Filmweb
 
 

Evolution

Handlingen

Smerten og stigmaet som kommer fra Eva og drypper ned på Lena og til Jonas er umulig å beskrive, men gjengitt i slående bilder av Mundruczó, og et gripende, ironisk og personlig manus av Weber. Selv om traumer som går gjennom generasjoner finner nye uttrykksformer i dag, ser familien i EVOLUTION framover mot en mer håpefull framtid.  

 

Bruk i henhold til læreplan

Historie, samfunnsfag, norsk, KRLE. Det faglige arbeidet før og etter visningen av EVOLUTION vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler.

Merk: Disse kompetansemålene tar utgangspunktet i de nye læreplanene fra UDIR, og innholdet og utformingen i disse læreplanene er endret og inneholder ikke lenger like mange kompetansemål fordelt etter tema slik som før. Det er derfor kun listet opp hvilke fag filmen berører, og det er opp til læreren å velge ut hvilke som egner seg best i bruk av arbeidet med EVOLUTION.

Historie:
*Kompetansemål etter 10. trinn, vg 2 og vg 3, samt faget Historie og filosofi 1 og 2

Samfunnsfag:
*Kompetansemål etter 10. trinn, samfunnskunnskap vg 1 og vg2

Norsk:
*Kompetansemål etter 10. trinn

KRLE:
*Kompetansemål etter 10. trinn

Oppgaver til filmen

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke nødvendigvis tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgavene, og hvor dypt man skal dykke ned i dem. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt. Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, tilbakeholde til etter at visningen er over.

 

A. FØR DERE SER FILMEN

1. Bruk litt tid på å sette dere inn i hva slags film dere skal se. Les handlingsreferat og se traileren. Snakk sammen i klassen om hva man bør være forberedt på at denne filmen inneholder.

2. Hva ligger i begrepet ‘krig’? Snakk sammen om dette og om dere kan komme med eksempler på handlinger i verden de siste 20 årene som dreier seg om krig og krigføring. Det er dessverre et særlig dagsaktuelt tema i dag (mars 2022).

3. Hva vet du om andre verdenskrig? Lag gjerne tankekart i grupper og del med resten av gruppa når dere er ferdige.

4. Hva er en rollemodell? Gi ulike eksempler. I hvor stor grad er foreldre og familie eller andre voksne viktige som rollemodeller for en ungdom? Snakk sammen i grupper.

5. Hvem var Sankt Martin, og hvorfor tror du han er tatt med i denne filmen?

6. Filmens handling er lagt til blant annet Polen og Ungarn. Hva vet du om disse landene?
B. KARAKTERENE

1. Eva får en traumatisk start på livet. Hvordan vil du beskrive henne, og hvordan kommer det fram hvordan andre verdenskrig har preget livet hennes?

2. Léna har levd med krigens fortellinger hengende over seg. Hvordan vil du beskrive henne og hvordan har dette formet henne til den hun er i dag, tror du? Gi eksempler.

3. Hvorfor er det så viktig for Léna å kunne bevise at hun er jødisk, tror du?

4. Beskriv forholdet mellom Eva og Léna. Hva er negativt mellom dem, og hva er positivt? Gi eksempler.

5. Hvorfor tror du Eva er så redd for at Jonas skal bli henrettet hvis hun gir Léna fødselsattesten sin?

6. Det er åpenbart at Léna ikke forstår moren sin og morens handlinger, hverken i fortiden eller nåtid. Hvorfor tror du det er slik?

7. Tror du alt Eva forteller til Léna er sant? Begrunn svarene dine.

8. Jonas sliter på skolen og det antydes til hvorfor. Hvordan tror du dette har preget han og hans oppvekst? Gi eksempler.

9. Eva er preget av oppveksten sin. Hvordan tror du mennesker som har opplevd krig og katastrofer klarer å leve videre etterpå?

10. Léna sier: «jeg vil ikke være en overlevende – jeg vil leve!» Hva tror du hun mener med dette?

11. Léna mener hun har arvet morens mistenksomhet mot verden. Har du arvet noen væremåter av foreldrene dine?

12. Det blir antydet at noen saboterte for Jonas på grunn av hans familiebakgrunn. Hvordan skjønner vi det?

13. Hvorfor er det så viktig for Léna å benekte at noe skjer med Jonas på grunn av hans jødiske opphav, tror du? Snakk med gruppa di.

14. Hvem er Yasmin, og hvilken religion tilhører hun, tror du? Begrunn svaret ditt.

15. Hvordan kan vi si at det at Yasmin og Jonas finner tonen er oppløftende for filmens slutt og framtiden deres? Kom med eksempler.

16. Hvilken av handlingene/karakterene gjorde mest inntrykk på deg og hvorfor? Begrunn svarene dine.
C. SAMFUNNSKUNNSKAP/NYHETSBILDE/HISTORIE

1. Hva mener du må til for at konflikter mellom mennesker og folkegrupper skal ta slutt? Gi eksempler.

2. Gi eksempler på ulike konflikter i verden i dag.

3. Er det viktig for deg at vennene dine og familien din mener det samme som deg, eller liker du at dere kan ha ulike meninger om ting som skjer i verden? Begrunn meningene dine.

4. Hva betyr fremmedhat?

5. Hvorfor tror du noen mennesker ønsker krig? Kom med eksempler og begrunn dem.

6. Hvilke organisasjoner jobber i dag aktivt for å hjelpe krigsofre? Kom med eksempler.

7. Synes du det er viktig å lære om krig og konflikt på skolen? Begrunn svaret ditt

D. ARV/MILJØ/FAMILIE/OPPVEKST

1. Denne familien handler om tre generasjoner mennesker. Hvordan er de tre livshistoriene like, og hvordan er de ulike? Lag et diagram der du får fram forskjeller og likheter.

2. Hva tror du påvirker mennesker mest -  arv eller miljø? Begrunn svarene dine.

3. I tenårene sliter mange med å finne sin identitet. Flere prøver seg frem med ulike væremåter, som er mer eller mindre naturlige. Man oppfører seg også gjerne veldig forskjellig fra om man for eksempel er sammen med venner, andre jevnaldrende, foreldre eller fremmede. Kan dette sammenlignes med å spille skuespill? Hvor lett/vanskelig synes du det er å gå inn og ut av ulike roller du har overfor ulike mennesker?

4. Opplever du press blant vennene eller familien din i valg av hvem du skal være eller hva du skal tro på? Hvorfor er det slik, tror du?

5. Hvordan kommer dette til uttrykk i filmen?

 

E. KREATIVE OPPGAVER

1. Skriv en tekst der du forteller fra enten Eva, Léna eller Jonas’ synspunkt. Få fram følelsene og tankene deres når du skriver.

2. Gjør en undersøkelse i klassen eller på trinnet ditt om ungdoms filmvaner. Presenter disse i et valgfritt diagram.

3. Gå sammen i grupper og lag et rollespill hvor dere gjenskaper en scene dere har valgt. Lag to versjoner: En versjon hvor det som sies er så likt som mulig det dere husker fra filmen og en versjon hvor dere bytter ut Eva/Léna eller Jonas’ replikker med andre ting dere synes han eller hun heller burde ha sagt.

4. Skriv en filmanmeldelse av EVOLUTION.

5. Skriv en analyse av EVOLUTION, der du får fram særlig kontraster og virkemidler regissøren har brukt.

 

F. GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1. Hvor bra synes du filmen var?

2. Synes du denne filmen passer bra til din aldergruppe? Begrunn svaret ditt.

3. Er dette en film du selv ville valgt å se på kino? Hvorfor/hvorfor ikke?

4. Hvilke følelser sitter du igjen med etter å ha sett filmen?

5. Synes du det er viktig at denne historien blir fortalt? Hvorfor/hvorfor ikke?

6. Hva mener du om skuespillerne? Gjorde de troverdige roller? Begrunn svarene dine.

7. Filmens tittel er EVOLUTION. Hva betyr dette, og synes du den passer til filmen?


 

Filmstudieark

Forfatter:Jannicke Eriksen
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Historie , Samfunnsfag , Norsk , KRLE-faget
Tema:Individ/gruppe, Krig/konflikt, Arv/miljø, Familie, Ungarsk, Identitet
 

Fakta

Originaltittel:Evolúció
Regi:Kornél Mundruczó
Roller:Padmé Hamdemir, Annamária Láng, Lili Monori, Goya Rego
Manus:Kata Wéber
Genre:Drama
Nasjonalitet:Tyskland / Ungarn
Språk:tysk/ungarsk
Produsent:Viola Fügen, Viktória Petrányi, Michael Weber
Musikk:Dascha Dauenhauer
Lengde:1 t. 37 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2021
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen