Filmweb
 
 

Rocks

Etter at moren har forlatt dem, har søsknene knapt penger til mat, men Rocks er fast bestemt på at hun skal forsørge seg selv og Emmanuel. Ettersom dagene går blir situasjonen stadig mer prekær, og både myndighetene og Rocks’ nærmeste begynner å legge merke til hva som foregår.
Se trailer til filmen.


Kort om filmskaperen

Sarah Gavron er en britisk regissør. Hun har filmutdanning fra Edinburgh College of Art, samt National Film and Television School i Storbritannia. Rocks er hennes tredje spillefilm.
 

Hvem passer filmen for, og hvor passer den inn i skolen?

Filmen dreier rundt sensitiv tematikk som omsorgssvikt og utenforskap, men inneholder ingen elementer som virker åpenbart forstyrrende for elever på ungdomstrinnet.

Filmen er et drama som tar opp ulike sosiale temaer, og tematikk og fortellermåte tilsier at den vil passe godt på ungdomstrinnet. Filmens tematikk er fundert i en medrivende historie og hovedkarakter. Fortellingen er skildret med et friskt og engasjerende filmspråk, og elevene vil muligens kjenne seg igjen i uttrykk og tematikk, eller gjenkjenne de fra andre filmfortellinger. Filmen løfter frem flere sosiale og etiske problemstillinger som kan gi gode innfallsvinkler til flere skolefag fra 8. klassetrinn og oppover.

 

Relevante fag:

Norsk
Kompetansemål etter 10. årstrinn. Hovedområder: Språk, litteratur og kultur.

Engelsk
Kompetansemål etter 10. årstrinn. Hovedområder: Kultur, samfunn og litteratur

Samfunnsfag
Kompetansemål etter 10. årstrinn. Hovedområder: Samfunnskunnskap.

KRLE / Religion
Kompetansemål etter 10. årstrinn. Hovedområder: Filosofi og etikk.

Oppgavesamling

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge, men er knyttet til ulike momenter og tema i filmen. Faglærerne og elever kan fritt velge oppgaver for å oppnå den faglige relevansen som passer. Elevene kan jobbe skriftlig eller muntlig, individuelt eller i grupper. Det er ikke meningen at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Formuleringer kan selvsagt endres av faglærer for å tilpasses andre vanskelighetsgrader. Faglærer oppfordres til å vurdere hvor godt oppgavene passer for elevgruppen, og velge å presentere oppgavene med omhu ettersom flere av de omhandler tematikk som mange elever kan kjenne seg igjen i, men som kan være vanskelig å snakke om i plenum. Få av oppgavene har fasitsvar, og de er jevnt over ment å stimulere diskusjon og refleksjon blant elevene.

Seksjon B dreier seg på ulike vis om samfunnsspørsmål, men har i hovedsak et fokus på velferdstjenester (fra oppgave 4 og utover).

 

A – KARAKTERER OG KONFLIKTER

1. Hva synes du om rollefiguren Rocks? Beskriv henne med to-tre setninger.

2. Sumaya:
a) Hva synes du om rollefiguren Sumaya? Beskriv henne med to-tre setninger.
b) Hvordan opplever du forholdet mellom Rocks og Sumaya?

3. Roshé:
a) Hva synes du om rollefiguren Roshé? Beskriv henne med to-tre setninger.
b) Hva er hennes rolle i fortellingen? Diskuter.
c) Hvorfor stjeler Roshé fra Sumaya?
d) Roshé er ny på skolen til Rocks. Har du noen gang byttet skole? Hvordan opplevde du det? Kjenner du deg igjen i Roshé på noen måte?

4. Hvordan tror du Rocks føler seg i de følgende settingene?
a) Hjemme
b) På skolen
c) Hjemme hos Sumaya
d) Sammen med Roshé
5. Hvordan opplever du forholdet mellom Rocks og
a) broren Emmanuel
b) moren

6. Rocks vegrer seg for å søke hjelp og forsøker å holde situasjonen sin hemmelig. Hvorfor gjør hun dette? Hvilket ansvar har hun overfor broren sin? Synes du at hun handler riktig eller galt? Diskuter i klassen.

7. Rocks er i ferd med å spørre naboen om hun har sett moren hennes, men ombestemmer seg. Hvorfor gjør hun det, tror du?

8. Diskuter spetakkelet i heimkunnskapstimen.
a) Hvordan starter det, og hvorfor?
b) Hvilken rolle har Rocks i det hele?

9. Rocks og Emmanuel tar inn på et hotell. Hvorfor blir de kastet ut? Hva synes du om Rocks sin reaksjon?

10. Etter at Rocks og Emmanuel har overnattet hos Agnes, kommer to sosialarbeidere og tar Emmanuel med seg. Synes du det var riktig av Agnes å si ifra? Diskuter i klassen.

11. Etter at Rocks og Emmanuel har blitt plassert i nye hjem, reiser Rocks for å besøke ham. Hvorfor roper hun ikke på broren sin når hun ser ham?
B – SAMFUNN

1. Hva forteller filmen om London og Storbritannia? Lærte du noe av filmen som du ikke visste fra før?

2. Tror du at filmen hadde vært annerledes hvis historien var satt til Norge? Begrunn.

3. Rocks sier at mormoren hennes bor i Lagos, som er en by i Nigeria. London er en svært mangfoldig by, og folk med avstamning fra Nigeria utgjør en av de store minoritetsgruppene i London.
a) Hvilke andre minoritetsgrupper utgjør store andeler av befolkningen i London?
b) Hva betyr ordet demografi og hva dreier det seg om?

4. I historien som fortelles i Rocks er det en rekke sosiale tjenester og offentlige systemer som er – eller kunne vært – involvert. Hva er sosiale tjenester, og hvorfor sørger staten for at vi har tilgang på disse tjenestene?
(Se gjerne artikkelen om sosiale tjenester i Store Norske Leksikon)

5. Hva vil det si å være sosialarbeider? Hvor kan man for eksempel jobbe, og hva kan man jobbe med?

6. Moren til Rocks sliter med psykiske problemer.
a) Hvordan skiller psykisk sykdom seg fra fysiske sykdommer? Hvordan er behandlingen av disse forskjellig?
b) Det nevnes at det er depresjon moren lider av. Hva kjennetegner depresjon som sykdom – hvilke symptomer kan den ha, og hvordan oppleves sykdommen for en som lider av den?
c) Kan man si at det – moralsk sett – er galt av moren å forlate Rocks og Emmanuel, med tanke på at hun er syk? Hvorfor/hvorfor ikke? Diskuter i klassen.

7. Rocks og broren hennes blir plassert hos fosterfamilier.
a) Hva kan være grunnene til at de blir plassert hos forskjellige familier?
b) Hva er fosterhjemsordningen og hvorfor har vi den?
c) Hva kan være årsaker til at barn blir plassert i fosterhjem?
d) Hva er en bekymringsmelding, og hva innebærer en slik melding?

e) Barnevernet har også ulike institusjoner hvor barn kan plasseres. Hvilke typer barnevernsinstitusjoner finnes i Norge?

8. De siste årene har det blitt rettet en del kritikk mot det norske barnevernet.
a) Hvorfor det – hva blir barnevernet kritisert for? Søk på Internett og finn nyhetsartikler som viser eksempler på slik kritikk.
b) Det norske barnevernet har også mottatt kritikk fra utlandet. Finn eksempler på dette. Er det spesifikke ting som barnevernet blir anklaget for?
c) Diskuter funnene. Synes dere kritikken virker troverdig? Hva gjør den med deres oppfatning av barnevernet?

9. Barnevernet gjør mye annet enn å omplassere barn. Hva slags tjenester og tiltak tilbyr barnevernet til familier som trenger det?

10. FNs barnekonvensjon er en del av norsk lov. Hva er barnekonvensjonen, og hvilke rettigheter er det som står i den?
C – KUNST, FILM OG MEDIER

1. Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du ved den? Var det noe du syntes var dårlig? Begrunn.

2. Skriv en anmeldelse av filmen. Forklar hva du likte og ikke likte, og argumenter for synspunktene dine.

3. Rocks blir av mange omtalt som en «coming-of-age»-film. Hva betyr dette begrepet og hva kjennetegner denne typen fortellinger? Prøv gjerne å komme på noen eksempler på filmer eller andre fortellinger som kan beskrives med dette begrepet.

4. Filmen inneholder flere klipp i vertikalt format (evt. høydeformat eller såkalt Snapchat-format).
a) Hva tenker du om disse klippene? Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å inkludere de?
b) Kan du komme på eksempler fra andre filmer du har sett, hvor man på tilsvarende vis har brukt elementer og uttrykk fra sosiale medier?

5. På hvilke punkter bruker filmen musikk? Hvorfor har filmskaperne valgt å bruke musikk på de bestemte stedene i filmen?

6. Synes du at Rocks har et realistisk uttrykk? Begrunn svaret.

7. Hva synes du om skuespillerne? Synes du de er troverdige? Begrunn.

8a) Før rulleteksten ser man en tekstplakat, hvor det står at skuespillerne og andre unge mennesker samarbeidet med filmskaperne om å skape filmuniverset og rollefigurene. Hva tror du dette har hatt å si for filmskapingen? Synes du det kommer til uttrykk i filmen?

8b) Kan du finne noe informasjon om filmens produksjon på Internett?
(Man finner en omfattende beskrivelse av produksjonsprosessen i for eksempel denne artikkelen.)

9. I filmen ser vi en kunst- og håndverktime, hvor klassen lærer om Picasso og kubismen. Hva gikk kunstretningen kubisme ut på? Hvilken rolle hadde Picasso innen denne retningen? Bruk søkeverktøy eller andre kilder og se om du kan finne svar på disse spørsmålene.

10. Filmen er produsert i samarbeid med BFI. Hva står BFI for og hva er det for en organisasjon?


 

Filmstudieark

Forfatter:Atli Bjarnason
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående, Høyskole]
Fag: Norsk , Engelsk , Samfunnsfag , KRLE-faget
 

Fakta

Originaltittel:Rocks
Regi:Sarah Gavron
Roller:Bukky Bakray, Kosar Ali, Shaneigha Greyson, D'Angelou Osei Kissiedu, Ruby Stokes, Sarah Niles
Manus:Theresa Ikoko, Claire Wilson
Genre:Drama
Nasjonalitet:Storbritannia
Språk:engelsk
Produsent:Ameenah Ayub Allen, Faye Ward
Produksjonsselskap:Fable Pictures
Musikk:Emilie Levienaise-Farrouch
Lengde:1 t. 34 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen