Filmweb
 
 

1919 High Ground

I filmen møter vi politimannen Travis, med fartstid som snikskytter under den første verdenskrig. Han står sentralt i aksjonen som resulterte i nedslaktingen, men når hans overordnede insisterer på å skjule sannheten om hva som skjedde, slutter Travis i avsky. Tolv åre senere blir han tvunget tilbake til det samme området, denne gangen for å jakte på aboriginen Baywara og hans stammefeller, fordi de har angrepet hjemmene til hvite nybyggere.

1919 High Ground er en western om kolonial vold og misforståelser som resonnerer dypt i dagens Australia – og faktisk over alt i verden hvor urfolk er blitt utsatt for vestlig maktbruk. Filmen utforsker lojalitet og evnen til å skille fritt mellom rett og galt. (Denne filmomtalen er utarbeidet av filmens distributør, men er bearbeidet av undertegnede.)

Se filmens trailer.

EGNETHET I SKOLEN

1919 High Ground har fått aldersgrense 15 år. Medietilsynets begrunnelse for denne aldersgrensen er at ”filmen inneholder flere blodige drapsskildringer”. Den bør derfor ikke vises på lavere skoletrinn enn 9.-klasse. Filmen kategoriseres i sjangeren action/drama, er produsert i 2020 - og den varer i 1 time og 44 minutter.

Det faglige arbeidet knyttet til en visning av 1919 High Ground vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene norsk (språk/kommunikasjon), KRLE (etikk/moral) og samfunnsfag (kulturmøter/historie), naturfag (nærhet til naturen) og engelsk (språk/kommunikasjon). Inneværende skoleår (2020-2021) er nye læreplaner introdusert gjennom Fagfornyelsen. Her vil tre tverrfaglige temaer bli viet mye plass: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, samt folkehelse og livsmestring. 1919 High Ground vil kunne egne seg godt opp mot disse ulike temaene i et tverrfaglig prosjekt, avhengig av hvilke deler i filmen man ønsker å vektlegge.

Les mer om læreplanmål her: https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene, så å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

FORBEREDELSESOPGAVER

A: AUSTRALIA

1) Geografi: I filmen kommer dere til å få se mange utendørsscener. Filmskaperne har klipt inn mange opptak av dyreliv, ikke minst fugler på himmelen. Snakk sammen om hva dere vet om Australias fauna og flora, og hva dere mener er de største forskjellene på naturen i Australia og her i Norge?

2) Historie: Filmens handling er lagt til år 1919 og år 1931, og tar for seg konflikten mellom hvite mennesker og aboriginene. Hvite europeere ankom Australia for første gang i siste halvdel av 1700-tallet, mens aboriginene er urbefolkningen som har bodd på det australske kontinentet i flere titusen år. Snakk sammen om hva dere allerede kan, finn stoff på internett - og kartlegg om hvilke endringer som oppsto i aboriginenes kultur og samfunnsliv etter europeernes ankomst.

 

ETTERARBEIDSOPPGAVER

 

B: KARAKTERSTUDIER

1) Hva vil du si er Gutjuks sterkeste og svakeste sider? Gi eksempler på noe han gjør som du synes er uetisk, og gi eksempler på noe han gjør som du synes vitner om god dømmekraft. Skriv ned svarene dine punktvis, og sammenlign med hva andre i klassen har skrevet.

2) I filmer fremstilles ofte de ulike karakterer som i hovedsak gode eller onde. Snakk sammen i grupper om følgende karakterer, og trekk fram det dere mener er disse mennenes sterkeste og svakeste sider: Travis, Eddy, Moran og Walter. Hvem av disse fire kommer mest heldig ut blant dere? Sammenlign til slutt med hva andre grupper i klassen har diskutert seg frem til.

3) I filmen forteller Eddy til Walter at ”Travis is the good one”. Hvordan tror du han vil begrunne dette, til tross for at Travis deltok i massakreringen av aboriginene i 1919?

4) Claire er eneste hvite kvinne i et mannsdominert samfunn. Hun lever i en tid uten særlig preg av likestilling og kvinnefrigjøring. På hvilke måter makter hun likevel å påvirke hendelsesforløpet i filmens handlingen?

5) Aboriginer-kvinnen Gulwirri ser ut til å avsky de hvite mer enn noen andre. Han vil ikke snakke, hun vil slåss, slik hun selv sier. ”Vrede er alt du har”, forteller hun Gutjuk. Hva får vi vite om hennes bakgrunnshistorie som kan forklare hvorfor hun har de holdningene hun har. Snakk sammen om hva dere husker.

6) Baywara tar initiativ til grusomme handlinger mot de hvite. Snakk sammen om i hvor stor grad dere synes disse handlingene kan rettferdiggjøres av hva Baywara har opplevd i livet sitt. Tror du Baywara kunnet ha valgt en annen vei i livet sitt, eller var ikke hans aggresjon til å unngå? Hva tror dere bestefar Dharrpa ville ha svart på dette?

7) Hvilken karakter i filmen synes du fremstår som det beste idealene for hvordan mennesker bør leve livene sine? Hør med andre i elevgruppa om hva de har valgt, og begrunn meningene deres overfor hverandre.

C: ABORIGINENE

For ordens skyld, ordet «en aborigin» bøyes litt ureglementert i entall og flertall. Ordet i bestemt form entall er «aboriginen», og ubestemt og bestemt form flertall er henholdsvis «aboriginer» og «aboriginene».

1) Har du gjennom denne filmen lært noe om aboriginene som du ikke visste fra før? Snakk sammen i klassen om hva en fiksjonsfilm som dette kan formidle av faktastoff om aboriginene. Kan man stole på en spillefilm som kilde til fakta?

2) I 1919 High Ground ser man eksempler på aboriginer-tradisjoner som er veldig annerledes enn det vi selv er vant til. Snakk sammen, og gi ulike eksempler på dette fra filmen. Diskuter om noen av tradisjonene dere så i filmen var uforståelige, eller om dere klarer å tenke dere til hva de ulike handlingene og uttrykkene kan bety.

3) Helt siden europeerne for første gang ankom Australia på 1770-tallet, har aboriginer måttet oppgi sine opprinnelige landområder, kultur og levesett. Hvordan er forholdene til aboriginene i det australske samfunnet i dag? Bruk internett og finn stoff om dette.

4) Gutjuks bestefar, Dharrpa, har levd livet sitt adskilt fra vestlig sivilisasjon. I rådslagningsmøtet med den eldre Moran, som representerer den britiske kronen, sier Dharrpa at ”Dette er min lov, den kommer fra jorda, fra moder jord, din kommer fra den andre siden av havet. Min lov er perfekt, vedvarende. Den forener oss.” På hvilke måter kan man si at den loven Dharrpa lever etter forteller noen om aboriginenes forhold til naturen.

5) Urfolket i Norden er samene. Ut fra den kunnskap dere i klassen allerede har, hva kan man si er likheter og ulikheter mellom samene og aboriginene? (Sameblod (2016) og Kautokeino-opprøret (2008) er to fiksjonsfilmer som tar utgangspunkt i samenes historie. Begge disse filmene er godt egnet til bruk i skolen, og ferdig utarbeidete filmstudieopplegg til disse er å finne hos skolekino.no.

6) Alle urfolk har levd i pakt med naturen, og de kan neppe beskyldes for å ha stått for den forurensingen og rovdriften menneskeheten har utsatt planeten vår for etter den industrielle resolusjon. Hva er det som hindrer oss menneske i dag fra å leve slik som de tradisjonelle aboriginene, når vi vet at dette levesettet er mest hensynsfullt overfor naturen? Diskuter i grupper.

 

D: MENNESKESYN

1) Travis og Eddy og andre menn står bak hendelsen hvor 17 aboriginer blir drept. Tolv år senere blir en av de overlevende (Baywara) etterlyst på grunn av drapet på en hvit kvinne. Det er ingen tvil om at de hvite anser en hvit kvinnes liv som mer verdt enn livet til en aborigin. Hva tror du er årsaken til at de tenker slik?

2) Det er liten tvil om at det er mange hvite i denne filmen som ser ned på aboriginene. Så dere også eksempler på det motsatte? Snakk sammen om dette; hvilket syn har aboriginer i filmen på de hvite?

3) I filmer er det vanlig at ulike karakterer presenteres som mennesker som (i hovedsak) er enten gode eller onde. Ofte klarer en filmhistorie å rettferdiggjøre at noen blir drept, slik at noen i publikum vil tenke at ”ja, han/hun fortjente å dø”. Snakk sammen i grupper; var det noen av karakterene i 1919 High Ground som dere tenkte at det var rettferdig at ble drept? Diskuter hvor vidt det er måten filmen fortelles på som påvirker tankene dine, eller om din opplevelse av hva du syntes var rettferdig i filmens handling også representerer ditt virkelige syn.

4) I filmen ser vi hvite politimenn drepe fargede sivile, uten at det var i nødvendig selvforsvar. Tilsvarende hendelser har også i vår tid fått stor oppmerksomhet i media. Kjenner dere til slike nyhetssaker fra de siste årene? Finn frem til eksempler. Diskuter hvor vidt dere tror politimenns menneskesyn har vært med på å påvirke utfallet i disse hendelser.

5) I filmen hører vi Eddy si til Claire at ”man kan ikke dele et land”. Hvorfor mener han dette, tror du, og hva forteller denne uttalelsen om hans menneskesyn?

6) Moran sier dette til Travis: ”Vet du hvordan sivilisasjonen vår ble bygd? Den ble bygd av slemme menn, som gjør slemme ting. De rydder veien slik at andre kan følge etter.” Snakk sammen om denne uttalelsen. Argumenter for og mot hvor vidt dere mener han har rett i disse påstandene.

 

E: SKRIVEOPPGAVER

1) Inspirert av filmen, skriv et dikt som passer til et av følgende tittelforslag:

- Det er vårt land vi skal kjempe for

- Snikskytteren og spotteren

- Å puste gjennom et strå

- Å slukke brann om natta

- Lære å skyte

- Oppe i høyden kontrollerer du alt …

- Å lage et spyd

- Lytt til fader himmel. Lytt til moder jord.

… eller velg din egen tittel.


2) Under kan du lese en oversikt over utvalgte scener fra filmen. Velg én av disse og skriv en skildring som beskriver akkurat denne hendelsen. Prøv å tenke deg til hva som foregår inne i hodet til karakteren. Teksten din trenger ikke å ha mye handling, men konsentrer deg om å beskrive øyeblikket gjennom personenes sanser og følelser. (Bruk tankereferat i stedet for handlingsreferat.) Gi teksten din en passende tittel.

- Når Gutjuk som barn jakter en wallaby sammen med andre i familien.

- Når Gutjuk som barn ser familien sin bli drept.

- Når Travis er på alligatorjakt.

- Når Gutjuk for første gang skal skyte med en rifle.

- Når Travis, etter at han er blitt skutt, våkner opp fastlenket til senga.

- Når Claire ser kirka brenne.

F: DIVERSE

1) Hvorfor har denne filmen fått tittelen 1919 High Ground, tror du?

2) Filmens handling er i hovedsak lagt til Arnheim Land i Nordterritoriet. (Elva ved misjonsstasjonen er Alligator River.) Bruk en karttjeneste online (for eksempel Google Earth) og studer områdets beliggenhet, klimasone og så videre.

3) Etter massakren i filmens start, ser vi presten sitte på bakken med et av de døde barna i armene. Da siterer han fra Johannesevangeliet (kapittel 11, vers 25-26) i Det nye testamentet. Der står det: ”Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.” Hva menes med dette, og hvorfor sier presten akkurat disse ordene med et dødt menneske i armene?

4) Søskenparet John og Clair driver en misjonsstasjon. Hva vil det si å misjonere? Hvilke ulike typer misjonsarbeid kan du i filmen se eksempler på at John og Claire utfører?

5) Flere detaljer i filmen kan tolkes symbolsk. Under kan dere se noen eksempler. Snakk sammen om disse punktene, og diskuter hva disse detaljene kan formidle på et dypere nivå.

- At Gutjuk byr på bushplommer mens Travis spiser hermetikk.

- At vi to-tre ganger i filmen ser klipp fra australske buskbranner.

- At sorte ravner stadig hopper rundt på bakken der menneskene er.

- At kirka på misjonsstasjonen settes i brann.

- At Travis sine siste ord til Gutjuk er navnet hans, Gutjuk.

 

G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn synspunktene dine.

3) Hvorfor tror du filmskaperne har hatt et ønske om å lage akkurat denne filmen?

4) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hva synes du om skuespillerne? Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) og har bl.a. jobbet som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget , Engelsk , Naturfag
Tema:Barns rettigheter, Død/sorg, Filosofi og etikk, Flerkulturelt samfunn, Framtidshåp og drømmer, Geografi, Identitet, Ideologi, Konflikter/krig, Kulturmøter/-konflikter, Naturfag, Miljøvern og naturvitenskap, Politikk og samfunn, Rasisme/diskriminering, Språk og uttrykksmåter
 

Fakta

Originaltittel:High Ground
Regi:Stephen Johnson
Roller: Simon Baker, Jacob Junior Nayinggul, Jack Thompson
Manus:Chris Anastassiades
Genre:Action / Drama
Nasjonalitet:Australia
Språk:engelsk
Produsent:Stephen Johnson, David Jowsey, Witiyana Marika, Maggie Miles, Greer Simpkin
Produksjonsselskap:Maxo
Musikk:Jan Skubiszewski
Lengde:1 t. 44 min.
Distribusjon:Manymore AS
Produksjonsår:2020
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen