Filmweb
 
 

Lise & Snøpels – Venner for alltid

Av naturlige årsaker kunne de to aldri blitt venner nede på jorda, men for å lykkes på reisen gjennom denne merkelige nye verdenen, så blir de to nødt til å samarbeide. Og i dyrehimmelen, hvor dyr ikke lenger kan spise hverandre og hvor de er frigjort fra sine naturlige instinkter, oppdager Lise hvor mye hun faktisk har til felles med Snøpels.  Sammen legger de ut på et fantastisk eventyr, og på veien utvikler de to et vennskap som er like vakkert som det er usannsynlig.

«Lise & Snøpels – Venner for alltid» er en film om håp, frykt, savn, mot og vennskap. Filmen ble i 2021 tatt ut til det offisielle programmet til den internasjonale animasjonsfestivalen i Annecy, samt at den ble nominert til beste animasjonsfilm i European Film Awards. Den har i tillegg vunnet en rekke priser på øvrige festivaler verden over.

Filmen er tsjekkisk, men er dubbet til norsk. Vi kan blant annet høre stemmene til Ulrikke Brandstorp og Jakob Oftebro. Se filmens trailer.
EGNETHET I SKOLEN

«Lise & Snøpels – Venner for alltid» har fått nedre aldersgrense 6 år. Medietilsynets begrunnelse er at ”filmen inneholder noen mørke og dramatiske scener, og enkelte nifse skikkelser.”

”Lise & Snøpels – Venner for alltid” er en av relativt få animasjonsfilmer for de yngste som omhandler livet/tilværelsen etter døden. I skolesammenheng vil dermed denne filmen kunne være med på å åpne mange dører inn til noen av de følelsesmessige tunge temaer som kan prege barns hverdag.

Filmen kategoriseres i sjangeren animasjon/barnefilm, og den varer i 1 time og 27 minutter.

Det faglige arbeidet knyttet til en visning av «Lise & Snøpels – Venner for alltid» vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene norsk (språk/kommunikasjon), KRLE (etikk/moral, livet etter døden) og naturfag (dyreriket, rovdyr vs. byttedyr) og kunst og håndverk (animasjon/illustrasjon), for å nevne noe. Den nye læreplanen, Fagfornyelsen, fremhever tre tverrfaglige temaer som fortjener mye plass i skolen: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, samt folkehelse og livsmestring. Filmer som denne vil kunne egne seg godt til bruk opp mot sistnevnte tema.

Les mer om læreplanmål.

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.
Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene, så å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

 

A: LISE OG SNØPELS

1) Skriv ned to ord som du synes beskriver musa Lise. Etterpå finner du ut om noen andre i klassen har skrevet nøyaktig de samme to ordene.

2) Som over, finn to ord som beskriver reven Snøpels. Er dere enige i klassen om hva som er typisk han?

3) Snakk sammen og lag en liste over hva Lise og Sølvrev har til felles - og en liste over hva som er forskjeller på de to. Hvilken liste er lettest å lage?

4) Til tross for at Lise er en mus og Snøpels en rev, så blir de venner. Hvorfor får de et slikt nært vennskap, til tross for sine forskjeller?

5) Onkel Langsnute ler av Lise og Snøpels og sier at et vennskap mellom en mus og en rev er unaturlig. Har han rett? Kunne en mus og en rev ha bitt venner i virkeligheten, tror du?

6) Hva får vi vite om livet til Snøpels? Snakk sammen om hva dere husker. Hva tror dere Snøpels synes har vært minst og mest fint i livet sitt?

7) Hvilke positive sider har pappaen til Lise? Hvilke av disse sidene har også Lise?

8) Helt til slutt i filmen ser vi at Lise er blitt en rev, og Snøpels er blitt en mus. På hvilke måter kjenner vi igjen de to, og skjønner hvem som er hvem?

 

B: MOT

1) Hva er mot?

2) Hvem er det dere i klassen kjenner som er modige?

3) Finn eksempler på ulike situasjoner hvor du/dere må være modig.

4) Når i denne filmen er det Lise trenger mot? Snakk sammen i klassen om ulike eksempler.
5) Lises pappa sier at ”man kan ikke vise mot om man aldri er redd.” Hva mener han med dette?

6) Lise sier til seg selv: ”Jeg er modig!” Kan man bli modigere av å fortelle seg selv at man er det?

 

C: TEGNEOPPGAVER

Velg en eller flere av tegneoppgavene under, og heng de ferdige resultatene opp i klasserommet.

1) Samarbeid i klassen om å lage en spøkelsestunell! Heng opp et langt ark i klasserommet, hvor dere tegner et tverrsnitt av en lang tunell. Tegn og fargelegg de skumleste skapningene dere kan tenke dere, klipp dem ut og lim dem inn i tunellen. Kanskje noen klarer å tegne Lise og Snøpels om bord i en spøkelsestunelltogvogn?

2) I Himmelen kommer Lise til et badeanlegg hvor alle slags dyr driver og vasker seg. Samarbeid i grupper om en tegning av et slikt badeanlegg hvor dere alle tegner og fargelegger forskjellige dyr som er til stede.

3) På sin reise må Lise og Snøpels gjennom skoger og tuneller, og over broer og hav. Teg og fargelegg et motiv av en rev og en mus som reiser sammen på et spennende sted. Lag en utstilling av de ferdige kunstverkene.

4) Mulle Muldvarp ønsker å bli en hauk i sitt neste liv. Hvis du skulle leve et liv her på jorda som et dyr, hvilket dyr ville du da helst ha vært? Tegn og fargelegg en tegning av deg selv som et dyr.

5) Andre tegneforslag: Tegn geita i himmelporten, padda i vannrenseverket, ugla i skogen, kakaduen i fornøyelsesparken, krabben i kinoen (inn i hvalen), Onkel Langsnute eller et av de andre dyrene vi møter i filmen.

 

D: DØDEN

1) Hva er døden?

2) Gjennom hele menneskets historie har man hatt ulike tanker rundt hva som skjer med et menneske etter at det har dødd. Kjenner dere til eksempler på hva ulike religioner og livssyn mener om dette?

3) Hva tror dere i klassen at skjer med et menneske når det dør? Blir man bare borte? Kommer man til et sted? Får man et nytt liv på jorda? Snakk sammen om dette.

4) Det du tror skjer med et menneske som dør, gjelder det også dyr? Snakk sammen om dette; er det forskjell på hvor dyr og mennesker ender etter døden?
5) Mennesker som tilhører kristendommen sier de vil komme til Himmelen når de dør. Hvis det finnes en Himmel, hvordan tror du det ser ut der? (Få gjerne frem tankene dine ved å tegne en tegning.)

6) Lise og Snøpels får til slutt en ny sjanse til å leve på jorda (men de husker da ikke at de har vært i Himmelen.) Kjenner dere til noen religioner hvor man tror at man blir født på ny etter at man har dødd?

7) Hva om det ikke gikk an å dø? Hvordan tror dere det ville det ha vært her på jorda da?

8) Hvis du kjenner at du blir bekymret eller lei deg når du tenker på døden – eller på noen du er redd for at skal dø, da er det viktig å fortelle om dette til noen. Hvem er det man kan ta kontakt og snakke med, hvis man har slike vonde følelser og tanker? Snakk sammen i klassen om dette.

 

E: ORD OG UTTRYKK

1) I filmen hører vi ord som kan være litt vanskelig i forstå. Se på lista under, og snakk sammen om hva disse ordene betyr.

- legendarisk
- heroisk
- attraksjon
- Evigheten

2) Hummeren vi møter i filmen sier dette: ”Tiden går fremover som en elv” og ” Enhver slutt er begynnelsen på noe nytt.” Snakk sammen om hva dere tror han mener med dette?

3) En sau i filmen beskrives som en som ”er trygg på seg selv” Hva vil dette si?

4) Fugler spiser mark, katter spiser mus, mennesket skyter rev - og mus spiser biller. I filmen får høre at dette kalles for naturens orden. Hva menes med dette, ”naturens orden”?
F: DIVERSE

1) Denne animasjonsfilmen er ikke en tegnefilm. På hvilken måte er den er laget, tror dere?

2) I filmen møter vi Mulle Muldvarp. Finnes det muldvarper i Norge?

3) Snøpels stammer. Hva vil det si å stamme?

4) Er rovdyr onde og slemme fordi de spiser byttedyr? Snakk sammen om dette.

 

G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hva kan man lære av å se denne filmen? Snakk sammen i klassen.

3) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn synspunktene dine.

4) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) og har bl.a. jobbet som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Oalv Heimstad
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Norsk , Naturfag , Kunst og håndverk , KRLE-faget
Tema:Animert, Barn, Død/sorg, Etikk, Familie, Framtidshåp og drømmer, Individ/gruppe, Kjærlighet, Mot, Naturfag, Naturvitenskap, Oppvekst, Sorg, Vennskap
 

Fakta

Regi:Jan Bubenicek, Denisa Grimmová
Genre:Animasjon / Barnefilm
Nasjonalitet:Tsjekkia
Lengde:1 t. 20 min.
Distribusjon:Selmer Media
Produksjonsår:2021
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen