Filmweb
 
 

Margrete den første

Året er 1402, og en kvinne står i spissen for et nytt nordisk rike. Margrete I har samlet Danmark, Norge og Sverige i en union, som hun egenhendig styrer gjennom sin adoptivsønn, kong Erik. Unionen er omgitt av fiender, og Margrete planlegger derfor et ekteskap mellom Erik og den engelske prinsesse Philippa. En allianse med England vil kunne styrke Kalmarunionen og sikre den mot angrep. Men en konspirasjon er underveis, som setter Margrete i et umulig dilemma, som kan koste henne alt.

Se trailer.Egnethet i skolen

Filmen har fått aldersgrense 12 år da den inneholder skildringer av lik på slagmark, et drap og henrettelse ved bålbrenning, men disse foregår i et historisk univers og er ikke nærgående skildret. I skolesammenheng egner filmen seg derfor best på 8. til 10. trinn og videregående.

Det faglige arbeidet knyttet til visningen av Margrete den første vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene norsk, historie, samfunnsfag, KRLE og mediefag. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot det førstnevnte temaet.

 

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men noen oppgaver krever også videre kildearbeid. De fleste oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, mens andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter filmen, men bør også gjennomgås før visning for at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra elevene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva den forsøker å fortelle publikum gjennom dens tematikk og budskap.
2. Filmen åpner med teksten "Fiksjon inspirert av virkelige begivenheter".
Hva menes med dette?
Hvorfor tror du filmskaperne informerer publikum om dette helt i begynnelsen av filmen? Hva tror du er grunnen til at filmen ikke bare gjengir de historiske begivenhetene slik de hendte?

3. Filmens første scene viser en ung jente ved et vaskefat. En mann kommer inn i bildet og vasker blod av hendene sine, før han løfter jenta og bærer henne med seg. Vi ser at mannen har en krone på hodet, og jenta har plukket opp den store gullringen mannen la i vaskefatet og bærer den på to fingre. Hun ser utover en slagmark med mange døde menn, som vi får vite er resultatet av slaget ved Visby på Gotland i 1361. Vi skal senere forstå at jenta er Margrete I, den kommende dronningen av Norge og Sverige.
Hva forteller denne scenen oss om filmens hovedkarakter, Margrete I?
Hva var slaget ved Visby, og hva var unikt og viktig med dette slaget?
Slaget ved Visby – Wikipedia

4. Filmens neste scene foregår i 1402, 41 år senere enn åpningsscenen. En tekst forteller oss at Margrete Valdemarsdatter har samlet Danmark, Norge og Sverige i en union som hun egenhendig styrer gjennom sin adoptivsønn Kong Erik, og at det er fred mellom de tre landene for første gang på lang tid.
Hva var Kalmarunionen, som det her refereres til?
I hvilken tidsperiode eksisterte unionen?
Hvem var de sentrale personene som utarbeidet unionsavtalen?
Hva var noen av grunnene til at unionen ble dannet?
Kalmarunionen – Store norske leksikon
Kalmarunionen – Wikipedia

5. Hva slags møte holder dronning Margrete i begynnelsen av filmen?
Hvem er til stede under dette møtet, og hva er deres roller i unionen?
Hva slags hær ønsker hun at unionen skal danne, og til hvilket formål?
Hva var årsaken til striden mellom de nordiske landene og Tyskland i denne perioden?
6. Beskriv Margrete I slik hun framstilles i filmen.
Hva er hennes gode og dårlige sider?
Hvordan utvikler hun seg i løpet av filmen?
Hva er hennes mål i begynnelsen av filmen, og hvordan endrer dette seg senere?

7. Les om virkelighetens Margrete I i nettartiklene under.
Skriv en kort biografi om Margrete I, der du inkluderer de viktigste årstallene og begivenhetene i livet hennes.
På hvilke måter opplever du at virkelighetens Margrete skiller seg fra slik hun framstilles i filmen?
Hva synes du var hennes beste egenskaper, enten slik de er framstilt i filmen, eller ut ifra det du leser om henne?
Hva tror du var grunnen til at Margrete I aldri formelt fikk dronningtittelen i Danmark, men ble valgt til deres "frue og husbonde"?
Margrete I – Store norske leksikon
Margrete I – Wikipedia
8. Beskriv kong Erik og hans forhold til Margrete i filmen.
Hva er Eriks gode og dårlige sider?
Hvordan utvikler han seg i løpet av filmen?
Hva er hans mål i begynnelsen av filmen, og hvordan endrer dette seg senere?
Hvordan utvikler forholdet mellom Margrete og Erik seg i løpet av filmen?

9. Hva slags inntrykk får du av forholdet mellom dronning Margrete og kong Erik ut ifra det du kan lese i Store norske leksikon, Wikipedia og eventuelle andre kilder?
Hvordan skiller filmens beskrivelse av forholdet deres seg fra dette?
Hva tror du er grunnen til at Margrete valgte å la Erik krones til konge av Norden i forbindelse med opprettelsen av Kalmarunionen, når hun hadde styrt landene i over ti år?
10. Hvorfor tar Margrete med seg Astrid, som er fanget av piratene i Kullen i Skåne?
Hvorfor ønsker Margrete at piratene skal angripe tyske skip?
Hvorfor presiserer Margrete at unionens lover forbyr voldtekt av kvinner?

11. Hvem var dronning Margretes rådgiver Peder, hvis fulle navn var Peder Jensen Lodehat?
Hvordan utvikler forholdet mellom dronning Margrete og ham seg i løpet av filmen?
I hvor stor grad tror du at deres forhold i filmen ligner forholdet de virkelig hadde?
Hva slags forhold virker Peder å ha hatt til dronning Margrete i virkeligheten, blant annet basert på det han gjorde etter hennes død?
Peder Jensen Lodehat – Wikipedia

12. Beskriv forholdet mellom kong Erik og Astrid i filmen.
Hva tror du er grunnen til at Erik interesserer seg i Astrid?
Hvordan utvikler forholdet mellom de to seg i løpet av filmen?
I hvor stor grad tror du dette forholdet er basert på historiske fakta?

13. Hvorfor ønsker Margrete at kong Erik skal gifte seg med prinsesse Philippa av England?
Hvorfor ønsker Margrete en militær allianse med England?
Hva tror du var grunnen til at de europeiske kongebarna ofte ble giftet i arrangerte ekteskap, og ofte i svært ung alder?

14. En halvtime ut i filmen blir vi introdusert for mannen som utgir seg for å være Margretes avdøde sønn, Olav Håkonsson.
Hvordan tror du at Margrete kan være usikker på om mannen virkelig er hennes sønn?
Hvorfor tror du de norske adelsmennene er overbevist om at mannen er kong Olav?
På hvilke måter har filmskaperne måttet endre på de historiske faktaene rundt mannen som utga seg for å være kong Olav, for at filmens dramatiske premiss skal fungere?
Hva tror du at filmskaperne ønsker å fortelle med denne historien, selv om den ikke stemmer overens med virkeligheten?
Hvordan ble den falske kong Olav avslørt i virkeligheten?
15. Beskriv mannen som utgir seg for å være kong Olav slik han framstilles i filmen.
Hva er hans gode og dårlige sider?
Hvordan utvikler han seg i løpet av filmen?
Hva er hans mål i begynnelsen av filmen, og hvordan endrer dette seg senere?
Hvilke traumer eller lidelser virker han å være påvirket av i filmen?
Dersom historien han forteller hadde vært sann, hva tror du hadde vært de virkelige konsekvensene av dette i forholdet mellom de nordiske landene?

16. Les om mer om den falske Olav Håkonsson i nettartiklene under.
Hvem var i virkeligheten den falske Olav Håkonsson?
Hva virker å ha vært hans motivasjon for å utgi seg som kong Olav?
Hvordan skiller den virkelige historien seg fra den som fortelles i filmen?
Hva er de etiske problemstillingene ved å skrive om historien slik denne filmen gjør?
Hvordan endres de etiske omstendighetene av at det har gått så lang tid siden disse hendelsene fant sted, og menneskene de involverte levde?
Hvordan hadde dette stilt seg annerledes dersom filmen gjenga en historie som involverte personer som fortsatt lever?
Hvilke andre norske filmer og serier kjenner du til som har skrevet om historien og endret på fakta?
Den falske Olav Håkonsson – Katolsk.no
Falske Olof – Wikipedia
Falsterbohus – Wikipedia

17. Les om virkelighetens Olav IV Håkonsson i nettartiklene under.
Skriv en kort biografi om Olav IV, der du inkluderer de viktigste årstallene og begivenhetene i livet hennes.
Olav IV Håkonsson – Store norske leksikon
Olav IV Håkonsson – Norsk biografisk leksikon

18. Filmens avslutter med tekster som forteller oss at mysteriet om den flaske kong Olav aldri ble oppklart, og at ingen vet hvem mannen i virkeligheten var. Dette kan tolkes som at det fortsatt er uvisst om han faktisk var den avdøde Olav IV Håkonsson, eller at man bare ikke vet hans virkelige identitet var.
Hvordan tolket du teksten som avslutter filmen?
Hva tror du er grunnen til at denne teksten er formulert slik at den lett kan tolkes som at den ukjente mannen faktisk var kong Olav, og slik underbygger filmens historie?

19. Hvorfor er det viktig at vi innhenter informasjon fra flere forskjellige kilder når vi skal gjøre oss opp en mening, enten det er om historiske eller nåtidige hendelser?
På hvilke måter kan det iblant være vanskelig å vite hva man skal tro på, når man finner motstridende informasjon om hendelser, personer eller andre ting?
Hvordan kan man undersøke en sak på en måte som gjør at man kan føle seg sikker på at informasjonen man får er riktig?
Hva er såkalt kildekritikk, og hvordan jobber man på en kildekritisk måte?
Vurder kildene som forteller om Den falske Olav Håkonsson ovenfor.
Hva er utfordringene tilknyttet disse kildene, og hvordan kan du vite om det de sier er sant?
Dersom du skulle skrevet en vitenskapelig artikkel om Den falske Olav Håkonsson, hvordan ville du ha jobbet for å være sikker på du hadde den riktige informasjonen, slik at artikkelen ikke hadde noen faktafeil?
Kildekritikk – Store norske leksikon


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Historie , Samfunnsfag , KRLE-faget , Mediefag
Tema:Død, Etikk, Familie, Historie, Identitet, Kjønn og kjønnsroller, Konflikt/krig, Nordisk, Norsk, Omsorg, Patriotisme, Politikk, Religion, Sorg
 

Fakta

Originaltittel:Margrete den første
Regi:Charlotte Sieling
Roller:Trine Dyrholm, Søren Malling, Morten Hee Andersen, Jakob Oftebro, Bjørn Floberg, Magnus Krepper, Thomas W. Gabrielsson, Agnes Rase, Simon J. Berger og Paul Blackthorne
Manus:Charlotte Sieling, Jesper Fink, Maya Ilsøe
Genre:Drama
Nasjonalitet:Norge / Danmark
Språk:dansk/norsk/svensk
Produsent:Birgitte Skov og Lars Bredo Rahbek
Produksjonsselskap:SF Studios
Lengde:2 t.
Distribusjon:SF Norge
Produksjonsår:2021
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen