Filmweb
 
 

Relic

Når bestemor Edna uforklarlig forsvinner, skynder datteren Kay og barnebarnet Sam seg til familiens forfallne landsted, hvor de finner ledetråder om hennes økende demens spredt rundt i huset.

Etter at Edna kommer tilbake like mystisk som hun forsvant, bekymrer Kay seg for at moren hennes ikke vil eller ikke kan si hvor hun har vært. Sam på sin side er mer opptatt av å glede seg over å ha bestemor tilbake.

Da Ednas oppførsel blir stadig mer ustabil, begynner begge å ane at en lumsk tilstedeværelse i huset kan ta kontroll over henne. Med Relic skaper regissør Natalie Erika James en uforglemmelig, ny vri på hjemsøkt-skrekkfilmen.

Se trailer.

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men noen oppgaver krever også videre kildearbeid. De fleste oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares kortfattet, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra elevene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen rundt temaene som presenteres i filmen.

Felles oppgaver før filmen

Denne filmen handler blant annet om en person med Alzheimers sykdom eller demens. Svar på spørsmålene under sammen i forkant filmen, slik at dere vet litt om disse sykdommene.

1. Hva er Alzheimers sykdom? Hvordan påvirkes de som får denne sykdommen?
Alzheimers sykdom – Store medisinske leksikon

2. Hva er de viktigste årsakene til at noen får Alzheimers sykdom? Hva er noen av behandlingsmetodene for sykdommen?

3. Hva vil det si å være dement? Hvordan påvirker disse sykdommene hjernen?
Demens – Store medisinske leksikon

4. Hva er forholdet mellom Alzheimers sykdom og demens? Hvorfor brukes disse begrepene iblant om hverandre?

 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens synopsis.

2. Hva betyr tittelen Relic, og hvilken relevans har den for historien som fortelles i filmen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?

3. Hvordan tolker du filmens åpningsscene? Hvordan påvirker samspillet mellom bilder og lyddesign, altså sammensetningen av forskjellige lyder lagt til i filmens etterarbeid, din opplevelse av denne scenen? Hva tenkte du hadde skjedd med den eldre kvinnen, der hun står foran juletreet med vannet som renner fra badet i overetasjen?

4. Hva møter moren Kay og datteren Sam når de ankommer bestemoren Ednas hus? Hvilken tilstand er huset i? Hvordan tror du det har blitt sånn?

5. Hvor utspiller filmens handling seg? Hvordan portretteres dette stedet? Hvilke virkemidler bruker filmskaperne for å få huset og tettstedet i filmen til å fremstå som ugjestmilde steder? Hvordan tror du de har jobbet å skape dette uttrykket?
6. Beskriv de sentrale karakterene i filmen. Hva beskriver dem best som personer? Hva er deres gode og mindre gode egenskaper? Hva gjør dem glade, lei seg, trygg, usikre, redde, rolige, sinte? Hva er målene deres i filmen og hvordan forsøker de å oppnå disse? Hvordan utvikler de seg i løpet av filmen og hva er det som forårsaker denne utviklingen? Hva skiller de tre kvinnene fra hverandre, og hvilke likheter har de?

a. Kay (mor)
b. Sam (datter)
c. Edna (bestemor)

7. Beskriv forholdene mellom de tre hovedkarakterene. Hvordan virker forholdene deres å ha vært den siste tiden før handlingen i filmen begynner? Hvordan utvikler forholdene seg i løpet av filmen? Hva er det som forårsaker denne utviklingen?

a. Kay og Sam
b. Kay og Edna
c. Sam og Edna

8. Hvordan oppfører Edna seg når hun kommer hjem etter å ha forsvunnet i tre dager?

9. Hva tror du egentlig skjedde med Edna, som gjorde at hun forsvant fra hjemmet sitt i flere dager? Hvor tror du hun i virkeligheten var disse dagene? Hvordan kan sykdommen hennes ha forårsaket forsvinningen hennes?
10. Forsøk å tolke Kays mareritt om en hytte i skogen og en gammel tynn kropp som sitter på sengen og faller over. Hva er betydningen av bildene i disse drømmene? Hvorfor drømmer Kay om dette stedet?

11. Hva er den symbolske betydningen av inngangsdøren til huset og hytten? Hvilket motiv har blyglasset i denne døren, og hva tror du er symbolikken i dette motivet?

12. Hva er betydningen av lappene vi ser i filmen? Hvem har skrevet disse lappene? Hvorfor forsøker vedkommende som har skrevet lappene å advare Sam? Hva gjelder advarselen? Hvilke andre beskjeder står skrevet på lappene vi ser i filmen? Hvordan tolker du disse?

13. På den siste lappen vi ser i filmen står det «I am loved». Hva tror du betydningen av dette er, sett i lys av filmens handling?
14. Hva er den symbolske betydningen av de mørke flekkene på Ednas kropp? Hvordan er disse koblet sammen med de mørke flekkene på veggene i huset? På hvilke måter kan dette være et bilde på Ednas sykdom?

15. Hvilke forskjellige syn har Kay og Sam på hvor det er best for Edna å bo? Hvor ønsker Kay at Edna skal flytte til? Hvordan påvirker det Kay å skulle flytte moren sitt til et pleiehjem? Hva er Sams forslag til en løsning på dette problemet?

16. På hvilken måte kan vi si at forholdet mellom Kay og Edna er i ferd med å bli reversert eller snudd på hodet som en følge av Ednas alderdom og sykdom? Hvilke eksempler ser vi på dette i filmen? Hvordan beskriver Sam dette i en samtale med Kay?

17. Hvem er det Edna snakker til som vi ikke kan se? Hva er det hun snakker om med denne usynlige skapningen? Hva er Edna redd for, som hun mener gjemmer seg under sengen?

18. Hva var det som skjedde mellom Edna og nabogutten Jamie? Hvorfor tror du dette skjedde?

19. Hvilke andre episoder eller scener i filmen viser Edna gradvis forverrede tilstand som en følge av sykdommen hennes? Hvordan kan blikket hennes tolkes som enda et tegn på dette?

20. På hvilke måter kan labyrinten vi ser mot slutten av filmen symbolisere filmens tematikk? Hvordan tenker du at en mental eller psykisk labyrint kan oppstå, og hvordan vil den kunne påvirke personen som opplever en slik tilstand?
21. Hva lykkes Kay og Sam med å oppnå til slutt i filmen? Hvordan klarer de å oppnå dette målet?

22. Hva innser Kay til slutt i filmen? Hva tror du filmen forsøker å fortelle oss med det som skjer mellom Kay, Edna og Sam i filmens siste scene? På hvilken måte hjelper Kay moren sin i denne scenen?

23. Hva finner Sam ut om Kay i den siste scenen i filmen? Hva er betydningen av dette?

24. Hva er det som egentlig skjer med Edna i slutten av filmen? Hva slags forvandling går hun gjennom? Tror du at det er meningen at vi skal tolke denne bokstavelig eller metaforisk? Hva er din teori om hva som egentlig skjer?

25. Hvordan kan vi si at huset i filmen på mange måter er som en av filmens karakterer? Hvordan brukes lyddesign til å gi huset en egen karakter og uhygge?

26. Hvordan brukes musikk og lyddesign forøvrig for å skape filmens uhyggelige stemning? Hva er grunnen til at grøsserfilmer er så avhengige av disse virkemidlene for å bli skumle? Hvorfor reager vi mennesker ofte vel så kraftig på det vi hører som det vi kan se?

27. Se regissørens introduksjon av filmen lenket til under. Hva var grunnen til at hun ønsket å fortelle denne filmen om familie, demens og sorg?

Regissøren introduserer filmen. – Sundance Institute (YouTube)

28. Hvilke personlige opplevelser hentet regissøren inspirasjon fra til filmen? Hvilke andre steder hentet hun inspirasjon fra? Hvor kan disse inspirasjonskildene ses igjen i filmen? Hva ønsket hun å formidle til publikum om sykdom og sorg? Hvilke andre temaer ønsket hun å belyse med denne filmen? Hvordan kan det å uttrykke personlige opplevelser gjennom kunst eller andre kreative utløp, eller det å se slike temaer behandlet i kunstverk, hjelpe oss å bearbeide dem?

Intervju med regissøren – The Guardian

Intervju med regissøren – AGBO (YouTube)


29. Dette er en film som bruker svært mye symbolikk for å belyse temaene den tar opp. Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å bruke dette grepet i så utstrakt grad? Hvorfor bruker vi symbolikk i historiefortelling, hvorfor ikke bare beskrive ting som de faktisk er? På hvilke måter kan bruken av symbolikk, metaforer, allegorier og lignende fortellergrep skape en mer aktiv og engasjerende opplevelse hos publikum? Hvorfor er dette viktig?

30. Se en av regissørens tidligere kortfilmer Creswick eller Drum Wave. Skriv en kort synopsis av filmen og din egen fortolkning av hvilke temaer filmskaperen ønsker å belyse med filmen. Hvilke filmatiske grep bruker filmskaperen i kortfilmen som du kjenner du igjen fra Relic? Hvilke andre likheter ser du mellom de to filmene? Hvis du vil kan du gjerne skrive om begge disse kortfilmene.

Creswick kortfilm.

Drum Wave kortfilm.


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Samfunnsfag , Medier og kommunikasjon , KRLE-faget
Tema:Familie, Helse, Samfunn og Individ
 

Fakta

Originaltittel:Relic
Regi:Natalie Erika James
Roller:Emily Mortimer, Robyn Nevin and Bella Heathcote
Manus:Natalie Erika James og Christian White
Genre:Drama / Skrekkfilm
Nasjonalitet:USA / Australia
Språk:engelsk
Produsent:Anna McLeish, Sarah Shaw, Riva Marker og Jake Gyllenhaal
Produksjonsselskap:Carver Films, Nine Stories Productions, AGBO
Musikk:Brian Reitzell
Lengde:1 t. 29 min.
Distribusjon:Europafilm
Produksjonsår:2020
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen