Filmweb
 
 

Verdens verste menneske

Kort om filmen
Verdens verste menneske er en dramakomedie om kjærlighet i vår tid. Om å ha alle muligheter i livet, men fortsatt føle seg som verdens verste menneske. Julie, spilt av Renate Reinsve, kjemper for å holde alle dører åpne, men finner snart ut at noen livsvalg allerede ligger bak henne. Filmen hadde sin verdenspremiere på filmfestivalen i Cannes, hvor Renate Reinsve vant prisen for beste kvinnelige skuespiller. Hun ble med det den første norske skuespilleren til å motta pris i Cannes. Manuset er skrevet av Eskil Vogt og Joachim Trier selv.
Se trailer.

 

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men noen oppgaver krever også videre kildearbeid. De fleste oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, mens andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter filmen, men bør også gjennomgås før visning for at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra elevene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva den forsøker å fortelle publikum gjennom dens tematikk og budskap.

2. Hvilken relevans har filmens tittel for historien den forteller? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen? Hvilken karakter mener du at tittelen først og fremst representerer?

3. Filmen åpner med en veldig enkel, ordløs scene der hovedkarakteren Julie står på en terrasse med utsikt over Oslo. Hun er alene, røyker og ser på telefonen sin. Hva forteller dette første møtet med karakteren oss om henne? Hva slags sinnsstemning virker hun å være i? Hva tror du hun tenker på i dette øyeblikket? Hvilken sammenheng får vi vite senere i filmen at denne scenen er hentet fra? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt å åpne filmen med et slikt kort frampek?
4. Filmens undertittel er "En film i 12 kapitler, en prolog og en epilog". Hva er en prolog og en epilog? Hvilken narrativ funksjon pleier disse å ha i en historie? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt å dele opp filmen på denne måten? Hvilken effekt hadde det på deg som seer at du hele tiden visste omtrent hvor langt du var kommet i historien, ut ifra hvilket kapittel som utspilte seg?

5. Hva får vi vite i filmens prolog? Hvordan framstilles Julie i denne delen av filmen? Hvilke karrierevalg får vi vite at hun har vært innom? Hvordan endrer Julies stil seg med hvilket studium eller karriere hun utforsker? Hvilken funksjon har voice-overen i denne delen av filmen? Hvilke andre filmatiske virkemidler brukes i prologen, for å fortelle mye av Julies bakgrunnshistorie på relativt kort tid?

6. Hva er det som markerer overgangen fra prologen til første kapittel? Hvordan endrer filmens rytme seg etter denne overgangen? Hva tror du kapittelets tittel "De andre" refererer til? Hvorfor kommer ikke Julie så godt overens med Aksels venner? Hva er kjernen i konflikten som oppstår mellom Julie og Aksel i dette kapittelet?

7. I begynnelsen av filmens andre kapittel ser vi igjen Julie ute på terrassen med utsikt over Oslo, og filmen plukker opp igjen historien der vi aller først kom inn i den. Hvordan har dette øyeblikket nå forandret innhold og mening, i lys av det vi nå har sett i filmen? Hva vet vi mer om det Julie står og tenker på i denne scenen? Hvordan brukes kapittelets tittel "Utroskap" her både til å si noe om Julies tanker, og som et frampek på hva som kanskje vil skje i løpet av kapittelet? Hva tror du er grunnen til at Julie forlater Aksels lanseringsfest?

8. Når Julie går nedover Ekebergåsen fra denne festen tilbringer vi en del stille tid sammen med henne. Hun står og ser utover Oslo og blir blank i øynene. Julie vises et øyeblikk ute av fokus, med Oslo i fokus bak henne. Hva forteller denne ordløse sekvensen oss om hvilke tanker hun går og kjemper med? Hvorfor er Julie så trist i dette øyeblikket, når hun nettopp har vært på en sosietetsfest med sin suksessfulle kjæreste, og tilsynelatende har et godt og spennende liv?

9. Kort tid etter spaserturen sniker Julie seg inn på en fest og møter etter hvert Eivind. Hva er det som gjør at han og Julie fanger hverandres oppmerksomhet? Hvordan er tonen mellom de to fra første stund i samtalen deres? Hvorfor tror du at Julie velger å avsløre til Eivind at hun har sneket seg inn? Hva slags lek er de to utforsker med hverandre etter hvert som kvelden fortsetter? Hva er noen av de mest uvanlige utfordringene de gir hverandre? Hva tror du er formålet med denne leken?
10. Er du enig i Julie og Eivinds enighet om at de ikke har vært utro når de skilles denne kvelden? Hvordan kan man argumentere for at de faktisk har vært utro mot partnerne sine, om enn ikke fysisk? Hvorfor tror du at grensen for hva slags flørting folk aksepterer at sin romantiske partner gjør med andre er så forskjellig fra person til person? Hvor føler du at Julie og Eivind gikk over grensen, dersom en av dem var kjæresten din?

11. Filmens tredje kapittel er kalt "Oralsex i #metoos tidsalder". Hva handler essayet Julie skriver som bærer denne tittelen? Hvilken funksjon har dette korteste kapittelet i filmen? Hva er #metoo-bevegelsen og hvordan har den preget og endret samfunnet siden den begynte? Hva er opprinnelsen til begrepet "me too"? Hvem startet bevegelsen og på bakgrunn av hvilke hendelser? Hva mener du er denne bevegelsens viktigste formål?
Me Too Movement – Wikipedia

12. I filmens fjerde kapittel blir vi kjent med Julies familie, først med moren under Julies bursdagsselskap, og deretter faren, som ikke kunne komme i bursdagen. På hvilke måter er Julies forhold til de to foreldrene sine forskjellig? Hva tror du er grunnen til at Julie ikke konfronterer faren sin, som fører til at Aksel til slutt gjør det? På hvilken måte såres Julie av forholdet mellom faren og halvsøsteren? Hvordan tolker du Aksels utsagn om at man får lage sin egen familie, i lys av forholdet mellom ham og Julie, og deres respektive familier?

13. Hva er grunnen til at Aksel er opprørt over hvordan tegneseriefiguren hans Gaupe blir behandlet når det skal lages animasjonsfilm av ham? Hvilke innvendinger har han mot at Gaupe blir "desinfisert og trygg", for å tilpasses et barnepublikum? Hvorfor er Julie så fraværende under denne samtalen?
14. Morgenen etter samtalen om Gaupe trykker Julie på lysbryteren på kjøkkenet, og verden står plutselig helt stille. Aksel står som frosset i tid, og når Julie løpet ut på gaten så er også alle andre det. Hva tror du filmskaperne ønsker å fortelle med denne sekvensen? Hva tror du var noen av utfordringene med å spille den inn? Tror du at Julie tar avgjørelsen om å forlate Aksel i dette øyeblikket, eller at denne fantasien er manifestasjonen av avgjørelsen hun allerede har tatt?

15. Etter å ha vært fraværende omtrent siden filmens innledning, kommer voice-overen tilbake i scenen der Julie forteller Aksel at hun vil gå fra ham, og den påfølgende samtalen. Enkelte steder i samtalen sier voice-overen omtrent det samme som vi hører Julie og Aksel si, men sier det på en måte for dem. Hva tror du filmskaperne ønsker å oppnå med dette? Hvorfor lar det enkelte steder voice-overen si noe i stedet for karakterene? Hvordan tror du denne teknikken påvirker publikums deltagelse og innlevelse i scenen? Hvordan endres synsvinkelen i scenen med dette grepet?

16. Hva tror du Julie mener med at hun føler seg som en birolle i sitt eget liv? Hva får henne til å føle seg slik? Hvordan viser denne samtalen Julie og Aksels forskjellige syn på forholdet deres, og kanskje på mellommenneskelige forhold generelt? Hva er Aksels syn på hvorfor Julie går fra ham? Hva sier Julie er grunnen til at hun går fra ham? Hva mener du er den egentlige grunnen til at Julie forlater Aksel?

17. I filmens sjette kapittel skifter filmen et øyeblikk synsvinkel, i det vi følger Eivinds historie med sin kjæreste Sunniva. Igjen leker filmen med tid, ved å foreta et tidshopp bakover, for så å ende opp tilbake i bokbutikken der Eivind og Julie møtes for andre gang. Hva tror du filmskaperne ønsker å oppnå med dette grepet? Hvordan endrer voice-overen igjen karakter til funksjonen den hadde i filmens prolog? Hvordan kan dette kapittelet ses som en speiling av hvordan prologen introduserer Julie, om enn svært nedkortet?
18. Filmens syvende kapittel heter "Et nytt kapittel", og viser Julies nye forhold med Eivind. Hvordan vises dette forholdet som en motsetning til forholdet mellom Julie og Aksel? Hva er de store forskjellene i disse to forholdene, slik de fremstilles i filmen?

19. Filmens andre drømmesekvens kommer i filmens åttende kapittel, "Julies narsissistiske sirkus". Hva tror du menes med denne tittelen? Hva er grunnen til at Julie ønsker å prøve fleinsopp? Hvordan reagerer hun på det? Hva tror du drømmesekvensen hun bokstavelig talt faller inn i skal fortelle oss om Julie? Hva er det hun får se i denne drømmen? Hvordan tolker du symbolikken bak bildene vi får se, som alle referer til scener tidligere i filmen, av gamle elskere, av faren, av Julies forfalte kropp, menstruasjon og av Aksel og Gaupe?

20. I kapittel ni deltar Aksel i en radiodebatt om tegneserien hans Gaupe, i forbindelse med lanseringen av animasjonsfilmen "Gaupe herper jula". Der blir han konfrontert med gamle Gaupe-striper som motdebattanten beskriver som uetiske, fordi de bruker vulgære situasjoner og språk for humoristisk effekt. Aksels forsvar er at dette er innenfor det som bør være kunstens frie rammer, og at vi ikke kan slutte å lage provoserende kunst bare fordi det kan støte noen. Dette er åpenbart en kommentar til en voksende trend i samfunnet der kulturpersonligheter blir stilt til ansvar for det noen mener er støtende materiale, senest eksemplifisert med Dave Chapelles standupshow "The Closer". Hva mener du om angrepet mot Aksel og hans Gaupe-striper i dette radioprogrammet? Hvorfor mener motdebattanten at det er uheldig at Aksel beskytter seg bak sin ytringsfrihet som "kunstner"? Hva mener Aksel med at man selv velger om man lar seg krenke? Hvorfor er motdebattanten uenig i dette? Hva mener du selv om hver enkelt persons eget ansvar for om man lar seg krenke, og om man utsetter seg for kunst og kultur man kan la seg krenke av? Bør kunstnere i utgangspunktet være frie til å uttrykke hva enn de vil, innenfor ytringsfriheten? Hvorfor eller hvorfor ikke?

21. Hva er ytringsfrihet? Hvilken form for ytringsfrihet har vi i Norge, og hva er det som ikke vernes av denne? Hva kan være problematisk med absolutt ytringsfrihet i et samfunn? Hvorfor er måten et samfunn definerer ytringsfrihet på så viktig? Hvor mener du grensen mellom ytringsfrihet og sensur bør gå? Hvilke land eller deler av verden kjenner du til der mangel på ytringsfrihet er et stort problem?
Ytringsfrihet – Store norske leksikon

22. Hvorfor reager Julie så negativt når Eivind prøver å rose henne for teksten hun har skrevet i kapittel ti? Hva er det hun anklager Eivind for å mangle? På hvilken måte kan man si at Eivind besitter det Julie savnet i Aksel, mens Aksel besitter det Julie savner i Eivind? Hva er disse egenskapene, som kombinert ville skapt Julies drømmemann? Tror du denne drømmemannen eksisterer?

23. Hvordan fortoner samtalen mellom Julie og Aksel i og utenfor sykehuset i kapittel elleve seg? Hvorfor føler Aksel at hans verden er litt borte? Hva tror du er de viktigste forskjellene mellom den verdenen han beskriver fra sin oppvekst, uten mobiltelefoner og internett, med fysiske plater, bøker og filmer, og dagens verden der musikk, litteratur og film i voksende grad kun er digitale og alle konstant er "koblet på" og tilgjengelige gjennom smarttelefoner og sosiale nettverk? Hva er de positive og negative sidene av denne utviklingen? Hvorfor tror du Aksel er så åpenbart nostalgisk for fortiden? Hvordan forklarer han selv denne nostalgien? Hva tror du vil være de største forskjellene på dagens samfunn og samfunnet om tretti år? Tror du at du vil se tilbake på din oppvekst med den samme nostalgien som Aksel har til sin?

24. Hva tror du Aksel mener med at han angrer på at han ikke fikk Julie til å se at hun ikke hadde selvtillit nok sammen med han til å skjønne hvor bra hun er? På hvilken måte kan dette tolkes som både en veldig positiv og snill ting å si, men også et ganske nedlatende og overbærende utsagn? Hvordan tror du at Julie tolker det, ut ifra hennes reaksjon?

25. I kapittel tolv er det et bilde av Aksel som står og ser utover Oslo, ikke ulikt bildet av Julie fra begynnelsen av filmen, som også står og ser utover Oslo. Til tross for at begge bildene oppleves som melankolske, forteller de to veldig forskjellige ting. Den ene karakteren skuer bakover, den andre framover. Hvordan tolker du disse to bildene opp mot hverandre, og hva de sier om henholdsvis Aksel og Julie på disse øyeblikkene i livet sitt?

26. Hvordan beskrives Oslo som by i denne filmen? På hvilke måter kan byen nesten ses som en karakter i filmen? Hva slags forhold har karakterene i filmen til byen de bor i? Hvordan ville du ha beskrevet Oslo ut ifra denne filmen?

27. Hvordan tolker du filmens epilog? Har Julie funnet noe av det hun har søkt etter? Hva har hun lært underveis, og hvordan har hun utviklet seg som person? Hva tror du filmskaperne ønsker å si med filmens avslutning?

28. Denne filmen beskrives som en mørk romantisk dramakomedie, men er på mange måter vanskelig å klassifisere sjangermessig. Hva slags film tror du at filmskaperne har forsøkt å skape? Hva tror du at de ønsker å si med denne filmen, om Oslo, Norge, verden vi lever i, hvem vi er som mennesker, hvordan vi forholder oss til hverandre, om ambisjoner, karrierer, forhold, kjærlighet, sex, sorg, døden og livet? Skriv din egen fortolkning av filmen og hva du føler at den forsøker å si til deg.


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Død/sorg, Etikk, Familie, Filosofi og etikk, Framtidshåp og drømmer, Graviditet, Identitet, Kjønn og kjønnsroller, Kunst, Media, Nordisk, Norsk, Samfunn og individ, Seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Verdens verste menneske
Regi:Joachim Trier
Roller:Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum
Manus:Joachim Trier, Eskil Vogt
Genre:Komedie / Drama
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Thomas Robsahm
Produksjonsselskap:Oslo Pictures
Lengde:2 t. 1 min.
Distribusjon:SF Norge
Produksjonsår:2020
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen