Filmweb
 
 

Beskytteren

Kort om filmen

Dette kinesisk-produserte skoledramaet er et eksemplarisk tilfelle av hvordan en ung Hong Kong-regissør som Derek Tsang med hell kan jobbe med kinesisk besetning og innenfor filmindustrien i Folkerepublikken Kina (FRK). Filmens narrativ kombinerer temaene ung kjærlighet og mobbing: Chen Nian er en toppstudent i Kinas aggressivt konkurransepregete skolesystem, og en dag blir hun vitne til at en mobbet klassevenninne hopper i døden. Når Chen selv blir det neste målet til mobberne, søker hun både vennskap og beskyttelse fra småkriminelle Xiao Bei. Imidlertid skal det å være i hans selskap vise seg å by på sine egne, komplekse utfordringer.

Med fremragende rolleprestasjoner fra både Zhou Dongyu som Chen og Jackson Yee som Xiao Bei, får filmen en vedvarende og nyansert emosjonell kraft. De kinesiske sensorene ble så opprørte av den til tider intense voldsbruken i filmen at de avlyste filmens Berlinale-premiere og tvang Tsang til å klippe om filmen – men allikevel ble den endelige versjonen en kritisk og kommersiell suksess.

Omtale i Wikipedia.

Egnethet i skolen
Filmen har fått aldersgrense 15 år, da den inneholder scener som skildrer alvorlig mobbing, vold og et drap, og har et opprivende tema og en mørk grunnstemning. I skolesammenheng egner filmen seg best på 10. trinn og på videregående.

Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene samfunnsfag, KRLE og mediefag. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to førstnevnte temaene.

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men noen oppgaver krever også videre kildearbeid. De fleste oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, mens andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter filmen, men bør også gjennomgås før visning for at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra elevene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva den forsøker å fortelle publikum gjennom dens tematikk og budskap.

2. På norsk heter filmen Beskytteren, på engelsk heter den Better Days, og på originalspråket heter den 少年的你, som betyr "ungdommelige deg".

Hvilken relevans har filmens tittel for historien den forteller, og hvordan kan de forskjellige titlene gi oss forskjellige hint om hva filmen handler om?
Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt filmens originale tittel?
Hva tror du er grunnen til at filmen har såpass forskjellige titler på disse tre språkene?
Hvilken tittel synes du fungerer best for filmen, og hvorfor?
3. Filmen åpner med følgende tekst om mobbing: "Skolemobbing er et verdensomspennende fenomen. Det kan foregå rundt oss alle. Vi håper at denne filmen vil engasjere og forene oss mot mobbing, og omfavne og gi håp til de som trenger det."

Hva tror du er grunnen til at mobbing er et så omfattende problem, og eksisterer i alle deler av verden?

Hvilken påvirkningskraft tror du at en film som dette kan ha i bekjempelsen av mobbing?

Hvilke andre tiltak kan du komme på som kan bidra til å bekjempe mobbing i skolen?

4. I hvilke andre deler av samfunnet tror du mobbing forekommer, utenom på skoler?

Hva tror du er grunnen til at noen fortsetter å mobbe, selv langt inn i voksen alder?
Hva tror du er noen av de vanligste årsakene til at folk blir mobbere?
Hvilken utvikling føler du mobbing har hatt over de siste årene i samfunnet generelt?
Hva er de vanligste arenaene eller kanalene for mobbing i dag?

5. Hva gjør du hvis du ser eller hører at andre blir mobbet, enten på skolen, i sosiale medier, eller andre steder?

Hvem kan du kontakte dersom du vet om noen som blir mobbet?
Hvorfor er det viktig å melde ifra til riktige personer om mobbing?

6. Les gjennom nettartiklene om mobbing under. Skriv et sammendrag av informasjonen du finner der.

Hva er definisjonen på mobbing?
Hvilke forskjellige typer mobbing finnes det?
Hvor omfattende er mobbeproblemet blant barn og unge i Norge?
Hvem har økt risiko for å bli mobbet?
Hva kan noen av virkningene av å bli mobbet være?
Hvilke tiltak skal være iverksatt for å bekjempe mobbing ved norske skoler?
Hvordan er de tiltakene som nevnes i artiklene iverksatt på din skole?
Hvorfor tror du at alle disse tiltakene ikke er mer effektive enn der er?
Hva er de viktigste tingene voksne ikke forstår om den mobbingen som skjer blant unge i dag?

Fakta om mobbing blant barn og unge – FHI
Hva er mobbing? – Udir
Mobbing – Ung.no
Mobbing – Wikipedia
Hvordan oppstår mobbing? – Redd barna – YouTube
7. Filmens første scene viser en engelsklærer som underviser engelsk grammatikk. Når hun snakker om at "dette var lekeplassen vår" får hun et trist uttrykk i ansiktet.

Hvordan tolket du denne scenen i begynnelsen av filmen?
Hvordan tolket du scenen etter å ha sett hele filmen?
Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt å åpne filmen med denne scenen?
Hva forteller den oss om skjebnen til de to hovedkarakterene?

8. Den neste scenen viser en stor gruppe ungdommer i like treningsantrekk, som jogger i formasjon og roper mantraet: "Skår over 600! Kom inn på universitetet du drømmer om! Aldri gi opp! Hold deg rolig!"

Hvorfor tror du at disse ungdommene oppfører seg på denne måten?
Hvordan tror du det hadde fungert å få norske skoleungdom til å gjøre det samme?
Hva viser disse ungdommenes gymtime, sammenlignet med en norsk gymtime, om noen av forskjellene på det norske og kinesiske samfunnet?
I hvilken del av det norske samfunnet kan man muligens se norsk ungdom eller unge voksne oppføre seg på noenlunde lignende vis?

9. Som det står i den ovennevnte scenen utspiller filmens handling seg i Anqiao, som er en by i Jiangsu-provinsen i Kina. Les om Jiangsu og Kina under og skriv et kort sammendrag, både om denne provinsen og om Kina som helhet.

Jiangsu – Store norske leksikon
Jiangsu – Wikipedia
Kina – Store norske leksikon
Kina – Wikipedia

10. I filmens åpning får vi også vite at det er 60 dager til den nasjonale opptakseksamenen til høyere studier. På kinesisk kalles denne eksamenen "gaokao".

Hvordan framstår denne eksamensperioden sammenlignet med eksamensperioden ved norske videregående skoler?
Hvorfor tror du at opplegget og presset rundt eksamener er så forskjellig i Kina og Norge?
Hva er noen av utfordringene med den kinesiske eksamensformen?
Hva synes du er noen av utfordringene med den norske eksamensformen?

Gaokao – Wikipedia – Criticisms
11. Tidlig i filmen begår den unge jenta Hu Xiaodie selvmord.

Hva er noen av de mulige årsakene til dette selvmordet?
Hvordan reagerer elevene og lærerne ved skolen på denne hendelsen?
Hvordan reagerer filmens hovedkarakter Chen Nian?
Hva er grunnen til at hun dekker over den døde klassevenninnen sin?
Hvorfor føler Nian en viss skyld for det som skjedde med Hu Xiaodie?

12. Hva er grunnen til jentene som mobbet Hu Xiadoie begynner å mobbe Chen Nian?

På hvilke måter mobber de henne?
Hvordan reagerer de andre på skolen på denne mobbingen?
Hvorfor tror du at ingen av lærerne gjør noe når de ser Nian komme på skolen med tydelige sår i ansiktet? Hva burde de ha gjort?

13. Beskriv følgende karakterer fra filmen. Hva er deres gode og mindre gode egenskaper? Hva gjør dem lykkelige og opprørte? Hva er målene deres i filmen og hvordan forsøker de å oppnå disse? Hvordan utvikler de seg i løpet av filmen? På hvilke måter har de vokst ved filmens slutt, hva har de lært og ikke lært? Hvordan vises dette i filmen?

a. Chen Nian
b. Moren til Nian
c. Wei Lai, lederen for mobberne
d. Xiao Bei, beskytteren til Nian
e. Etterforskerne Jue Huang og Fang Yin

14. Beskriv forholdet mellom karakterene under. Hva er likhetene og forskjellene mellom karakterene? Hvordan påvirker forskjellene forholdet deres? Hva er de positive og negative sidene av disse forholdene? Hvordan utvikler de seg i løpet av filmen? Hvordan vises dette?

a. Forholdet mellom Nian og moren
b. Forholdet mellom Nian og Xiao Bei
c. Forholdet mellom Nian og Wei Lai
d. Forholdet mellom etterforskerne Jue Huang og Fang Yin
15. Hvordan møter Chen Nian og Xiao Bei hverandre?

Hva tror du er grunnen til at Bei ønsker å beskytte Nian?
På hvilke måter gjør han dette?
Hva tror du er grunnen til at Nian og Bei faller for hverandre?

16. Hva slags lovbrudd begår moren til Nian, og hvordan påvirker dette Nian?

Hva er grunnen til at moren forsøker å tjene penger på ulovlig vis?
Hvordan påvirker dette forholdet mellom de to, og bosituasjonen deres?
Hva blir konsekvensene av morens maskesalg?

17. Hva mener den litt eldre etterforskeren Jue Huang er en av de viktigste grunnene til at unge mennesker mobber?

Hvorfor tror du han sier til sin yngre kollega Fang Yin at hvis han ikke var en mobber da han var ung, så ble han mobbet? Må man være det ene eller det andre?
Hvordan beskriver han den ansvarsfraskrivelsen som skjer fra rektor, til lærere, til foreldre, når det er snakk om hvem som har ansvaret for å håndtere mobbere?
Hvem tenker du bør ha ansvaret for at alle læres opp til at det er feil å mobbe fra de er små?

18. Hva er grunnen til at Nian til slutt anmelder de tre jentene som mobbet Hu Xiaodie?

Hva blir konsekvensene for de tre jentene?
Hva er grunnen til at de ikke blir straffet mer enn de gjør?
Hva blir konsekvensene av anmeldelsen for Nian?
Hvordan utvikler konflikten mellom Nian og jentene seg utover i filmen?
Hva blir det endelige utfallet av denne konflikten?
19. Hvordan tolker du den siste scenen mellom Chen Nian og Xiao Bei?

Hva tror du kommer til å skje med de to i framtiden?
Hva får vi vite om Nian og Beis skjebne i filmens epilog og ettertekst?
Hva slags informasjon følger denne epilogen, i en slags kommentar til filmen?

20. Hvordan forsøker lærerne og ledelsen ved skolen å motivere elevene?

Hva synes du om denne formen for motivasjon?
På hvilke måter kan slik motivasjon også ses som en form for indoktrinering?
Hvordan tror du at det kinesiske skolesystemet som vises i filmen er forenlig med å la studentene få utvikle fri tanke, kreativitet og individualisme?
Hva tror du er grunnen til at det kinesiske samfunnet verdsetter konformitet så høyt?

21. Hva er de største forskjellene mellom det norske og kinesiske skolesystemet, slik sistnevnte portretteres i denne filmen?

Hva synes du er bedre ved det norske skolesystemet, og hva synes du eventuelt virker bedre med det kinesiske?

22. Mobbing blant barn og unge foregår ikke bare på skolen, men også på fritiden og i fritidsmiljøene. Les om noen av utfordringene tilknyttet sistnevnte i heftet som er lenket til under.

Hva er noen av utfordringene tilknyttet mobbing utenfor skolen?
Hva tror du er de beste tiltakene for å synliggjøre og bekjempe denne typen mobbing?

Mobbing i fritidsmiljøene – Regjeringen.no
23. Se på den iscenesatte mobbesituasjonen og hvordan tilfeldige forbipasserende reagerer på denne i videoen under.

Hva tenker du om hvordan de forskjellige personene i videoen reagerer på situasjonen?
Hvordan tror du at du hadde reagert dersom du hadde sett noe tilsvarende?
Hvorfor tror du at noen velger å gå forbi en slik situasjon, mens andre velger å bryte inn?

Hvem bryr seg – TV2 – YouTube

24. Les om sensurkampen over denne filmen i artikkelen under.

Hva er grunnen til at kinesiske myndigheter ville sensurere denne filmen?
På hvilken måte er historien som fortelles i filmen basert på virkeligheten?
Hva måtte filmskaperne gjøre for å få filmen godkjent av sensurvesenet i Kina?
Hva synes filmens regissør om slutten av filmen, med sluttkommentarene om hvordan kinesiske myndigheter har innført tiltak for å bedre problemene filmen tar opp?
Hva er noen av grunnene til at myndighetene i noen land ønsker å sensurere kunst, media og andre ytringer i samfunnet?
Hvilke land i verden kjenner du til som sensurerer samfunnet i utstrakt grad?
Hva er egentlig sensur?
Hva er Norges sensurhistorie?
Hva kan noen av grunnene være til at vi ønsker noe sensur i samfunnet, og hva er noen av grunnene til at vi ikke ønsker at sensuren skal være så omfattende?
Hvorfor er det viktig å beskytte ytringsfriheten vår?

Censorship battle over Better Days – The Hollywood Reporter
Sensur – Store norske leksikon
Sensur – Wikipedia
Sensur i Norge – Wikipedia
Ytringsfrihet – Store norske leksikon
Ytringsfrihet – Wikipedia


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , KRLE-faget , Mediefag
Tema:Etikk, Familie, Fattigdom, Framtidshåp og drømmer, Helse, Identitet, Kjærlighet, Kjønn og kjønnsroller, Mobbing, Respekt, Samfunn og individ, Skole, Sorg, Sosiale medier, Tenår, Vennskap
 

Fakta

Originaltittel:少年的你
Regi:Derek Tsang
Roller:Dongyu Zhou, Jackson Yee, Fang Yin, Ye Zhou, Yue Wu
Manus:Wing-Sum Lam, Yuan Li, Yimeng Xu
Genre:Drama / Spenning
Nasjonalitet:Kina / Hong Kong
Språk:engelsk/mandarin
Produsent:Yuet-Jan Hui
Produksjonsselskap:Shooting Pictures
Lengde:2 t. 15 min.
Distribusjon:Another World Entertainment
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen