Filmweb
 
 

Shorta

Politimennene Mike og Jens er på patrulje i en fattig bydel dominert av ikke-vestlige innvandrere da det blir offentlig kjent at den 19 år gamle Talib har omkommet i politiets varetekt. Mike og Jens har pågrepet den mørkhudede Amos og skal frakte ham tilbake til stasjonen, men når nyheten om Talibs død blir kjent eksploderer nabolaget i et voldsomt sinne mot politiet. Plutselig er de to patruljerende betjentene fritt vilt, og omgitt av voldelige demonstranter på alle kanter må de ha hjelp fra den motvillige Amos til å finne en vei ut av det labyrint-lignende boligkomplekset før det er for sent

Shorta er en intens og intelligent film om sosiale problemstillinger knyttet til innvandring, parallellsamfunn og politivold i dagens Danmark
Se trailer.

 

Oppgaver om filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens synopsis.

2. Hva betyr filmens tittel og hva er opprinnelsen til dette ordet? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen? I hvilke områder av verden er arabisk det offisielle språket?

3. Filmens åpningsscene viser et politiovergrep der en ung mann tilsynelatende blir kvelt av en politioffiser mens han roper: "Jeg får ikke puste." Hvilken betydning har dette uttrykket i sin engelske form ("I can't breathe") fått de senere år, spesielt i USA? Hvilken kjent amerikansk bevegelse har tatt i bruk dette uttrykket, som nærmest er blitt et slagord eller såkalt slogan? Hva står denne bevegelsen for og hva er dens opprinnelse?

I can't breathe – Wikipedia

4. Hvorfor tror du at filmskaperne åpner filmen med denne tydelige referansen til en amerikansk sosial bevegelse, som riktignok har blitt nokså global i løpet av 2020? Sammenlignet med utbredelsen av politivold i USA, hvor stort føler du at dette problemet er i de nordiske landene? Hvor utbredt får du inntrykk av at politivold er i Danmark er etter å ha sett denne filmen? Tror du at dette inntrykket stemmer med virkeligheten?

5. Hvor stor er utbredelsen av politivold i Norge? Hvilke kjente enkeltsaker kjenner du til der norsk politi har brukt vold som har forårsaket stor skade eller død? Hva ble følgene av disse sakene?

Politivold – Wikipedia

6. I neste scene får vi introdusert drabantbyen Svalegården, boligområdet der det meste av filmens handling finner sted. Et helikopter flyr over området mens to tungt bevæpnete politimenn ser etter uroligheter som en følge av overgrepet vi nettopp har sett. Hva slags type film gir disse bildene inntrykk av at vi er i ferd med å se? En ung jente tegner et par store øyne på bakken, hva er symbolikken i dette?
7. Videre får vi presentert filmens sentrale karakterer, Jens og Mike, som vi skal følge gjennom resten av filmen. Hvordan er førsteinntrykket av disse to politibetjentene? Hva får vi vite om dem i filmens første scener, både forskjellene på de to og forholdet mellom dem? Hvordan setter dette opp konflikten og spenningen mellom de to?

8. Beskriv Jens og Mike. Hva slags type personer er de? På hvilke måter er de like og forskjellige? Hva er deres gode og mindre gode egenskaper? Hva gjør dem opprørte, begeistret, sinte, forlegne? Hva er målene deres i filmen og hvordan forsøker de å oppnå disse? Hvilke nøkkelscener beskriver best hvem de to karakterene er og hvordan gjør de dette? Hvordan utvikler de to seg i løpet av filmen? På hvilke måter har de endret seg ved filmens slutt og hvordan vises dette? På hvilke måter har de ikke endret seg?

9. Hva er grunnen til at Jens virket bekymret for å ha patrulje med Mike? Hvordan virker Jens sitt forhold til de andre politibetjentene på stasjonen å være?
10. Hvordan er Mikes forhold til minoriteter i Danmark? Hvordan omtaler og behandler han dem? Hva er ifølge Mike selv grunnen til synet han har på minoriteter? På hvilke måter merker vi at Jens har et ganske annet syn på dette?

11. Hvilke minoriteter møter vi i filmen og hvordan portretteres disse? Hvilke forskjeller ser vi mellom de forskjellige karakterene av ikke-vestlig opprinnelse i filmen? Synes du disse karakterene framstår som nyanserte og komplekse eller endimensjonale og enkle? Forklar.

12. Hva er grunnen til at Jens og Mike kjører inn i Svalegården? Hva slags person er Osman, som de stopper og snakker med? Hvilken posisjon har Osman i Svalegården, hvordan påvirker han dette samfunnet og livene til de som bor der?

13. Hvordan beskrives medias rolle i samfunnsdebatten rundt integrering og konflikten mellom politiet og minoriteter i filmen? Hvordan er forholdet mellom media og politiet? Portretteres media på en positiv eller negativ måte i filmen? Forklar.

14. Hva mener Mike når han sier at Svalegården ikke er Danmark? Hvorfor vil TV-reporteren ha ham til å gjenta det på kamera?

15. Hva er grunnen til at Mike anholder Amos? Hvordan reagerer Amos på anholdelsen? Hva blir følgene av dette?
16. Beskriv Amos. Hva slags type person er han? Hva er hans gode og mindre gode egenskaper? Hva gjør ham opprørt, begeistret, sint, forlegen? Hva er målene hans i filmen og hvordan forsøker han å oppnå disse? Hvilke nøkkelscener beskriver best hvem Amos er, og hvordan? Hvordan utvikler Amos seg i løpet av filmen? På hvilke måter har han endret seg ved filmens slutt og hvordan vises dette? På hvilke måter har han ikke endret seg?

17. Hva er grunnen til at Amos kjenner rettighetene sine så godt? Hva sier dette om ham og samfunnet han lever i?

18. Hva tror du er grunnen til at Jens ikke går med gifteringen på jobb, og hva er symbolikken i at han tar den på ved filmens slutt?

19. Etter at filmen har presentert sin sentrale konflikt om raseforhold i Danmark, går den på mange måter over i actionfilm-modus. Filmen har i danske anmeldelser blitt roset for sitt gjennomførte sjangeruttrykk, spesielt i lys av et stramt budsjett sammenlignet med de Hollywood-filmene den åpenbart er inspirert av. Hvilke scener i filmen synes du lykkes med å skape spenning og action, slik intensjonen med filmen er? Hvilke tekniske grep som bruk av lyd, musikk og kamerabevegelser er med på å skape dette uttrykket?
20. På samme tid som filmen har blitt rost for å være spennende og underholdende, har flere kritikere også påpekt at karakterene i filmen fremstår som noe endimensjonale, ofte enten gode eller onde. Det har også blitt rettet kritikk mot et overdrevent negativt portrett av en dansk drabantby, eller getto, som de på svært uheldig vis har endt opp med å kalle dem i Danmark. Hvilke grep i filmen tror du har gitt grunnlag for denne typen kritikk? Hvilke scener har denne mangelen på nyanser? På hvilke måter kan det være problematisk å skape et overdrevent negativt og unyansert portrett av en komplisert politisk situasjon i et massemedium som film? Hvordan kan dette være med på å forme folks oppfatninger og meninger om et tema på en uheldig måte? Hvorfor og hvordan bør man selv skaffe seg informasjon om kompliserte samfunnsspørsmål før man gjør seg opp sin egen mening?

Anmeldelse – Heaven of Horror
Anmeldelse – Filmz
Anmeldelse – Moovy

21. Det har i de senere år pågått en ganske opphetet debatt i Danmark om problemene deres med å få minoriteter bedre integrert i det danske samfunnet. Som nevnt har politikere og media omtalt problematiske områder, ofte drabantbyer av typen vi ser i filmen, som gettoer. Siden 2010 har det blitt publisert en såkalt gettoliste over "problematiske" boligområder i landet. Formålet med listen er å indentifisere problemområdene for så å kunne sette inn tiltak for å forbedre dem. Formålet med programmet kan nok oppfattes som velment, men retorikken og tiltakene har vært svært kontroversielle, både i Danmark og utenlands. I 2020 saksøkte beboere av Mjølnerparken, et av boligområdene på gettolisten, den danske stat fordi de ville tvangsselge hjemmene deres. Les artiklene under, og eventuelt noen av artiklene de leder til. Hva er bakgrunnen for gettolisten og lovene som har fulgt den? Hva består disse av? Hvorfor har de skapt så stor debatt? Hva er argumentene som brukes av de stridende partene for og imot listen og de nye lovene? Hva synes du om dansk integreringspolitikk slik den framstår i disse artiklene?

Danmarks "getto-oppgjør" – NRK
Krever omkamp om Danmarks "getto-lover" – NRK
Stevner Danmark for diskriminering – NRK

22. Hvordan vil du beskrive integreringspolitikken i Norge? Tror du at vi er bedre eller dårligere på dette enn våre naboland? Hvilke integreringstiltak kjenner du selv til som har blitt gjort i Norge, spesielt i ditt lokalsamfunn? Hvor godt eller dårlig har disse fungert? Hvordan mener du at vi kunne skapt bedre integrering av minoriteter i det norske samfunnet? Hvorfor tror du at dette er en vanskelig utfordring, både å diskutere og å finne løsninger på? Hva er noen av de spesifikke utfordringene som nevnes i artikkelen under? Hva er ditt syn på disse og måten artikkelforfatteren beskriver dem?

Vold, krim, skitur og taco – NRK

 

23. Se kortfilmen Les Misérables på YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Wc8AFNgH00k

Hvilke likhetstrekk ser du mellom denne kortfilmen og Shorta? Hvordan portretterer kortfilmen problematikken rundt raseforhold og politivold i Frankrike? Skriv et kort sammendrag av handlingen i kortfilmen og samfunnsproblemene den tar opp.

 

Relaterte filmer med filmstudieark

Les Misérables
Dheepan
Sønner av Danmark

 

Notat til oppgavene

Spørsmålene er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men noen oppgaver krever også videre kildearbeid. De fleste oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares kortfattet, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra elevene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Byutvikling, Familie, Filosofi og etikk, Flerkulturelt samfunn, Ideologi, Individ/gruppe, Kulturmøter/-konflikter, Media, Mobbing, Nordisk, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Rasisme/diskriminering, Samfunn og individ, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Shorta
Regi:Frederik Louis Hviid, Anders Ølholm
Roller:Jacob Lohmann, Simon Sears, Tarek Zayat, Issa Khattab, Özlem Saglanmak
Manus:Frederik Louis Hviid, Anders Ølholm
Genre:Action / Krim / Dokumentar
Nasjonalitet:Danmark
Språk:dansk
Produsent:Morten Kaufmann, Signe Leick Jensen
Lengde:1 t. 48 min.
Distribusjon:Norsk Filmdistribusjon
Produksjonsår:2020
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen