Filmweb
 
 

Veien videre

Panah Panahis debutfilm Veien videre er en bittersøt roadtrip, og hadde verdenspremiere i seksjonen Directors’ Fortnight i Cannes.
Panah er sønnen til filmskaper og dissident Jafar Panahi (Taxi Teheran, Offside). Og selv om vi kan se at eplet ikke har falt langt fra stammen, har regissøren allerede en tydelig egen stemme.

Egnethet i skolen

Filmen er tillatt for alle da den ikke inneholder noen scener som antas å være skadelig for barn. I skolesammenheng egner filmen seg best fra 8. til 10. trinn og på videregående.

Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene historie, samfunnsfag, KRLE og mediefag. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to førstnevnte temaene.

 

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men noen oppgaver krever også videre kildearbeid. De fleste oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, mens andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter filmen, men bør også gjennomgås før visning for at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra elevene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva den forsøker å fortelle publikum gjennom dens tematikk og budskap.

2. På norsk heter filmen Veien videre, på engelsk heter den Hit the Road, og på originalspråket persisk heter den Jaddeh khaki, som betyr "den støvete veien".

Hvilken relevans har filmens tittel for historien den forteller, og hvordan kan de forskjellige titlene gi oss forskjellige hint om hva filmen handler om?Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt filmens originale tittel?
Hva tror du er grunnen til at filmen har tre nokså forskjellige titler på disse tre språkene?
3. I filmens første scene later den yngste sønnen i familien som om han spiller et musikkstykke på pianotangenter påtegnet farens gips. Musikken høres først ut som vanlig filmmusikk, før den endrer karakter og høres ut som om den kommer fra bilens stereoanlegg. Musikken er et klassisk pianostykke basert på musikken til den østerrikske komponisten Franz Schubert.

Hva tror du filmskaperne ønsker å fortelle oss om den unge gutten og familien hans med dette grepet?
På hvilken måte kan en slik enkel kombinasjon av musikk og bilder gi oss tanker om for eksempel familiens sosioøkonomiske status, altså hvor i samfunnet de befinner seg og hva slags økonomi de har?
I hvilken grad stemmer de antagelsene det er nærliggende å gjøre om denne familien, når vi får vite litt mer om dem senere i filmen?

4. Musikk er et viktig fokus gjennom store deler av filmen. De klassiske musikkstykkene som utgjør filmens originale musikkspor er i sin helhet basert på Schuberts musikk. De øvrige musikkstykkene er eldre Iransk popmusikk, som familien åpenbart er nært knyttet til.

Hva tror du filmskaperne har forsøkt å oppnå med denne sammenblandingen av europeiske og iranske musikktradisjoner?
Hvordan tolket du betydningen av de iranske sangene som karakterene i filmen ofte synger med til?

5. I filmens åpningsscene blir vi også introdusert til resten av familien. Mor og far sover i bilen, mens den eldste sønnen umiddelbart blir vist i et annet lys enn de andre, tilsynelatende fylt av en slags bekymring eller ettertenksomhet. Når moren våkner ser hun ut mot den eldste sønnen, med en viss tristhet i øynene. Som for å understreke den urolige stemningen spør hun hvor de er, hvorpå den yngste sønnen svarer at de er døde, åpenbart som en spøk. Allikevel hviler en usikkerhet over situasjonen, og vi vet ikke helt hva vi skal tro om disse menneskene og reisen de er på.

Hva tenkte du om disse fire menneskene og hva slags reise de er på gjennom filmens åpningsscene?
Hvilke detaljer la du merke til som lot deg forsøke å tolke hvem disse personene er, hvor de kommer fra, og kanskje hvor de er på vei?
6. Spesielt faren har en veldig leken tone med den yngste sønnen, og erter ham blant annet med måten han snakker om en jente sønnen er forelsket i.

Hvorfor tror du at foreldrene er bevisste på å leke med den unge gutten, selv om vi etter hvert forstår at de befinner seg i en ganske alvorlig situasjon?

7. Beskriv de fire familiemedlemmene som personer.

Hvordan vil du karakterisere personligheten til hver av de fire?
Hva er deres gode og mindre gode egenskaper?
Hvordan endrer din oppfatning av karakterene seg gjennom filmen?
Hva er de fire karakterenes mål i filmen, og hvordan og i hvilken grad oppnår de disse?
Hva blir konsekvensene av at de lykkes eller mislykkes i å oppnå sine mål?

8. Beskriv forholdet mellom de fire familiemedlemmene, både i begynnelsen av filmen, forholdets utvikling gjennom filmen, og hvordan forholdet er ved filmens slutt.

Hvilke likheter og forskjeller har de fire som personer?
Hvordan påvirker dette forholdet mellom dem?
Hva er de positive og negative sidene av forholdene deres?
Hvordan utvikler disse forholdene seg i løpet av filmen?
Hvordan vises denne utviklingen i filmen?
9. Vi får vite i filmen at familien kjører forbi Urmia-sjøen i Iran, som egentlig er en ganske viktig detalj for å forstå reisen deres. Finn Teheran og Urmia på et kart over Iran.

Hvor langt er det mellom disse to stedene?
Hvor ser det ut til at familien er på vei til?
Hvorfor tror du at de er på vei til akkurat dette landet?

10. Hvorfor kan ikke noen i familien ha med seg mobiltelefon på denne turen?

Hva er grunnen til at moren gjemmer den yngste sønnens telefon i veikanten og ødelegger SIM-kortet?
Hvorfor tror moren at de blir forfulgt av en annen bil på et tidspunkt?
Hva forteller disse detaljene om situasjonen denne familien befinner seg i?

11. Hva tror du er grunnen til at familien må kjøpe et saueskinn av en bonde, før personene de har avtalt skal smugle sønnen ut av landet forklarer dem neste skritt av flukten?

Hvorfor koster dette saueskinnet like mye som en hel sau, som faren bemerker?
På hvilken måte er denne sauebonden tilknyttet menneskesmuglerne?
Hvorfor er menneskesmuglerne kledd som de er?

12. Hvordan har familien forklart den yngste sønnen at storebroren hans må reise vekk?

Hvorfor tror du at de voksne lyver til den lille gutten om dette?
Hvorfor angrer moren allikevel på at de lyver for yngstesønnen, og ønsker åpenbart at de kunne fortalt ham sannheten?
13. Hva tror du er grunnen til at faren forsøker å gi sønnen sin litt generell livsvisdom ved elvebredden, når han deler et eple med ham? Hva er det faren egentlig forsøker å si til sønnen? Hva snakker de to om i denne scenen?

Hvem er de som "drar med båter som synker", som faren nevner?

14. Filmens neste scene viser at sønnen forlater familien i et stort landskapsbilde som holdes gjennom hele scenen.

Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt å spille ut denne scenen med kameraet så langt unna karakterene, i det som på mange måter er filmens emosjonelle klimaks?
Hvilken effekt har det på publikum at vi ikke slipper nær karakterene i denne scenen?

15. Hvordan tolker du faren og den yngste sønnens lille "romferd"?

16. Hvordan tolker du filmens siste sekvens, når familien først synger entusiastisk med til en iransk sang, og deretter den yngste sønnen som synger direkte inn i kamera mens moren ser gråtende i kamera og faren gravlegger hunden Jessy?

Hvem eller hva kan det tenkes at hunden symboliserer i denne scenen?
Sangen handler blant annet om slekt, eksil, tørst, patriotisme, jordens fruktbarhet, kjærlighet, mot, valmuer, vår og fellesskap. Hvordan er dette tilknyttet filmens tematikk, og muligens også Irans historie og samfunn?

17. Filmen gir ingen klare svar på hvorfor den eldste sønnen må reise fra Iran. Vi får kun vite at moren og faren har mistet huset på grunn av ham, og måttet selge bilen for å smugle ham ut. Allikevel kan vi anta hva grunnen kan være, ut ifra hva vi vet om Iran. Iranske myndigheter er kjent for å være lite aksepterende overfor personer som uttaler seg negativt om landets styresett. Derfor har en rekke studenter, akademikere og journalister blitt arrestert for sine ytringer i landet, og flere fra disse gruppene har også måttet rømme landet. Det er derfor ikke utenkelig at den eldste sønnen i denne filmen er tenkt å være en av disse. Les mer om Irans undertrykkelse av ytringsfrihet i nyere tid gjennom lenken under.

Hva tenkte du underveis i filmen, og ved filmens slutt, var grunnen til at den eldste sønnen måtte flykte fra landet? Hva baserte du dette på?
Hva tenker du nå kan være grunnen til at sønnen må flykte?
Iran Report 2020 – Amnesty International

18. Interessant nok er filmens regissør, Panah Panahi, sønn av den kjente iranske regissøren Jafar Panahi, som ved flere anledninger har vært kritisk mot iranske myndigheter og følgelig blitt arrestert ved flere enn én anledning. Siden hans seneste arrestasjon i 2010 har han ikke fått lov til å forlate Iran. I den første perioden måtte han sitte i husarrest, men han har de senere årene fått lov til å bevege seg mer fritt innenfor Irans grenser.

Hva tror du er grunnen til at iranske myndigheter frykter hva filmskapere sier om dem, enten gjennom sin kunst eller på andre måter?
På hvilke måter tror du farens opplevelser har inspirert Panah Panahi til å fortelle denne historien, som kan leses som en slags parallell til disse?
Hva kan grunnene være til at denne filmen er såpass åpen for fortolkning, og unnlater å beskrive i klartekst hva den eldste sønnen flykter fra, til, eller på grunn av?

19. Familien i filmen var altså bosatt i Irans hovedstad Teheran. Les om Iran og Teheran i artiklene som er lenket til under og skriv et kort sammendrag av de viktigste sidene av Irans og Teherans geografi, historie, samfunn og befolkning.

Iran – Store norske leksikon
Teheran – Store norske leksikon

20. Filmen har flere referanser til vestlig populærkultur, blant annet filmer som Batman og 2001 – en romodyssé, samt skandalen rundt syklisten Lance Armstrong.

Hva tror du er grunnen til at filmen forsøker å knytte vestlig kultur til karakterenes liv på denne måten?

21. Hvilke kulturelle forskjeller mellom det iranske samfunnet som vises i denne filmen og det norske samfunnet la du spesielt merke til?

22. Forholdet mellom Iran og vesten, spesielt USA, har vært anspent gjennom de siste tiårene. Les mer om dette, for eksempel gjennom lenkene over og under, men gjør gjerne også ditt eget kildearbeid.

Hva er noen av de viktigste grunnene til det anspente forholdet mellom Iran og USA, spesielt siden slutten av 70-tallet?
På hvilke måter har også resten av vesten fått et komplisert forhold til Iran gjennom de seneste tiårene?
Hvordan tror du det iranske folket og styresmaktene ser på sitt forhold til vesten?

Iran – Wikipedia (norsk)
Iran – Wikipedia (engelsk)


Relaterte filmer med filmstudieark

3 kvinner
Persepolis
Soraya M.


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Historie , Samfunnsfag , KRLE-faget , Mediefag
 

Fakta

Originaltittel:Jaddeh Khaki
Regi:Panah Panahi
Roller:Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak, Amin Simiar
Manus:Panah Panahi
Genre:Drama
Nasjonalitet:Iran
Språk:Farsi
Produsent:Panah Panahi, Jafar Panahi, Mastaneh Mohajer
Produksjonsselskap:JP Productions
Musikk:Payman Yazdanian
Lengde:1 t. 33 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2021
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen