Filmweb
 
 

Lille Jente

Sasha er en liten jente som er født som gutt i en liten by i Frankrike og som bor sammen med sin mor, far og søsken. «Når jeg blir voksen, så skal jeg bli jente» sier Sasha til sine foreldre, bare 3 år gammel. Når hun er 4 år får hun fortalt av moren at det er umulig – et svar som gjør at hele hennes verden raser sammen. Når Sasha er 7 år har foreldrene innsett at dette ikke bare var en fase. “Sasha føler seg som, nei, hun ER en jente” konstaterer moren hennes. Sasha vet at hun er en liten jente, og foreldrene gjør sitt aller ytterste for at samfunnet skal akseptere henne for den hun er.

Bruk i henhold til læreplanen
Norsk, samfunnsfag, KRLE, fransk, naturfag. Det faglige arbeidet før og etter visningen av Lille jente vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål.

Merk: Disse kompetansemålene tar utgangspunktet i de nye læreplanene fra UDIR, og innholdet og utformingen i disse læreplanene er endret og inneholder ikke lenger like mange kompetansemål fordelt etter tema slik som før. Det er derfor kun listet opp hvilke fag filmen berører, og det er opp til læreren å velge ut hvilke som egner seg best i bruk av arbeidet med Lille jente.
NORSK
*Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn

SAMFUNNSFAG
*Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn
*Kompetansemål etter VG1 og VG2

KRLE
*Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn

NATURFAG

*Kompetansemål etter 10. årstrinn

 

Oppgavesamling

Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse. De fleste oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer til diskusjon og samtale.

A: FØR DERE SER FILMEN

1. Snakk sammen om hva slags type film dere tror dere skal se. Hvilke forventninger har du til denne filmen og hvorfor?

2. Hvordan vil du beskrive ordene kjønnsdysfori, jente, gutt, kjønn, kjønnsidentitet?

Link: https://sml.snl.no/kj%C3%B8nnsdysfori

3. Dere skal se en dokumentarfilm. Hva betyr dette?

4. Har du sett en dokumentarfilm du likte godt? Hva handlet den om?

 

B. SPØRSMÅL TIL FILMEN

1. Beskriv Sasha i filmen, hvordan endrer hun seg fra start til slutt? Hvilke store ting gjør at hun endrer seg?

2. Hva er det moren til Sasha er redd for i starten av filmen?

3. I motsetning til tidligere, er det nå vanligere og mer synlig at personer som opplever å være født i feil kropp er mer åpne om det enn tidligere. Hvorfor er det slik tror du? Begrunn svarene dine.

Linker:
https://no.wikipedia.org/wiki/Emma_Ellingsen
https://www.youtube.com/watch?v=5eq8keXo1Ck 
4. Hva vil det si å være født i feil kropp, tror du?

5. Kan du komme på andre du vet om som opplever/har opplevd å være født i feil kropp?

6. Faren til Sasha virker til å akseptere Sashas utfordringer lettere enn moren til Sasha. Han sier: «Det er barnet mitt. Punktum». Hva mener han med dette tror du?

7. Hvordan er familien til Sasha i forhold til hennes utfordringer? Kan du fortelle din familie om dine utfordringer? Hvorfor/hvorfor ikke?

8. Hvordan tror du søsknene til Sasha opplever å ha henne som søster? På hvilke måter er hun et godt forbilde? Hvordan er søsknene forbilder for henne?

9. Gi eksempler på scener i filmen der du mener Sasha blir møtt med respekt, og scener der hun ikke blir det.

10. Snakk sammen i grupper. Hvilket liv tror du det kan være mulig at Sasha har oppnådd frem i tid?

11. Skolen er et problemområde for Sasha. Hvorfor det? Hva er en mulig konsekvens av at Sasha er den hun er?

12. Lærerne til Sasha har ikke vært greie med henne. Hvor viktig er det for deg at lærerne dine og andre voksenperson behandler deg med respekt? Begrunn svarene dine.

13. Har du hatt en lærer som har betydd mye for deg? Hvorfor var denne læreren spesiell?

14. Det virker i filmen som at Sashas klassekamerater og venner har lettere for å akseptere henne som den hun er enn mange av de voksne på skolen. Hvorfor er det slik tror du?

15. Moren til Sasha forteller at hun var flau første gang hun kjøpte kjole til Sasha. Hvorfor det, tror du? Endret dette seg gjennom filmen? På hvilken måte?

16. Hvordan bør voksne være gode rollemodeller for yngre mennesker, synes du?

17. Hvorfor blir Sasha lei seg første gang hun er hos psykiateren? Og hvordan er andre og tredje møte med psykiateren annerledes enn det første? Hva er endret hos Sasha og miljøet rundt?

18. Kunne handlingen i Little Girl ha funnet sted i ditt nærmiljø? Begrunn svaret ditt.

19. Snakk sammen i grupper om hvem som påvirker deg. Søsken, venner, foreldre, lærere? Hvem preger deg – hvor mye – og på hvilke måter?

20. Hvilke mennesker i livet ditt har du ansvar for? Hvilke typer ansvar?

21. Kan denne filmen på noen måte inspirere unge mennesker til å føle seg mindre alene eller mer forstått? Begrunn svaret ditt.

22. Hvorfor tror du ingen fra skolen møter opp på det første informasjonsmøtet foreldrene holder? Begrunn svaret ditt.

23. På hvilke arenaer mener du det er viktig å kunne være seg selv?

24. Hva svarer Sasha når ei jente sier at hun ikke har kvinnelig kjønnsorgan?

25. Hvordan forklarer broren Vassili Sashas utfordringer?

26. Hva mener du er definisjonene på feminin, maskulin og kjønnsidentitet? Hvordan har kjønnsroller og synet på kjønn endret seg de siste 50/30/10 årene? Hvorfor har ting endret seg tror du?

Linker her:
https://snl.no/femininitet
https://snl.no/maskulinitet
https://sml.snl.no/kj%C3%B8nnsidentitet
https://sml.snl.no/kj%C3%B8nnsinkongruens
https://www.hbrs.no/
27. Hva synes du om Sasha og familien som stiller opp i denne filmen? Hvis du hadde møtt en av dem, hva hadde du villet spør dem om? Begrunn svaret ditt, og diskuter disse i gruppa

28. Hva mener du er denne filmens viktigste budskap?

29. Hvilke scener fra filmen gjorde mest inntrykk på deg? Snakk med andre i gruppa og begrunn svarene deres.

30. Hvorfor tror du Sasha endrer seg og etter hvert vil gå med badetøy likevel?

31. Hva skjer i forhold til Sasha og skolen? Hvordan vet vi at skolen aksepterer at Sasha er født i feil kropp?

32. Gi et kort sammendrag av hva psykiateren forteller om Sashas framtid.

33. I slutten av filmen har Sasha sagt til moren sin: «Jeg lurer på om det er verdt det å kjempe imot». Hva mener du? Er det verdt å kjempe for det man tror på/den man er? Begrunn svarene dine.

34. Har du noen saker du brenner for som du mener er viktige å kjempe for? Fortell til gruppa di.

35. Hvorfor er det så viktig for de fleste mennesker å oppleve at man passer inn i et fellesskap, at man ikke skiller seg for mye ut? Hvorfor er det sånn at de som allikevel velger å skille seg ut av og til blir utstøtt fra fellesskapet? Hva kan man gjøre for å bekjempe slike tanker?

36. Sasha har visst at hun var født i feil kropp siden hun var to/tre år gammel. Hvordan har det vært for henne å oppdage dette, tror du? Hva forteller moren om hvordan dette har vært?

37. Hva er utfordringene moren til Sasha er redd for i Sashas fremtid? Hvorfor tror du noen mennesker har mye imot folk som er annerledes enn dem selv? Hvorfor er det i enkelte land farlig for mennesker å stå fram som født i feil kropp, lesbiske eller homofile/bifile/skeive?

38. I filmens sluttscenestår det på t-skjorten til Sasha: Mademoiselle parfait. Hva betyr dette?

39. Denne filmen er en dokumentar. Man kan bruke ulike fortellermåter i slike filmer. Her er noen eksempler:

-Foredrag, ved bruk av voice-over
-Observerende, at man er en slags «flue på veggen»
-Deltagende, at filmskaperne deltar i filmen som lages
-Framførende stil, at regissør og filmskapere selv setter i gang det som skal skje
-Poetisk fortellermåte, at det formmessige, altså stilmessige får mest å si

Hvilke eksempler på fortellermåter finner du i Lille jente?

40. Er det viktig at det blir laget filmer som Lille jente? Hvorfor / hvorfor ikke? Begrunn svaret ditt.

C: PRAKTISKE OPPGAVER

1.Tegn en av hendelsene du får beskrevet i filmen

2. Skriv en tekst der du forteller fra enten Sasha eller morens synspunkter. Få fram følelsene og tankene deres når du skriver.

3. Gjør en undersøkelse i klassen eller på trinnet ditt om ungdoms filmvaner. Presenter disse i et valgfritt diagram.

4. Gå sammen i grupper og lag et rollespill hvor dere gjenskaper en scene dere har valgt. Lag to versjoner: En versjon hvor det som sies er så likt som mulig det dere husker fra filmen og en versjon hvor dere bytter ut replikker med andre ting dere synes han eller hun heller burde ha sagt.

5. Skriv en filmanmeldelse av Lille jente.

6. Skriv en analyse av Lille jente, der du får fram særlig kontraster og virkemidler regissøren har brukt.

7. Skriv et brev fra nåværende deg til deg selv da du var liten. Hva vil du fortelle lille deg?

8. Bruk en av linkene/andre nettressurser og skriv en artikkel om noe du finner interessant når du leser. Forslag: Født i feil kropp, ungdom og skeiv, inkludering av mennesker som er annerledes enn deg selv, hvordan møte mennesker med andre utfordringer enn dem du har.

 

D: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1. Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2. Synes du denne filmen passet bra for deg og klassen din? Begrunn svaret ditt.

3. Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

4. Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5. Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.


 

Filmstudieark

Forfatter:Jannicke Eriksen
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Naturfag , Samfunnsfag , Fransk , KRLE-faget
Tema:Identitet, Kjønn og kjønnsroller, Individ og gruppe, Familie og søsken, Filosofi og etikk, Seksualitet, Kjønnsidentitet, Barn, Familie, Fransk
 

Fakta

Originaltittel:Petite fille
Regi:Sébastien Lifshitz
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Frankrike
Språk:fransk
Lengde:1 t. 30 min.
Distribusjon:Selmer Media
Produksjonsår:2020
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen