Filmweb
 
 

Ninjababy

Rakel har aldri ønsket å bli mor, synes det er vanskelig nok å ta vare på seg selv, og ser det som en umulig oppgave å skulle ta seg av et lite barn. Når hun forstår at hun ikke kan velge bort å bære barnet fram til fødselen, reagerer hun med fornektelse, sinne, frustrasjon, forvirring og apati. Og skuffelse over barnet i magen som hun føler har lurt henne. «Den er en fucking jævla sneaky ninjababy, som bare tror den kan gjemme seg der inne og kose seg, og så snike seg ut ni måneder senere.»

Det faglige arbeidet før og etter visningen av NINJABABY vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Kompetansemålene tar utgangspunktet i de nye læreplanene fra UDIR, og innholdet og utformingen i disse læreplanene er endret og inneholder ikke lenger like mange kompetansemål fordelt etter tema slik som før. Det er derfor kun listet opp hvilke fag filmen berører, og det er opp til læreren å velge ut hvilke som egner seg best i bruk av arbeidet med NINJABABY. Her er eksempler:


NORSK
*Kompetansemål etter 10. årstrinn

SAMFUNNSFAG
*Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Utforskaren (gammel læreplan gjeldende fram til 1.8.2021) og etter 9. årstrinn (ny læreplan)
*Kompetansemål etter VG1 og VG2 innen hovedtemaene Individ, samfunn og kultur (gammel læreplan)
*Kompetansemål innen hovedtemaet Refleksjon (gammel læreplan)

KRLE
*Kompetansemål etter 10. årstrinn

NATURFAG:

*Kompetansemål etter 10. årstrinn
*Kompetansemål etter Vg1 SF
*Kompetansemål etter Vg3 Påbygging

OPPGAVER TIL FILMEN

Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse. Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.

 

A: Før dere ser filmen

1. Bruk litt tid på å sette dere inn i hva slags film dere skal se. Les handlingsreferat og se traileren. Snakk sammen i klassen om hva man bør være forberedt på at denne filmen inneholder.

2. Når går man fra å være ungdom til voksen? Er det noen spesielle erfaringer du mener en ungdom bør ha for å kalle seg en voksen?

3. Hva er en (god) rollemodell? Gi ulike eksempler. I hvor stor grad er foreldre / andre nære voksne viktige som rollemodeller for et barn, synes du? Snakk sammen i grupper.

4. Hvorfor tror du filmen har fått tittelen NINJABABY? Hvilke forventinger og assosiasjoner tror du filmskaperne ønsker at denne tittelen gir deg til hva du skal se?

 

B: Karakterene

1. Beskriv filmens hovedperson Rakel. Hva er hennes sterke og svake sider?

2. Hvilke yrker kunne Rakel tenke seg å bli?

3. Beskriv Mos – hvilket inntrykk får du av han?

4. Hvem er Pikk-Jesus? Beskriv han og på hvilken måte han endrer seg gjennom filmen.

5. Beskriv hvordan Rakel endrer seg etterhvert som filmens handling utspiller seg. Hvem er Rakel egentlig sint på?
C: Oppvekst/familie/identitet

1. Hva er en abort?

2. Hvorfor kan en abort være enkel for noen og vanskelig for andre, tror du? Begrunn svarene dine. Her kan dere for eksempel snakke sammen i grupper.

3. Hva er et etisk dilemma?

4. Kan en abort beskrives som et såkalt etisk dilemma? Hvorfor/hvorfor ikke?

5. Hvordan mener du Rakel kunne ha løst situasjonen hun etter hvert befinner seg i? Kunne hun gjort noen ting annerledes? Hvorfor/hvorfor ikke?

6. Har Rakel støttespillere rundt seg?

7. Hvor viktig er det for deg å ha folk rundt deg som støtter deg? Begrunn svaret ditt.

8. Kunne handlingen i NINJABABY ha funnet sted i din vennegjeng? Begrunn svarene dine.

9. Mener du måten man lever på er viktig for hvem man er? Begrunn svarene dine.

10. Hvilke ting i livet ditt er viktigst for deg? Gi eksempler og begrunn hvorfor.

11. Som ung voksen sliter mange med å finne sin identitet. Flere prøver seg frem med ulike væremåter, som er mer eller mindre naturlige. Man oppfører seg også gjerne veldig forskjellig fra om man for eksempel er sammen med venner, andre jevnaldrende, foreldre eller fremmede. Kan dette sammenlignes med å spille skuespill? Hvor lett/vanskelig synes du det er å gå inn og ut av ulike roller du har overfor ulike mennesker?

12. Adopsjon er et tema i filmen. Hva går adopsjon ut på? Kjenner du noen som er adoptert?

13. Hva slags familiesammensetninger har man i samfunnet i dag? Hva skal til for å kalle seg en familie, synes du?

14. Opplever du press blant vennene eller familien din i valg av hvem du skal være eller hvordan livet ditt bør være? Forklar.


D: Kropp/graviditet/samliv


1. Hvorfor tror du flere og flere velger å få barn senere i livet nå enn før? Begrunn svarene dine.

2. I Norge er fødselsraten nedadgående/synkende. Hvorfor er det slik tror du? Hvorfor valgte man å få flere barn før? Begrunn svarene dine.

3. Hva mener du må ligge til grunn for å bli en god forelder?

4. Det er for sent for Rakel å ta abort. Hva ville du selv gjort om du var i Rakels sted?

5. Hva ville du sagt til Rakel om hun kom og spurte deg om hjelp/råd? Begrunn svaret ditt.

6. Hva vil det egentlig si å få barn? Hva innebærer det?

7. I Norge har vi retten til selvbestemt abort. Hva ligger i dette begrepet?

8. Det finnes ulike måter å få barn på/bli forelder på. Hvilke kjenner du til?

9. Hva er argumentet Rakel bruker om adopsjon i Norge kontra utlandet? Synes du hun har rett? Hvorfor/hvorfor ikke?

10. Hvorfor kaller Rakels seg Fatima på adopsjonsmøtet?

11. Hva slags løsning ender Rakel med å gå for? Hva synes du om denne løsningen? Begrunn svaret ditt.

12. Hvorfor tror du Pikk-Jesus endrer mening angående Ninjababy? Hva skjer i skogen? Diskuter gjerne i grupper.

13. Hvorfor tror du Rakel ikke virker glad etter Ninjababy er født?

14. Har du noen gang følt press på å føle en bestemt følelse men ikke helt fått det til? Forklar.

15. Hva tror du Rakel vil gjøre videre etter filmens slutt?
E: Scener fra filmen

1. Hvorfor tror du Rakel først sier nei til å ta en kaffe med Mos?

2. Hva tror du går gjennom hodet på Mos når han får vite at han er faren til barnet til Rakel?

3. Hvordan tror du det føles for Rakel å fortelle dette?

4. «Jeg skal ta abort, da!» sier Rakel tilsynelatende enkelt og greit. Tror du hun egentlig føler det sånn? Begrunn svaret ditt.

5. Hvordan reagerer Pikk-Jesus på at det er han som er faren til barnet? Sammenlign han og Mos´ reaksjon. Er begge reaksjoner ok? Hvorfor/hvorfor ikke?

6. Har du noen gang fått vanskelige nyheter? Hvordan reagerte du da?

7. Beskriv scenen der Rakel er på vei til sykehuset og bussen kjører fra henne. Kunne taxisjåføren gjort noe annerledes her?

8. Hvordan tror du Rakel føler det når de får vite at hun er mer enn 8 uker på vei, faktisk over halvveis i svangerskapet?

9. Hvordan er den første samtalen mellom Rakel og Ninjababy? Hva skjer med Rakel da?

10. Mos kommer og vil fortsatt ta en kaffe med Rakel. Hvorfor tror du han vil dette? Begrunn svaret ditt.

11. Gjenfortell scenen mellom Mos og Rakel etter de har vært og spilt rollespill. Hvilke egenskaper ramser Mos opp som han mener Rakel innehar?

12. Hvilke egenskaper synes du er viktig hos deg selv? Begrunn svaret ditt.

13. Hvilke egenskaper synes du er viktig hos andre? Begrunn svaret ditt.

14. Hva skjer på sykehuset mens Rakel venter på prøvesvarene? Hvordan ser hun på seg selv?

15. Hvordan ser du på deg selv?

16. Hva skjer på sykehuset? Hvorfor tror du alle ansiktene Rakel møter er klusset over? Og hvordan føler Ninjababy det?

17. Hvorfor tror du Rakel gråter ute ved treet etter Ninjababy er født?

18. Hva blir navnet til Ninjababy til slutt?

19. Gjenfortell eller beskriv den siste scenen i filmen. Synes du filmen sluttet bra eller dårlig? Begrunn svarene dine.

20. Hvordan synes du tegneserieeffektene i filmen fungerer? Begrunn svarene dine.

 

F: Kreative oppgaver

1. Skriv et dikt eller tegn en tegning der du får fram det du tror Rakel føler når Ninjababy er født.

2. Skriv en tekst der du forteller fra enten Ninjababy, Pikk-Jesus´ eller Rakels synspunkter. Få fram følelsene og tankene deres når du skriver.

3. Gjør en undersøkelse i klassen eller på trinnet ditt om ungdoms filmvaner. Presenter disse i et valgfritt diagram.

4. Bruk internett og finn ut hvor mange barn som ble født i henholdsvis 1850, 1900, 1950, 2000, 2020. Hva fant du ut? Presenter funnene dine i et valgfritt diagram for klassen din. Hvorfor har ting endret seg sånn, tror du?

5. Finn ut mer om abortkampen til kvinner i Norge fra 1960-tallet og fram til i dag. Presenter funnene for klassen din.

6. Gå sammen i grupper og lag et rollespill hvor dere gjenskaper en scene dere har valgt. Lag to versjoner: En versjon hvor det som sies er så likt som mulig det dere husker fra filmen og en versjon hvor dere bytter ut Ninjababy/Rakels/Pikk-Jesus´ / andres replikker med andre ting dere synes han eller hun heller burde ha sagt.

7. Skriv en filmanmeldelse av NINJABABY.

8. Skriv en analyse av NINJABABY, der du får fram særlig kontraster og virkemidler regissøren har brukt.

F: Generelle filmstudiespørsmål

1. Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2. Synes du denne filmen passet bra for deg og klassen din? Begrunn svaret ditt.

3. Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

4. Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5. Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

6. Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge, spesialeffekter m.m.

7. Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.


 

Filmstudieark

Forfatter:Jannicke Eriksen
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget , Naturfag
Tema:Identitet, Oppvekst/familie, Graviditet, Etikk, Norsk
 

Fakta

Originaltittel:Ninjababy
Regi:Yngvild Sve Flikke
Roller:Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi, Tora Dietrichson, Silya Nymoen, Herman Tømmeraas
Manus:Johan Fasting, etter Inga H Sætres tegneserieroman Fallteknikk
Genre:Komedie
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Yngve Sæther
Produksjonsselskap:Motlys
Musikk:Kåre Chr Vestrheim
Lengde:1 t. 43 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2020
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen