Filmweb
 
 

En helt

En helt har fått meget gode anmeldelser av internasjonale kritikere, og vant den prestisjefulle Juryens (Grand Prix) under Cannes-festivalen 2021 Farhadi blant en av de mest beundrete art-house filmregissørene fra Iran, og har laget et vellskrevet arbeiderklassedrama om ære og moral.
Egnethet i skolen

Filmen har fått aldersgrense 9 år, da den inneholder enkelte scener med kortvarige og lite nærgående voldsinnslag og følelsesutbrudd. I skolesammenheng egner filmen seg best fra 8. til 10. trinn og på videregående.

Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene samfunnsfag og KRLE. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to førstnevnte temaene.

 

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp.

Oppgavene kan løses individuelt, eller i grupper, etter filmen. Elevene kan gjerne løse et utvalg av oppgavene, enten valgt av lærer basert på ønsket fokus i henhold til lærerplanens kompetansemål, eller valgt av elevene selv. Oppgavene kan gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer av filmens handling, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer elevenes svar i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva filmskaperne forsøker å fortelle med den. Hva er filmens viktigste tematikk og budskap?

2. Hvilken relevans har filmens tittel for historien den forteller?

Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?
På hvilken måte kan tittelen leses både bokstavelig og ironisk?
3. Filmen åpner med at hovedkarakteren Rahim forlater fengselet han sitter i for en to dagers permisjon. Hva er grunnen til at Rahim sitter i fengsel?

4. Hvordan har Rahim fått penger til å betale tilbake lånet fra Bahram?

På hvilken måte skal dette kunne få ham ut av fengsel?
Hva er grunnen til at Bahram kan bestemme om Rahim må fortsette å sone fengselsstraffen sin eller ikke?

5. Forsøk å beskrive det iranske rettsvesenet slik det framstilles i denne filmen.

På hvilke måter er det forskjellig fra det norske rettsvesenet?
Hvilke sider av det iranske rettsvesenet er mest kontroversielt, sett med norske øyne?
Iran – Rettsvesenet – Store norske leksikon
Rettsvesenet i Iran – Landinfo.no

6. Hvordan ser en tradisjonell iransk familiemiddag ut, slik det vises i filmen?

Hva er likhetene og forskjellene mellom denne og en typisk norsk familiemiddag?
Hva er noen typiske iranske matretter?

7. Filmens handling utspiller seg i Shiraz, Iran, hvor filmen også ble spilt inn. Les mer om Shiraz og Iran gjennom lenkene under og skriv et kort sammendrag om disse stedene.

Shiraz – Store norske leksikon
Iran – Store norske leksikon

 

8. Hvordan vil du beskrive Irans rolle i verdenssamfunnet i dag?

Hva slags forhold har Norge til Iran i dag?
9. Beskriv følgende karakterer i filmen:

Hvordan vil du karakterisere personligheten deres?
Hva er deres gode og mindre gode egenskaper?
Hvordan utvikler karakterene seg gjennom filmen?
Hvordan endrer din oppfatning av karakterene seg gjennom filmen?
Hva er karakterenes mål i filmen, og hvordan forsøker de å oppnå disse?
Hva blir konsekvensene av at de lykkes eller mislykkes i å oppnå sine mål?
Hva har karakterene lært ved filmens slutt?

a. Rahim
b. Farkhondeh, Rahims kjæreste
c. Hossein, Rahims svoger
d. Bahram, utlåneren
e. Siavash, Rahims sønn
f. Malileh, Rahims søster

10. Beskriv forholdet mellom følgende karakterer:

Hvilke likheter og forskjeller har karakterene seg imellom?
Hvordan påvirker dette forholdet mellom dem?
Hva er de positive og negative sidene av forholdet deres?
Hvordan utvikler forholdet seg i løpet av filmen?
Hvordan vises denne utviklingen?

a. Rahim og Farkhondeh
b. Rahim og Hossein
c. Rahim og Bahram
d. Rahim og Siavash
e. Rahim og Malileh
f. Farkhondeh og hennes bror Morteza

11. Hva er grunnen til at Rahim allikevel ikke ønsker å selge gullmyntene Farkhondeh har funnet?

12. Hvorfor får Rahim så mye positiv oppmerksomhet når folk finner ut av at han har gitt gullmyntene tilbake til kvinnen som utgir seg for å være den rettmessige eieren?

13. Hva er grunnen til at Rahim ikke vil oppgi at det var Farkhondeh som fant gullmyntene når han skal intervjues på TV?
14. Hvordan vises forskjellene på kvinners og menns rettigheter i det iranske samfunnet i denne filmen?

15. Hvorfor er Morteza, Farkhondehs bror, så negativt innstilt til Rahim?
Hva slags bestemmelsesrett virker Morteza å ha over Farkhondehs liv?
Hvorfor ønsker Rahim å treffe Morteza?

16. På hvilke måter er historien Rahim gjenforteller under TV-intervjuet usann?

Hva blir konsekvensene av disse usannhetene?
Hvorfor tror du at Rahim utbroderer historien slik han gjør, når han vet at han ikke forteller sannheten?

17. Hvorfor er Bahram skeptisk til at Rahims historie er sann?

18. Hva tror du er grunnen til at så mange mennesker velger å gi penger til Rahim under en innsamling, for å hjelpe ham med å betale ned gjelden hans?

Hvorfor reagerer Bahram så negativt på resultatet av denne innsamlingen?

19. Hvorfor blir Bahram på mange måter stående som den urettferdige og urimelige i denne situasjonen, selv om det eneste han ønsker er å få tilbakebetalt lånet han har gitt? Hva er Bahrams argument mot måten Rahim hylles for det han har gjort, og urettferdigheten i hvordan han selv framstilles som den ubarmhjertige kreditoren?
20. Hvorfor blir Rahim bedt av bystyret om å bevise at historien hans er sann? Hvordan forsøker Rahim ved hjelp av Farkhondeh, søsteren, sønnen og en taxisjåfør å overbevise mannen i bystyret om at historien deres er sann?

21. Hva er viktigheten av ære i det iranske samfunnet, slik det framstilles i filmen? Hvorfor tror du at ære er så mye viktigere i Iran enn i det norske samfunnet?

22. Hva tror du karakterene i filmen mener når de truer med å fordømme noen?

23. På hvilken måte mener Bahram at myndighetene bruker Rahims historie for å vise fram det iranske samfunnet som bedre enn hva det i virkeligheten er?

24. Hvorfor mener den veldedige organisasjonen som samlet inn penger for Rahim at han har ødelagt ryktet deres, og at de ikke kan gi ham pengene?

25. Hvordan forsøker fengselsledelsen å beskytte sitt omdømme i kjølvannet av at Rahims usannheter kommer for dagen?

26. Hvordan ender veldedigheten som forsøkte å hjelpe Rahim opp med å bruke pengene de samlet inn til ham?
27. Hva er grunnen til at Rahim ikke ønsker å bruke videoen de lager med sønnen hans? Hva var formålet med å lage denne videoen i utgangspunktet?

28. Hva tror du at denne filmen forsøker å si om det iranske samfunnet, og mer spesifikt om det iranske rettsvesenet?

29. Hvilken rolle spiller sosiale medier i filmens historie? Hva tror du filmen forsøker å si om sosiale mediers rolle i dagens samfunn, og kanskje spesielt de potensielle farene ved dem?

30. Hva forsøker filmen å si om forholdet mellom sannhet og løgn?

31. Er det alltid best å si sannheten? Hvilke situasjoner kan du tenke deg der det kan være bedre å lyve enn å si sannheten?

32. Hvorfor ofte tror du at du selv lyver? Hva er grunnene til at du iblant velger å lyve framfor å fortelle sannheten?
33. Forsøker filmen å portrettere Rahim som en moralsk god person, eller en man ikke kan stole på?

Hva tror du er grunnen til at mange av karakterene i filmen har vidt forskjellige syn på Rahim, og at dette synet forandrer seg så mye gjennom filmen? Vil du beskrive Rahim som en grunnleggende god eller dårlig person? Begrunn.

34. Mener du at Rahim fortjener å sitte i fengsel? Begrunn. Hvordan tror du det norske rettsvesenet hadde behandlet en sak som Rahims?

35. Hva er opprinnelsen til historien som fortelles i denne filmen? Hvilken rettslige uenighet har oppstått rundt opphavet til filmens historie?

Hvilke likheter finner du mellom rettsprosessen forbundet med filmens opphav og filmens historie, samt mellom filmens regissør Asghar Farhadi og filmens hovedkarakter?

Hva sier den potensielle straffen kvinnen som anklaget Farhadi for å ha stjålet hennes historie kunne ha fått, dersom hun hadde tapt rettssaken, om rettssikkerheten i Iran?

A Hero – Wikipedia

Relaterte filmer med filmstudieark

Veien videre, 3 kvinner, Soraya M.


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Fag: Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Familie, Filosofi og etikk, Geografi, Historie, Identitet og kjønn, Kjærlighet, Likestilling/kjønnsroller, Løgn/sannhet, Makt, Media, Politikk og samfunn, Religion, Respekt, Samfunn og individ, Sosiale medier
 

Fakta

Originaltittel:Ghahreman
Regi:Asghar Farhadi
Roller:Mohsen Tanabandeh, Amir Jadidi, Fereshteh Sadre Orafaiy, Sarina Farhadi
Manus:Asghar Farhadi
Nasjonalitet:Iran
Lengde:2 t. 8 min.
Distribusjon:Ymer Media
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen