Filmweb
 
 

Flukt

For første gang forteller Amin sin historie om flukten fra Afghanistan til Danmark. Amins oppgjør med fortiden tar ham tilbake til en lykkelig barndom i 1980-tallets Kabul, med a-ha på walkman-en og Jean Claude Van Damme-plakat på gutterommet. Men også minnene om en nådeløs borgerkrig, som forvandler den trygge hverdagen til en krigssone og splitter hans familie. Krigen sender 11 år gamle Amin og familien på en farefull flukt, som først avsluttes fem år senere, når han ankommer Danmark – helt alene.

Filmen bygger på en fortrolig samtale der Amin forteller sin historie til regissør og barndomsvenn Jonas Poher Rasmussen. En intim, varm og spennende samtale – og vi som publikum får være flue på veggen.

Flukt hadde premiere ved Sundance filmfestival i USA, der den vant prisen for beste dokumentar. Filmen har gått sin seiersgang på festivaler verden over, hvor den har vunnet en rekke priser og fått strålende mottakelse. Flukt er favoritt til å bli nominert til Oscar i kategoriene beste dokumentar, beste animasjonsfilm og beste fremmedspråklige film.

Se trailer.
Intervju med regissøren Jonas Poher Rasmussen.

 

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men noen oppgaver krever også videre kildearbeid. De fleste oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, mens andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter filmen, men bør også gjennomgås før visning for at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra elevene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver etter filmen

1. Regissør Jonas Poher Rasmussen beskriver filmen han har laget slik: "Flukt er en historie om mange ting: flukt, kjærlighet, seksualitet og familie. Men om jeg skal oppsummerer filmen i én setning er det en historie om en mann som prøver å finne sitt hjem."

Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva den forsøker å fortelle publikum gjennom dens tematikk og budskap.
2. Filmen åpner med at filmens regissør Jonas Poher Rasmussen spør sin venn Amin hva ordet "hjem" betyr for ham. Amin svarer at det er noe som er trygt, at man vet at man skal være der og ikke skal videre. Det er noe som ikke er midlertidig. Hva betyr "hjem" for deg? Hvordan tror du at det man har opplevd i livet farger hvordan man definerer et ord som "hjem"? Hvilke andre ord kan du tenke deg som vil kunne ha svært forskjellig betydning for forskjellige mennesker, avhengig av deres bakgrunn, oppvekst og opplevelser? Hvordan tror du at det å for eksempel ha flyktet fra hjemlandet sitt preger hvilket forhold man har til ord som "hjem", "tilhørighet", "fred", "familie", "trygghet"?

3. En av de mest åpenbart unike trekkene ved denne dokumentarfilmen er at den er animert. Hva tror du er grunnen til at filmskaperne har valgt dette uttrykket? Hvilke fordeler gir bruken av animasjon filmskapere når man skal gjenfortelle en historie som Amins? Hvordan tror du bruken av animasjon påvirker publikums forhold til historien og karakterene i den, sammenlignet med tradisjonelt filmfoto? Hva sier filmens regissør om hvilke muligheter og fordeler det å jobbe med animasjon ga ham i denne filmen, i intervjuet som er lenket til ovenfor?

4. Filmen bruker også arkivmateriale for å fortelle Amins historie, blant annet filmklipp fra 80-tallets Afghanistan, hvor Amin vokste opp. Hva tror du er grunnen til at filmskaperne bruker slike arkivklipp, i stedet for å også animere disse scenene? Hva forteller regissøren i intervjuet ovenfor om bruken av arkivmateriale i filmen? Hva fikk du selv ut av å se disse arkivklippene fra Afghanistan? Hvordan vil du beskrive Kabul, slik byen fremstår i disse klippene? Hvordan vil du beskrive dagens Kabul, ut ifra det du kan lese om byen på internett? Hva er de største endringene som har skjedd i denne byen gjennom de 35 årene som ligger imellom arkivklippene i filmen og i dag?
Kabul – Store norske leksikon.
5. Afghanistan er et av verdens fattigste land, med en av de største flyktninggruppene. Hva har preget Afghanistans historie mest de siste tretti årene? Hva er bakgrunnen for konflikten i Afghanistan i denne perioden? Hvordan har denne konflikten påvirket landets økonomi og befolkning? Hva er grunnen til at landet har blitt så fattig i denne perioden? Hva har skapt Afghanistans enorme flyktninggrupper i nyere tid? Hva er dagens situasjon i Afghanistan, og hvordan har landet endret seg drastisk i løpet av 2021?
Afghanistan – Store norske leksikon
Afghanistans befolkning – Store norske leksikon
Krigen i Afghanistan – Store norske leksikon

6. Hva er bakgrunnen for Afghanistans betegnelse som "imperienes gravplass"?
Afghanistan - imperienes gravplass – NRK
Afghanistan - imperienes gravplass – Aftenposten

7. Afghanistan er også et land med en svært lang og rik historie. Hva er noen av de viktigste hendelsene opp gjennom Afghanistans historie? På hvilke måter har Afghanistan vært en sentral del av eldre og nyere historie?
Afghanistans historie – Store norske leksikon

8. Regissøren Jonas forteller i intervjuet som er lenket til ovenfor at det tok Amin 25 år å fortelle historien om hans flukt fra hjemlandet Afghanistan. Da han endelig fortalte historien sin, så var det til hans filmskapervenn. Hva er grunnen til at det tok Amin så lang tid å fortelle sin historie? Hvorfor tror du at han til slutt sa seg villig til å fortelle historien sin på film, kanskje det aller mest offentlige mediet han kunne fortalt historien gjennom? Hvorfor tror du at Amin og filmskaperne føler at hans historie er viktig å fortelle, ikke bare for sin egen del, men også for mange andre mennesker? Hva sier regissøren i intervjuet ovenfor om hvorfor han ønsket å lage filmen og hva han ønsker å fortelle med den?
9. Hvordan beskriver Amin sitt første minne? Hvordan beskriver han seg selv som barn? Hvilken kjent norsk låt er en sentral del av dette minnet fra barndommen? Hvorfor tror du at vi mennesker ofte knytter minnene våre opp mot blant annet musikk, men gjerne også andre pop-kulturelle eller kunstneriske opplevelser, som filmer og bøker? Hvordan er dette med på å skape felles relasjoner på tvers av landegrenser og generasjoner? Hva forteller Rasmussen i intervjuet over, om de felles interessene han og Amin hadde da de vokste opp, under ellers svært forskjellige omstendigheter?

10. Hvordan er Amins forhold til familien sin? Hva slags minner har han om familien? Hvordan er Amins forhold til sine foreldre og søsken? Hvordan utvikler forholdet mellom de forskjellige familiemedlemmene seg? Hvor befinner Amins familie seg i dag, og hva slags forhold virker han å ha til dem?

11. Hva skjedde med Amins far? Hvorfor ble han sett som en trussel av afghanske myndigheter? Hva slags minner har Amin om ham og hvor kommer disse fra? Hva vet familien om farens skjebne i dag?

12. Hvordan vil du beskrive hva minner er til noen som ikke har hørt om begrepet før? Hvordan oppstår minner? Hvordan forholder minner seg til hendelsene de på en måte gjenskaper? Er minnene våre alltid sanne? Representerer de alltid virkeligheten helt nøyaktig og korrekt? Hva kan være med på å påvirke minnene våre, slik at det vi husker ikke nødvendigvis er nøyaktig det som skjedde? Hvordan kompliserer minners iblant upålitelige natur deler av livene våre og samfunnet som helhet? I hvilke situasjoner er samfunnet vårt avhengig av at folks minner er så korrekte som mulig?

13. Hvilke språk brukes i denne filmen? Hva er Afghanistans offisielle språk? Hvilke røtter har disse språkene, altså hvor kommer de opprinnelig fra? Hvilke andre språk er i samme språkfamilie? Hvilket språk vokste Amin opp med? Hva tror du er grunnen til at han ikke lenger kan morsmålet sitt så godt?
14. Hvordan oppstod vennskapet mellom Amin og Jonas? Hvordan beskriver Jonas sitt første møte med Amin? Hva tror du er grunnen til at Jonas ble fascinert av Amin, og ønsket å bli hans venn?

15. Amin nevner begrepet mujahedin når han forteller om Afghanistan. Hvem er mujahedinen i Afghanistan? Når kom de først til makten i landet, og hvordan mistet de den igjen?
Mujahedin – Store norske leksikon

16. Hva er Amins forhold til mujahedinen? Hva forteller han at de gjorde med hans familie? Hvorfor har Amin måttet fortelle denne versjonen av sin livshistorie? Hva tror du er grunnen til at mujahedinen drepte så mange av sine landsmenn? På hvilken måte la mujahedinens oppførsel grunnlaget for framveksten av den neste voldelige gruppen som skulle styre landet, Taliban?

17. En annen viktig gruppe i Afghanistan er selvsagt Taliban. Hvem er dette og hva er deres rolle i Afghanistan i dag? Når kom Taliban først til makten, og hvordan mistet og gjenvant de makten i landet? Hva tror du er grunnen til at de lykkes med å gjenvinne makten i 2021, til tross for stor motstand i den afghanske befolkningen?
Taliban – Store norske leksikon
18. Hvem er Kasper? Hva tror du er grunnen til at Amin ikke tidligere har fortalt historien sin til Kasper? Hvordan utvikler forholdet mellom Amin og Kasper seg i løpet av filmen, slik Amin forteller om det? Hvilke scener i filmen viser de viktigste endringene i forholdet deres? Hvordan tror du at Amins mulighet til å leve som homoseksuell har blitt påvirket av å vokse opp i Danmark, sammenlignet med hvordan han ville hatt det i Afghanistan?

19. Hva forteller Amin om når og hvordan han oppdaget at han var homoseksuell? Hvorfor var Amin redd for å fortelle familien sin om dette? Hvordan reagerte de da han endelig fortalte dem? Hva tror du er grunnen til at Amin trodde at han kunne få medisin for å bli "kurert" for hans tiltrekning til menn?

20. Hva tror du er grunnen til at homoseksualitet er forbudt i Afghanistan? Hvordan forestiller du deg at det er å leve som homoseksuell i Afghanistan, eller i andre land med tilsvarende anti-LHBT-lover? Hvilke andre land vet du om som enten har anti-LHBT-lover, eller samfunn som sterkt undertrykker LHBT-personer? Hvilke organisasjoner kjenner du til som jobber for å bedre LHBT-personers rettigheter rundt i verden? Hva er noen eksempler på den type arbeid og prosjekter disse organisasjonene gjør?
Hvor jobber vi? – Foreningen FRI
21. Hva forteller Amin om sitt forhold til borgerkrigen i Afghanistan? Hva er grunnen til at han ikke så noe særlig til krigen selv? Hvorfor måtte Amins bror Saif flukte fra militæret? Hva forteller regissøren i intervjuet lenket til ovenfor om denne nøkkelscenen i filmen, da de to brødrene ble jaget av militæret etter å ha spilt volleyball i gaten?

22. Hvordan foregikk Amins families flukt fra Kabul? Hvor måtte de flykte til, og hvordan opplevde Amin dette? Hvordan hjalp Amins storebror Abbas familien i Moskva? Hvorfor hadde han tidligere måttet flykte til Sverige?

23. Hva var utfordringene med familiens flukt videre fra Russland? Hva skjedde med søstrene til Amin da de flyktet til Sverige? Hvorfor kunne ikke Amin og moren bli med?

24. Hva husker Amin fra sin egen og morens flukt fra Russland? Forsøk å gjenfortelle denne historien med dine egne ord. Skriv historien som en novelle.

25. Beskriv asylmottaket Amin og moren kommer til i Estland, slik det fremstår i filmen.

26. Hva skjer under Amins andre fluktforsøk fra Russland, når han må dra alene? Hva får vi vite om grunnen til at han ikke har snakket om familien sin og deres historie alle disse årene under gjenfortellingen av denne historien?

27. Hva skjedde den første gangen Amin forsøkte å fortelle sin historie til en tidligere kjæreste? Hvorfor ble Amin så redd for å fortelle historien sin til andre etter dette?
28. Hvordan blir Amin tatt imot når han ankommer Danmark? Hva slags intervju må han gjennom, og hva blir en av de språklige utfordringene under dette? Hvordan tror du det er for flyktninger å bli forhørt om opplevelsene sine i denne typen inntaksintervjuer? Hva tror du er grunnen til at myndighetene allikevel ser et behov for å utføre dem?

29. Amin sier mot slutten av filmen at når man flykter som barn, så vokser man opp for fort. Hva tror du han legger i dette? Hvorfor er det en ulempe, slik det virker som om han føler at det har vært for ham? Hva kan være noen andre grunner til at barn blir voksne for tidlig? Hvorfor er det ofte vanskelige og vonde opplevelser som gjør at barn vokser opp for fort, tror du?

30. I slutten av filmen tas det gradvis i bruk flere filmopptak fra nyere tid, som ikke fremstår som arkivfilm. I en scene fra Amin og Kaspers nye hjem og hage klipper filmskaperne så fra et animert bilde av hagen til et videoopptak av det samme motivet. Hva tror du er grunnen til dette? Hva er dette skiftet fra animasjon til videoopptak ment å fortelle publikum, tror du?

 

Oppgaver om dokumentarfilmteori

1. Beskriv kort hva filmen handler om, og hva den forsøker å formidle til publikum. Hvor effektivt føler du at den gjør dette? Begrunn.

2. Ifølge Aristoteles’ lære om retorikk bruker vi tre appellformer for å overbevise andre: etos, logos og patos. Etos kan vi definere som troverdighet, eller avsenderens troverdighet. Logos appellerer til publikums logiske sans eller fornuft. Patos er i retorisk sammenheng at man appellerer til publikums følelser. Hvilken av disse metodene mener du filmskaperne bruker mest av i filmen? Nevn tre scener i filmen som hovedsakelig appellerer til henholdsvis etos, logos og patos, og begrunn hvorfor.

3. Hva mener du er filmens hovedargument? Hvilke scener i filmen er med på å bygge opp under dette hovedargumentet? Appellerer disse scenene hovedsakelig til logos eller patos? På hvilke måter gjør de dette? Hvordan opplever du filmens etos, eller troverdighet? Begrunn.

4. Den amerikanske filmteoretikeren Bill Nichols har definert seks kategorier eller metoder for hvordan innholdet i forskjellige typer dokumentarfilm blir framstilt:

Forklarende – en allvitende forteller, for eksempel med bruk av voice-over, framstiller et argument ved hjelp av bilder og ord med fokus på objektivitet og logisk argument

Observerende – en objektiv avfotografering av virkeligheten, iblant beskrevet som "cinéma verité", "direct cinema" eller "flue på veggen"

Deltagende – presenterer forholdet mellom filmskaperen og subjektet ved at filmskaperen deltar i filmens hendelser

Refleksiv – problematiserer filmens tema og det å lage film om dette (ser på seg selv)

Performativ – setter spørsmål ved hva som er viten, fokuserer på spennet mellom den subjektive opplevelse og hva som faktisk skjedde

Poetisk – formmessig fokus, søker å skape en stemning og tone fremfor å informere

En dokumentarfilm kan gjerne bruke flere av disse framstillingsmåtene, men en av dem vil ofte oppleves som dominerende i filmen. Hvilke av disse metodene bruker denne filmen? Hvilke scener bruker hvilke fortellermetoder? Hvilken kategori vil du plassere filmen som helhet under, og hvorfor?

 

5. En dokumentarfilms visuelle stil er en viktig del av hvordan publikum opplever filmen. Noen av begrepene man bruker for å beskrive visuell stil er:

Objektiv – en visuell stil og fortellerteknikk der kameraet holder seg mer på avstand og observerer hendelsene i filmen ("Flue på veggen" er et eksempel på objektiv stil)

Subjektiv – en visuell stil og fortellerteknikk der kameraet er tett oppi hendelsene i filmen, gjerne håndholdt, og kan iblant oppleves som en konkret persons synsvinkel

Cinematisk – en visuell stil som ligner mer på fiksjonsfilm, ofte mer polert og estetisk penere enn tradisjonell dokumentarisk stil

Arkivmateriale – bruk av tidligere filmet materiale, ofte nyhetsklipp og lignende

Poetisk – bruk av visuelle stemninger og metaforer for å reflektere filmens tematikk

Skjult kamera – kamerabruk der publikum opplever at kameraet har vært skjult

"Flue på veggen" – en observerende, ofte litt upolert visuell stil

"Talking heads" – bruk av statisk kamera på intervjuobjekter

Animasjon – bruk av animasjon

En film kan ofte kombinere flere av disse stilene, gjerne i en og samme scene. Allikevel har de fleste filmer en dominerende visuell stil, som brukes oftest og mest framtredende. Hvilke av disse visuelle stilene bruker denne filmen? Gi eksempler på hvordan disse stilene er brukt og hvilke scener de brukes i. Velg tre scener og beskriv hvorfor de er spesielt representative for filmens visuelle stil.

6. Også lyd og musikk er viktige elementer i en dokumentarfilm, og kan blant annet være med på å skape riktig stemning, økt troverdighet og underbygge filmens tematikk. Noen av begrepene man bruker for å beskrive lyd og musikk er:

Diegetisk – lyd eller musikk som eksisterer i filmens verden, altså kan den høres av personene i filmen

Ikke-diegetisk – lyd eller musikk som eksisterer utenfor filmens verden, altså kan den ikke høres av personene i filmen, kun av publikum

Fortellerstemme – en ikke-diegetisk fortellerstemme som henvender seg til filmens publikum, ofte kalt "voice-over"

Lyddesign – et samlebegrep for den kunstneriske utformingen av lyden i en film, som blant annet består av lydeffekter og atmosfærelyd

Lydeffekter – lyd som legges til en scene for å lydlegge konkrete hendelser i eller utenfor bildet (såkalt diegetisk lyd), eller lyd som ikke er knyttet til noe konkret i en scene, men brukes som et stemningssettende grep (såkalt ikke-diegetisk lyd)

Atmosfærelyd – lyd som legges til en scene for å lydlegge atmosfæren eller noe som skjer i bakgrunnen i en scene (såkalt diegetisk lyd), eller lyd som ikke er knyttet til noe konkret i filmen, men brukes som et stemningssettende grep (såkalt ikke-diegetisk lyd)

Hvilke scener i filmen bruker musikk som et stemningssettende grep? Hvilke scener i filmen bruker ikke-diegetisk lyddesign, altså lyder som ikke hører til noe konkret som skjer i filmen, men som er lagt til for å skape en stemning for publikum? Gi eksempler på scener med bruk av musikk og/eller ikke-diegetisk lyddesign, og hvilken stemning eller følelse filmskaperne har forsøkt å løfte fram med dette grepet.

 

Relaterte filmer med filmstudieark
Vals med Bashir
Natta pappa henta oss
Persepolis


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Norsk , Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Barn, Barns rettigheter, Etikk, Familie, Flerkulturelt samfunn, Framtidshåp og drømmer, Historie, Identitet, Ideologi, Kjønn og kjønnsroller, Konflikt/krig, Nordisk, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Religion, Respekt, Samfunn og individ, Seksualitet, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Flee
Regi:Jonas Poher Rasmussen
Manus:Jonas Poher Rasmussen
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge / Danmark
Språk:dansk/engelsk/dari
Lengde:1 t. 29 min.
Distribusjon:Mer Filmdistribusjon
Produksjonsår:2020
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen