Filmweb
 
 

Trond Giske - Makta rår

Det er over 20 år siden filmskaper Håvard Bustnes for første gang begynte å tenke på å lage en film om Trond Giske, en av Norges mest lovende unge politikere. Ideen var å filme fram til han kanskje ble statsminister, men han svarte aldri på henvendelsen.

Trond Giske fortsatte klatringen på den politiske karrierestigen. Alle snakket om hans suksess og store politiske talent, men så begynte det å gå rykter om upassende "damehistorier". Et voldsomt mediepress, varsler, videolekkasjer og påstander om maktkamp leder til at Giske trekker seg som nestleder i AP.

Hvordan kunne det ha seg at det stadig vekk dukket opp nye historier? Og hvordan kunne historienefortsatt ignoreres og varslene bagatelliseres? Etter at media publiserte de første anklagene mot Trond Giske om seksuell trakassering i 2017, tok Bustnes kontakt på nytt. Noen måneder senere responderte Giske og var villig til å treffes. Bustnes blir med Giske i det han starter sitt politiske comeback, reisende rundt i Trøndelag med en rødmalt campingvogn for å møte støttespillere.

 

Bruk i henhold til læreplanen:

Merk: Disse kompetansemålene tar utgangspunktet i de nye læreplanene fra UDIR, og innholdet og utformingen i disse læreplanene er endret og inneholder ikke lenger like mange kompetansemål fordelt etter tema slik som før. Det er derfor kun listet opp hvilke fag filmen berører, og det er opp til læreren å velge ut hvilke som egner seg best i bruk av arbeidet med Trond Giske – Makta rår.

Samfunnsfag:
*Kompetansemål etter 10. trinn, samfunnskunnskap vg 1 og vg2

Norsk:
*Kompetansemål etter 10. trinn

KRLE:
*Kompetansemål etter 10. trinn

 

Oppgaver til filmen

A: Før dere ser filmen

1. Bruk litt tid på å sette dere inn i hva slags film dere skal se. Les handlingsreferat og se traileren. Hva tror du filmen handler om?

2. Forklar begrepene: politikk, makt, ukultur, presseetikk, me too (jeg også)
3. Dette er en dokumentarfilm. Hva betyr og innebærer dette?

4. Har du sett en dokumentarfilm du likte godt? Hva handlet den om?

5. Man kan bruke ulike fortellermåter i dokumentarfilmer også. Her er noen eksempler:

-Foredrag, ved bruk av voice-over
-Observerende, at man er en slags «flue på veggen»
-Deltagende, at filmskaperne deltar i filmen som lages
-Framførende stil, at regissør og filmskapere selv setter i gang det som skal skje
-Poetisk fortellermåte, at det formmessige, altså stilmessige får mest å si

Hvilke eksempler på fortellermåter finner du i Trond Giske – Makta rår?

6. Hva vet du om Arbeiderpartiet? Diskuter i gruppa di.

7. Hva vet du om EF/EU-folkeavstemningene?

8. Hva vet du om #metoo – bevegelsen? Hvor oppsto den, hvem startet den med, hva innebærer den? Kjenner du til andre typer bevegelser som har vært synlige i media de siste 5 årene?

9. Hvorfor tror du filmen har fått tittelen Trond Giske – Makta rår? Hvilke forventinger og assosiasjoner tror du filmskaperen ønsker at denne tittelen gir deg til hva du skal se?

 

B: Trond Giske, Arbeiderpartiet, norsk presse og filmen

1. Hvem er Trond Giske? Hva vet du om han?

2. Hvordan synes du Trond Giske blir fremstilt i denne filmen?

3. Hva er hans sterke og svake sider – og hvordan kommer de fram i denne dokumentaren?

4. Hvilket inntrykk får du av Trond Giske gjennom denne filmen?

5. Hvorfor tror du Giske reiser rundt i Norge med en campingbil på slep? Er dette noe en toppolitiker trenger å gjøre, tror du? Begrunn svarene dine.

6. Mange støtter Giske – hvorfor tror du det er slik?
7. Hva er partileder Jonas Gahr Støres syn på Giske-saken, og hvordan kommer denne fram i filmen?

8. «Dette er ikke en sak som hører hjemme i nyhetene i det hele tatt» sier Giske i filmen. Hva mener han med dette, tror du?

9. Er du enig eller uenig i sitatet over? Diskuter og begrunn svarene dine.

10. Giske mener det er hensynsløst av pressen å trykke disse sakene og omstendighetene rundt, da han har ei datter på 15. Hva mener du – burde pressen holdt seg for god til å nøre opp under dette eller er det viktig at alt kommer på bordet? Begrunn svarene dine.

11. Hva tror du hadde skjedd dersom disse sakene ikke hadde dukket opp i media?

12. Hvorfor blir ikke varslerne invitert til å snakke på konferansen, men kun Trond Giske?

13. Hva gjør Trond Giske i dag? Tror du han kommer tilbake til topp-politikernivå? Hvorfor/hvorfor ikke?

14. Pressen omtales som samfunnets vaktbikkje og den fjerde statsmakt. Hva ligger i disse uttrykkene, og mener du det stemmer? (Mer informasjon finnes HER)

15. Trenger vi presse i Norge? Hvorfor / hvorfor ikke?

16. Dersom pressen kun viser saker fra én side – hva kalles det da?

17. I filmen får vi høre følgende utsagn på voice over: «Pressen har latt seg bruke i dettes som er et politisk attentat». Hva betyr dette, og mener du denne påstanden stemmer? Begrunn.

18. Handler saken om Trond Giske om #metoo, eller handler den om noe annet? I så fall hva?

19. Leser du aviser? I så fall hvilke, og hvorfor?

20. Hva er forskjellen på lokalaviser og riksdekkende medier/aviser? Gi eksempler på de to.

21. Hva vil det si å være en varsler?
22. Hvorfor velger mange mennesker å la være å varsle om kritikkverdige forhold på en arbeidsplass, seksuell trakassering, annet, tror du?

23. Finnes det eksempler på andre innflytelsesrike menn som har blitt beskyldt for det Trond Giske har blitt beskyldt for? I så fall hvem/hva/hvorfor?

24. Hvordan tror du det er å være i nær relasjon til en person som går gjennom noe som det Giske gikk gjennom?

25. Har du noen gang opplevd å ikke bli trodd for noe du har gjennomgått? Hvordan føltes det?

26. Har du noen gang vært tvunget til å fortelle noe du ikke ønsket å fortelle?

27. Hvor viktig mener du det er å si sannheten om noe, selv om det kan skade den det gjelder? Begrunn svarene dine.

28. Hvilke saker opptar deg i hverdagen og hvorfor?

29. Hvilke verdier står AUF og Arbeiderpartiet for?

30. Hvilke verdier er viktige for deg? Begrunn svarene dine.

31. Har du noen gang ønsket at du kunne gjort noe annerledes i en bestemt situasjon? Hva og hvorfor?

C: Praktiske oppgaver


1. Mye av filmen dreier seg om politikk. Tegn en politisk fane om et tema du er opptatt av.

2. Lag en debatt. Del klassen i to eller flere grupper og to og to grupper tar hvert sitt standpunkt i en sak. Argumenter og debatter din sak med gjennomtenkte eksempler. Hvem vinner?

3. Tenk deg at du skal i demonstrasjon. Du kan selv velge sak, eller du kan ta utgangspunkt i en faktisk sak eller hendelse du bryr deg om. Lag plakaten du ville hatt med deg.

4. Let etter autentiske kilder på nett og i lærebøker og lag en tidslinje som tar for seg Arbeiderpartiets historie eller viktigste hendelser fra stiftelsen og fram til i dag. Her kan hver gruppe få sitt område eller historiske hendelse å fokusere på. Hvilke hendelser er viktigst å få med, synes du? Heng plakaten eller tidslinja opp i klasserommet.

5. Skriv en tekst der du forteller fra Trond Giske eller en varslers synspunkter. Få fram følelsene og tankene deres når du skriver.

6. Få med deg noen andre fra gruppa og spill ut en scene fra noe du selv har opplevd i eget liv.

7. Skriv et leserinnlegg der du får fram dine egne synspunkter og erfaringer om noe som opptar deg. Eksempler kan være: netthets, mobbing, livssyn og verdier.

8. Skriv en anmeldelse av Trond Giske – Makta rår. Få med egne synspunkter om filmen på slutten.

 

D: Generelle filmstudiespørsmål

1. Hvor bra synes du filmen var?
2. Synes du denne filmen passer bra til din aldergruppe? Begrunn svaret ditt.

3. Er dette en film du selv ville valgt å se på kino? Hvorfor/hvorfor ikke?

4. Hvilke følelser sitter du igjen med etter å ha sett filmen?

5. Synes du det er viktig at denne historien blir fortalt? Hvorfor/hvorfor ikke?


 

Filmstudieark

Forfatter:Jannicek Eriksen
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Norsk , KRLE-faget
Tema:Politikk, Makt, Norsk, Dokumentar, #metoo, Individ/gruppe, Etikk, Løgn/sannhet
 

Fakta

Originaltittel:Trond Giske - Makta rår
Regi:Håvard Bustnes
Manus:Håvard Bustnes
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Christian Falch, Håvard Bustnes, Ingrid Galadriel Aune
Produksjonsselskap:UpNorth Film AS
Lengde:1 t. 41 min.
Distribusjon:Storytelling Media
Produksjonsår:2021
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen