Filmweb
 
 

Ekkliene - Velkommen til søppeldynga

Handlingen

En liten landsby har et stinkende problem: Den lokale søppeldynga. Den skjemmer området og byens borgere på grunn av stanken, og de må se langt etter turister og er bekymret for områdets eksistens. Noe må skje! Derfor har den 11-årige Max, som er sønnen til byens borgermester og hans ambisiøse kone, satt i gang et topp hemmelig samarbeid med den sprøe professoren Skumversen og hans niese Lotte om å lage en maskin som kan løse det stinkende problemet. Men hva i alle dager er det som skjer? For de spiser jo søppel som om det skulle vært godteri!


Oppgaver til filmen
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke nødvendigvis tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgavene, og hvor dypt man skal dykke ned i dem. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.
Dette skolekinoarket tar også utgangspunkt i enkelte oppgaver fra Loop Miljøskole. Opplegget i sin helhet kan du finne her:

Hele opplegget.
Barneskole.
Barnehage.

 

Før dere ser filmen:

1. Forklar med egne ord: resirkulere, gjenbruk, avfall, restavfall, søppel, miljø, kildesortere
2. Se traileren til filmen og snakk om hva dere tror filmen handler om.
3. Hva vet dere om søppel, miljø og forurensning? Snakk sammen i gruppa eller lag tankekart på tavla eller for eksempel i et verktøy som Mindomo eller lignende.
4. Tegn hvordan du tror Ekkliene ser ut før dere har sett filmen. Se egne fargeleggingsark for barnehager.
 

 

Karakterene og filmen:

1. Beskriv Max og Lotte – hva er de opptatt av? Er det noen ting de gjør som de ikke burde gjøre, synes du?
2. Hvis Max hadde gått i klassen din, hadde dere vært venner, tror du? Begrunn svaret ditt.
3. Beskriv Ekkliene. Hvem er de og hva gjør dem så spesielle? Hadde du vært venner med barna i Ekkliene-familien tror du? Hvorfor/hvorfor ikke?
4. Hvorfor er Ekkliene viktige for Stinkeby?
5. Pek på steder i filmen der Max gjør dårlige og gode valg.
6. Er det noen karakterer i filmen du likte bedre enn andre? Fortell i gruppa di.
7. Kan søppel brukes til noe viktig (slik Ekkliene bruker det til for eksempel mat og bolig?)
8. Hvor foregår handlingen i Ekkliene? Er det forskjellig fra der du bor? Kjenner du igjen noe? Hva er forskjellig?
9. Hva er det Hammer ønsker å bygge i Stinkeby?
10. Nevn minst tre miljøtiltak du ser i filmen og som man hjemme også kan bidra med
11. Hva skjer med fru ordfører/moren til Max som gjør at hun skifter mening om hva som skal gjøres på søppelfyllingen?
12. Hvorfor er barn som Max og Lotte så viktige i kampen mot søppel og overforbruk?
13. Hvorfor tror du det blir laget filmer som dette?
14. Fortell med egne ord hva filmen handlet om?
15. Tegn en scene du likte godt fra filmen.
16. Ekkliene er en animasjonsfilm. Hva innebærer dette?
17. Hva er forskjellene mellom en animasjonsfilm og en spillefilm? Er det andre animasjonsfilmer du liker godt?
18. Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å gi filmen navnet Ekkliene?

 

Natur og miljø

1. Forklar hvordan miljø og forurensning samt søppelproblematikk henger sammen
2. Hva kan du gjøre for å begrense søppel og avfall?
3. Hva gjør dere hjemme for å sortere søppel og begrense avfall?
4. Hva er FNs bærekraftsmål og hva har de med søppel å gjøre?
5. Hvorfor er det viktig å kildesortere?
6. Bruk internett og finn ut: Hva i verden er det som produserer mest søppel og avfall i dag?
7. Akkurat som Hammer i filmen, er det noen voksne som mener søppel og avfall ikke er noen trussel mot naturen. Hva mener du? Har de rett? Begrunn svaret ditt.
8. Hvorfor tror du for eksempel Greta Thunberg har blitt en viktig stemme i kampen for natur og miljø?
9. Mange unge engasjerer seg i miljøsaker i dag. Hvorfor tror du det er slik? Begrunn svarene dine.
10. Blir du påvirket av vennene dine når det kommer til forbruksvaner? Begrunn svarene dine.
11. Er du opptatt av natur og miljø eller klima? Hvorfor/hvorfor ikke? Begrunn svarene dine.
12. Resirkulerer dere hjemme hos deg?
– Hva gjør dere med matavfall, plastemballasje, papir og papp, glass- og metallemballasje, pant, restavfall – og gjerne også elektronikk?
– Har dere en fast beholder for alle disse ulike avfallstypene?
– Hva kan du gjøre for at det skal bli enda lettere å resirkulere hjemme?
13. Nevn minst fem ting vi kan gjøre for å skape et bedre miljø for menneskene og naturen vår.
14. I dag har det blitt populært å kjøpe brukte ting og klær. Hvorfor det, tror du? Har det alltid vært slik?
15. Hvor i verden finner man de største søppelfyllingene i dag?
16. Hvorfor er plast i havet egentlig et problem? Snakk med gruppa di.
17. Hva kan du gjøre for å begrense utslippene av mikroplast og plast i havet?
18. I dag har mangel vestlige land et høyt forbruk av varer. Hva menes med dette? Forklar.
19. Hva er konsekvensen av et slikt høyt forbruk for miljøet vårt, tror du? Har det egentlig noe å si? Begrunn svarene dine.
20. Hva ligger i begrepene fornybare ressurser og ikke-fornybare ressurser? Gi eksempler.
21. Hva betyr bærekraftig utvikling? Har dette noe med miljø og søppel å gjøre?


Kreative oppgaver og generelle filmstudiespørsmål:

1. Bruk kilder på nettet og finn ut: Hvilke land i verden er mest forurenset i dag. Presenter funnene dine på en veggplakat eller en type digital presentasjon.
2. Gjør en undersøkelse på trinnet ditt eller på skolen om medelevers vaner når det kommer til gjenvinning/panting av flasker/kildesortering e.l. Presenter funnene dine for gruppa di.
3. Tegn en av karakterene fra filmen som du likte godt.
4. Tegn de ulike skiltene for kildesortering og heng dem i klasserommet ditt.
5. Samle inn bokser, kartonger og annen type gjenvinnbar søppel. Lag skulpturer av disse og mal dem i fine farger. Hva har du laget?
6. Hvor bra synes du filmen var?
7. Synes du denne filmen passer bra til din aldergruppe? Begrunn svaret ditt.
8. Er dette en film du selv ville valgt å se på kino? Hvorfor/hvorfor ikke?
9. Hvilke følelser sitter du igjen med etter å ha sett filmen?
10. Synes du det er viktig at en slik historie med dette temaet blir fortalt? Hvorfor/hvorfor ikke?
11. Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine


 

Filmstudieark

Forfatter:Jannicke Eriksen
Klassetrinn: [Barnehage, 1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Geografi , Historie , Norsk , Naturfag , Kunst og håndverk , Mat og helse
Tema:Forbruk, Klima, Animert, Barn, Naturvern, Natur og miljø, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:The Ogglies
Regi:Toby Genkel, Jens Møller
Manus:Toby Genkel, John Chambers, Erhard Dietl
Genre:Animasjon / Familiefilm / Barnefilm
Nasjonalitet:Tyskland
Språk:norsk
Produsent:Gisela Schäfer, Ulrike Düwert,
Musikk:Andreas Radzuweit
Lengde:1 t. 25 min.
Distribusjon:Another World Entertainment
Produksjonsår:2021
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen