Filmweb
 
 

Syk pike

Signe og Thomas er i et usunt, konkurransepreget forhold som tar en ondskapsfull vending da Thomas’ karriere som samtidskunstner begynner å ta av. Som motsvar gjør Signe et desperat forsøk på å gjenvinne statusen sin ved å skape en ny persona, besatt av å tiltrekke seg oppmerksomhet og sympati.

 

Egnethet i skolen

Filmen egner seg best på 10. trinn og videregående, ettersom den har 15 års aldersgrense. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, særlig i fagene norsk, samfunnsfag, mediefag, KRLE og på Vg1 Helse- og oppvekstfag. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to førstnevnte temaene.

 

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp.

Oppgavene kan løses individuelt, eller i grupper, etter filmen. Elevene kan gjerne løse et utvalg av oppgavene, enten valgt av lærer basert på ønsket fokus i henhold til lærerplanens kompetansemål, eller valgt av elevene selv. Oppgavene kan gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen mindre avsløringer av filmens handling, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer elevenes svar i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva filmskaperne forsøker å fortelle med den. Hva er filmens viktigste tematikk og budskap?

2. Hvilken relevans har filmens tittel for historien den forteller?

Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?
Filmens engelske tittel er Sick of Myself. Hvordan gir den norske og engelske tittelen forskjellige assosiasjoner til hva filmen handler om?

3. Filmen er i særlig grad fokusert på hovedpersonen Signe og hennes forhold til Thomas. Beskriv forholdet mellom de to og hvordan det utvikler seg gjennom filmen. Hvilke nøkkelscener i filmen viser denne utviklingen?

Hvilke positive og negative sider opplever du at forholdet deres har?
Virker de å ha en overhengende positiv eller negativ effekt på hverandres liv? Forklar.
Hva tror du er grunnen til at Signe og Thomas alltid virker å være i konkurranse med hverandre?

4. Beskriv Signe og Thomas:

Hvordan vil du karakterisere eller beskrive personligheten deres?
Hva er deres gode og mindre gode egenskaper?
Hvordan utvikler de to karakterene seg gjennom filmen?
Hvordan endrer din oppfatning av karakterene seg gjennom filmen?
Hva er karakterenes mål i filmen, og hvordan forsøker de å oppnå disse?
Hva blir konsekvensene av at de lykkes eller mislykkes i å oppnå sine mål?
Hva har karakterene lært ved filmens slutt?
Hva er de største likhetene og forskjellene mellom de to karakterene, og hvordan påvirker dette forholdet mellom dem?
5. Hvorfor tror du Thomas liker å leve på kanten av loven, ved å blant annet stjele vin, møbler og interiørartikler?

I hvilken grad tror du at Signe liker å være med på disse påfunnene?
Hva er det de to ønsker å få ut av disse lovbruddene?
På hvilken måte problemstiller Thomas sin kunst, og dermed også filmen, alvorligheten av den typen tyveri Thomas bedriver, ettersom det har et kunstnerisk formål?
Føler du at målet helliger midlet når Thomas stjeler designmøbler for kunsten sin, eller opplever du at han bruker kunsten som påskudd for å stjele møbler?

6. Hvorfor tror du det er så viktig for Signe og Thomas å bli sett av andre, og aller helst ha all oppmerksomhet på seg, spesielt i sosiale sammenhenger?

Hvordan kan måten filmen framstiller dette behovet hos de to leses som en kommentar til samfunnet vårt i dag, kanskje spesielt oppmerksomhetsjaget på sosiale medier?
Kan du tenke på noen andre sider av samfunnet, og hvordan vi mennesker har utviklet oss i nyere tid, dette aspektet av filmen er en kommentar til?
Hva slags rolle spiller mer tradisjonelle medier, blant annet TV, aviser og magasiner, i Signe og Thomas sin oppmerksomhetsjakt?

7. Hvordan forsøker Signe å utnytte det som egentlig er en god gjerning, i møtet med en kunde som har blitt bitt av en hund, til en situasjon der hun gjennom overdrivelser og løgn forsøker å tilegne seg sympati og oppmerksomhet fra Thomas og vennene deres?

Hvordan leder denne erfaringen til stadig mer drastiske skritt for å få sympati fra andre?

8. Hvorfor bruker filmskaperne slow motion og beveger kameraet sakte mot Signe, blant annet i den ovennevnte scenen, gjerne tilknyttet at hun innser hvordan hennes handlinger kan framprovosere oppmerksomheten hun ønsker fra omverdenen?

På hvilken måte trekker disse grepene oss dypere inn i Signes verden og perspektiv?
I hvilke andre scener i filmen bruker filmskaperne dette grepet, og med hvilken effekt?

9. Hva slags legemiddel ender Signe opp med å ta, og hvorfor gjør hun dette?

Hvordan finner og får hun tak i dette legemiddelet?

10. Hva er grunnen til at vi har strenge regler for hvilke legemidler som er lov til å selge i Norge, noe mange andre land i verden også har?

Hvorfor tror du allikevel at mange tar sjansen på å kjøpe legemidler, blant annet på nett, selv om de ikke har blitt godkjent for bruk i Norge?
Hva kan konsekvensene av å bruke slike ulovlige legemidler være?

11. Forsøk å finne et eksempel på en person som har opplevd alvorlige helseproblemer gjennom bruk av legemidler, kosttilskudd, slankemidler eller lignende kjøpt på internett. Skriv et sammendrag av denne historien og hvordan det gikk med vedkommende. Dersom det ikke er en offentlig kjent sak fra media så må personen anonymiseres.

12. Hvordan påvirkes Signe etter hvert av pillene hun begynner å ta?

Hvordan framstiller filmskaperne dette først nokså humoristisk, deretter mer skremmende? Hva tror du er grunnen til at de gjør dette?

13. Hvorfor fortsetter Signe å ta pillene, selv når hun begynner å se alvorlige bivirkninger av dem?

Hvordan reagerer omverdenen på Signes bivirkninger, og hvordan opplever Signe disse reaksjonene?

14. Hva slags forhold har Signe til virkelighet og fantasi? Klarer hun alltid å skille disse?

Hvordan framstiller filmen skillet mellom Signes virkelighet og fantasi? Er det alltid like enkelt for publikum å skille disse i filmen?
Hvilke scener ble du først usikker på om skulle være virkelige, eller bare Signes fantasi?
Hvilke scener er du fortsatt usikker på om skulle være virkelighet eller fantasi, enten delvis eller i sin helhet?
Hva tror du er grunnen til at filmskaperne har ønsket å tidvis viske ut dette skillet?

15. På hvilke måter føler du at filmen blander forskjellige sjangre?

Hvilke sjangre kjenner du igjen i filmen, og hvilke scener viser tydeligst disse sjangrene?

16. På hvilke måter kan filmen beskrives som en satire?

Hva er en satire?

17. Hva slags endring ser vi i Thomas når Signes nyvunne sykdom blir mer alvorlig?

Hva virker Thomas å være mest bekymret for i forbindelse med Signes sykdom?
Hva virker Signe å være mest opptatt av, selv når hun er på det sykeste?

18. På trikken hjem fra sykehuset, etter at Signe blir skrevet ut, oppstår det et interessant øyeblikk som avslører en av de dypeste sannhetene om Thomas. Han sitter ved siden av Signe, som er bandasjert i ansiktet, og oppdager at en annen passasjer på trikken ser på dem. Deretter legger han armen rundt Signe, kysser henne på hånden og kinnet, mens han stadig ser tilbake på den fremmede medpassasjeren for å se hennes reaksjon. Hun blir tydelig rørt, nøyaktig hva Thomas ønsket å oppnå.

Hvorfor bryr Thomas seg om hvordan han fremstår overfor denne fremmede personen?
Hva er grunnen til at han har et behov for å berøre et fremmed menneske på denne måten, mens han tilsynelatende bryr seg langt mindre om Signe og hva hun synes om ham?

19. Hva opplever du at Signe får ut av terapigruppen hun går til? Hva slags gruppe er dette?

Virker dette som en positiv eller negativ erfaring for Signe, og de andre deltagerne?
Hva tror du er formålet med øvelsene de gjør i denne gruppen?

20. Hva skjer når Signe tar av seg bandasjemasken og legger ut bilder av arrene sine?

Hva tror du er grunnen til at medier og motebransjen deretter ønsker å intervjue henne og bruke bilder av henne?

21. Hvilken kritikk tror du filmskaperne ønsker å rette mot medie- og motebransjen gjennom måten Signe behandles av disse i filmen?

Hvilken kritikk tror du de ønsker å rette mot samfunnet gjennom måten Signe manipulerer media, og den rollen hun til slutt ender med å få i media?

22. Syk pike er åpenbart en film som tar opp mange dagsaktuelle temaer, gjerne med et satirisk skråblikk, men tidvis også et nokså stort alvor. I tillegg til temaene som allerede er dekket i spørsmålene over, hva synes du er de viktigste andre temaene filmen tar opp? Skriv minst fem temaer som du ikke har nevnt i oppgavene over, og beskriv hvordan filmen tar disse opp, og på hvilken måte de er viktige.

23. Hvordan tolker du filmens siste scene, og Signes siste ord i filmen: "Jeg elsker å leve"?


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget , Mediefag
Tema:Filosofi og etikk, Framtidshåp og drømmer, Helse, Identitet, Kjærlighet, Kjønn og kjønnsroller, Kunst, Media, Nordisk, Norsk, Respekt, Samfunn, Sosiale medier, Vennskap
 

Fakta

Originaltittel:Syk pike
Regi:Kristoffer Borgli
Roller:Kristine Kujath Thorp, Eirik Sæther, Anders Danielsen Lie, Henrik Mestad, Andrea Bræin Hovig
Manus:Kristoffer Borgli
Genre:Sort komedie
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Andrea Berentsen Ottmar, Dyveke Graver
Produksjonsselskap:Oslo Pictures
Lengde:1 t. 37 min.
Distribusjon:Ymer Media
Produksjonsår:2022
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen