Filmweb
 
 

Sun Children

Når de prøver å få tak i skatten, støter de umiddelbart på et stort problem. Den er begravd under den lokale kostskolen, og der er det ingen adgang for uvedkommende. For å kunne få tak i skatten, må de begynne på skolen. Der tolereres ingen unnasluntring. For å få være der lenge nok til å få gravd ut skatten, er de ikke bare nødt til å være innskrevet – de må også prestere akademisk.

Regissør Majid Majidi er ikke fremmed for å lage film om fattige barn i Iran. For å få Sun Children mest mulig autentisk har han plukket ut skuespillere fra 4000 auditioner med gatebarn fra hele Iran.
Trailer.

 

Egnethet i skolen
Filmen har fått aldersgrense 12 år da den inneholder enkelte lite nærgående voldsinnslag og et lengre parti med realistiske skildringer av en gutt som er i livsfare. I skolesammenheng egner filmen seg derfor best på 8. til 10. trinn og på videregående.

Det faglige arbeidet knyttet til visningen av Sun Children vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene samfunnsfag (individ og samfunn) og KRLE (etikk/moral). I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to førstnevnte temaene.

 

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men noen oppgaver krever også videre kildearbeid. De fleste oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, mens andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter filmen, men bør også gjennomgås før visning for at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra elevene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva den forsøker å fortelle publikum gjennom dens tematikk og budskap.
2. Hvilken relevans har filmens tittel for historien den forteller? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen? Hvem er de titulære solbarna, og hvor har de fått navnet sitt fra? Hva er den symbolske betydningen av dette navnet?

3. Filmens første scene viser Ali og vennene Mamad, Abolfazl og Reza mens de holder på å stjele deler fra fine biler. Hvorfor gjør de dette? Hvem gjør de denne jobben for? Hva skjer med guttene mens de forsøker å stjele?
4. I neste scene møter vi Zahra, som selger svamper på t-banen. Hvorfor må hun gjøre dette? Hva slags forhold har Ali til Zahra? Hvordan utvikler dette forholdet seg gjennom filmen?

5. Hvor er moren til Ali når vi først ser henne i filmen? Hva har skjedd med henne? Hvordan forsøker Ali å være snill mot henne?
6. Hvem er det Ali og vennene jobber for på bilopphuggeriet? Hvorfor må de jobbe der? Hva er problematisk med at de må jobbe på et sånt sted?

7. Hvordan ender Ali opp med å jobbe for Hashem, mannen med alle duene? Hva vil Hashem at Ali skal gjøre for ham? Hvorfor trenger han Ali til å gjøre denne jobben?
8. Hva slags skole begynner Ali og vennene på? Hva heter den? Hva er formålet med denne skolen? Hva slags barn er det som går der? Hvordan behandles elevene på skolen? Hva lærer de der? Hvordan vil du beskrive miljøet blant elevene? Hvorfor går det bare gutter på denne skolen? Hva er grunnen til at skolen blir stengt? Hvordan forsøker lærerne og elevene å bekjempe nedstengningen?

9. Beskriv Amani og Rafie, de to mennene som driver skolen. Hva tror du er deres motivasjon for å jobbe så hardt med en så økonomisk usikker jobb? På hvilken måte kan vi kalle disse mennene idealister? I hvilke situasjoner er de strenge mot barna, og i hvilke situasjoner viser de omtanke og forståelse? Hvordan forandrer de to seg i løpet av filmen?
10. Beskriv Ali, Mamad, Abolfazl og Reza. På hvilke måter er de fire vennene like og forskjellige? Hva er deres motivasjon for å jobbe så hardt med å finne Hashems skatt? Hvordan forandrer de fire vennene seg på forskjellige måter i løpet av filmen? Hvilke håp og framtidsdrømmer har de fire guttene? Hva tror du blir deres videre skjebner etter filmens slutt?

11. Beskriv skolens vaktmester Safar. Hva er hans rolle på skolen? Hvordan er hans forhold til barna som går der? Hvordan utvikler forholdet mellom Ali og Safar seg gjennom filmen? Hva er grunnen til at Safar til slutt prøver å hjelpe Ali?

12. Hva er grunnen til at kvinner og menn, og jenter og gutter, sitter i forskjellige avdelinger på t-banen? Slik kjønnsdeling finnes også i andre deler av det iranske samfunnet, som skoler, badestrender, bibliotek og frisørsalonger. Hvorfor tror du at det er slik? Hvilke samfunn i verden vet du om der slik kjønnsdeling praktiseres?
13. Hva er grunnen til at Zahra blir sint på Ali? Hvorfor risikerer hun og broren å bli sendt til en flyktningleir og kastet ut av Iran, bare fordi de er fra Afghanistan? Hva tror du er grunnen til at Zahras familie har flyktet fra Afghanistan?
Afghanistans befolkning – Store norske leksikon

14. Hva skjer med Zahra når hun blir tatt i kontroll på t-banen? Hvordan reagerer hun på dette? Hva gjør Ali, Abolfazl og læreren deres Rafie når de får vite hva som har skjedd med Zahra? Hvilke konsekvenser får dette senere i filmen?
15. Hvordan påvirker Alis skattejakt ham mot slutten av filmen? Hvordan ender jakten? Hva er skatten han har lett etter? Hvorfor reagerer Ali som han gjør når han finner den?

16. Hvordan tolker du filmens slutt? Hva forsøker filmskaperne å si med bildene av den tomme skolen og klokken som ringer? Hva kan man si er den egentlige skatten Ali og vennene hans endte opp med å finne i filmen?
17. Les om hva regissøren Majid Majidi ønsket å formidle med denne filmen i presseboken lenket til under. Hva beskriver han selv som grunnen til at han ville fortelle denne historien? Hva er budskapet til filmen? Hva er spesielt med mange av barneskuespillerne i filmen? Hvordan jobbet filmskaperne for å finne disse? Hva ønsker regissøren å si om barns rettigheter og hvordan barn bør bli behandlet?
Pressebok for filmen

18. Filmens handling foregår i Iran, men flere av gatebarna vi treffer er afghanske. Afghanistan er et av verdens fattigste land, med en av de største flyktninggruppene. Les mer om Afghanistan i artiklene lenket til over og under og forklar hvorfor det er så mange flyktninger derfra. Hva er dagens situasjon i Afghanistan, og hvordan har landet endret seg drastisk i løpet av 2021?
Afghanistan – Store norske leksikon

19. Filmen foregår altså i Iran, nærmere bestemt Teheran. Les om Iran og hovedstaden Teheran i artiklene som er lenket til under og skriv et kort sammendrag av de viktigste sidene av Irans og Teherans geografi, historie, samfunn og befolkning.
Iran – Store norske leksikon
Teheran – Store norske leksikon

20. Filmen åpner med en dedikasjon til de 152 millioner barn som er tvunget til barnearbeid, og de som kjemper for deres rettigheter. Hvor i verden befinner disse 152 millioner barna seg? Hvilke organisasjoner kjenner du til som kjemper for barns rettigheter? Hvordan kan du være med å hjelpe til med dette?

21. Hva er FNs barnekonvensjon? Hvorfor trenger vi en slik konvensjon, som definerer hvilke rettigheter barn i hele verden skal ha? Hva er noen av disse rettighetene? I hvilke deler av verden tror du flest barn får ivaretatt rettighetene sine som definert av FN? I hvilke deler av verden tror du det er vanligst at barn ikke får oppfylt disse rettighetene? På hvilke måter jobber man for å ivareta barns rettigheter i Norge?
Barnekonvensjonen – FN

22. I hvilke deler av verden er barnearbeid mest vanlig? Hvilken sektor av arbeidslivet jobber det flest barn i? Hvorfor er det skadelig at barn jobber i fysisk krevende jobber med lange arbeidsdager? Hvilke negative konsekvenser kan slikt hardt arbeid ha for barn?
Verdensdagen mot barnearbeid – FN

23. Hva er grunnen til at man har sett en økning i antall barnearbeidere i verden under pandemiårene 2020 og 2021? Hvor stor har denne økningen vært? Hvor lenge er det siden sist det var en slik økning? Hvordan tror du man kan snu denne utviklingen, og igjen sørge for at det blir stadig færre barnearbeidere i verden?
Antall barnearbeidere øker – FN

24. Hva er FNs internasjonale regler for arbeidslivet? Hvorfor er det viktig at vi har slike regler som gjelder for hele verden? Hvorfor tror du at disse reglene allikevel blir brutt mange steder? Hva er de viktigste forbudene FN har definert gjennom deres arbeidsorganisasjon ILO for å sikre arbeideres rettigheter i hele verden? Hva sier videoen i artikkelen som er lenket til under om hvorfor vi kan kjøpe så billige klær i dagens samfunn? Hvorfor tror du at folk allikevel fortsetter å kjøpe slike klær? Hva kan vi gjøre i verdenssamfunnet for å endre på dette problemet?
Arbeidsliv – FN

25. Denne filmen fokuserer åpenbart mest på utnytting av barn, men blant annet moren til Ali sin historie forteller også om kvinneundertrykkelse. Les FNs artikkel om kvinner og likestilling rundt i verden, lenket til under. Velg ut fem av de viktigste punktene i denne artikkelen og forklar hvorfor du synes at disse er viktige.
Kvinner og likestilling – FN

 

Relaterte filmer med filmstudieark

Persepolis
3 kvinner
Soraya M.
De andre


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , KRLE-faget , Geografi , Historie
Tema:Barn, Barns rettigheter, Etikk, Familie, Fattigdom, Filosofi og etikk, Flerkulturelt samfunn, Framtidshåp og drømmer, Geografi, Identitet, Ideologi, Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Likestilling/kjønnsroller, Menneskerettigheter, Mobbing/vennskap, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Religion, Samfunn og individ, Skole, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Khorshid
Regi:Majid Majidi
Roller:Roohollah Zamani, Ali Nassirian, Javad Ezati, Tannaz Tabatabaei
Manus:Nima Javidi, Majid Majidi
Genre:Drama
Nasjonalitet:Iran
Språk:Farsi
Produsent:Amir Banan, Majid Majidi
Produksjonsselskap:Majid Majidi Film Production
Lengde:1 t. 39 min.
Distribusjon:Storytelling Media
Produksjonsår:2020
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen