Filmweb
 
 

Berlin Alexanderplatz

FILMINFORMASJON

Francis kommer seg til Berlin, hvor han fort innser hvor vanskelig det er å være lovlydig når du er illegal flyktning i Tyskland - uten papirer, uten nasjonalitet og uten arbeidstillatelse.
Da den karismatiske tyskeren Reinhold tilbyr Francis å tjene enkle penger, motstår han først fristelsen, holder løftet han ga seg selv, og holder seg borte fra Reinholds mørke forretninger. Men til slutt suges han inn i Berlins underverden, og livet virvler ut av kontroll.

Filmen er en tysk produksjon, og plasseres i sjangeren drama. Den distribueres på kino i Norge med støtte fra German Films.

Berlin Alexanderplatz er basert på den tyske forfatteren Alfred Döblins roman ved samme navn, utgitt i 1929. Denne filmversjonen er underlagt betydelige moderniseringer og aktualiseringer. Se filmens trailer.

EGNETHET I SKOLEN

Berlin Alexanderplatz har fått aldersgrense 15 år. Medietilsynets begrunnelse for denne aldersgrensen er at ”filmen har en gjennomgående dyster stemning, inneholder flere scener med realistisk vold, og enkelte nærgående seksuelle skildringer.” I skolesammenheng egner derfor Berlin Alexanderplatz seg best på tiendetrinn og videregående.

Merk, filmen er 3 timer og 3 minutter lang. Den er imidlertid delt inn i fem deler (samt en kort epilog). Det snakkes både tysk og engelsk i filmen.

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Berlin Alexanderplatz vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene norsk (språk/kommunikasjon), KRLE (etikk/moral) og samfunnsfag (samhandling/samfunnsliv).  Inneværende skoleår (2020-2021) er nye læreplaner introdusert gjennom fagfornyelsen. Her vil tre tverrfaglige temaer bli viet mye plass: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, samt folkehelse og livsmestring. Filmer som Berlin Alexanderplatz vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to sistnevnte temaene.

Les mer om læreplanmål her.

OPPGAVESAMLINGOppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.  

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. 


 

A: KARAKTERENE

1) Beskriv Francis. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider?

2) Da Francis våkner på stranda, etter å ha overlevd flukten fra Afrika (over Middelhavet) til Europa, sverger han på å bli et godt menneske. Hva er det som gjør det vanskelig for han nå dette målet? Hva tror du han selv ville ha svart på dette spørsmålet?

3) Som filmens hovedperson ønsker filmskaperne å gi publikum sympati for Francis. Hva er det Francis gjør og sier som får deg til å ønske at det går bra med han?

4) Hva er det ved Francis´ personlighet som gjør at Reinhold ønsker å knytte han til seg?

5) Reinhold dytter Francis ut av en bil slik at han ender opp med å måtte amputere en arm. Francis tilgir han. Hvorfor?

7) Reinhold er et svært uforutsigbart menneske. Hvilke kvaliteter er det han har som gjør at han, til tross for sitt lite tillitsskapende vesen, får en så sentral rolle blant de kriminelle i Berlins underverden?

8) Etter å ha bygd seg opp en kriminell karriere i Berlin, hører vi Francis si ”Ich been Deutshland” (”Jeg er Tyskland.”) Hva mener han med dette, tror du?

9) Beskriv Mieze. Hva er hennes sterke og hva er hennes svake sider?

10) Mieze sier om seg selv: ”Jeg er ikke laget av sukker, men av marmor.” Hva tror du hun mener med dette?

11) Hva kan være grunner til at Reinhold ønsker å ta livet av Mieze? Snakk sammen i grupper.

12) Hva tror du Pums verdsatte mest i livet sitt? Skriv ned to-tre stikkord, og sammenlign etterpå med hva andre i klassen har skrevet.

13) Vil du si at Eva er en kriminell? Diskuter i grupper. Begrunn meningene dine.

 

B: VALGENE VÅRE (Etikk og moral)

1) Reinhold lærer Francis om hvordan dopsalget fungerer. Han forteller at de ikke selger dop til gravide eller barn - og pensjonister får avslag. Hva synes du om denne ”arbeidsetikken”? Vitner denne om at dopselgerne har medfølelse for dopavhengige?

2) Hva kan være grunner til at noen har som yrke å være prostituert? (Hva tror du Mieze ville ha svart på dette spørsmålet?)

3) Hvordan tror du en horekunde forsvarer det at han/hun betaler for å ha sex? Snakk sammen i grupper.

4) Francis har levd et liv hvor han har stått bak mye kriminelt. Lag en liste over hvilke kriminelle handlingene filmen lar deg få vite at Francis begår/har begått. Snakk sammen, og ranger punktene etter hvor ille dere synes de ulike gjerningene er.

5) Er alle drap like ille? Kan noen drap rettferdiggjøres? Innenfor jus finnes det ulike kategorier innenfor drap. Bruk internett og finn ut hvilke kategorier dette er.

6) Gi eksempler fra filmen på mennesker som gjør dårlige valg for å oppnå penger, status, materielle goder eller sex. Snakk sammen i grupper, diskuter om hvorvidt dette er naturlig for et menneske, eller om dette kun gjelder de som tilhører kriminelle miljøer.

7) Filmen handler i stor grad om at man alltid kan får en ny sjanse selv om man først har feilet i livet. Man skal få lov til å tro at man alltid kan begynne på nytt. Er dette et typisk ”filmbudskap”, eller er det slik i virkeligheten også? Snakk sammen i klassen. Hvor lett er det å få tilgivelse og en ny start i deres skolemiljø og lokalmiljø? Hva med eksempler dere kjenner fra historiebøkene eller dagens nyhetsbilde? Er vi mennesker flinke nok til å tilgi og til å gi medmennesker en ny sjanse?

C: SKRIVEOPPGAVER

1) Inspirert av filmen, skriv et dikt som passer til et av følgende tittelforslag:

- Flukten over Middelhavet

- Jeg sverger på å bli god

- Maskert ran

- Halvt levende/halvt død

- Sjel, ånd, hjerte, hud

- Gravid

2) Under kan du lese en oversikt over utvalgte scener fra filmen. Velg én av disse og skriv en skjønnlitterær tekst som beskriver akkurat denne hendelsen. Prøv å tenke deg til hva som foregår inne i hodet til Francis. Teksten din trenger ikke å ha mye handling, men konsentrer deg om å skildre øyeblikket gjennom Francis sine sanser og følelser. (Bruk tankereferat i stedet for handlingsreferat.) Gi teksten din en passende tittel.

- Når Francis våkner opp på stranden, etter at han er blitt skylt i land om natten.

- Når Francis ankommer nattklubben hvor han for første gang møter Eva.

- Når Francis og de andre kriminelle må løpe fra politiet i parken.

- Når Francis våkner opp etter å ha blitt påkjørt av en bil, og oppdager at han mangler en arm.

- Når Francis, i avhør hos politiet, får se fotografier av den døde Mieze.

- Når Francis slipper ut av fengselet, og møter Eva og den lille jenta.

 

D: DIVERSE

1) Francis oppgir at han kommer fra Bissau. Hvor ligger Bissau, og hva kjennetegner dette stedet? Bruk internett og skriv ned stikkord.

2) Francis får flere ganger ”flashbacks” til tidligere i livet sitt. Her er både et neonlyskors og en okse gjentagende visuelle elementer. Hva er det et kors og en okse kan symbolisere? Var det andre symboler i filmen du merket deg? (La du merke til den aller siste scenen (før epilogen), hvor Francis ligger i armene til Mieze, der hun sitter på gulvet i en korridor? (Bildet kan sees her. Snakk sammen, hva slags kunsthistorisk motiv er forsøkt gjenskapt? Og hvordan kan dette tolkes?)

3) I Berlin Alexanderplatz får vi høre påstanden ”Å elske er å lide”. Hvordan kan dette tolkes? Snakk sammen og gi ulike forklaringer.

4) Hvilke ulike former for kjærlighet seg du eksempler på i denne filmen?

5) Snakk sammen i klassen. Hva slags tilbud mener dere at papirløse flyktninger bør få, for å unngå at de må leve i skjul fra myndighetene?

6) Reinhold foreslår at Francis skal endre navn til Franz. Hva vil et slikt navnebytte ha å si for livet til Francis? På hvilke måter kan navnet ditt påvirke livet ditt?

7) Berlin Alexanderplatz er basert på den tyske forfatteren Alfred Döblins roman ved samme navn, utgitt i 1929. Om du er interessert i å lese denne, kontakt ditt lokale bibliotek!

 

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn synspunktene dine.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

4) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hva synes du om skuespillerne? Begrunn synspunktene dine.

 

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) og har bl.a. jobbet som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget
Tema:Død/sorg, Fattigdom, Filosofi og etikk, Flerkulturelt samfunn, Framtidshåp og drømmer, Geografi, Helse og rus, Identitet, Individ/grupper, Kulturmøter/-konflikter, Politikk og samfunn, Litteratur på film, Naturfag, Språk og uttrykksmåter
 

Fakta

Originaltittel:Berlin Alexanderplatz
Regi:Burhan Qurbani
Roller:Welket Bungué, Jella Haase, Albrecht Schuch, Joachim Król, Nils Verkooijen
Manus:Martin Behnke, Burhan Qurbani
Genre:Drama
Nasjonalitet:Tyskland
Språk:tysk
Produsent:Leif Alexis, Jochen Laube, Fabian Maubach
Produksjonsselskap:Sommerhaus Filmproduktion, Lemming Film
Musikk:Dascha Dauenhauer
Lengde:3 t. 3 min.
Distribusjon:Norsk Filmdistribusjon
Produksjonsår:2020
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen