Filmweb
 
 

Alt gikk fint

Filmen tar for seg de ulike prosesser Emmanuelle må i gjennom; ikke bare må hun ta stilling til hva slags fremtidig liv faren må leve som slagpasient, men hun må også tenke gjennom det livet de to har delt som far og datter – på godt og vondt. Assistert selvmord er forbudt ved lov i Frankrike, hvor filmens handling finner sted, men Emmanuelle vet at lovverket kan omgås ved hjelp av utenlandsk bistand. Filmen er basert på en bok av Emmanuèle Bernheim (1955-2017) en forfatter med en familiebakgrunn med mange likhetstrekk til den Emmanuelle som er filmens hovedkarakter.

Se filmens trailer.
EGNETHET I SKOLEN

”Alt gikk fint” har fått aldersgrense 15 år. Medietilsynets begrunnelse er at filmen ”inneholder en nærgående skildring av et sykdomsforløp og har en forstyrrende tematikk knyttet til aktiv dødshjelp. I tillegg har filmen et innslag med en blodig voldsscene fra en splatterfilm.” I skolesammenheng egner filmen seg derfor best i ungdomsskolen (ideelt sett på tiendetrinn) og på videregående.

Det faglige arbeidet knyttet til en visning av ”Alt gikk fint” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene norsk (språk/kommunikasjon), KRLE (etikk/moral) og samfunnsfag (familie og søsken, identitet, menneskerettigheter), naturfag (helse, omsorg, sykdom) og helse- og oppvekstfag/helsearbeiderfag (helsefremmende arbeid - og kommunikasjon og samhandling). Den nye læreplanen, Fagfornyelsen, fremhever tre tverrfaglige temaer som fortjener mye plass i skolen: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, samt folkehelse og livsmestring. Filmer som ”Alt gikk fint” vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot sistnevnte tema.

Les mer om læreplanmål.

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Imidlertid, mange av oppgavene passer nok best til klasse-/gruppediskusjon.
Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene, så å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

 

A: KARAKTERENE 

1) Hva kjennetegner Emanuelle, synes du? Skriv ned tre stikkord som du synes beskriver henne godt. Etterpå sammenligner du med hva andre i klassen har skrevet.

2) Emanuelle sier: ”Han er en dårlig far, men jeg elsker han.” Hva kan dette fortelle oss om Emanuelles personlighet?

3) Hva får vi vite om det livet André har levd? Samarbeid i grupper, og lag en tidslinje over livet hans, hvor dere skriver inn det dere mener er de mest sentrale livshendelser. Etterpå sammenligner dere med hvilke punkter de andre gruppene i klassen har kommet frem til.

4) André og Claude har hatt et utfordrende ekteskap. Vi skjønner at dette blant annet har årsak i at André er homofil. Hva tror du er årsaken til at de likevel valgte å få barn sammen, og dele så mye av livene sine med hverandre?

5) Selv om det i filmen ikke blir sagt eksplisitt, så får vi flere indisier på at André er homofil. Hvilke? Hvordan tror dere han har hatt det som homofil i et heterofilt ekteskap?

6) Snakk sammen i grupper om hva dere fikk med dere av informasjon om Gerhard og Andrés relasjon. Hvilken rolle har Gerard spilt i André sitt liv, tror du?

7) Hvordan vil du beskrive relasjonen mellom søsterener Emanuelle og Pascale? Naturlig nok utvikles deres forhold i løpet av filmens handling? På hvilke måter da? Er endringen positiv eller negativ? Snakk sammen i grupper.

8) Damen som kommer fra Sveits (Madammen fra Zurich) har som yrke å hjelpe mennesker til å dø. Hva slags personlige egenskaper tror du man må ha for å kunne utføre en slik jobb? Snakk sammen i grupper.

9) En av sjåførene som kjører André til Sveits er muslim, og ønsker ikke å delta på at André får gjennomført selvmordet sitt. Hvilke forklaring har han på dette, ut fra sin religion, tror du? 

 

B: SYKDOM/HELSE

1) Hva er hjerneslag? Bruk internett og finn ut. (Bruk gjerne dette nettstedet: https://www.helsenorge.no/sykdom/hjerneslag ) Prøv å finne svar på hva som er symptomer, konsekvenser og behandlingsformer. Hvilke mennesker er det som er mest utsatt for å få hjerneslag? Kan man forebygge hjerneslag på noen måter?

2) André får behandling hos en fysioterapeut. Hva slags kompetanse og arbeidsoppgaver innebærer dette yrket?
3) André får næring intravenøst. Hva vil dette si?

4) Vi får høre at Claude, Emanuelles mor, har Parkinsons sykdom. Hva slags sykdom er dette?

5) I filmen hører vi flere navn på ulike sykehusavdelinger. Finn ut hva følgende spesifiseringer betyr: Radiologisk avdeling, akuttavdeling, neurologisk avdeling, intensivavdeling.

 

C: LIV OG DØD

Denne oppgaveseksjonen har fokus på etiske og moralske tanker og holdninger knyttet til det å måtte ønske å avslutte sitt eget liv. Denne oppgaveseksjonen vil kunne være ekstra relevant for helse- og oppvekstfaget/helsearbeiderfaget i den videregående skole.

1) Hvordan defineres ”assistert selvmord”? Bruk internett og finn ut. Her vil du kanskje møte begrepene ”eutanasi” og ”aktiv dødshjelp”; dette er også begreper du kan lære deg betydningen av.

2) Er assistert selvmord lov i Norge?

3) Hva kan være grunnen til at det i noen land er tillatt med assistert selvmord, og i andre land ikke?

4) Vi mennesker har ulike tanker rundt hvor syk et menneske må være før man kan diskutere om det er naturlig at livet avsluttes på en ikke-naturlig måte? Snakk sammen i klassen, diskuter hvor dere eventuelt mener grensen går mellom et liv verdt og leve, og et liv hvor sykdom gjør døden til et bedre alternativ.

5) Man kan forstå at et menneske som har fått redusert sin livsutfoldelsesevne - på grunn av et hjerneslag - kan bli deprimert. Hvilke grunner til optimisme kan man si at André likevel burde ha holdt tak i, i tiden etter slaget?

6) André ber sin egen datter om å organisere det praktiske rundt sitt eget selvmord. Serge, hennes kjæreste, spør om dette er kjærlighet eller perversitet. Hva mener du var grunnen(e) til at André be sin egen datter ta dette ansvaret? Sammenlign ditt svar med hva andre i klassen mener.

7) André har vært opptatt av kunst hele livet; på hvilke måter ser vi at Emanuelle spiller på dette for å gi han lyst til å leve videre?

8) Damen som kommer fra Sveits (Madammen fra Zurich) forklarer at de vil la André dø ved å drikke gift. Hun forklarer at det er en forutsetning at det er han selv som heller giftglassets innhold i seg, for da er det et selvmord, ikke et drap. Diskuter dette i klassen. Kan et slikt assistert selvmord på noen måte beskrives som et drap, synes dere?

9) Når myndighetene (politiet) får greie på at André har tenkt å dra til Sveits for å avslutte livet sitt, må Emanuelle og Pascale inn til avhør. Hva er det det de to døtrene kan bli mistenkt for å ha gjort av straffbare handlinger? Diskuter hvilke interesser familiemedlemmer kan ha av å hjelpe (eller overtale!) for eksempel en syk forelder til å ta assistert selvmord.

 

D: SKRIVEOPPGAVER

1) Inspirert av filmen, skriv et dikt som passer til et av følgende tittelforslag:
- Livet eller døden
- Å svømme i oktober
- Ekskjæresten får klokka.
- Hennes hjerte er av sement. Hun er allerede død.
- Bak i ambulansen
- Livet er vakker!
… eller velg din egen tittel.

2) Under kan du lese en et utvalg scener fra filmen. Velg én av disse og skriv en skildring av hva du tror foregår inne i hodet til den personen du skriver om. Teksten din trenger ikke å ha mye handling, men konsentrer deg om å beskrive øyeblikket gjennom personens sanser og følelser. (Altså, skriv et tankereferat i stedet for handlingsreferat.)

- Når Emanuelle (i filmens start) får telefon om at faren er blitt akuttinnlagt på sykehus.

- Når André (for siste gang) hører barnebarnet Raphael spille klarinett.

- Når André tar farvel med Gerard.

- Når André, på tur til Sveits i ambulansen, ser Alpene.

- Når Emanuelle går hjemme og venter på beskjed om at farens assisterte selvmord er gjennomført.

 

E: DIVERSE

1) Hvorfor har denne filmen fått tittelen ”Alt gikk fint”, tror du?

2) Den siste musikken André Dussollier hørte på før han døde, var en pianosonate av Brahms. Hvis dere er interesserte, bruk internett – og finn og lytt til pianomusikk av Brahms.
3) Vi får se at Emanuelle ligger på sofaen hjemme og ser en splatterfilm. Vi får med oss et temmelig voldelig klipp fra denne filmen, siden vi får sett et nærbilde av TV-en hennes. Hva tror du kan være grunnen til at filmskaperne har ønsket å legge inn dette klippet i ”Alt gikk fint”, noe som har bidratt til at filmen har fått 15 års aldersgrense?

4) På hvilke måter får vi greie på hva som er Emanueles yrke?

 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor godt synes du denne filmen passet til klassen din og faget ditt? Begrunn synspunktene dine.

3) Hvorfor tror du filmskaperne har ønsket å lage akkurat denne filmen?

4) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hva synes du om handlingen, temaet og skuespillerne? Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) og har bl.a. jobbet som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget , Naturfag
Tema:Død/sorg, Etikk, Familie og søsken, Filosofi og etikk, Framtidshåp og drømmer, Helse, Identitet, Individ/gruppe, Kjærlighet, Menneskerettigheter, Naturfag, Omsorg, Oppvekst/familie, Samfunn og individ, Sykdom
 

Fakta

Originaltittel:Tout s'est bien passé
Regi:François Ozon
Roller:Sophie Marceau, Hanna Schygulla, Charlotte Rampling, André Dussollier
Manus:François Ozon
Nasjonalitet:Frankrike
Språk:fransk
Produsent:Eric Altmayer, Nicolas Altmayer
Produksjonsselskap:Mandarin Films
Lengde:1 t. 53 min.
Distribusjon:Ymer Media
Produksjonsår:2021
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen