Filmweb
 
 

The Man who sold his skin

"The Man Who Sold His Skin" er en samtidsrelevant film basert på en internasjonal krise som er langt framme i bevisstheten til oss alle. Filmens prisbelønte kvinnelige regissør, Kaouther Ben Hania, klarer å fange det menneskelige og gjengi hva desperasjon (og kjærlighet) kan drive et menneske til. Beskrevet av regissøren som "en allegori over den enkeltes personlige frihet i et ikke-egalitært system", omhandler filmen både overordnede problemstillinger i flyktningdebatten og mer dypsindige spørsmål som tap av verdighet for oppnåelse av bevegelsesfrihet i en historie løst basert på Wim Delvoyes kunstverk "Tim" fra 2006.

Trailer.
Wikipedia.

 

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men noen oppgaver krever også videre kildearbeid. De fleste oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, mens andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter filmen, men bør også gjennomgås før visning for at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra elevene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om og hva den forsøker å fortelle publikum gjennom dens tematikk og budskap.
2. Filmens åpningsscene viser et kunstverk som blir hengt på veggen i et galleri. Når kamera kommer nærmere kunstverket ser det ut til å være laget av menneskehud. På hvilken måte fungerer dette, i sammenheng med filmens tittel, som et frampek til hva som skal skje? Hvorfor tror du at filmskaperne velger å åpne filmen på denne måten?

3. Filmens neste scene viser hovedkarakteren Sam Ali i et syrisk fengsel i 2011, før filmen hopper tilbake i tid til hendelsen som fikk ham arrestert. Hva er grunnen til at Sam ble arrestert og satt i fengsel for det han gjorde på toget i dette tilbakeblikket? Hva er grunnen til at han og Abeer, kvinnen som er med ham på toget, ikke må bli sett sammen som kjærester i offentlighet?
4. Hvorfor tror du at Sam reiser til Libanon etter å ha rømt fra fengselet? Ifølge FNs høykommissær for flyktninger var det i 2017 rundt 1,5 millioner syriske flyktninger i Libanon. Hvorfor tror du så mange flyktet akkurat dit? Hva flyktet de fra?

5. Hva vet du om Beirut og Libanon? Skriv et kort sammendrag om landet og byen, og deres historie.

Libanon – Store norske leksikon
Beirut – Store norske leksikon

6. Hva vet du om Syria? Skriv et kort sammendrag om dette landet og dets historie.

Syria – Store norske leksikon

7. Hva skjedde i Syria i 2011, som Sam sitter og ser rapporter fra på nyhetene i sitt nye hjem i Libanon? Hvordan oppstod den syriske borgerkrigen, og hvordan har situasjonen utviklet seg siden den startet?

Krigen i Syria – Store norske leksikon
Syria – FN.no
Syrian civil war – Wikipedia

8. Hva jobber Sam og kameraten med i Beirut? Hvordan tror du det er å ha en sånn jobb? Hva synes du om forholdene kyllingene holdes under på fabrikken der de to jobber?
9. Hva er grunnen til at Sam går på åpningsutstillinger ved et kunstgalleri? Hvorfor ønsker kunstneren Jeffrey Godefroi å snakke med ham under en slik utstilling? Hva mener Jeffrey når han sier at han noen ganger lurer på om han er Mefistofeles? Hvor er referansene til et flyvende teppe og en magisk ånd hentet fra? Hva er det flyvende teppet Jeffrey kan tilby Sam?

Mefistofeles – Wikipedia
Flyvende teppe – Wikipedia

10. Hva mener Sam når han sier til Jeffrey at han ble født på riktig side av verden? Hvordan tror du at mennesker fra konfliktrammede og mindre ressurssterke land ser på folk som kommer fra Norge, eller andre rike land uten tilsvarende kriger og konflikter?

11. Kunstneren Jeffrey forvandler ifølge en nyhetsreportasje verdiløse objekter til kunstverk verdt flere millioner dollar, bare ved å signere dem. Et av de tidligste og mest kjente eksemplene på at en kunstner gjorde nettopp dette er Marcel Duchamp og hans såkalte readymade skulptur "Fountain". Skulpturen var en helt vanlig urinal som han signerte og sendte inn til en kunstutstilling i New York. Kunstverket er i dag ansett som et av de mest sentrale verkene i moderne kunsthistorie, og ble i 2004 stemt fram som det mest innflytelsesrike kunstverket i det 20. århundret av 500 britiske representanter fra kunstverdenen. Les mer om Marcel Duchamp og "Fountain" på nettsidene lenket til under. Skriv et kort sammendrag om denne skulpturen og dens rolle i den moderne kunsthistorien. Hva tror du er grunnen til at akkurat dette verket har blitt så berømt og viktig? Hva er grunnen til at man kaller dette et kunstverk, når det i bunn og grunn kun er eller var en vanlig urinal med en signatur på? Hva er det som gjør et objekt, et verk, eller til og med bare en idé til et kunstverk?

Marcel Duchamp – Store norske leksikon
Marcel Duchamp – Wikipedia
Fountain – Wikipedia
Readymades – Wikipedia

12. Jeffrey forklarer om tatoveringen som omgjør Sam til et av hans kunstverk hva bakgrunnen for valget av et Schengen-visum som motiv er. Han sier at ved å omgjøre Sam til et kunstverk, eller en vare, i stedet for et menneske, så gir han Sam mulighet til å reise fritt rundt i Europa og resten av verden – en mulighet han aldri ville hatt som syrisk flyktning. På denne måten kan Sam, som en vare, gjenvinne sin frihet og verdi som menneske. Hvorfor kaller Jeffrey dette et paradoks? Hva tror du han ønsker å uttrykke med dette kunstverket? Hva forplikter Sam seg til å gjøre som et levende kunstverk ifølge avtalen med Jeffrey? Hvordan er dette en motsetning til idéen om at Jeffrey har hjulpet Sam med å gjenvinne sin frihet? Hva er egentlig et Schengen-visum, og Schengenavtalen det kommer fra?

Schengen-visum – Store norske leksikon
Schengenavtalen – Store norske leksikon
Paradoks – Store norske leksikon

13. Hvorfor blir ikke Abeer glad når Sam ringer henne vel framme i Brussel? Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Abeer og Zaid, mannen hennes? Hvorfor tror du at Abeer er redd for Zaid? Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Abeer og Sam, som en kontrast til forholdet mellom henne og Zaid? Hvorfor lyver Sam til Abeer om jobben sin?
14. Hvorfor reagerer Sam negativt når han og tatoveringen på ryggen hans skal fotograferes? Hvordan blir han behandlet av fotografen og Jeffrey under denne fotosesjonen?

15. Hvordan reagerer Sam når han blir utstilt for første gang foran et publikum? Hvordan reagerer publikum i møte med ham? Hvorfor tror du at han ikke får lov til å snakke eller på andre måter interagere med publikum?

16. Sam får en dag besøk av Adei Saadi fra en organisasjon som jobber for å beskytte syriske flyktninger. Hvorfor mener Adei at Sam blir utnyttet? Hva er Sams svar til ham? Mener du at Sam blir utnyttet? Skriv en argumentasjon om hvorvidt Sam blir utnyttet eller ikke, med utgangspunkt i filmens hendelser.

17. Hvorfor tror du at folk reagerer negativt på at Sam blir stilt ut som et kunstverk, både i sosiale medier og på kunstgalleriet? Hvordan kan den potensielle utnyttelsen av en person på en slik offentlig måte være med på å sette rettighetene til andre mennesker med en tilsvarende bakgrunn i fare? Kjenner du til noen eksempler på slik utnyttelse fra virkeligheten?

18. Den private samleren som kjøper Sam sier at han bestemte seg for å erverve kunstverket da hans kone sa at det var signert djevelen selv. Hva tror du menes med dette? På hvilken måte er dette igjen en referanse til Ghoetes "Faust"? Hva er en såkalt faustisk avtale eller pakt? Hva slags vare gjør dette salget Sam egentlig til, annet enn et kunstverk?

Faust – Wikipedia
Faust – Store norske leksikon

19. Hva er grunnen til at det var vanskelig å selge Sam som kunstverk, som kunstselgeren Soraya forklarer? På hvilken måte kan man argumentere for at Sam er et offer for menneskehandel?

Menneskehandel – Store norske leksikon

20. Hvordan tolker du scenen der Sam blir solgt på en kunstauksjon, for deretter å skremme deltagerne ved å late som om han har en bombe på seg? Hva tror du er grunnen til at han gjør dette, vel vitende om hva konsekvensene sannsynligvis vil være? Hvorfor blir konsekvensene for Sam allikevel ikke så alvorlige som man skulle tro?

21. På hvilken måte kan denne filmen beskrives som en satire over kunstverdenen? Hvordan kan den også ses som en filosofisk og etisk utforskning av hva verdien av et menneske og et kunstobjekt egentlig er, og de etiske grensene rundt den eventuelle handelen av disse?

Satire – Store norske leksikon
Etikk – Store norske leksikon

22. Hva er den viktige etiske forskjellen på at en kunstner betaler en annen person for å tatovere noe på kroppen sin, og at personen selv velger å tatovere seg? Hvordan hadde det endret situasjonen dersom Sam selv hadde valgt å tatovere et visum på ryggen sin? Hvorfor ville ikke det gitt ham muligheten til å reise fritt til Europa, mens han ved å selge sin egen kropp til en kunstner og bli solgt som et kunstverk får reise til Europa? Hva ville Sam måtte ha gjort for å kunne reise til Europa som flyktning?

23. Hvordan mener Jeffrey med det han sier til Sam i slutten av filmen, at det eneste som er verre enn å være en del av systemet er å være ignorert av det? Hva tror du han refererer til når han sier dette?

24. Hva mener filmens regissør Kaouther Ben Hania med at filmen hennes er "en allegori over den enkeltes personlige frihet i et ikke-egalitært system"? Hva betyr det at noe er ikke-egalitært?

25. Filmen er inspirert av det ekte kunstverket "Tim", av den belgiske kunstneren Wim Delvoye, som i 2006 tatoverte ryggen til en ung mann ved navn Tim Steiner, som deretter ble solgt som et kunstverk til en tysk samler i 2008. Siden har Steiner reist verden rundt og blitt stilt ut i gallerier og museer minst tre ganger i året. Han må da sitte på en stol i bar overkropp, mens publikum ser på kunstverket på ryggen hans. Avtalen med kunsthandleren som eier verket er dessuten av når Steiner dør så skal tatoveringen fjernes fra ryggen hans, slik at den kan rammes inn og stilles ut til evig tid. Les artikkelen under om dette kunstverket. Hva er de etiske problemene tilknyttet et slikt kunstverk? Hva tror du kunstneren Wim Delvoye har forsøkt å uttrykke med verket? Hvorfor tror du at regissøren av "The Man Who Sold His Skin" valgte å bruke grunnkonseptet bak dette kunstverket – at en kunstner kjøper en manns rygg for å tatovere et kunstverk på den, for å fortelle historien om en syrisk flyktning?

The man who sold his back to an art dealer – BBC

 

Relaterte filmer med filmstudieark

For Sama
Insyriated


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Historie , Samfunnsfag , Kunst og håndverk , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Etikk, familie, Filosofi og etikk, Flerkulturelt samfunn, Geografi, Historie, Identitet, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kunst, Media, Politikk og samfunn, Samfunn og individ
 

Fakta

Originaltittel:The Man Who Sold His Skin
Regi:Kaouther Ben Hania
Roller:Yahya Mahayni, Dea Liane, Monica Bellucci, Koen de Bouw, Darina Al Joundi, Christian Vadim
Manus:Marie-Hélène Dozo
Genre:Drama
Nasjonalitet:Sverige / Frankrike / Tyskland / Belgia / Tunisia
Språk:arabisk/engelsk/fransk
Produsent:Sophie Abdelke
Musikk:Amine Bouhafa
Lengde:1 t. 44 min.
Distribusjon:Another World Entertainment
Produksjonsår:2020
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen