Filmweb
 
 

Tatt av tiden

Kort om filmen
Eric Gravels spennende hverdagsdrama er en nervepirrende og intens filmopplevelse med formidable Laure Calamy (kjent fra Netflix-serien Ring min agent!) i hovedrollen. Calamy vant prisen for beste hovedrolle og Eric Gravel prisen for beste regi på filmfestivalen i Venezia i høst.

Hvordan få tiden til å strekke til som alenemor med en krevende jobb og to skolebarn? Den lille familien bor utenfor Paris, men Julie jobber på et luksus-hotell i sentrum. Det er transportstreik og all offentlig kommunikasjon har brutt sammen. Dette kunne fort blitt grå sosialrealisme, men Eric Gravel har laget en thriller av en film der publikum sitter med hjertet i halsen og heier på Julie som om hun er en actionhelt som skal redde verden fra å gå under.

Egnethet i skolen
Filmen egner seg best fra 8. til 10. trinn og på videregående. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene fransk og samfunnsfag. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to førstnevnte temaene.

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men noen oppgaver krever også videre kildearbeid. De fleste oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, mens andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter filmen, men bør også gjennomgås før visning for at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra elevene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva den forsøker å fortelle publikum gjennom dens tematikk og budskap.
2. Hvilken relevans har filmens tittel for historien den forteller?

Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?
Hva betyr filmens originale tittel, À plein temps?
Hva tror du er grunnen til at den norske tittelen ikke er en direkte oversettelse av den franske?
Hvilken tittel synes du passer filmen best?

3. Hvorfor må Julie og barna hennes opp så tidlig om morgenen?

Hvor leverer Julie ungene før hun løper videre til toget?
Hvorfor må barna være her før og etter skolen?
Hvorfor får Julie problemer med barnevakten, fru Lusigny?
Hva er noen av årsakene til disse problemene?
Hva er grunnen til at fru Lusigny ikke kan passe Julies barn lenger?

4. På hvilken måte skaper filmskaperne en følelse av stress og spenning, helt fra åpningen av filmen?

Hvilke andre type filmer kjenner du igjen bruken av raske klipp, bilder med mye bevegelse og intenst lydbilde og musikk fra?
Hvilke sjangre hører disse filmene ofte hjemme i?
Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt et sånt filmatisk uttrykk på en sosialrealistisk dramafilm om en middelaldrende alenemor?
Hvilke scener synes du brukte slike virkemidler tydeligst for å skape spenning og dramatikk?

5. Hvorfor har Julie økonomiske problemer?

Hvilken rolle spiller eksmannen hennes i denne situasjonen?
På hvilke måter tror du Julies liv hadde vært enklere dersom hun hadde bedre råd?
Hva tror du er noen av de vanligste stressfaktorene og utfordringene folk med dårlig råd har?
6. Hva slags jobb har Julie i filmen?

Hvordan vil du beskrive denne jobben?
Er det gode arbeidsforhold?
Hvordan er kollegaene og sjefen til Julie?
Hva er noen av fellestrekkene Julie og hennes kollegaer virker å ha?
Hvilke utfordringer byr denne jobben på?
Hva virker å være de verste og de beste sidene ved denne jobben?
Hvilke arbeidsoppgaver Julie har ville du hatt minst lyst til å måtte gjøre?

7. Hva slags jobb forsøker Julie å få i filmen?

Hvilke utfordringer står i veien for at hun skal klare å få denne jobben?
Hvordan forsøker hun å løse disse?
Hva slags yrkesbakgrunn har Julie som gjør at hun blir vurdert til jobben i utgangspunktet?
Hvilke deler av livet sitt forsøker Julie å skjule for sin potensielle nye arbeidsgiver, og hvorfor gjør hun dette?

8. Hva er de etiske utfordringene ved å lyve for sjefen, kollegaene og den potensielle nye arbeidsgiveren på den måten Julie gjør i filmen?

Hva tror du er grunnen til at Julie føler at hun må lyve?
Hva tror du hadde skjedd dersom hun valgte å være åpen mot alle disse personene om problemene sine og hva hun forsøkte å oppnå?

9. På hvilke måter hjelper menneskene rundt Julie henne gjennom filmen?

Hva er grunnen til at kollegaene og naboen slutter å stille opp for henne?
Hvorfor ser Julie seg nødt til å utnytte tjenestene folkene rundt henne er villige til å gjøre for henne slik hun gjør?
10. Beskriv de følgende karakterene fra filmen.

Hva er deres gode og mindre gode egenskaper?
Hva gjør dem lykkelige og opprørte?
Hva er målene deres i filmen og hvordan forsøker de å oppnå dette?
Hvordan utvikler de seg i løpet av filmen?
Hvordan har de vokst ved filmens slutt, hva har de lært og ikke lært?
Hvordan vises dette i filmen?

a. Julie
b. Barna Chloé og Nolan
c. Naboen fru Lusigny
d. Sjefen Sylvie

11. Beskriv forholdet mellom karakterene under.

På hvilke måter er disse karakterene forskjellige fra hverandre?
Hvordan påvirker dette forholdet mellom dem?
Hva er de positive og negative sidene av forholdene deres?
Hvordan utvikler forholdene seg i løpet av filmen?
Hvordan vises dette i filmen?

a. Forholdet mellom Julie og barna Chloé og Nolan
b. Forholdet mellom Julie og eksmannen Alex
c. Forholdet mellom Julie og naboen fru Lusigny
d. Forholdet mellom Julie og sjefen Sylvie
e. Forholdet mellom Julie og kollegaene

12. Julie og kollegaene bruker navnet "Bobby Sands" for å beskrive en viss type hendelse på hotellet.

Hvem var Bobby Sands, og hvorfor bruker Julie navnet hans for å beskrive denne hendelsen?
Hva tror du er grunnen til at denne referansen er med i filmen?
Hvilken relevans kan Bobby Sands tenkes å ha til Julies og filmens historie?
Bobby Sands – Store norske leksikon https://snl.no/Bobby_Sands
Bobby Sands – Britannica https://www.britannica.com/biography/Bobby-Sands

13. Hva er grunnen til at Julies sjef Sylvie er såpass hard mot henne?

Hvilke konsekvenser får Julies oppførsel for Sylvie?
Hva blir til slutt resultatet av at Julie er borte fra jobben på grunn av streiken og jobbintervjuene hennes?

14. Hva blir konsekvensene av at den nyansatte Lydia forsøker å hjelpe Julie?

Hvordan reagerer Julie på dette?
Hva synes du om Julies handling og reaksjon rundt denne situasjonen?

15. Hvordan reagerer Julie på togstreiken, som skaper så store problemer for henne?

Hva er grunnen til at det er streik?
På hvilke måter kan man si at mange av de streikende er i en lignende situasjon som Julie?
Hvorfor tror du allikevel at Julie ikke er i stand til å ha sympati og solidaritet med de streikende?
Hva tror du filmskaperne forsøker å si gjennom sammenkoblingen av Julie og streikerne?
16. Hvordan tolker du filmens siste scene?

Hva tror du kommer til å skje videre med Julie og barna hennes?
Mener du at filmen har en lykkelig slutt, eller er den mer åpen for fortolkning? Forklar.

17. Velg fem franske uttrykk du bet deg merke i gjennom filmen og oversett disse til norsk. Forklar hvilke scener uttrykkene er hentet fra.

18. Høsten 2018 startet store folkegrupper i Frankrike å demonstrere og lage opptøyer, mange ikledd gule vester. Det som utløste demonstrasjonene var varslede avgiftsøkninger på drivstoff, men de underliggende årsakene var langt mer kompliserte og omfattende. I årene etter har det fulgt flere andre demonstrasjoner, som har til felles at de til syvende og sist handler om økonomisk og sosial ulikhet. Les om protestene i Frankrike i disse nettavisene, og oppsøk gjerne kilder på egenhånd også.

Hva er grunnene til at protestene  i 2018-19 oppstod?
På hvilken måte henger disse protestene og de bakenforliggende årsakene sammen med det som skjer i denne filmen?
På hvilke måter ser vi at de økende forskjellene mellom rike og fattige, de som har og de som ikke har, er med på å skape økt uro og ustabilitet rundt i verden?
Hva er noen av årsakene til denne utviklingen?
Hvordan er situasjonen her hjemme i Norge?
Ser vi en økning i forskjellen mellom fattig og rik?
Hvorfor tror du i så fall dette skjer?
Hva kan vi gjøre for å motarbeide denne utviklingen?

Dette handler protestene i Frankrike om - Dagsavisen
Voldsomme protester i Frankrike - Aftenposten
Derfor står Paris i brann - Aftenposten
Protester i Frankrike - NRK
Frankrikes krise er også vår krise - NRK

19. Hva forsøker denne filmen å si om utfordringene kvinner, og i filmens tilfelle spesielt alenemødre, møter på i arbeidslivet?

Hva prøver den å si om samfunnet vårt som helhet, og noen av de grunnleggende problemene vi står overfor i dag?
Hvilke andre sider av vårt moderne samfunn forsøker filmen å belyse?
På hvilke områder er du enig og uenig med filmens budskap?
Begrunn hvorfor du er enig eller uenig med filmens synspunkter.

20. Hva forsøker filmen å si om forskjellene i samfunnet vårt, ikke minst økonomiske, og viktigheten av å ha en godt betalt jobb?

Hva er grunnen til at noen jobber er bedre betalt enn andre?
Hvilke høytlønnede og lavtlønnede yrker kjenner du til?
Hva kjennetegner høytlønnede jobber, kontra lavtlønnede?
Hva er noen av forskjellene på yrkene i disse to kategoriene?
Hvordan henger lønninger i yrker sammen med faktorer som hvor hardt arbeidet er, hvor skadeutsatt de ansatte er, hvor lang utdanning som kreves, hvor stort ansvar man har og hvor mye bedriften man jobber for tjener?
Hvilke faktorer synes du bør være de viktigste som bestemmer hvor høyt lønnet en jobb skal være?

21. Se og les intervjuene med regissøren Éric Gravel og skuespilleren Laure Calamy under.

Hva nevner Gravel som noen av grunnene til at han ønsket å lage denne filmen, og hva som inspirerte den?
Hva sier han om bakgrunnen for filmens form, som låner sjangergrep fra thrillere og actionfilmer?
Intervju med Éric Gravel og Laure Calamy – Fred Film Radio – YouTube
Intervju med Éric Gravel – Cineuropa

 

Relaterte filmer med filmstudieark

Fransk opprør
Lille mamma
Sorry We Missed You


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangmso
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Fransk , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Barns rettigheter, Etikk, Familie, Flerkulturelt samfunn, Framtidshåp og drømmer, Fransk, Identitet, Kjønn og kjønnsroller, Oppvekst, Respekt, Samfunn og individ
 

Fakta

Originaltittel:À plein temps
Regi:Eric Gravel
Roller:Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich
Manus:Eric Gravel
Genre:Drama
Nasjonalitet:Frankrike
Språk:fransk
Produsent:Raphaëlle Delauche, Nicolas Sanfaute
Musikk:Irène Drésel
Lengde:1 t. 28 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2021
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen