Filmweb
 
 

Lille mamma

Kort om filmen
Lille mamma er en ny, kritikerrost filmperle fra den franske regissøren av Portrett av en kvinne i flammer, Céline Sciamma. I denne filmen vender hun tilbake til sine nydelige skildringer fra barnas verden, slik hun har vist at hun er en mester i å gjøre i sine tidligere filmer Vannliljer, Tomboy og Girlhood.

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men noen oppgaver krever også videre kildearbeid. De fleste oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, mens andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter filmen, men bør også gjennomgås før visning for at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra elevene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.
Trailer.

 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva den forsøker å fortelle publikum gjennom dens tematikk og budskap.

2. Hvilken relevans har filmens tittel for historien den forteller? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen? Hvem er den lille mammaen tittelen refererer til?
3. Filmen begynner på et eldrehjem eller pleiehjem, der vi møter hovedpersonen Nelly, og muligens hennes mormor, som hun hjelper med et kryssord. Hvilken betydning skal denne scenen få senere i filmen?

4. Nelly sier farvel til de eldre beboerne på hjemmet. Hvorfor tror du hun gjør dette? Hvilket inntrykk får du av Nelly i denne åpningsscenen? Hvilket inntrykk får du av Nellys mor og far, som vi møter like etter? Hva slags forhold virker de to å ha? Hvilken sinnsstemning virker Nellys mor å være i?

5. Filmens manusforfatter og regissør, Celine Sciamma, forteller om denne første scenen at den føltes spesielt viktig og relevant da hun leste den opp igjen under pandemien, etter å ha latt manuset ligge i noen måneder. Hvorfor tror du at hun følte at dette var en viktig scene, som en refleksjon og en kommentar på tiden under koronautbruddet?
Intervju med Celine Sciamma – European Film Awards

6. På fransk sier man ofte "au revoir", som betyr "på gjensyn", når man sier farvel til noen. Dette er en interessant kulturell forskjell fra for eksempel norsk, der vi ofte sier "ha det (bra)". Hvorfor tror du det er slik at man som oftest i Frankrike sier "på gjensyn", mens vi i Norge sier "ha det"? Hva er den franske måten å si et enkelt "ha det" på?
7. Beskriv Nelly som person. Hva synes du er hennes beste og minst gode egenskaper? Hva er det som driver henne? Hva er hun er mest redd for? Hva gjør henne lykkelig og trist? Hvordan utvikler hun seg i filmen? Hvordan har hun vokst og hva har hun lært ved filmens slutt?

8. Beskriv de følgende karakterene i filmen. Hva er deres gode og mindre gode egenskaper? Hva gjør dem lykkelige og opprørte? Hva er de redde for? Hva er målet deres i filmen og hvordan forsøker de å oppnå dette? På hvilke måter utvikler de seg i løpet av filmen og hvordan vises dette?
a. Nelly
b. Marion
c. Nellys mor
d. Nellys far

9. Hvordan utvikler forholdet mellom Nelly og henholdsvis moren og faren gjennom filmen? På hvilke måter endrer disse forholdene seg, om de i det hele tatt gjør det? På hvilke måter synes du at Nelly, moren og faren kommer nærmere hverandre i løpet av filmen? Hvilke scener viser dette? Hvorfor tror du at Nelly er så opptatt av å vite om foreldrenes barndom?
10. Hvordan vises forholdet mellom Nellys mor og far i filmen? Hvordan kan vi si at vi observerer dette forholdet fra Nellys synsvinkel, altså at vi opplever forholdet mellom hennes foreldre på samme måte som hun selv gjør det? Hva får vi egentlig vite om hvordan Nellys foreldre har det sammen? Er de fortsatt gift? Bor de sammen? Elsker de hverandre? Begrunn svarene dine.

11. Hvorfor drar Nelly og foreldrene til mormorens hjem, der Nellys mor vokste opp? Hva er foreldrene der for å gjøre? Hva er Nelly mest opptatt av å gjøre der?

12. Hva er viktigheten av tapetet på kjøkkenet?
13. Hva er viktigheten av trehytten moren til Nelly lekte i da hun var liten? Hvorfor tror du at Nelly er så opptatt av denne? Hvilken rolle ender denne hytten opp med å spille i filmen?

14. Hvordan bruker Nelly oppholdet i morens barndomshjem til å bli bedre kjent med moren? Hvorfor tror du at dette er så viktig for henne?

15. Beskriv omgivelsene rundt huset der Nellys mor vokste opp. Hvordan ser det ut der? Hva slags tettsted eller bygd tror du huset ligger i? Er det noe spesielt med naturen eller bebyggelsen som er veldig fransk, eller kunne dette like gjerne vært i Norge? Hvor i Frankrike tror du filmen utspiller seg?
16. I scenen der Nelly skal sove og moren legger seg sammen med henne i sengen, klippes det plutselig til at Nelly ligger i sengen alene. Hvordan tolker du dette klippet? Hva tror du filmskaperne forsøker å si med det?

17. Senere legger Nelly seg sammen med moren på sofaen i stuen. Nelly sier at hun også er trist, blant annet fordi at hun føler at hun ikke fikk sagt farvel til mormoren. Moren spør så hvordan hun skulle ønske at hun hadde tatt farvel, og de to sier "på gjensyn" til hverandre. Morgenen etter våkner Nelly alene på sofaen, fordi moren har dratt. Hvordan tolker du denne scenen? Hva forteller den oss om forholdet mellom Nelly og moren? Hva tror du scenen forsøker å fortelle oss om sorgen etter å ha mistet et familiemedlem, eller noen som står oss når?

18. Hvordan oppstår vennskapet mellom Nelly og Marion? Hvordan utvikler dette forholdet seg gjennom filmen? Når og hvordan forstår Nelly hvem Marion i virkeligheten er? Hvordan reagerer Marion når Nelly forteller henne hvem hun er? På hvilke måter får Nelly en større forståelse av hvem moren er gjennom vennskapet med Marion?
19. Hvorfor tror du at regissøren valgte å la Nelly og Marion spilles av to tvillingsøstre? Hvordan påvirker det at de to karakterene er nesten identiske hvordan seeren forholder seg til dem? Hvem trodde du at Marion var da Nelly først møtte henne? Når og hvordan forstod du den egentlige relasjonen mellom de to? Hva sier Celine Sciamma om hvorfor hun valgte disse søstrene til de to rollene?
Intervju med Celine Sciamma – European Film Awards

20. Hva slags sykdom er Nellys mormor og mor rammet av? På hvilken måte virker denne sykdommen å ha preget livene deres? Hvordan har det påvirket livet til Nellys mor? Hvordan virker Nelly å ha blitt påvirket av dette, og hvordan vises det i filmen?

21. Hva slags skuespill spiller Nelly og Marion ut sammen? Hvilken relevans har det til filmens historie? Hva får vi vite at Marion drømmer om i denne scenen? Tror du at denne drømmen ble oppfylt senere i livet hennes? Hva forsøker filmen å si om viktigheten av håp og drømmer? Hvorfor er håp og drømmer viktige for oss mennesker?

22. Hva forsøker filmen å fortelle oss om tid? Hvordan leker filmen med idéen om tid, og hvordan hendelser er separert av å skje til forskjellige tider? Hvordan brukes en lysbryter som en slags mini tidsreisemaskin i filmen? Hva sier filmskaperne om filmmediets evne til å manipulere tid og å være en slags tidsreisemaskin i seg selv med dette klippet? På hvilken måte kan man si at det å lage film i stor grad handler om å komprimere og ekspandere, altså å forkorte og forlenge, tid? Hvorfor er tid så viktig for oss mennesker?
23. Hvorfor er Nelly redd på morens vegne? Hvorfor tror hun iblant at det er hennes feil at moren er trist? Hva tror du er grunnen til at Nellys mor er trist?

24. Hvordan tolker du filmens siste scene, med Nelly og moren i det tomme, gamle huset? Hvordan tror du at forholdet mellom Nelly og moren kommer til å bli framover? Hva er betydningen av at de sier hverandres navn til slutt i denne scenen?

25. Hva tror du filmskaperne ønsker å formidle med denne filmen? Hva er de viktigste temaene den tar opp? Hvordan tolker du filmen og hva dens hovedbudskap er? Dette siste trenger ikke å være det samme som du tror filmskaperne ønsker å si med filmen.

26. Hvilke spesielle franske ord eller uttrykk la du merke til i filmen? List opp så mange ord og uttrykk du klarer å huske, gjerne som er sentrale for filmens historie, og oversett dem til norsk.

27. Se filmens trailer. Skriv ned de franske replikkene som blir sagt i denne. Bruk gjerne den norske teksten til hjelp for å få med deg hva som blir sagt.

Filmens trailer.
28. Hovedlåten i filmen inneholder blant annet tekstlinjene under. Oversett disse setningene. Hvilken relevans har sangen, og tekstens innhold, til handlingen i filmen? Hvordan tolker du teksten? Hva handler denne sangen egentlig om?

Des voix d’enfants
Chanteront
De nouveaux rêves
Lе rêve d'être enfant avec toi
Le rêve d'être enfin loin de toi
Le rêve d’être enfant loin de toi
Le rêve d’être enfin avec toi
Si mon cœur est dans ton cœur, ton cœur
Ton cœur est dans mon cœur
Si ton cœur est dans mon cœur, mon cœur
Mon cœur est dans ton cœur

Relaterte filmer med filmstudieark
Tomboy
Girlhood
Portrett av en kvinne i flammer

Anmeldelser av filmen
The Guardian
Indiewire
Variety

Intervjuer med regissøren
The Hollywood Reporter
Indiewire
Screen Daily


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Fransk , Samfunnsfag , KRLE-faget , Mediefag
Tema:Barn, Død, Familie, Fantasi, Fransk, Fremtidshåp og drømmer, Identitet, Oppvekst, Respekt, Sorg, Sykdom, Vennskap
 

Fakta

Originaltittel:Petite maman
Regi:Céline Sciamma
Roller:Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Stéphane Varupenne, Nina Meurisse, Margo Abascal
Manus:Céline Sciamma
Genre:Drama
Nasjonalitet:Frankrike
Språk:fransk
Produsent:Bénédicte Couvreur
Musikk:Jean-Baptiste de Laubier
Lengde:1 t. 12 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2021
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen