Filmweb
 
 

Secret of Kells

Secret of Kells er en film med magi, fantasi og keltisk mytologi. Dette er den første filmen i Tom Moores trilogi om irsk folklore.

 

Egnethet i skolen

Filmen egner seg best fra 1. til 7. trinn i grunnskolen. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene engelsk, norsk, historie, samfunnsfag og KRLE. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to førstnevnte.

 

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp.

Oppgavene kan løses individuelt, eller i grupper, etter filmen. Elevene kan gjerne løse et utvalg av oppgavene, enten valgt av lærer basert på ønsket fokus i henhold til lærerplanens kompetansemål, eller valgt av elevene selv. Oppgavene kan gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer av filmens handling, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer elevenes svar i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver etter filmen

1. Skriv et sammendrag av filmens handling med dine egne ord.

2. Hva mener du er filmens tematikk og budskap? Hva forsøker filmskaperne å fortelle oss med denne filmen?
3. Hva er hemmeligheten i Kells?

4. Filmen åpner med en jente som forteller at hun har levd gjennom mange tidsaldre, gjennom øynene til laks, hjort og ulv. Hun har sett "Nordmenn" invadere Irland, ødelegge alt i søken etter gull. Hun har sett lidelse i mørket. Allikevel har hun sett skjønnhet vokse på de skjøreste steder. Hun har sett boken, som forvandlet mørke til lys.

Hva mener hun med at hun har sett gjennom øynene til dyr, og at hun har sett historiske hendelser gjennom tidene? Hva slags skjønnhet tror du hun snakker om, som vokser på de skjøreste steder? Hvordan kan en bok forvandle mørke til lys?

5. Beskriv Brendan. Hva slags jobb har Brendan? Hva er hans gode og mindre gode egenskaper? Hva er han mest glad i? Hva er han redd for? Hva er hans viktigste mål i livet?
6. Hvor er Kells, Brendans hjembygd? Hva slags språk og dialekt snakker de der?

7. Hvilken tidsperiode utspiller filmens handling seg i? Hvordan kan man se omtrent når denne historien finner sted?

8. Hva jobber Brendans onkel, abbed Cellach, med? Hva slags mur holder han på å bygge, og hvilket formål skal denne ha?

9. Hva er en abbed? Hva er en munk? Hva er et kloster?

10. Hvordan vet innbyggerne av Kells at nordmennene kommer til å angripe dem? Hvorfor må de forberede seg på dette?

11. Hvem er vismannen Aidan? Hva jobber han med?

12. Hva er boken av Iona? Hvorfor er denne boken så viktig?
13. Hvorfor skriver vi historier om viktige, og iblant uviktige, hendelser i verden? Hvorfor er det viktig å lære om vår historie, og historien til mennesker som har levd før oss?

14. Hvilke bøker har du lest, som du føler er viktige for deg? Hva ved disse bøkene gjør at du synes de er viktige?

15. Hva er en hedning? Hvorfor ønsker abbed Cellach å overbevise hedningene om den kristne troens makt?

16. Hvorfor ønsker Brendan å lese i boken av Kells?

17. Hvorfor tror du at Brendan aldri har vært utenfor Kells bymur?

18. Hvorfor sniker Brendan seg ut i skogen? Hva finner han der?

19. Hva slags skapning er Aisling? Hva er en fe? Hvorfor er Brendan redd feer?

20. Hva har skjedd med Brendans familie, ettersom de ikke lenger er hos ham?

21. Hva er Crom Cruach? Hvorfor er Aisling så redd for denne skapningen?
22. Hvordan vises nordmennene, eller vikingene, i filmen? Hvorfor tror du at de vises som skumle, mørke skikkelser, ofte omgitt av flammer og sorte fugler? Hvorfor tror du at de ikke har noe språk, men stort sett bare knurrer og grynter?

23. Hva er Chi Rho, som vismannen Aidan snakker om? Hvorfor bruker kristendommen og andre religioner så mange symboler, tror du?

24. Hva slags andre symboler brukes i filmen? Hva er et keltisk symbol? Hva er noen av de mest kjente keltiske symbolene? Hvorfor er disse så viktige i irsk kultur?

25. Hvorfor stenger abbed Cellach Brendan inne i tårnet?

26. Beskriv forholdet Brendan har til sin onkel, abbed Cellach. På hvilke måter er de to like og forskjellige? Hvordan påvirker dette forholdet mellom dem? Hva er de positive og negative sidene av forholdene deres? Hvordan utvikler forholdet deres seg i løpet av filmen? Hvordan vises dette i filmen? Hvorfor tror du at Cellach er så streng mot Brendan?

27. Beskriv forholdet Brendan har til vismannen Aidan? På hvilke måter er de to like og forskjellige? Hvordan påvirker dette forholdet mellom dem? Hva er de positive og negative sidene av forholdene deres? Hvordan utvikler forholdet deres seg i løpet av filmen? Hvordan vises dette i filmen? På hvilke måter er forholdet mellom Brendan og Aidan forskjellig fra forholdet mellom Cellach og Brendan?
28. Hva slags forhold har Aisling til katten Pangur Ban? Hvordan kommuniserer hun med katten i filmen?

29. Hvorfor går Brendan inn i den mørke hulen? Hva finner han der? Hvordan overvinner han skapningen som lever i hulen?

30. Hva skjer med innbyggerne i Kells når vikingene angriper? Hva får det deg til å føle om vår norske historie, når du får se hvilke forferdelige ting vikingene gjorde på sin tokt?

31. Hva skjer når vikingene får se Aidans bok?

32. Hvordan ser Kells ut etter at vikingene har forlatt byen?

33. Hvordan går det med Brendan etter hvert som han vokser opp og blir eldre? Hva ender han opp med å bruke livet sitt til? Hvilken rolle spiller Aidan i hans videre opplæring?

34. Hvorfor tror du at Aidan sier at boken ikke må gjemmes bak murer, men skal gi folk håp? Hva tror du boken inneholder som kan gi folk håp?

35. Hva innser Cellach at han har gjort galt i slutten av filmen?

36. Hva vet du om vikingenes tokt til utlandet? Hvilke land dro de til og hva gjorde de i disse landene? Skriv ned så mye du kan om dette.

37. Hvordan tror du at de lærer om vikinger på skolen i Irland og Storbritannia? På hvilke måter tror du at det de lærer er annerledes enn det vi lærer om vikinger i den norske skolen?

38. Hvilke konflikter i verden i dag ligner på den typen invasjon vikingene gjorde på de britiske øyene, som vist i denne filmen? Hva er bakgrunnen for disse konfliktene? Hvorfor går enkelte land til krig mot andre land, tror du? Hva kan vi gjøre for å få slutt på krig i verden?

39. Hva slags animasjon bruker filmskaperne i denne filmen? Hvordan tror du de har jobbet for å skape filmen? Hvordan er tegningene eller animasjonen i denne filmen annerledes enn andre animerte filmer du har sett?

40. Hvordan endrer animasjonsstilen seg i de forskjellige delene av filmen? I hvilken del av filmen liker du animasjonen best? Begrunn.
41. Hvordan brukes farger i filmen for å skape stemning og følelser? Hva symboliserer fargene rødt, blått, gult og grønt i filmen? Hvordan brukes disse fargene i filmen, og i hvilke scener? Hvordan endrer fargene i filmen seg når noen er i fare?

42. Tegn en av karakterene fra filmen.

43. Tegn en av scenene eller et av bildene fra filmen. Bruk gjerne bildesøk på internett for å finne bilder fra filmen.

44. For de som også har sett enten Sangen fra havet, Wolfwalkers, eller begge: Hva er noen av likhetene mellom disse filmene? Hva er likhetene mellom hovedkarakterene og deres mål i filmene? Hva er likhetene mellom historiene i filmene? Hva er likhetene mellom hvor og når filmene finner sted?

 

Relaterte filmer med filmstudieark

Sangen fra havet
Wolfwalkers
Modig

 

Nettressurser (på engelsk)

Intervju med filmskaperen Tomm Moore om filmen
The Secret of Kells – Wikipedia


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Engelsk , Norsk , Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Animert, barn, Etikk, Familie, Geografi, Historie, Identitet, Konflikt/krig, Kunst, Nordisk, Norsk, Omsorg, Oppvekst, Religion, Samfunn og individ, Språk og uttrykksmåter, Vennskap
 

Fakta

Originaltittel:The Secret of Kells
Regi:Tomm Moore, Nora Twomey
Roller:Evan McGuire, Brendan Gleeson, Christen Mooney, Mick Lally, Michael McGrath
Manus:Tomm Moore
Genre:Animasjon
Nasjonalitet:Irland / Frankrike / Belgia
Språk:engelsk/irsk
Produsent:Didier Brunner, Paul Young
Produksjonsselskap:Cartoon Saloon
Musikk:Bruno Coulais
Lengde:1 t. 19 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2009
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen