Filmweb
 
 

Memory Box

Maia nekter å åpne boksen og konfrontere minnene, men Alex sniker seg til å undersøke dem. Alex dykker ned i sin mors turbulente og lidenskapelige ungdomstid under den Libanesiske borgerkrigen, og avdekker mer og mer av hennes nedgravde fortid.

I filmens start blir det oppgitt at handlingen er ”fritt basert på korrespondansen til Joana Hadjithomas, 1982-88”. Joana Hadjithomas er en av filmens to regissører og manusforfattere.

Filmen er produsert ved hjelp av aktører fra og i Frankrike, Canada, Libanon og Qatar.
Se filmens trailer.

 

EGNETHET I SKOLEN

Filmen kategoriseres i sjangeren drama, og den varer i 1 timer og 42 minutter. I undervisningssammenheng er Memory Box best egnet i ungdomsskolen (niende og tiende klassetrinn) og på videregående.
Det faglige arbeidet knyttet til en visning av Memory Box vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene norsk (språk/kommunikasjon), KRLE (etikk/moral), samfunnsfag (historie, geografi, konflikter/krig, politikk og samfunn) samt fransk. I Fagfornyelsen fremheves tre tverrfaglige temaer: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, samt folkehelse og livsmestring. Filmer som Memory Box vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to sistnevnte temaer.

 

Les mer om læreplanmål.

 

OPPGAVESAMLINGOppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.

 

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene, så å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene og oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

 

FORBEREDELSESARBEID

1) I filmen får vi mange tilbakeblikk til årene 1982-1988 i Libanon. I denne perioden herjet en borgerkrig i landet. Bruk internett og finn stoff om denne konflikten.

2) Snakk med noen som var unge på 80-tallet i Norge. Hva mener disse at er de største forskjellene på ungdomstiden da og nå?
3) Filmens handling er i hovedsak lagt til Montreal og Beirut. Finn disse to byene på et kart.

4) Spørsmål 2 til 9 i oppgaveseksjon D, ”ORD, SPRÅK OG UTTRYKKSMÅTER”, kan også brukes som forberedelsesarbeid.

 

ETTERARBEID

A: KARAKTERENE

1) Sitt sammen i grupper, snakk om hva dere husker fra filmen om ulike epoker i Maia Sanders liv - og lag en tidslinje som viser de mest sentrale hendelsene i livet hennes. Etterpå sammenligner dere resultatet deres med tidslinjene som de andre i klassen har laget.

2) Som ung sier Maia at ”samme hva som skjer, så skal jeg bli fotograf. Det er lidenskapen min.” Som voksen ble hun likevel ikke fotograf. Hva kan være ulike årsaker til dette?

3) Maias far skyter seg selv, men Maias mor får det til å se ut som om han ble drept. Hun sier til Maia: ”Maia, se på meg, faren din skjøt ikke seg selv. Vi må huske han som en helt.” Hvorfor er det så viktig for henne å kamuflere selvmordet? Snakk sammen om hva som kan være ulike svar på dette.

4) På hvilke måter kan Maias far sies å være et forbilde for andre, og på hvilke måter kan han ikke sies å være det?

5) Lag en stikkordsbeskrivelse av Alex, Raja, Liza og/eller Besta. Skriv ned minst fem punkter. Etterpå sammenligner du med hva de andre i klassen har notert. Hvilke personkarakteristikker gikk igjen oftest?

 

B: KJÆRLIGHET

1) Hvilke ulike eksempler på kjærlighet så du i filmen? Skriv ned eksemplene i listeform, og sammenlign etterpå med hva andre i klassen har skrevet.

2) På hvilke ulike måter påvirker borgerkrigen, på godt og vondt, kjærlighetsforholdet til Maia og Raja?

3) Maia forteller Alex at kjærligheten mellom henne og Alex sin far bleknet med årene. Hun legger til: ”Sånn skjer.” Er det slik? Hva må til for å holde liv i kjærlighet mellom to mennesker?
4) Hva var det Maia falt for hos Raja, og motsatt, tror du?

5) Maia og Raja møtes igjen etter mange år. Gå sammen to og to, og improviser et rollespill hvor dere lar Maia og Raja, som voksne, snakke sammen om både fortid og fremtid.

 

C) MINNER OG TID

1) Har du sett fotografier av foreldrene dine fra da de var på din alder? Hvis ikke, så undersøk om det finnes slike bilder du kan titte på. Hva tror du er de største forskjellene på deres oppvekst og din? Hva er det du tror dine foreldre advarer deg mot, som de selv har drevet på med som unge?

2) Mange ungdommer fotograferer veldig mye, nesten daglig. Hvorfor? Gi ulike begrunnelser.

3) Tenk deg til at dine barn, når de er blitt tenåringer, får se bildene som er tatt av deg som ungdom. Hva tror du de vil tenke om deg da?

4) Velg ut ti ulike bilder av deg selv, tatt det siste året, som du kunne ha tenkt deg til at dine barnebarn en gang får se. Print ut og lag en kollasj til å dekorere klasserommet med. (Eller, enda bedre, print ut bildene - og putt dem i en lukket konvolutt som du tar vare på til kommende generasjoner!)

5) Besta prøver å forhindre at pakken fra Libanon blir levert på døra, fordi hun mener den vil gi Maia dårlige minner. Snakk sammen om eksempler på hva som kan være et vondt minne på kort sikt, men som senere i livet kan bli til noe fint.

6) Maia tar med seg datteren Alex tilbake til Beirut. Her er det mange minner, både gater, bygninger, graver – og mennesker. Hvis du dro fra hjemstedet ditt, og ikke returnerte på 20-25 år, hva tror du at du ville ha satt mest pris på å komme tilbake til?

 

D: ORD, SPRÅK OG UTTRYKKSMÅTER

1) Hvilke tre ulike språk er mest sentrale i denne filmen? Bruk internett og finn ut hvilken utbredelse disse har i verden i dag?

2) Alex, moren og mormoren bor i Montreal, en by i Canada. Hvorfor er det så mange som snakker fransk her, i en by på det nordamerikanske kontinentet?
3) Hva vil det si å være dydig?

4) Hva er en pasifist?

5) Hva er en milits?

6) Når Beirut bombes, hører vi at byen blir til ”et inferno”. Hva betyr ordet inferno?

7) Hva vil det si å ha en lidenskap?

8) Hva vil det si å ha et ideal?

9) Maias far trodde på utdanning som et middel til forandring. Hva menes med dette?

10) Når Maias far er død, hører vi noen si ”Må han hvile i fred”. Hva mener man med dette? Gå i dybden her, og kom frem til ulike måter man kan svare på.

11) Besta er ikke fornøyd med hvor godt Maia har lært datteren Alex å snakke arabisk. Alex svarer at Besta selv, etter 25 år i Montreal, fortsatt ikke behersker fransk. Snakk sammen om hvilke argumenter Besta har for at språket deres fra Libanon skal ivaretas, og hvilke argumenter Alex har for at språket i deres nye hjemland skal læres. (Her kan dere lage et improvisert rollespill mellom to elever.)

 

E: SKRIVEOPPGAVER

1) Dikt

Inspirert av filmen, skriv et dikt som passer til et av følgende tittelforslag:

- Snøstorm

- Minner i en eske

- Mammas første kjæreste

- Bomberommet

- Hjem til hjemlandet

- Det gamle fotografiet

- Vi sees aldri igjen

… eller velg din egen tittel.
2) Skildring

Under kan du lese en oversikt over utvalgte scener fra filmen. Velg én av disse og skriv en skildring av akkurat denne hendelsen. Prøv å tenke deg til hva som foregår inne i hodet til karakteren(e). Teksten din trenger ikke å ha mye handling, men konsentrer deg om å beskrive øyeblikket gjennom personenes sanser og følelser. (Bruk tankereferat i stedet for handlingsreferat.)

- Når Alex første gang åpner eskene med morens minner.

- Når ungdommene feirer en fotballscoring med å skyte i lufta med maskingevær.

- Når alle på skolen må evakuere ned i bomberommet.

- Når Maia fotograferer sin døde far.

- Når Maia ser ut av flyvinduet når hun og datteren flyr over Beirut.

 

F: DIVERSE

1) Besta forteller at man kan bedømme en mann ut fra hvordan han spiser vinblader. Hvordan utdypet hun dette, husker dere? Har hun et poeng? Snakk sammen om dette.

2) Hvis du tar et bilde i dag så får du sett resultatet med en gang på kameraskjermen (mobilskjermen). Hva må Mira gjøre for å få sett de bildene (på en ”ufremkalt filmrull”) som hun tok med et kamera fra 80-tallet?

3) Vi hører at Raja blir sendt til Sovjetunionen for å studere. Hva var Sovjetunionen?

 

G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn synspunktene dine.

3) Hvorfor tror du filmskaperne har hatt et ønske om å lage akkurat denne filmen?

4) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hva synes du om skuespillerne? Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) og har bl.a. jobbet som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Fransk , KRLE-faget
Tema:Død/sorg, Etikk, Familie, Framtidshåp og drømmer, Fransk, Geografi, Historie, Identitet, Kjærlighet, Konflikter/krig, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Språk og Uttrykksmåter
 

Fakta

Originaltittel:Memory Box
Regi:Joana Hadjithomas, Khalil Joreige
Roller:Rim Turki, Manal Issa, Paloma Vauthier, Clémence Sabbagh
Manus:Joana Hadjithomas | Khalil Joreige | Gaëlle Macé
Nasjonalitet:Frankrike / Canada / Libanon / Qatar
Produsent:Christian Eid | Barbara Letellier | Georges Schoucair | Carole Scotta
Lengde:1 t. 43 min.
Distribusjon:Storytelling Media
Produksjonsår:2021
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen