Filmweb
 
 

Hvor er Anne Frank

Kitty er sikker på at Anne også er der ute et sted, og legger ut på en reise for å finne henne.Det blir en reise i både tid og rom, for å gjenforenes med sin beste og eneste venn. Hvor er Anne Frank er en moderne nytolkning av Anne Franks dagbok, laget av den Oscarnominerte regissøren av Vals med Bashir, Ari Folman.

 

Oppgaver til filmen:

Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

Noen av spørsmålsformuleringene kan avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.

 

A: FØR DERE SER FILMEN

1. Sett dere inn i hva slags type film dere skal se – hva tror du den handler om, basert på traileren?
2. Hva kan dere om andre verdenskrig? Repeter gruppevis eller i plenum i et tankekart eller på en digital plattform.

3. Filmens handling er først og fremst lagt til Amsterdam. Hva vet du om Nederland og Amsterdam?

4. Hva vet du om Anne Frank fra før? Snakk sammen i gruppa di.

5. Definer disse ordene: krig, minoritet, folkeslag, makt, Holocaust

 

B: KARAKTERENE

1. Beskriv Anne – hva er hennes sterke og svake sider? Hvilket inntrykk får du av henne?

2. Beskriv Kitty – hvilket inntrykk får du av personligheten hennes?

3. Hvorfor tror du Kitty er hovedpersonen i denne filmen og ikke Anne selv? Begrunn svaret ditt.

4. Hvorfor tror du ikke Anne ønsker at Kitty skal være jødisk? Begrunn svaret ditt.

5. Beskriv Margot – hvordan er hun og Anne forskjellige? Gi eksempler. Hvis du har - er du ulik dine søsken? Hvordan da?

6. Hvordan er foreldrene til Anne?

7. Hvem er Peter, og hva er hans rolle i historien?

8. Hvordan tror du det å bo innestengt og uten å se dagslys påvirker karakterene i filmen? Hvordan hadde du opplevd dette, tror du?

9. Hvordan fremstilles de tyske soldatene i filmen? Hvorfor er de fremstilt på denne måten? Hvilken effekt gir dette?

10. Hva mener Kitty er det viktigste med dagboken? Hvorfor sier hun dette, tror du?

11. Hva er det Kitty gjør, som får en positiv effekt på veldig mange mennesker i filmen? Kjenner du til noen kjente mennesker som er slik som Kitty? Nevn eksempler.

 

C: HISTORIE I HISTORIEN

1. Kan vi si at historien inni historien repeterer seg selv i denne filmen? I så fall, hvordan ser vi dette? Kom med eksempler.

2. Hvem er Ava og hva er hennes historie?
3. Dette er en animasjonsfilm. Dette forbindes ofte med film for barn. Mener du denne filmen kun er laget for barn? Begrunn svaret ditt.

4. Bruk internett og finn ut mer om Anne Frank. Hvordan er hun beskrevet av andre? Passer det med slik hun blir framstilt i filmen, synes du?

5. Hvorfor tror du dagboken ble omskrevet og endret fra originalen? Nevn noen mulige grunner.

6. Hvorfor er Margot sjalu på Anne? Har du opplevd å være sjalu på noen før? Hvordan føltes det?

7. Les intervjuet med regissør Ari Folman her. Hva er grunnen til at han bruker animasjon som sjanger for å fortelle om en så viktig person og et så viktig tema?

8. Noen mennesker mener uttrykket «The pen is mightier than the sword» («Pennen er mektigere enn sverdet») stemmer. Hva betyr dette uttrykket, og er du enig i? Begrunn svaret ditt.

9. Hvilke ting i livet ditt er viktigst for deg? Gi eksempler og begrunn hvorfor.

10. Hvilke drømmer og planer har du for fremtiden? Hvordan ser du for deg at du skal nå disse?

11. Hvorfor henger det så mange plakater i Amsterdam med bilde av dagboken på, tror du?

12. Hvorfor tror du filmen er satt til vinterstid?

 

D: IDEOLOGI OG BEGREPER

1. I følge filmen – hva er situasjonen med rasisme, nazisme etc. på verdensbasis i dag?

 
2. Hvordan kan vi stoppe denne utviklingen? Hva kan du gjøre?

3. Hvilke organisasjoner jobber i dag for å hindre at denne type ideologi skal spres? Gi eksempler.

4. Hva betyr nazisme? Kan du forklare med egne ord? Her kan du lage en begrepstabell med begrepet på den ene siden og forklaringen på den andre, hvis du vil.

5. Hva betyr rasisme? Kan du forklare med egne ord? Her kan du lage en begrepstabell med begrepet på den ene siden og forklaringen på den andre, hvis du vil.

6. Gi eksempler på land der de ulike ideologiene har blitt innført? Hvem var ledere i disse landene?

7. Gi eksempler på ulike konflikter i verden i dag.

8. Hva mener du må til for at konflikter mellom mennesker og folkegrupper skal ta slutt? Gi eksempler og begrunn disse.

9. Hvis du ser filmen og tenker på tematikken da kontra i dag – har mennesker lært noe av Holocaust? Hva tenker du om dette? Begrunn svarene dine.

10. Hvorfor tror du det finnes mennesker som benekter at Holocaust har funnet sted, til tross for at det er bevist at har skjedd?

11. Hvorfor er det mange steder i verden ulovlig å si det man mener og synes? Hva kalles dette? Hvorfor er det slik, tror du?

12. Synes du det er viktig å lære om historie på skolen? Hvorfor/hvorfor ikke?

13. Er det viktig for deg at vennene dine mener det samme som deg? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

E: KREATIVE OPPGAVER:

1. Let etter autentiske kilder på nett og i lærebøker og lag en tidslinje som tar for seg handlingene fra andre verdenskrigs start til slutt. Her kan hver gruppe få sitt område eller historiske hendelse å fokusere på. Hvilke hendelser er viktigst å få med, synes du? Heng plakaten eller tidslinja opp i klasserommet.
2. Velg deg ut en minoritetsgruppe i verden i dag og lag en presentasjon om denne. Presenter arbeidet ditt for resten av gruppa.

3. Tenk deg at du er Kitty og skal i demonstrasjon. Du kan selv velge sak, eller du kan ta utgangspunkt i en faktisk sak eller hendelse du bryr deg om. Lag plakaten du ville hatt med deg.

4. Tegn eller mal en av scenene fra filmen, eller hvordan du tror Anne eller Kitty ville sett ut i dag.

5. Gjør et rollespill der du og flere fra gruppa di forsøker å gjenskape en scene du likte godt fra filmen.

 

F: FILMSTUDIESPØRSMÅL

1. Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du best og hva var du ikke så fornøyd med?

2. Synes du denne filmen passer bra til din aldergruppe? Begrunn svaret ditt.

3. Hvilke følelser sitter du igjen med etter å ha sett filmen?

4. Hvilke scener likte du best?

5. Hvilke scener likte du minst?

6. Hva synes du om musikken i filmen? Passet den godt, synes du? Begrunn svaret ditt.

7. Hvorfor tror du filmskaperne hadde lyst til å fortelle denne historien?

8. Velg deg ut en karakter du likte godt / mislikte og beskriv han eller henne. Hvorfor valgte du nettopp vedkommende?

9. Skriv en filmanalyse av Hvor er Anne Frank der du får klart fram dine egne meninger om filmen og begrunner disse.


 

Filmstudieark

Forfatter:Jannicke Eriksen
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Norsk , Historie , KRLE-faget , Kunst og håndverk
Tema:Vennskap, Krig/konflikt, Andre verdenskrig, Død, Sorg, Oppvekst, Individ/gruppe, Menneskerettigheter, Animasjon
 

Fakta

Originaltittel:Where is Anne Frank
Regi:Ari Folman
Roller:Emily Carey, Ruby Stokes, Sebastian Croft, Ralph Prosser, Michael Maloney, Nell Barlow, Skye Bennett
Manus:Ari Folman, Anne Frank – basert på dagboka
Genre:Animasjon
Nasjonalitet:Frankrike / Belgia / Nederland
Språk:Engelsk
Produsent:Ari Folman, Yves Kugelmann, Alexander Rodnyansky
Produksjonsselskap:Purple Whale Films
Musikk:Ben Goldwasser, Karen O
Lengde:1 t. 40 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2021
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen