under 12 år.” I skolesammenheng er filmen altså ikke anbefalt til bruk i småskolen eller på mellomtrinnet. Det snakkes både engelsk og norsk i denne filmen. Den varer i 1 time og 42 minutter.

Det faglige arbeidet knyttet til filmvisningen, vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene norsk (språk/kommunikasjon), samfunnsfag (individ og samfunn), KRLE (etikk/moral), naturfag (helse/rus) og kunst og håndverk (billedkunst). Fra høsten av (2020) er nye læreplaner introdusert gjennom fagfornyelsen. Her vil tre tverrfaglige temaer bli viet mye plass: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling - og folkehelse og livsmestring. Filmer som ”Kunstneren og tyven” vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot sistnevnte tema, noe som spørsmålsseksjonen under vil vise.
Les mer her.

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.

 

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

 

FØR FILMVISNINGEN: DOKUMENTARFILM OG KILDEKRITIKK

I forkant av filmvisningen kan det med fordel snakkes sammen om hva som kjennetegner dokumentarfilmsjangeren. Ulikt fiksjonsfilm er ikke handlingen i Kunstneren og tyven oppdiktet, men for å få den til å fungere som filmfortelling, er de ulike film- og lydopptakene underlagt en bevisst regi fra filmskapernes side. Dette betyr at filmskaperne har valgt hva som skal være med i filmen, samt hva som skal utelates – og valgt innhold er satt sammen med bevisst bruk av klipp, musikk, dramaturgi etc. Akkurat som i spillefilmer har derfor filmskaperne mulighet til å påvirke deg som publikummer i en ønsket retning. Dokumentarfilmsjangeren krever derfor et kildekritisk publikum i større grad enn ved visning av en fiksjonsfilm. Kildekritikk er en øvelse elever skal stifte erfaring med i skolen, så ved visning av dokumentarfilmer vil det være lurt å sette av tid til samtale om det er elementer ved filmen som man opplever uriktig, tilslørt, påtvunget, vridd eller feilplassert. Hva er troverdig, hva er det ikke?

 

A: KARAKTERENE

1) Hva får vi vite om Barbora Kysilkova og livet hennes i løpet av filmen? Hvilke mennesker er det som har påvirket henne i positiv og negativ retning? Skriv stikkord. Sammenlign notatene dine med hva andre i klassen har skrevet ned.

2) Karl-Bertil forteller at da han var 18 år, så var de tretten venner i det samme miljøet. Nå er det bare de to igjen, de andre er enten blitt drept, begått selvmord, dødd av overdose eller andre ting. Hva tror du er årsaken til at Karl-Bertil forble i det samme miljøet, selv om vennene hans døde en etter en?

3) Flere ganger nevner Karl-Bertil Nordland at fengsel har vært et sted han har likt å være. (Han har tilbragt mer enn 8 år av livet sitt der.) Hva er det ved livet i fengsel han har satt mest pris på, tror du?

4) Karl-Bertil forteller Barbora at han ikke husker hva han gjorde med maleriet han stjal fra galleriet den natta. Tror du han snakker sant eller ikke? Diskuter dette i grupper. Begrunn synspunktene dine.

5) Karl-Bertil har vært med i mange ulike ulykker (trafikkulykker etc.). Barbora tror det er hans måte å søke oppmerksomhet på. Hva mener hun med dette, tror du?

6) Når Karl-Bertil skal beskrive Barbora, trekker han frem ting hun ikke liker, som for eksempel plastblomster, å kjøpe klær – eller skandinavisk feminisme. Hvor mye kan disse tingene si om et menneske? Er det tilsvarende ting ved deg selv (ting du ikke liker), som kan gi andre mennesker et riktig inntrykk av hvem du er?

7) Hva får vi vite om Karl-Bertils barndom og oppvekst? Noter det du husker fra filmen, og sammenlign dette med hva andre i klassen har skrevet.

8) Hvordan vil du beskrive Barboras kjæreste, Øystein? Hvordan tror du Barbora vil beskrive han? Sammenlign notatene dine med hva andre i klassen har skrevet.

9) Når Karl-Bertil er ferdig med soninga i fengsel, besøker han Barbora. Han forteller at han synes livet er godt. Selv sier hun at hun ikke husker når livet var bra sist. Hva er det Barbora er misfornøyd med i livet sitt? Skriv stikkord. Hvilke av disse punktene mener du at hun kan få endret, og hva er det du tror hun må finne seg i å leve med? Snakk sammen i klassen om dette.

 

B: FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING

Folkehelse og livsmestring er et av de tverrfaglige målene nedfelt i fagfornyelsen (høsten 2020). Filmen Kunstneren og tyven vil, med enkle grep, kunne brukes opp mot et slikt temaarbeid, på kryss av ulike fag. (Involver gjerne skolens helsesykepleier, eller en annen fagperson innen helse, i arbeidet med disse oppgavene/spørsmålene.)

1) Alle mennesker opplever motgang i løpet av livet. Når livet er ekstra vanskelig, kan det være fort gjort å ta dårlige valg. Snakk sammen i klassen om hva som er det lureste å gjøre når livet er ekstra utfordrende.

2) Hva vil det si å være rusavhengig? Hvilke mennesker kan bli rusavhengige? Hva slags type hjelp finnes i Norge (og i ditt nærmiljø), når en selv, eller mennesker man bryr seg om, har et rusproblem?

3) Hvordan kan man se på et menneske at han/hun er ruspåvirket? Hva skal og bør man gjøre dersom et menneske du er sammen med ikke klarer å ta vare på seg selv på grunn av rus?

4) Øystein er skeptisk til at Barbora involverer seg i mennesker knyttet til en kriminell kultur. Han kaller det ”an emotional risk”, det at hun lar seg tiltrekke av det destruktive. Han sammenligner det med at man lar et barn leke i trafikken, i stedet for å løfte det opp og passe på det. Snakk sammen om hva dere tror Øystein mener med dette. Hva tror dere han ønsker at Barbora skal gjøre annerledes i livet sitt? Snakk sammen om dere synes han har et godt poeng, eller om han er unødvendig bekymret.

5) I terapisamtaler i fengselet blir Karl-Bertil spurt om hva han opplever som problemområder i livet sitt. Han svarer: At han er rusavhengig, har ADHD – samt traumer fra barndommen. Snakk sammen; tror dere disse ulike faktorene på noe vis kan henge sammen – og kan ha utløst hverandre? Hør gjerne med skolens helsesykepleier om hva han/hun mener om dette.

6) Karl-Bertil har hatt et krevende liv, men mot slutten av filmen ser vi at mange brikker faller på plass: Når han kommer ut av fengsel begynner han å studere, han jobber med noe han liker og behersker – og han får seg kjæreste. Han synes livet er godt. Hva kan historien om Karl-Bertil lære oss (om livet)?

C: BILLEDKUNST

1) I filmen ser vi at for å skape et maleri, så må kunstneren jobbe seg gjennom flere ulike prosesser. Hvilke? Snakk sammen om de ulike tingene vi ser Barbora gjør fra hun starter på et nytt motiv, til bildet er klart til å henges opp.

2) De to stjålne maleriene sies å ha en verdi av 200.000,- kroner. Hva er det som avgjør hvor mye penger et kunstverk er verdt? Snakk sammen om dette.

3) Barboras kunst beskrives som realistisk og naturalistisk. Hva menes med disse begrepene? Kjenner dere til andre kunstnere som lager realistiske/naturalistiske bilder?

4) Snakk sammen om hva som kjennetegner Barboras motiver. Hvorfor tror dere hennes kunstneriske uttrykk er blitt slik det er blitt?

5) Karl-Bertil viser frem noen av tatoveringene sine. Han forklarer at en rød rose symboliserer tapt barndom/oppvekst. Han har også tatoveringer av ”skrikende teatermasker” og demoner. Han har også teksten ”Snitches Are A Dying Breed” på brystkassa. Hva kan tatoveringer si om et menneskes personlighet? Hva slags tatovering tror du ville ha beskrevet deg selv best? Tegn sammen i klassen: Lag en skisse av en tatovering som symboliserer eller uttrykker noe som representerer deg, og presenter denne for andre i klassen etterpå.

 

D: ORD/UTTRYKK/SPRÅK

1) Hva er en vernissage?

2) Hva vil det si å dra på rehab?

3) Et av maleriene som ble stjålet fra Barbora hadde tittelen ”The Swan Song”. Begrepet ”svanesang” betyr mer enn bare en svanes sang. Bruk internett og finn ut hvordan dette begrepet brukes i overført betydning.

4) På et whiteboard i fengselet, ser vi at noen har skrevet ”Hold hodet høyt”. Hva menes med dette uttrykket?

5) Karl-Bertil har teksten ”Snitchers Are A Dying Breed” tatovert på brystkassa. Hva betyr dette budskapet, og hvorfor tror dere Karl-Bertil har valgt denne tatoveringen?

6) Etter bilulykken hører vi at Karl-Bertil dømmes til ett års fengsel bl.a. på grunn av ”overtredelser av trafikkloven og legemiddelloven”. Snakk sammen og utdyp hva som legges i disse begrepene.

7) Karl-Bertil sender Barbora håndskrevne brev i posten. Dette er ikke så vanlig lengre, da det meste av skriftlig informasjon i dag sendes digitalt. På hvilke ulike måter kan innholdet i en tekst (sendt fra et menneske til et annet) bli påvirket av at det er skrevet for hånd på papir, fremfor på en digital skjerm? Diskuter.

8) I et av brevene sine beskriver Karl-Bertil livet sitt som dysfunksjonelt. Hva betyr dette ordet?

9) Barbora er tsjekkisk, og kjæresten, Øystein, er norsk. De snakker sammen på engelsk for å forstå hverandre. På hvilke måter kan det påvirke forholdet mellom to mennesker at man ikke har samme morsmål? Snakk sammen om både utfordringer og fordeler knyttet til dette.

E: DIVERSE

1) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i denne filmen? Lag en liste, og sammenlign etterpå det du har skrevet med hva andre i klassen har på sin liste.

2) Da du så filmen, tenkte du noen gang på at det var en kameramann/et filmteam til stede da opptakene ble gjort? Hva tror du må til for at man som dokumentarfilmseer glemmer at det er mennesker bak kameraet, og bare fokuserer på det som skjer foran kameraet?

3) Fra rettsaken mot Karl-Bertil (i Oslo Tinghus) ser vi ingen fotografier eller filmopptak, kun tegninger. Dette er vanlig når rettsaker skal gjengis i pressen o.a. Snakk sammen om hvorfor dere tror det er sånn.

4) Hva er traumer? Hva er det som kan utløse traumer, tror du? Finn stoff om dette på internett, eller spør for eksempel skolens helsesykepleier.

5) Vi ser at Barbora sliter økonomisk. Hva er en bildekunstner som henne avhengig av for å ha inntekt? Hvorfor tror du enkelte mennesker velger å leve av å skape kunst, selv om man i perioder kanskje ikke tjener penger i det hele tatt?

 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av det du så og hørte i filmen deg glad? Ble du noen gang trist? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg bekymret? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

3) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

4) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. har jobbet som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Kunst og håndverk , Samfunnsfag , KRLE-faget
Tema:Barns rettigheter, Familie og søsken, Filosofi og etikk, Geografi, Naturfag, Oppvekst/familie, Språk og uttrykksmåter, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Kunstneren og tyven
Regi:Benjamin Ree
Roller:Barbora Kysilkova, Øystein Stene og Karl-Bertil Nordland
Manus:Benjamin Ree
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge
Språk:engelsk/norsk
Produsent:Ingvil Giske
Produksjonsselskap:Medieoperatørene
Musikk:Uno Helmersson
Lengde:1 t. 42 min.
Distribusjon:Euforia
Produksjonsår:2020
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen