Filmweb
 
 

Coda

Kort om filmen
En stor del av Rubys liv dreier seg rundt å være oversetter for sine foreldre (Marlee Matlin, Troy Kotsur), og å jobbe på familiens fiskebåt hver dag før skoletid sammen med sin far og bror (Daniel Durant). Men da Ruby blir med i skolekoret, oppdager hun et musikk- og sangtalent utenom det vanlige, samtidig som hun begynner å falle for sin sangpartner Miles (Ferdia Walsh-Peelo).
Se trailer.

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men noen oppgaver krever også videre kildearbeid. De fleste oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, mens andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter filmen, men bør også gjennomgås før visning for at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra elevene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva den forsøker å fortelle publikum gjennom dens tematikk og budskap. Hva er filmens mest sentrale temaer og hvordan adresserer den disse?

2. Hvilken relevans har filmens tittel for historien den forteller? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen? Hva står forkortelsen CODA for?

3. CODA er en nokså tradisjonelt fortalt historie, der blant annet åpningsscenen med Ruby, hennes far Frank og hennes bror Leo forteller publikum mye viktig informasjon. Hva lærer vi om disse tre karakterene og deres liv gjennom filmens åpningsscener på fiskebåten? Hvilke viktige historieelementer som brukes senere i filmen blir vi introdusert for her?
4. Beskriv følgende karakterer fra filmen. Hva er deres gode og mindre gode egenskaper? Hva gjør dem lykkelige og opprørte? Hva er målet deres i filmen og hvordan forsøker de å oppnå dette? Hvordan utvikler de seg i løpet av filmen? På hvilke måter har de vokst ved filmens slutt, hva har de lært og ikke lært? Hvordan vises dette i filmen?
a. Ruby
b. Faren Frank
c. Moren Jackie
d. Broren Leo
e. Musikklæreren Bernardo
f. Bestevenninnen Gertie
g. Korvennen Miles

5. Beskriv forholdet mellom de fire medlemmene av denne familien, både mellom foreldrene, mellom søsknene, og mellom foreldrene og barna. Hvilke likheter og forskjeller har de som personer? Hvordan påvirker dette forholdet mellom dem? Hva er de positive og negative sidene av forholdene deres? Hvordan utvikler forholdene seg i løpet av filmen? Hvordan vises denne utviklingen i filmen?

6. Hva er noen av utfordringene Ruby nevner i filmen at hun har opplevd som barn av døve foreldre? Hvilke utfordringer ser vi at hun opplever? Hvilke utfordringer opplever foreldrene og broren hennes som døve personer? Hvor riktig tror du disse representerer utfordringene døve personer og deres familier møter på i virkeligheten?

7. Rubys har et veldig åpent forhold til sine foreldre, blant annet fordi hun må være tolken deres i mange situasjoner. Hvilke utfordringer og pinligheter skaper dette for både Ruby og foreldrene i filmen? Hvordan tror du at Rubys rolle som familiens faste tolk overfor blant annet leger, myndigheter og fiskeforselgere har preget livet hennes? Hva er det stadig mer åpenbare problemet med at Ruby skal være familiens tolk?
8. Hva slags sted bor Ruby på og hvor i USA er det? Hvordan framstilles denne lille byen?

9. Rubys skole minner om mange andre amerikanske high schools man har sett på film. Hvordan framstilles denne skolen? På hvilke måter er skolen hennes lik og ulik en typisk norsk videregående skole? Hvordan virker denne skolen sammenlignet med din egen skole? Hva er bedre og verre? Hva skulle du ønske din skole hadde som Rubys skole har?

10. Hvordan behandles Ruby av medelevene på skolen? Hvem er det som mobber Ruby og hva mobber de henne for? Hva tror du er grunnen til at de oppfører seg sånn? Hvordan takler Ruby mobbingen? Hvordan utvikler forholdet mellom Ruby og mobberne hennes seg gjennom filmen? Hva er årsakene til denne endringen?

11. Hvordan preges hjemmet til Rubys familie av at hennes foreldre og broren ikke kan høre? Hvilke utfordringer, pinligheter og irritasjonsmomenter skaper dette for Ruby? På hvilke måter merker man at til tross for at de fire er veldig nære hverandre, så er det et tydelig skille mellom Rubys verden og de andre tre døve familiemedlemmene.
12. En av hovednæringene der Ruby og hennes familie bor er åpenbart fiske, noe de selv også livnærer seg av. Hva er noen av utfordringene Rubys far og bror har i fiskeindustrien? Hvorfor begynner Rubys familie å selge fisken selv? Hvilken dominoeffekt får dette blant de andre fiskerne? Hva er noen av de større systemiske problemene filmen tar opp rundt fiskeindustrien? På hvilken måte tror du disse problemene kan relateres til forhold mellom arbeidere og arbeidsgivere generelt? Hvorfor vil ikke fiskeforhandlerne betale mer rettferdige priser for fisken?

13. Hvorfor melder Ruby seg på skolens kor? Hva tror du er grunnen til at hun først ikke vil synge foran resten av koret? Hvorfor tror du at Ruby ikke driver med musikk på begynnelsen av filmen, når hun så åpenbart elsker det? Hva kan være grunnen til at ingen har oppdaget talentet hennes tidligere?

14. Beskriv Rubys forhold til musikklæreren sin Bernardo. Hvordan utvikler dette forholdet seg gjennom filmen? Hva er noen av hindrene eller utfordringene de to må løse? Hvordan hjelper Bernardo Ruby med å komme over noen av sine sperringer? Hva er grunnen til at forholdet deres på et tidspunkt blir dårligere, og hva er det som får det tilbake på rett spor? Hvilken rolle ender Bernardo med å fylle i Rubys liv, som hun ikke kan få fra sine egne foreldre? Hva er grunnen til at Bernardo kan hjelpe henne på måter foreldrene hennes ikke kan?

15. Hvordan utvikler forholdet mellom Ruby og Miles seg i filmen? Hvordan ser Ruby på Miles i begynnelsen av filmen? Hvordan ser Miles på henne? Hvilke forskjellige sosiale grupper er de to medlemmer av på skolen? På hvilke måter skaper både Ruby og Miles en endring i hverandre og hvordan de ser på seg selv?

16. Hvorfor tror du at det er vanskelig for Rubys foreldre å forstå og akseptere at hun ønsker å studere musikk og forfølge sin lidenskap? Hva er det som endelig får dem til å forstå hvor viktig musikken er for Ruby, og hvor talentfull hun er? Hvordan kan foreldrene og broren hennes oppleve og føle musikk, til tross for at de er døve?
17. Hva forsøker filmen å si om viktigheten av å følge sine drømmer? Hvorfor er det så viktig for Rubys bror Leo at hun følger drømmene sine? Hvordan mener Leo at det også er det beste for ham og foreldrene at Ruby velger sitt eget liv og sine egne drømmer?

18. Denne filmen handler åpenbart også i stor grad om hvordan det er å være døv i et samfunn der de fleste hører. En av de viktigste prinsippene og formålene med kunst, og kanskje spesielt film, er at hele samfunnet blir reflektert og representert gjennom kunsten. Hvorfor tror du at det er så få filmer som handler om døve mennesker, og enda færre som har hovedkarakterer som er døve, og blir spilt av døve skuespillere? Hvorfor tror du det er så viktig at det blir laget slike filmer, på samme måte som det er viktig at det blir laget filmer om alle andre forskjellige typer mennesker i samfunnet? Hva tror du skjer med en gruppe mennesker dersom de aldri ser seg selv representert i filmer og annen kunst, gjennom karakterer som ligner dem selv? Hva sier regissøren om dette og hvorfor det var viktig for henne å bruke døve skuespillere i intervjuet lenket til under?
Deafness is not a costume you can put on – BBC

19. Hvor riktig tror du at filmens portrettering av barn av døve foreldres opplevelser er? Les mer om to slike perspektiver på filmen via lenken under.
CODA: Two children of deaf parents give their perspective – BFI

20. Hvordan jobbet regissøren med de døve skuespillerne under opptak, ettersom hun selv ikke er flytende i tegnspråk? Hva var noen av utfordringene med å portrettere forskjellige typer eller dialekter tegnspråk, som beskrives i videoen lenket til under? Hvordan jobbet filmskaperne med å oversette filmens manus til tegnspråk?
CODA: What is ADSL
CODA: What is ASL gloss

21. Videoen lenket til under viser reaksjoner fra virkelige barn av døde foreldre etter å ha sett filmen. Hvordan opplevde disse menneskene å se filmen? Hvilke aspekter av filmen trekker de fram som viktige og gjenkjennbare, ut ifra sine egne erfaringer?
CODA: Audience reactions

22. CODA er en betegnelse man også bruker i Norge, til tross for at det er en engelsk forkortelse. Den norske foreningen for hørende barn av døve heter CODA Norge. Gå inn på nettsiden deres lenket til under og les mer om hva de gjør. Skriv et kort sammendrag av foreningens formål. Hvorfor tror du det er viktig at barn av døve foreldre har sin egen forening? Hva tror du er noen av utfordringene de møter på i livet? Hva er noen av spørsmålene barn av hørende foreldre ofte blir spurt?
CODA Norge

23. Tegnspråk er naturlig nok en sentral kommunikasjonsform i denne filmen. Hvordan har tegnspråk oppstått? Hva er grunnen til at man ikke snakker samme tegnspråk i forskjellige land? Hva er de største forskjellene mellom tegnspråk og talespråk?
Tegnspråk – Store norske leksikon
Tegnspråk – Norsk døvemuseum

24. Gå inn på Statpeds side under og forsøk å lære litt tegnspråk. Gå sammen med en medelev og øv dere på å snakke sammen ved bruk av tegnspråk. Prøv å lære dere så mange ord og uttrykk dere klarer, aller helst nok til at dere kan ha en kort samtale.
Lær tegnspråk – Statped


Relaterte filmer med filmstudieark:

Sound of Metal


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget
Tema:Familie, Filosofi og etikk, Framtidshåp og drømmer, Identitet, Individ og gruppe, Musikk, Mobbing, Oppvekst, Politikk og samfunn, Samfunn og individ, Seksualitet, Språk og uttrykksmåter, Skole, Ungdom, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:CODA
Regi:Sian Heder
Roller:Emilia Jones, Troy Kotsur, Daniel Durant, John Fiore, Lonnie Farmer
Manus:Sian Heder
Genre:Drama
Nasjonalitet:USA / Frankrike
Språk:engelsk/tegnspråk
Lengde:1 t. 51 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Produksjonsår:2021
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen