Filmweb
 
 

Ferskenlunden i Catalonia

Familien har i generasjoner dyrket jorda etter muntlig avtale med landeierne. Den nye landeieren har planer for området og ferskentrærne skal byttes ut med solcellepaneler. Det skaper splid i den ellers sammensveisede familien. For første gang er framtidsutsiktene usikre. Familien risikerer å miste livsgrunnlaget sitt, og hverandre.

 

Egnethet i skolen

Filmen egner seg best fra 8. til 10. trinn og på videregående. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, særlig i fagene spansk, naturfag, samfunnsfag, historie, og på Vg1 Naturbruk. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot alle de tre temaene.

 

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp.

Oppgavene kan løses individuelt, eller i grupper, etter filmen. Elevene kan gjerne løse et utvalg av oppgavene, enten valgt av lærer basert på ønsket fokus i henhold til lærerplanens kompetansemål, eller valgt av elevene selv. Oppgavene kan gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer av filmens handling, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer elevenes svar i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva filmskaperne forsøker å fortelle med den. Hva er filmens tematikk og budskap?

2. Som filmens norske tittel forteller oss, foregår handlingen i den spanske landsdelen Catalonia. Skriv et sammendrag om Catalonia.

Hva er det som gjør denne spanske landsdelen så spesiell?
Hvordan er forholdet mellom Catalonia og resten av Spania?
På hvilke måter skiller Catalonia seg fra Spania, blant annet språklig og kulturelt?
Catalonia – Store norske leksikon

3. Filmens spanske tittel er Alcarràs, navnet på landsbyen som ligger ved familien Solés ferskengård. Beskriv denne landsbyen slik den portretteres i filmen.

Hvor i Catalonia befinner Alcarràs seg?
Hva slags type mennesker bor der?
Hva virker mange å livnære seg av i Alcarràs?
Hvordan ser framtidsutsiktene til gårdeierne rundt Alcarràs ut?

4. Filmens åpning viser familien Solés ferskenlund som et idyllisk stykke natur, og et slags lekeparadis for familiens små barn.

Hva tror du er grunnen til at filmskaperne åpner filmen på denne måten, ved å vise livet på denne gården fra sin beste side?
Hva slags lek er det de tre barna Iris, Pau og Pere leker i åpningsscenen?
Hva er det som avbryter leken deres, og ødelegger idyllen i filmens åpning?
5. Når barna kommer hjem for å si ifra om arbeiderne som har fjernet bilen og lekeplassen deres, leter de voksne etter en kontrakt som beviser familiens eierskap til gården.

Hva er grunnen til at Rogelio, bestefaren i familien, ikke har en slik kontrakt?
Hvorfor er dette et problem for familien?
Hvordan illustrerer dette problemet en viktig konflikt mellom fortidens måte å gjøre ting på og det moderne samfunnets nye metoder?
Hva er grunnen til at den muntlige avtalen bestefar Rogelio hadde med den gamle gårdseieren Pinyol ikke fungerer mellom sønnene deres, Quimet og den yngre Pinyol?

6. Hva får vi etter hvert vite er grunnen til at familien Solé fikk lov til å drive gårdsdrift på familien Pinyols landområde i utgangspunktet?

7. Hvorfor drar Quimet, Roger og Cisco ut og jakter om natten?

Hva tror du er betydningen av harene i filmen, som symbol eller annet?

8. Beskriv følgende karakterer i filmen:

Hvordan vil du karakterisere personligheten deres?
Hva er deres gode og mindre gode egenskaper?
Hvordan utvikler karakterene seg gjennom filmen?
Hva er karakterenes mål i filmen, og hvordan forsøker de å oppnå disse?
Hva blir konsekvensene av at de lykkes eller mislykkes i å oppnå sine mål?

Hva har karakterene lært ved filmens slutt?

a. Quimet
b. Dolors, Quimets kone
c. Roger, Quimets sønn
d. Rogelio, Quimets far
e. Iris, Quimets yngre datter
f. Mariona, Quimets eldre datter

9. Beskriv forholdet mellom følgende karakterer:

Hvilke likheter og forskjeller har karakterene seg imellom?
Hvordan påvirker dette forholdet mellom dem?
Hva er de positive og negative sidene av forholdet deres?
Hvordan utvikler forholdet seg i løpet av filmen?

Hvordan vises denne utviklingen?

a. Quimet og Roger
b. Quimet og Dolors
c. Quimet, søsteren Nati og svogeren Cisco
d. Mariona og resten av familien
10. Hvem er det som jobber på ferskengården, foruten familien Solé?

Hva tror du er grunnen til at alle disse migrantarbeiderne kommer fra afrikanske land?
Hvordan virker arbeidsforholdene til de afrikanske arbeiderne å være på gården?
Hvordan er forholdet mellom familien Solé og migrantarbeiderne?
Hvor representative tror du forholdene for disse migrantarbeiderne er, sammenlignet med den virkeligheten mange migrantarbeidere i Europa opplever?

11. Les artikkelen under om arbeidsinnvandring.

Hvorfor er arbeidsinnvandring så utbredt i landbruket i Norge og resten av Vesten?
Hva er noen av utfordringene denne arbeidsinnvandringen presenterer?
Hvilke spesielle utfordringer skapte pandemien for landbrukssektoren, grunnet den utstrakte bruken av migrantarbeidere?
Pandemien avslørte vår avhengighet av arbeidsinnvandrere – Gemini.no

12. Hva dyrker Roger og onkelen Cisco ute i åkeren?

Hvorfor tror du at de må holde dette skjult for Quimet?

13. Gårdseieren Pinyol foreslår at familien Solé kan jobbe med å vedlikeholde solcellepanelene som skal installeres på landområdet når de fjerner ferskentrærne.

Hva er Pinyols argument for at dette vil være bedre for familien enn å dyrke fersken?
Hva er grunnen til at Quimet ikke ønsker å akseptere Pinyols tilbud?

14. Hvorfor er Rogelio så opptatt av fikentreet på gården?

Hva symboliserer dette treet for ham?
Hvorfor gir Rogelio en kurv med fiken til Pinyol?

15. Hvordan påvirker arbeidet på gården Quimets helse?

16. Hva slags framtid ønsker Quimet for sønnen Roger?

17. På hvilke måter viser filmen de store forskjellene mellom de tre generasjonene i familien Solé, spesielt eksemplifisert gjennom Rogelio, Quimet og Roger?

18. Hvordan reagerer Quimet når han ser Cisco jobbe med å montere solcellepaneler?

Hvorfor ender dette opp med å skape splid i familien?
Hvordan påvirker denne konflikten de yngste barna?

19. Hvorfor river Quimet ned solcellepanelet som er montert på låven sin?
20. Hva slags sang synger Rogelio til barnebarna, som Iris senere framfører for familien?

På hvilke andre måter forsøker Rogelio å videreføre familiens historier og tradisjoner til de yngre generasjonene?

21. Hva symboliserer vinden som blåser gjennom ferskenlunden?

22. Hva slags opptreden øver Mariona seg til, blant annet med de to venninnene sine?

Hva skjer med Mariona den kvelden de skal framføre dansen?

23. Hvorfor tror du Quimet synes det er så vanskelig å rose sønnen Roger for det gode gårdsarbeidet han gjør?

Hvordan reagerer Roger på dette?
Hva kulminerer konflikten mellom Quimet og Roger i?

24. Hvordan påvirkes Rogelio etter hvert av situasjonen familien hans befinner seg i?

Hvordan påvirker situasjonen til slutt Quimet?

25. Hva protesterer bøndene mot i slutten av filmen?

Hva virker resultatet av denne protesten å bli?

26. Les intervjuet med filmens regissør Carla Simón under.

Hva var grunnen til at hun ønsker å fortelle denne historien?
Hva ønsket hun å belyse med denne filmen?
Hva er ifølge henne filmens hovedfokus?
Hvorfor valgte regissøren å presentere solcellepaneler som den store trusselen i filmen?
Hvorfor ønsket hun å ha med bøndenes protest i slutten av filmen?
Intervju med regissøren – Cineuropa

27. Hva tror du er grunnen til at regissøren valgte å jobbe med amatørskuespillere i alle rollene i filmen?

Hvordan tror du dette valget har påvirket filmens uttrykk?

28. Hva forsøker denne filmen å fortelle om konflikten mellom tradisjoner og modernitet?

Hvorfor er det ikke alltid slik at teknologiske framskritt er ensidig positive?
Hvilke andre tilfeller enn situasjonen med solcellepaneler i Spania, som regissøren nevner i intervjuet ovenfor, vet du om, der det som i utgangspunktet skal være et positivt framskritt viser seg å ødelegge viktige tradisjoner?

29. Hvordan tolker du filmens slutt?

Hva forsøker filmskaperne å fortelle med filmens siste bilde?
Hvordan står filmens siste bilde som en kontrast til filmens første bilde?
Hva tror du kommer til å skje videre med familien Solé, og med andre bønder som dem?


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Tema:Familie, Framtidshåp, Historie, Individ og gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Klima, Natur og miljø, Oppvekst, Respekt, Samfunn, Teknologi, Tilhørighet, Vennskap
 

Fakta

Originaltittel:Alcarràs
Regi:Carla Simón, Arnau Vilaró
Roller:Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xènia Roset, Albert Bosch
Manus:Carla Simón
Genre:Drama
Nasjonalitet:Spania
Språk:katalansk
Produsent:Tono Folguera, Sergi Moreno, Stefan Schmitz
Musikk:Andrea Koch
Lengde:2 t.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2022
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen