Filmweb
 
 

Generasjon Utøya

De unge politikerne opplevde å bli dødelig såret, eller de så sine venner og kjæreste bli drept. Felles for dem alle er at de er tvunget til å bearbeide det som skjedde, og har valgt å jobbe aktivt videre for det de tror på. De kjemper ikke bare på vegne av seg selv, men på vegne av en hel ungdomsgenerasjon, samtidig som de gir håp til et helt land og folk.

BRUK I HENHOLD TIL LÆRERPLANEN

Norsk, samfunnsfag, KRLE. Det faglige arbeidet før og etter visningen av Generasjon Utøya vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

Merk: Disse kompetansemålene tar utgangspunktet i de nye læreplanene fra UDIR, og innholdet og utformingen i disse læreplanene er endret og inneholder ikke lenger like mange kompetansemål fordelt etter tema slik som før. Det er derfor kun listet opp hvilke fag filmen berører, og det er opp til læreren å velge ut hvilke som egner seg best i bruk av arbeidet med Generasjon Utøya.

NORSK
*Kompetansemål etter 10. årstrinn

SAMFUNNSFAG
*Kompetansemål etter 10. årstrinn
*Kompetansemål etter VG1 og VG2

KRLE
*Kompetansemål etter 10. årstrinn
 

OPPGAVER TIL FILMEN


Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse. 
Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.

A. Før dere ser filmen

1. Bruk litt tid på å sette dere inn i hva slags film dere skal se. Les handlingsreferat og se traileren. Snakk sammen i klassen om hva man bør være forberedt på at denne filmen inneholder.
2. Hva vet du om regjeringskvartalet og Utøya? Kjenner du noen som har vært der, eller har du kanskje vært der selv?
3. Hvis du hadde dratt til regjeringskvartalet nå, hva hadde møtt deg der da?
4. Dere skal se en dokumentarfilm. Hva betyr dette?
5. Kan du finne Utøya på kartet?
6. Hva vet du om AUF?
7. Hva vet du om det som hendte på Utøya?
8. Hva legger du i ordene politikk, demokrati, terror, ideologi? Snakk i klassen eller med en medelev
9. Har du sett en dokumentarfilm du likte godt? Hva handlet den om?
10. Husker du hvor du var da hendelsene på Utøya og regjeringskvartalet fant sted?
11. Hvorfor tror du filmen har fått tittelen Generasjon Utøya? Hvilke forventinger og assosiasjoner tror du filmskaperne ønsker at denne tittelen gir deg til hva du skal se? 
 

B. Karakterene

1. Beskriv Ina Libak. Hvilket inntrykk får du av henne?
2. Beskriv Kamzy Gunaratnam. Kjenner du henne fra et annet sted i dag?
3. Beskriv Line Hoem. Hvilke utfordringer sliter hun med i dag?
4. Beskriv Renate Tårnes. Hvilket inntrykk får du av henne, og hvilke utfordringer har hun som følge av det som skjedde på Utøya?
5. Hvordan har hendelsene på Utøya endret disse fire hovedpersonene, tror du? Kommer noe av dette fram i filmen? Forklar.
6. Hva synes du om kvinnene som stiller opp i denne filmen? Hvis du hadde møtt en av dem, hva hadde du villet spør dem om? Begrunn svaret ditt, og diskuter disse i gruppa.
7. Hva tror du har vært motivasjonen for disse fire kvinnene til å stille opp i denne filmen?
8. Hvilken historie gjorde mest inntrykk på deg, og hvorfor?

C. Film og virkemidler

1. Har du noen gang opplevd å være veldig redd? Hva skjedde og hvordan gikk det? Hva følte du i den situasjonen?
2. Hva mener du er denne filmens viktigste budskap?
3. Denne filmen er en dokumentar. Man kan bruke ulike fortellermåter i slike filmer. Her er noen eksempler:
-Foredrag, ved bruk av voice-over
-Observerende, at man er en slags «flue på veggen»
-Deltagende, at filmskaperne deltar i filmen som lages
-Framførende stil, at regissør og filmskapere selv setter i gang det som skal skje
-Poetisk fortellermåte, at det formmessige, altså stilmessige får mest å si

Hvilke eksempler på fortellermåter finner du i Generasjon Utøya?

 

D. Politikk, ideologi og identitet

1. Faten, venninna til Kamzy sier når de står på Utøya: «Jeg har aldri spurt [om hva som skjedde], for du er mye mer enn bare en overlevende». Hva mener hun med dette, tror du?
2. Hvorfor tror du alle hovedpersonene har valgt å bli i politikken? Begrunn svarene dine.
3. Er du opptatt av politikk? Hvorfor/hvorfor ikke?
4. Hvilke saker opptar deg i hverdagen og hvorfor?
5. Hvilke verdier står AUF for?
6. Hvilke verdier er viktige for deg? Begrunn svarene dine.
7. Hvorfor tror du noen mener en ideologi er bedre enn en annen? Begrunn svaret ditt.
8. Hvilken ideologi tror du gjerningsmannen bak Utøya-hendelsen var opptatt av? Hva tyder på det, mener du?
9. Definer disse ideologiene/begrepene: høyreekstremisme, nynazisme, rasisme. Gi eksempler om du kjenner til noen?
10. Hva tror du er grunnen til at noen har så ytterliggående meninger at de tyr til så ekstreme uttrykksformer som for eksempel vold og drap?
11. Anders Behring Breivik publiserte et manifest der han redegjør for sine synspunkter. Hvilken likhet ser du mellom ulike ideologier og handlingene hans? Beskriv likheter i symbolikk, retorikk og meninger.
12. Netthets er et sentralt tema i denne filmen. Hva er netthets?
13. Har du opplevd å bli hetset på nettet? Fortell i gruppa di.
14. Hvorfor blir noen av de overlevende fra Utøya-terroren utsatt for netthets tror du?
15. I årene etter 22. juli 2011 har det jo kommet mange filmer og serier om Utøya. Hvorfor er det så viktig at historien fortelles, tror du? Mener du det er viktig at den fortelles i det hele tatt?
16. Hvordan kan sosiale medier gi grobunn for og tilrettelegge for fremveksten av ekstreme politiske holdninger og grupperinger i dag? Burde de store sosiale mediene ta en mer aktiv rolle i forhold til hva som er lov til å publisere og legge ut, synes du? Hva kan være farene ved at enkeltpersoner og organisasjoner får legge ut det de selv ønsker på nett? Hva kan det føre til hvis enkeltpersoner eller organisasjoner nektes å publisere det de måtte ønske? Skriv et essay der du får fram dine synspunkter her.

 

E. Fra filmen

1. Før Ina skal i debatt under Arendalsuka, når Ina og Eirin sitter på hotellrommet – hva skjer da, som gjør Ina redd?
2. Hva mener Kamzy er viktig å ta et oppgjør mot når hun og Raymond Johansen sitter på kontoret og diskuterer?
3. Hva er det ungdommene og Kamzy diskuterer når hun kommer til Bjørnholt skole? Hva er noe av problemet? Er det sånn der du går på skole?
4. Kamzy Gunaratnam sier: «Jeg mener alt er politisk». Er du enig i det utsagnet der? Hvorfor/hvorfor ikke? Gi eksempler og begrunn svarene dine.

F. Praktiske oppgaver

1. Mye av filmen dreier seg om politikk. Tegn en politisk fane om et tema du er opptatt av
2. Få med deg noen andre fra gruppa og spill ut en scene fra noe du selv har opplevd i eget liv
3. Gjør intervjuer med venner og/eller familiemedlemmer om hendelsene 22. juli 2011. Spør for eksempel om hvor de var, om de mener samfunnet har endret seg og om hva som kan gjøres for å forhindre at noe slikt skjer igjen i fremtiden.
4. Skriv et leserinnlegg der du får fram dine egne synspunkter og erfaringer om netthets
5. Skriv en analyse av Generasjon Utøya der du får klart fram dine egne meninger om filmen og begrunner disse, samt setter den i historisk kontekst.

 

G. Generelle filmstudiespørsmål

1. Hvor bra synes du filmen var?
2. Synes du denne filmen passer bra til din aldergruppe? Begrunn svaret ditt.
3. Er dette en film du selv ville valgt å se på kino? Hvorfor/hvorfor ikke?
4. Hvilke følelser sitter du igjen med etter å ha sett filmen?
5. Synes du det er viktig at disse historiene blir fortalt? Hvorfor/hvorfor ikke?


 

Filmstudieark

Forfatter:Jannicke Eriksen
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget
Tema:Identitet, Politikk, Terror, Ungdom, Død/sorg, Norsk
 

Fakta

Originaltittel:Generasjon Utøya
Regi:Aslaug Holm og Sigve Endresen
Roller:Ina Libak, Kamzy Gunaratnam, Line Hoem og Renate Tårnes
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Tore Buvarp
Produksjonsselskap:Fenris film
Lengde:1 t. 41 min.
Distribusjon:Euforia
Produksjonsår:2021
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen