Filmweb
 
 

Ali & Ava

Ali & Ava handler om et møte mellom to ensomme sjeler. Ali liker Avas varme og snille vesen, og Ava synes Ali er uimotståelig kompleks og morsom. Det slår gnister mellom de to, men Avas tidligere forhold og Alis kaotiske følelser rundt hans havarerte ekteskap begynner å overskygge den søte musikken.

Ali & Ava er en gripende moderne kjærlighetshistorie, pakket inn i musikk og fylt med humor, regissert og skrevet av den britiske Bafta-vinneren Clio Barnard.


Egnethet i skolen

Filmen har fått aldersgrense 9 år, da den inneholder enkelte urovekkende scener og en lite nærgående beskrivelse av overgrep i nære relasjoner. I skolesammenheng egner filmen seg best fra 8. til 10. trinn og på videregående.

Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene engelsk, samfunnsfag, KRLE og mediefag. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to førstnevnte temaene.

 

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men noen oppgaver krever også videre kildearbeid. De fleste oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, mens andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter filmen, men bør også gjennomgås før visning for at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra elevene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva den forsøker å fortelle publikum gjennom dens tematikk og budskap.

2. Filmens første scene viser Ali, som danser på taket av bilen sin i tåken, før solen har stått opp. Denne scenen gjentas senere i filmen, hvor vi forstår at grunnen til at han gjør dette er fordi han er rastløs og ikke får sove. Hva tror du er grunnen til at Ali sliter med å sove, og generelt virker som en ganske urolig og impulsiv person? Hvilke andre eksempler på denne uroen og impulsiviteten viser han i filmen?

3. ADHD er en tilstand som innebærer vansker med konsentrasjon, uro og/eller impulsivitet. Les mer om ADHD på Norsk helseinstitutts nettside, lenket til under. Hvilke symptomer som nevnes der stemmer med Alis oppførsel? Hvis Ali har ADHD, hva tror du kan være grunnene til at dette tilsynelatende ikke har blitt diagnostisert, ettersom han ikke virker å få noen behandling for dette, eller nevner det for Ava? Ut ifra hva vi får vite om Ali i filmen, hva tror du kan være noen av grunnene til at han har ADHD?

ADHD – NHI.no
4. Like etter denne åpningsscenen blir vi introdusert for Ava. Hva slags førsteinntrykk får du av henne og livet hennes? Hvordan er familie- og bosituasjonen til Ava og familien? Hva vil det si at huset deres er en generasjonsbolig? Hva tror du er grunnen til at de velger å bo flere generasjoner sammen på denne måten? Hvilken sosioøkonomisk status tror du Ava og familien hennes har?
Sosioøkonomisk – Store norske leksikon

5. Etter Avas introduksjon får vi se mer av Alis hjem. Hvordan er familie- og bosituasjonen hans? Hvem bor han med og hvorfor bor de sammen? Hva er grunnen til at de kanskje ikke burde bo sammen? Hvordan vil du beskrive stemningen mellom Ali og Runa, som han bor med? Hvilken sosioøkonomisk status tror du Ali og familien hans har?

6. Beskriv boligstrøkene Ali og Ava bor i. Hvilke forskjeller og likheter ser du mellom stedene de bor? Hvordan vet vi at Ava bor på et sted som Ali mener er litt mindre trygt? Hva slags deler av byen får du inntrykk av at de bor, i den indre byen eller litt i utkanten?

7. Les mer om Bradford, byen filmens handling er lagt til, via lenken under. Hvorfor tror du at filmskaperne valgte å legge handlingen til denne byen? Hva er det ved filmens karakterer som gjør at de føles ganske representative for byens befolkning? Hva virker arbeidssituasjonen til de forskjellige karakterene i filmen å være? Hvor i England ligger denne byen? Hvordan tror du at den sosioøkonomiske sammensetningen i denne byen er? Skriv et kort sammendrag om byen Bradford.Bradford – Wikipedia

8. Bradford ligger altså ganske langt nord i England. Hva er noen av hovedforskjellene på Nord-England og Sør-England? Hva er de viktigste forskjellene på hvordan befolkning i nord og sør har det når det kommer til sentrale områder som økonomi, helse og arbeidsliv? Hvordan har denne forskjellen sett ut historisk, og hvordan ser den ut til å utvikle seg framover? Hva er noen av utfordringene britiske politikere står overfor for å jevne ut forskjellene mellom folk i nord og sør av England? Hvordan tror du situasjonen i Skottland, Wales og Nord-Irland er, sammenlignet med England?
North-South divide in England – Wikipedia
North-South divide in the United Kingdom – Wikipedia

9. Hvordan møtes Ali og Ava? Hva tror du er grunnen til at Ava blir betatt av Ali? Hva tror du gjør at han blir betatt av henne? Hvordan bygger deres gjensidige fascinasjon for hverandre seg opp gjennom flere scener i filmen? Hvilke scener viser dette?
10. Beskriv de følgende karakterene fra filmen. Hva er deres gode og mindre gode egenskaper? Hva gjør dem lykkelige og opprørte? Hva jobber de med? Hva gjør de på fritiden?  Hva er målene deres i filmen og hvordan forsøker de å oppnå dette? Hvordan utvikler de seg i løpet av filmen? Hvordan har de vokst ved filmens slutt, hva har de lært og ikke lært? Hvordan vises dette i filmen?
a. Ali
b. Ava
c. Runa
d. Callum
e. Dawn

 

11. Beskriv forholdet mellom karakterene under. På hvilke måter er disse karakterene forskjellige fra hverandre? Hvordan påvirker dette forholdet mellom dem? Hva er de positive og negative sidene av forholdene deres? Hvordan utvikler forholdene seg i løpet av filmen? Hvordan vises dette i filmen?
a. Forholdet mellom Ali og Ava
b. Forholdet mellom Ava og Callum
c. Forholdet mellom Ali og Callum
d. Forholdet mellom Ali og Runa
e. Forholdet mellom Ali og familien hans
f. Forholdet mellom Ava og familien hennes
g. Forholdet mellom Ava og Dawn

 

12. Hvor er Ali og familien hans opprinnelig fra? Hvor stor er denne innvandrergruppen i Storbritannia? Hva er grunnen til at det er så mange innvandrere fra India i Storbritannia? Hvordan har forholdet mellom disse to landene sett ut opp gjennom historien? Hva var grunnen til at India falt under britisk styre, og når skjedde dette? Hvordan førte dette til at mange indere flyttet til Storbritannia? Når og hvordan ble India igjen en selvstendig stat og fikk tilbake sitt selvstyre?
British Indians – Wikipedia
India – History – Modern India – Wikipedia

13. Hvilke kulturelle forskjeller ser vi i filmen mellom Ali og hans familie og Ava og hennes familie? Hvilke utfordringer skaper dette i forholdet mellom de to, og forholdene innad i familiene deres?

14. Hvorfor må Ali og Runa være så forsiktige med hvem de blir sett sammen med ute i offentligheten? Hva kan konsekvensene av at de blir sett med andre mennesker være?

15. Hva virker å være grunnene til at Callum er så negativt innstilt mot Ali? Hvordan har Callums avdøde far tilsynelatende påvirket hvem han har blitt som person? Hvordan endrer dette seg i løpet av filmen? Hva tror du er grunnen til at Ali til slutt klarer å vinne Callums respekt?

16. Hvordan oppfører Ali seg rundt barn? Hva tror du er grunnen til at han er så flink med barn? Hvordan klarer han ofte å vinne barns tillit, selv når han blir møtt med deres skepsis? Hva tror du er grunnen til at Ali ikke har barn selv?

17. Hva slags forhold har Ali og Ava til musikk? Hva slags musikk liker de, og hvordan påvirker de hverandre musikksmak? Hvordan skaper dette både en kobling mellom de to, men også en slags leken motsetning? Hva slags bakgrunn har Ali som gjør at han er uvanlig opptatt av musikk? Hvordan bruker Ali musikk i livet sitt til å meste ting han synes er vanskelig? Er forholdet hans til musikk udelt positivt, eller har det også negative sider? På hvilke måter er musikk en positiv og eventuelt negativ del av Alis liv?

18. Hvilke uvanlige grep gjør filmskaperne rundt bruken av musikk i filmen? Hvilke scener la du spesielt merke til som brukte musikk på en uvanlig måte? Hvilken effekt hadde dette på deg som seer? Hva likte eller mislikte du ved musikken og bruken av denne i filmen?

19. På hvilke måter er filmens tematikk, setting, historie og karakterer reflektert i filmens visuelle og auditive stil? Altså, hvordan har filmskaperne jobbet med foto, lys, lyddesign og musikk for å reflektere menneskene og situasjonene de vil fortelle om? Gi eksempler fra filmen på dette.

 

20. Hvordan tolker du filmens slutt? Hva tror du kommer til å skje med Ali og Ava og familiene deres?

Relaterte filmer med filmstudieark:
Sorry We Missed You
Jeg, Daniel Blake
The Angel's Share


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Samfunnsfag , KRLE-faget , Mediefag
Tema:Barn, Byutvikling, Etikk, Familie, Flerkulturelt samfunn, Framtidshåp og drømmer, Helse og rus, Identitet, Kjærlighet, Kulturmøter/-konflikter, Musikk, Omsorg, Rasisme, Respekt, Samfunn og individ, Seksualitet, Sorg, Vennskap
 

Fakta

Originaltittel:Ali & Ava
Regi:Clio Barnard
Roller:Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Ellora Torchia, Shaun Thomas
Manus:Clio Barnard
Genre:Drama
Nasjonalitet:Storbritannia
Språk:engelsk
Produsent:Tracy O'Riordan
Musikk:Harry Escott
Lengde:1 t. 35 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2021
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen