Filmweb
 
 

The Middle Man

Frank Farrelli (Pål Sverre Hagen) er en stille, sindig fyr som viser seg perfekt for jobben. Han påtar seg sine nye arbeidsoppgaver med entusiasme og blir raskt byens sendebud for dårlige nyheter. Men presset fra jobben og en spirende ny romantisk forbindelse overvelder Frank. For å lette byrden kaller han inn en tjeneste, men det hele ender i et drap. Frank havner i en ond spiral der han ikke bare bringer dårlige nyheter, men også skaper dem.

Trailer.


Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men noen oppgaver krever også videre kildearbeid. De fleste oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, mens andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter filmen, men bør også gjennomgås før visning for at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra elevene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva den forsøker å fortelle publikum gjennom dens tematikk og budskap.

2. Filmens åpningssekvens viser forskjellige bilder av småbyen Karmack, der handlingen finner sted. Hva slags stemning og tone setter åpningen for filmen? Hva slags inntrykk får du av byen gjennom disse første bildene? Hvordan bidrar filmmusikken til å fortelle publikum hva slags type sted dette er? Omtrent hvor i USA tror du at denne fiktive byen er ment å befinne seg, ut ifra åpningsbildene?
3. Filmens hovedperson, Frank Farrelli, er på et jobbintervju i begynnelsen av filmen. Hva slags stilling har han søkt på? Hva innebærer denne stillingen? Hvordan vil du beskrive dette jobbintervjuet? Hvem er det som intervjuer Frank? Hva slags type spørsmål får han? Hvordan er stemningen i rommet under intervjuet? Jobbintervjuet foregår i byens "town hall". Hva slags bygning er dette og hva kaller vi den på norsk?

4. Hvordan er forholdet mellom Frank og moren hans? Hvordan utvikler dette seg gjennom filmen? Hva tror du er grunnen til at Frank fortsatt bor hjemme? Hvilke utfordringer skaper dette utover i filmen? Hvordan er forholdet mellom de to ved filmens slutt, og hva tror du vil skje videre med dem?
5. Hva slags forhold har Frank til Blenda, som etter hvert blir sekretæren hans? Hvordan utvikler forholdet deres seg utover i filmen? Hva er det fra fortiden deres som blant annet knytter de to sammen? Hvilke mulige etiske utfordringer har et forhold mellom en ansatt og en overordnet? Hvordan forholder filmen seg til dette? Hva er grunnen til at Frank og Blendas forhold fremstår som uproblematisk i filmen, til tross for arbeidsforholdet deres? Hvordan er forholdet mellom de to ved filmens slutt, og hva tror du vil skje videre med dem?

6. Filmen har en veldig tydelig bruk av fargene blått og gult, og spesielt klærne til Frank og Blenda virker å være nærmest fargekoordinert. Hva tror du filmskaperne ønsker å oppnå med dette grepet? La du merke til fargebruken da du så filmen? Hvordan tolket du bruken av disse fargene?

7. Beskriv de følgende karakterene i filmen. Hva er deres gode og mindre gode egenskaper? Hva gjør dem lykkelige og opprørte? Hva er målet deres i filmen og hvordan forsøker de å oppnå dette? På hvilke måter utvikler de seg i løpet av filmen og hvordan vises dette?

a. Frank
b. Franks mor
c. Blenda
d. Sheriffen
e. Pastoren
f. Steve Miller, Franks kamerat
g. Martin Miller, Steves far
8. Hva er grunnen til at Frank slår av respiratoren til kameraten på sykehuset? Hva tror du Frank mener når han senere i filmen sier at det var for enkelt å koble fra respiratoren? Var det egentlig enkelt for ham, annet enn rent fysisk? Forklar hvorfor det kanskje ikke var så enkelt som han skal ha det til.

9. Hva er de etiske problemstillingene rundt det at Frank slår av respiratoren? Hva er forskjellen på dette og dødshjelp? Hvorfor er det i de fleste land ulovlig med dødshjelp, men lovlig å avslutte en døende pasients livsforlengende behandling? Hva er den sentrale etiske forskjellen mellom de to? Hva er de sentrale etiske spørsmålene rundt dødshjelp? Hvorfor tror du at flertallet i den norske befolkning er for legalisering av dødshjelp, mens flertallet av de som jobber i helsevesenet er imot?
Dødshjelp – Store medisinske leksikon

10. Både Franks kamerat og hans far blir kremert. Frank sier at han ønsker å asken deres i elven. Sheriffen tillater det, til tross for at det er ulovlig. Hvorfor tror du at det er ulovlig å spre aske i byens elv? Hva er reglene for spredning av slik aske i Norge? Hvorfor tror du at stadig flere nordmenn ønsker å bli kremert i stedet for å gravlegges? Hva tror du er grunnen til at antall kremasjoner har økt spesielt mye under koronapandemien? Hva skjer egentlig under kremasjonsprosessen? Hvilken historikk har vi rundt kremasjon i Norge?
Om askespredning – Regjeringen.no
Stadig flere velger kremasjon – Gravplassen.no
Kremasjon – Store norske leksikon

11. Hva er grunnen til at Frank arver huset og verkstedet etter kameraten og hans far? Hvordan kompliserer dette Franks avgjørelse om å avslutte kameratens livsforlengende behandling? Hva ender Frank opp med å gjøre med huset han arver?
12. Hva ber Frank sin venn Arthur (Aksel Hennie) om å gjøre for seg? Hvorfor ønsker han å få utført denne tjenesten? Hvilket bibelske rettferdighetsprinsipp eller avstraffelse kan man si ligger til grunn for Franks rettferdighetssyn? Hva blir konsekvensene av denne tjenesten? I hvor stor grad er Frank skyld i det som skjer med Bob (Trond Fausa)? Hva tror du er grunnen til at Bob ikke har blitt straffet for det han gjorde mot Franks kamerat Steve? Hvordan kan det ha vært en utløsende faktor for Franks sinne mot Bob? Hvordan forandrer Frank seg etter disse hendelsene? Hvordan påvirker det forholdet til moren?

13. Hva får vi vite om hva som skjedde med Franks far? Hvorfor tror du at dette elementet i historien forblir såpass uklart? Hvordan påvirker det vårt syn på Frank, dersom han har forårsaket sin fars død? Hvordan kan slike hendelser være med å forme hva slags person man vokser opp til å bli? Hvorfor er det sånn at selv hendelser som har skjedd flere tiår i fortiden fortsatt kan påvirke en person i gammel alder?
14. Sett l lys av hvordan Frank utvikler seg i løpet av filmen og det vi får vite om hva han kan ha gjort i fortiden, vil du beskrive Frank som en god eller en dårlig person? Hva er det som taler for at han er en god person? Hva taler for at han er en dårlig person? Ut ifra dette, vil du kalle Frank en helt eller en antihelt? Hva taler for og imot de to beskrivelsene av denne karakteren? Hva er de grunnleggende forskjellene på disse to karaktertypene?
Antihelt – Litteratur- og medieleksikon

15. Filmen er basert på romanen Sluk av Lar Saabye Christensen, eller rettere sagt den midtre delen av boken. Hva tror du er grunnen til at manusforfatter og regissør Bent Hamer har valgt å adaptere bare en del av denne romanen? Hva tror du er noen av utfordringene ved å overføre en roman eller annen litteratur til filmmediet? På hvilke måter tror du filmversjonen av denne historien skiller seg fra romanversjonen? Hva er noen av grunnene til at Bent Hamer ønsket å adaptere denne historien til film, som han nevner i intervjuet under?
Intervju med Bent Hamer – Kulturplot.no

16. Hva er betydningen av den stengte kinoen i Karmack? Hva tror du er grunnen til at både den, togstasjonen, hotellet og flere andre forretninger i byen har måttet stenge? Hvordan har byens sviktende økonomi påvirket innbyggerne i Karmack? Hva slags inntrykk får du av denne byen, slik den portretteres i filmen?

17. Karmack er ment å være en småby i den amerikanske Midtvesten, uten å være nærmere spesifisert i filmen. Det er også rimelig å anta at byen skal befinne seg i det såkalte rustbeltet, et område som har opplevd sterk økonomisk nedgang siden 80-tallet. Hva er årsakene til de økonomiske og sosiale utfordringene denne regionen har hatt de siste 40 årene? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt å legge filmens handling til en fiktiv småby i denne regionen? Hvilke områder av virkelighetens USA inngår i rustbeltet?
Rust Belt – Wikipedia
Midwestern United States – Wikipedia
18. Filmens karakterer har mange forskjellige aksenter, som enten kan tyde på at Karmack er et sted med mange skandinaviske amerikanere, eller at byen ikke er ment å være spesifikt amerikansk. Hva tror du har vært filmskapernes intensjon med de mange aksentene? Hvis det er sånn at Karmack ikke er ment å være i virkelighetens USA, hva tror du er årsaken til det? Hvordan kan man potensielt lese filmens historie og byen Karmack seg som en allegori? Hva ville det i så fall vært en allegori for?
Allegori – Store norske leksikon

19. Hvis det er slik at Karmack er ment å være en småby i Midtvesten, så er det ikke utenkelig at den ville vært befolket av en del skandinaver, ikke minst norsk-amerikanere. Hvilken historisk betydning for Norge har den norske emigrasjonen til Nord-Amerika? Hva var grunnene til at så mange nordmenn dro over dit? I hvilke perioder var de største bølgene av utvandring fra Norge til Nord-Amerika, og hva forårsaket disse? Hvor mange nordmenn antar man reiste over til USA og Canada i disse periodene?
Norsk emigrasjon til USA – Wikipedia

20. Ut ifra hvilket område Karmack skal befinne seg i, hvilken innsjø kan man tenke seg at Frank legger ut på båttur i? Hvor kan han i så fall tenkes å være på vei til?

21. Hvordan tolker du filmens slutt? Hva tror du kommer til å skje med Frank videre? Hva tror du konsekvensene av handlingene hans kommer til å bli, om noen? Ville det vært rettferdig om han slapp unna med det han har gjort? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke.

22. En mulig nøkkel til å tolke filmens slutt kan være i låten som akkompagnerer den, "I'm Not Here", framført av Ane Brun og opprinnelig komponert av Radiohead. Hva handler denne låten om? Hvordan tolker du låtteksten, som du kan lese under, i forhold til filmens handling? Hva sier den potensielt om Frank, eller eventuelt også Blenda? Hva tror du er grunnen til at filmskaperne har brukt denne låten i filmens avslutning?

How to Disappear Completely

That there, that's not me
I go where I please
I walk through walls
I float down the Liffey

I'm not here
This isn't happening
I'm not here
I'm not here

In a little while
I'll be gone
The moment's already passed
Yeah, it's gone


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Norsk , Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Byutvikling, Død/sorg, Etikk, Familie, Geografi, Historie, Identitet, Kjønn og kjønnsroller, Likestilling/kjønnsroller, Litteratur på film, Mobbing/vennskap, Nordisk, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Samfunn og individ, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:The Middle Man
Regi:Bent Hamer
Roller:Pål Sverre Hagen, Tuva Novotny, Aksel Hennie, Trond Fausa, Nicolas Bro, Paul Gross, Nina Andresen Borud
Manus:Bent Hamer
Genre:Drama / Sort komedie
Nasjonalitet:Norge
Språk:engelsk
Produsent:Bent Hamer
Produksjonsselskap:Bulbul Films, The Film Farm, Pandora Film, Profile Pictures
Musikk:Jonathan Goldsmith
Lengde:1 t. 31 min.
Distribusjon:Norsk Filmdistribusjon
Produksjonsår:2021
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen