Filmweb
 
 

Elizabeth - Et portrett av en dronning

Dokumentaren forteller om et fantastisk liv, og en dronning som har blitt et ikon over hele verden. Syv tiår på tronen er nemlig det lengste en britisk monark noensinne har sittet. Filmen er apolitisk og appellerer til alle. Satt sammen i vignetter med ulike temaer, som får frem de mange bragdene av Storbritannias folkekjære statsoverhode. Den er morsom, kjærlig og oppriktig. Det er en vakker og engasjerende dokumentarfilm som gir et unikt innblikk i livet til den nylige avdøde dronningen. Filmen er regissert av Roger Michell (Notting Hill).

 

Egnethet i skolen
Filmen egner seg fra 5. til 10. trinn og på videregående. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene engelsk, historie, samfunnsfag og mediefag. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot det førstnevnte temaet.

 

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, andre forutsetter lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp.

Oppgavene kan løses individuelt, eller i grupper, etter filmen. Elevene kan gjerne løse et utvalg av oppgavene, enten valgt av lærer basert på ønsket fokus i henhold til lærerplanens kompetansemål, eller valgt av elevene selv. Oppgavene kan gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter under visningen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer av filmens handling, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer elevenes svar i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver etter filmen

1) Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva filmskaperne forsøker å fortelle med den. Hva er filmens tematikk og budskap?

2) Filmen åpner med en montasje av en rekke hendelser og tilstelninger dronning Elisabeth II, sammenstilt med åpningen av det som tilsynelatende er et eldre teaterstykke om kongelige eller adelsfolk i Storbritannia. Etter hvert hører vi Robbie Williams' låt "Let Me Entertain You" på filmens lydspor.

Hvordan tolker du denne åpningen, og parallellen filmskaperne indikerer mellom dronningens virke og et skuespill?

3) William Shakespeare, den kjente britiske dramatikeren som blant annet skrev teaterstykker for og om det britiske hoffet, skrev i komedien As You Like It: "All the world's a stage, and all the men and women merely players."

Hva tror du han mente med dette, og hvordan kan vi si at det nok gjaldt i særskilt grad dronning Elizabeth II?
4) Filmens første kapittel, gitt tittelen "The Queen's Speech", fokuserer på noen av Elizabeths taler til det britiske folk, og hvordan uttalen hennes med årene virker å ha blitt mer folkelig, mindre stiv og overklasse.

Hva tror du er grunnen til dette?
Hvilke detaljer i talemåten hennes la du merke til ble mer folkelige med årene?
Hvorfor er det viktigere for kongelige å fremstå som mer folkelige i vårt moderne samfunn, enn det kanskje var for bare noen tiår siden?
I hvilken grad føler du at de europeiske kongehusene, som det britiske eller det norske, klarer å fremstå som folkelige? Hvordan lykkes eller mislykkes de med dette?

5) I denne delen av filmen møter vi også en Lord Altrincham, som fem år inn i dronning Elizabeths regjeringstid etterlyser at hun bør framstå som mer naturlig og spontan når hun snakker til media og folket, at hennes personlighet bør komme bedre fram. Senere ser vi en tidligere britisk soldat slå til Lord Antrincham, for å ha fornærmet deres dronning. Det hører langt mer til denne historien – Lord Antricham drev en publikasjon hvor han hadde skrevet langt mer kritiske ord om dronningen enn det vi ser i filmen. Han ble møtt med opprørte stemmer fra mange hold, og fikk blant annet tilsendt en konvolutt med menneskelig avføring i posten, fulgt av beskjeden "On Her Majesty's Service". Det skal også legges til at den tidligere soldaten som slo til ham på gaten, en Philip Kinghorn Burbridge, var medlem av den ekstreme høyrenasjonalistiske gruppen Empire Loyalists.

Kritikk mot det britiske kongehuset har ofte blitt møtt med skarp motkritikk, senest i etterkant av dronningens bortgang ble komikeren John Oliver sensurert av britisk TV for en kritisk vits om dronningen i sitt program Last Week Tonight: Sky Cuts Queen Elizabeth II-Related Jokes – YouTube

Hva tror du er grunnen til at mange reagerer så kraftig på kritikk og vitser om de kongelige, og kanskje spesielt dronning Elizabeth II?
Hva synes du om at mediekanaler sensurer uttalelser og vitser om de kongelige?

6) Neste kapittel, "Ma'am", beskriver hvordan man skal oppføre seg og adressere dronningen når man møter henne.

Hva tror du er grunnen til at det er så mange regler for hvordan man skal oppføre seg rundt kongelige personer?
Hvordan passer disse reglene sammen med idéen om at kongelige skal være folkelige?
I hvilken grad opplever du at slike regler også gjelder den norske kongefamilien?

7) I denne delen av filmen ser vi også hvilken enorm logistikk det er rundt tilstelninger der de kongelige opptrer. De har blant annet egne personer som er såkalte "stand-ins" for de kongelige når de øvrige involverte skal øve på det som skal skje. Dette er ikke ulikt slik man jobber på et filmsett, der man har stand-ins for skuespillere i hovedrollene på større filmer, når man for eksempel jobber med lyssettingen.

Hva tror du er grunnene til at man må forberede tilstelninger der de kongelige skal opptre så grundig og omfattende som disse klippene viser?

8) En av de sosiale utfordringene i det britiske samfunnet, som vi ser i filmen, er folks forhold til arbeidsinnvandring, spesielt på 50- og 60-tallet. Nå er riktignok mannen som uttaler seg om problemet med "den fargede invasjonen" fra det tidligere neo-nazistiske partiet White Defence League, altså i den mer ekstreme enden av synspunkter om innvandring generelt, men også blant den allmenne briten fantes det mange med lignende holdninger.

Hva tenker du om at ytterliggående holdninger som mannen fra White Defence League uttrykker får talerom i offentligheten og media, både på den tiden og fortsatt i dag?
Hva slags type skepsis til arbeidsinnvandring får vi se og høre om i filmen?
I hvilken grad tror du situasjonen har bedret seg i dag?
Hva tror du er noen av problemene som fortsatt er tilknyttet arbeidsinnvandring i Storbritannia?
Hvilke tilsvarende problemer tror du vi har i Norge og andre vestlige land?
Hvorfor tror du at integrering av innvandrere, spesielt i arbeidslivet, er en så stor utfordring for mange land? Hvilke grep kan du tenke deg som kan bedre dette?

9) I neste kapittel, "Citizens of Rome", beskrives det britiske imperiet – der solen aldri gikk ned, fordi det omfavnet land kloden rundt – og dets overgang til det såkalte Samveldet. The "Commonwealth" er et begrep som dukker opp flere ganger i filmen, og står sentralt i dronning Elizabeth IIs virke som regent. På engelsk er det fulle navnet The Commonwealth of Nations, på norsk kalles det altså Samveldet av nasjoner.

Hva ligger i dette begrepet, hvem består dette samveldet av?
Hvorfor var Samveldet av nasjoner så viktig for dronning Elizabeth, og hvilken rolle spilte hun i dets utvikling?
Hva er forholdet mellom Samveldet av nasjoner og oppløsningen av det britiske imperiet?
Hva er de viktigste forskjellene mellom det britiske imperiet og Samveldet av nasjoner?
Samveldet av nasjoner – Store norske leksikon

10) I dette kapitlet ser vi statsministrene av Singapore og Jamaica, begge tidligere land av det britiske imperiet og nåværende medlemmer av Samveldet, snakke positivt om dronning Elizabeths rolle i hennes arbeid med samvelderikene, blant annet gjennom å lytte og forsøke å forstå deres utfordringer. Samtidig mener mange i disse landene, ikke minst blant urfolkene, at dronningen også har stått som et symbol på de problematiske aspektene ved Storbritannia som en imperialistisk makt, og deres manglende eller utilstrekkelige tiltak for å gjøre rett de mange overgrepene de har utøvd mot disse landene og folkene.

Les artikkelen under, og gjerne artiklene denne igjen lenker til, og skriv et sammendrag av kritikken som kommer fram der.
Hva tror du er grunnen til at spesielt urfolk mener at problematikken rundt britenes håndtering av sine tidligere kolonier ikke har vært god nok?
Blandede reaksjoner fra urfolk etter dronning Elizabeths død – NRK
11) Neste kapittel, "Close-up", ser på dronning Elizabeths rolle som ikon, avbildet på utallige gjenstander som fotografier, malerier, kopper, tallerkener, t-skjorter, og selvsagt penger og frimerker, for å nevne noen. Hun sammenlignes med Mona Lisa og sfinksen av Egypt, og vises i fiksjonelle tolkninger av hennes liv, blant annet fra serien The Crown. Det finnes knapt noe menneske i historien som har blitt representert i så mange medier og sammenhenger som dronning Elizabeth II.

Hvordan tror du denne idoliseringen påvirker dronningen, som tross alt bare er en vanlig person?
Hva tror du er grunnen til at så mange idoliserer henne, og enkelte andre kongelige, på denne måten?

12) En gjest på et TV-program forteller om da hun møtte dronningen, og hvordan hun ble overrasket over endringen i hennes egen oppførsel. Hun forteller om at hun og de andre rundt ledde av alt dronningen sa, og neide og bukket pliktoppfyllende.

Hva sier denne typen oppførsel om menneskelig psykologi i en slik sammenheng?
Hvilke utfordringer tror du denne typen oppførsel fra menneskene man har rundt seg skaper for et statsoverhode, eller en hvilken som helst annen leder?
Hva tror du er viktige forutsetninger for at dronningen, eller andre mennesker som tilbes på lignende vis, beholder en bevissthet rundt egne svakheter og styrker – altså hva hun gjør riktig og feil?

13) I neste kapittel, "At Home", møter vi dronningen hjemme på Buckingham Palace, blant annet under en rekke hagefester.

Hva er disse hagefestene, og hva tror du er grunnen til at de arrangeres?
Garden Parties – Royal.uk

14) I samme kapittel får vi se en del av de øvrige boligene kongefamilien disponerer. De er mange nok til at det blir vanskelig å få med seg alle, men under finner du en lenke til alle de kongelige residensene i Storbritannia.

Hva synes du om at de kongelige skal disponere alle disse overdådige boligene?
Hva tror du er grunnen til at de har alle disse boligene?
Hvem tror du finansierer vedlikeholdet av boligene?
Hva skiller de forskjellige boligene, blant annet når det kommer til eierskap?
Kongelige residenser i Storbritannia – Wikipedia

15) Kapittelet "Celebration" tar opp konfliktene mellom monarkister og republikanere, altså de som ønsker å beholde kongehuset, og de som ønsker å avvikle det. Vi får se feiringer av dronningen og konfrontasjoner relatert til manglende respekt for de kongelige. En gruppe barn blir spurt om hvorfor de har en dronning, og får til svar at hun passer på landet og kan hjelpe folk. En arbeidsledig ungdom viser at det kanskje ikke alltid er så mye hjelp å få fra kongefamilien.

Hva er dronningens og de kongeliges rolle i Storbritannia?
Hva er kongens og de kongeliges rolle i Norge?
Hva er et monarki og en republikk?
Hva er en monarkist og en republikaner? Merk at det her er snakk om såkalt republikaner med liten r, ikke den type republikaner man snakker om i amerikansk politikk.
Hva er noen av grunnene til at monarkister ønsker å beholde monarkiet i sitt land?
Hva er noen av grunnene til at republikanere ønsker å avskaffe monarkiet i sitt land?
Hvilket synspunkt har du på monarkiet i Norge?
Monarki –    Store norske leksikon
Republikk – Store norske leksikon


16) Neste kapittel, "A ticklish sort of job", utdyper hva dronningens jobb i Storbritannia innebærer.

Hva er noen av oppgavene som nevnes her?
Hvorfor tror du det er viktig for de kongelige å reise rundt og se næringslivet i landet, kanskje spesielt innen industrivirksomhet?
Hva er de viktigste endringene i de kongeliges oppgaver som nevnes fra hva som historisk sett var deres oppgaver?

17) I kapittelet "Heavy is the head" får vi blant annet se bilder fra kroningen av dronning Elizabeth II, den 2. juni, 1953. Rollen som dronningen overtok hun faktisk over ett år tidligere, den 6. februar, 1952. Hun rakk dermed å feire platinajublieum etter 70 år som britisk monark sommeren 2022, noe ingen britisk monark har oppnådd før henne. Hun ble med det den nest lengst sittende monarken i verdenshistorien, før hun døde den 8. september, 2022. Kapittelets tittel indikerer den byrden det å måtte bære kronen som den britiske monarken innebærer. Samtidig ser vi også bilder av små jenter som kler seg opp som prinsesser og dronninger, og eventyrframstillinger av det kongelige liv.

Hva tror du er grunnen til at det å være dronningen av Storbritannia har kunnet oppleves som en byrde for Elizabeth II?
Hva tror du hun mener når hun sier at det er noen ulemper ved kroner, men at de allikevel er viktige?
Nøyaktig hva inneholder de britiske kronjuvelene, og hva symboliserer de?

18) Det neste kapittelet, "Mummy", åpner med et innblikk i tradisjonen dronningen har med å møte den sittende statsministeren en gang i uken, for å få en oppdatering om de viktigste sakene og begivenhetene i verden, med et naturlig fokus på britisk politikk. Den tidligere statsministeren Tony Blair sier at det kun er to personer en britisk statsminister kan snakke fortrolig med om sine kabinettkollegaer, og det er dronningen og ens ektefelle.

Hvorfor tror du at det er slik, eller at i alle fall Blair følte det sånn?
Hva tror du er en av grunnene til at dronning Elizabeth, spesielt etter hvert som hun ble mer erfaren som regent, kan ha vært en verdifull samtalepartner for statsministere som kun sitter som landets leder i noen år?
19) Senere i kapittelet får vi se ankomsten av dronning Elizabeth og prins Philips første sønn Charles, som nå er kongen av Storbritannia, kong Charles III. Etter hvert kom også datteren Anne, og de to sønnene Andrew og Edward. De fire barna skulle vise seg å gi sine foreldre mange utfordringer i sitt voksne liv, noe filmen kommer inn på i kapittelet "Horribilis" – en referanse til dronningens bruk av uttrykket "annus horribilis" i november 1992, etter at prins Charles og prinsesse Diana hadde gått fra hverandre samme år, noe også Charles' søster Anne hadde gjort fra hennes mann. Kapittelet viser videre bilder fra en brann på Windsor Castle i november 1992, prins Andrews separasjon fra Sarah Ferguson i 1996, og hans skjebnesvangre intervju i forbindelse med Jeffrey Epstein-saken. Konflikten mellom prins Harry, sønn av Charles og Diana, og resten av kongefamilien er den seneste av en lang rekke skandaler som har fulgt det britiske kongehuset de siste tiårene. Dette mørkeste kapittelet i filmen avsluttes, kanskje naturlig nok, med prinsesse Dianas tragiske død i 1997, kun 36 år gammel. Gjennom alle disse turbulente begivenhetene har forholdet mellom kongehuset og britisk presse naturlig nok tidvis vært anspent, noe forholdet mellom folket og kongehuset også har vært.

Hva tror du dronning Elizabeth mener når hun sier at "Ingen institusjon – by, monarki, hva enn – kan forvente å være unntatt granskningen til de som gir den deres lojalitet og støtte, for ikke å nevne de som ikke gjør det. Og den granskningen, av en part eller en annen, kan være vel så effektiv gjort med en anelse skånsomhet, godt humør og forståelse."?

Hva tror du prins Harry mente, da han sa i et intervju at "det finnes en usynlig kontrakt, bak lukkede dører, bak institusjonen (kongehuset, red.anm.) og britiske tabloider."?
Hvordan tror du forholdet mellom pressen eller media og kongehuset påvirker det britiske samfunnet som helhet?
Hvorfor er det viktig, både for kongehuset, media og samfunnet, hvordan det britiske kongehuset framstilles i media?
Hvordan tror du den type saker som nevnes i dette kapittelet påvirker vanlige folks syn på kongehuset som institusjon, og hvorvidt Storbritannia fortsatt bør være et monarki?

20) Filmens nest siste kapittel, "Beginnings", åpner med et eksempel på godlynt britisk harselas med dronningens alder, og kongefamiliens hyppige portretteringer i filmer og serier, før vi går videre til de spesielle omstendighetene som gjorde at Elizabeth ble dronning. Det var nemlig ikke hennes gren på slektstreet som skulle bli kongefamilien. Da hennes farfar George V døde i 1936 var det hennes onkel, Edward VIII, som tok over tronen. Han abdiserte før han hadde sittet som konge i ett år for å gifte seg med en to ganger fraskilt amerikansk kvinne, som på den tiden var uforenlig med kongetittelen. Dette førte til at det var Elizabeths far, Albert, som overtok tronen under navnet George VI, den 11. desember, 1936. Han regjerte altså fram til sin tidlige død i 1952, da Elizabeth overtok tronen etter sin far, kun 25 år gammel.

Hva forteller dronning Elizabeth om den brå måten hun måtte overta tronen på?
Hva tror du hun mener med at kronen er mer en idé enn en person?
 


Oppgaver om dokumentarfilmteori

1) Beskriv kort hva filmen handler om, og hva den forsøker å formidle til publikum. Hvor effektivt føler du at den gjør dette? Begrunn.

2) Ifølge Aristoteles’ lære om retorikk bruker vi tre appellformer for å overbevise andre: etos, logos og patos. Etos kan vi definere som troverdighet, eller avsenderens troverdighet. Logos appellerer til publikums logiske sans eller fornuft. Patos er i retorisk sammenheng at man appellerer til publikums følelser.

Hvilken av disse metodene mener du filmskaperne bruker mest av i filmen?
Nevn tre scener i filmen som hovedsakelig appellerer til henholdsvis etos, logos og patos, og begrunn hvorfor.

3) Hva mener du er filmens hovedargument?

Hvilke scener i filmen er med på å bygge opp under dette hovedargumentet?
Appellerer disse scenene hovedsakelig til logos eller patos? På hvilke måter gjør de dette?
Hvordan opplever du filmens etos, eller troverdighet? Begrunn.

4) Den amerikanske filmteoretikeren Bill Nichols har definert seks kategorier eller metoder for hvordan innholdet i forskjellige typer dokumentarfilm blir framstilt:

Forklarende – en allvitende forteller, for eksempel med bruk av voice-over, framstiller et argument ved hjelp av bilder og ord med fokus på objektivitet og logisk argument

Observerende – en objektiv avfotografering av virkeligheten, iblant beskrevet som "cinéma verité", "direct cinema" eller "flue på veggen

Deltagende – presenterer forholdet mellom filmskaperen og subjektet ved at filmskaperen deltar i filmens hendelser

Refleksiv – problematiserer filmens tema og det å lage film om dette (ser på seg selv)

Performativ – setter spørsmål ved hva som er viten, fokuserer på spennet mellom den subjektive opplevelse og hva som faktisk skjedde

Poetisk – formmessig fokus, søker å skape en stemning og tone fremfor å informere

En dokumentarfilm kan gjerne bruke flere av disse framstillingsmåtene, men en av dem vil ofte oppleves som dominerende i filmen.

Hvilke av disse metodene bruker denne filmen?

Hvilke scener bruker hvilke fortellermetoder?

Hvilken kategori vil du plassere filmen som helhet under, og hvorfor?

5) En dokumentarfilms visuelle stil er en viktig del av hvordan publikum opplever filmen. Noen av begrepene man bruker for å beskrive visuell stil er:

Objektiv – en visuell stil og fortellerteknikk der kameraet holder seg mer på avstand og observerer hendelsene i filmen ("Flue på veggen" er et eksempel på objektiv stil)

Subjektiv – en visuell stil og fortellerteknikk der kameraet er tett oppi hendelsene i filmen, gjerne håndholdt, og kan iblant oppleves som en konkret persons synsvinkel

Cinematisk – en visuell stil som ligner mer på fiksjonsfilm, ofte mer polert og estetisk penere enn tradisjonell dokumentarisk stil

Arkivmateriale – bruk av tidligere filmet materiale, ofte nyhetsklipp og lignende

Poetisk – bruk av visuelle stemninger og metaforer for å reflektere filmens tematikk

Skjult kamera – kamerabruk der publikum opplever at kameraet har vært skjult

"Flue på veggen" – en observerende, ofte litt upolert visuell stil

"Talking heads" – bruk av statisk kamera på intervjuobjekter

"Animasjon" – bruk av animasjon

En film kan ofte kombinere flere av disse stilene, gjerne i en og samme scene. Allikevel har de fleste filmer en dominerende visuell stil, som brukes oftest og mest framtredende.

Hvilke av disse visuelle stilene bruker denne filmen?

Gi eksempler på hvordan disse stilene er brukt og hvilke scener de brukes i. Velg tre scener og beskriv hvorfor de er spesielt representative for filmens visuelle stil.

6) Også lyd og musikk er viktige elementer i en dokumentarfilm, og kan blant annet være med på å skape riktig stemning, økt troverdighet og underbygge filmens tematikk. Noen av begrepene man bruker for å beskrive lyd og musikk er:

Diegetisk – lyd eller musikk som eksisterer i filmens verden, altså kan den høres av personene i filmen

Ikke-diegetisk – lyd eller musikk som eksisterer utenfor filmens verden, altså kan den ikke høres av personene i filmen, kun av publikum

Fortellerstemme – en ikke-diegetisk fortellerstemme som henvender seg til filmens publikum, ofte kalt "voice-over"

Lyddesign – et samlebegrep for den kunstneriske utformingen av lyden i en film, som blant annet består av lydeffekter og atmosfærelyd

Lydeffekter – lyd som legges til en scene for å lydlegge konkrete hendelser i eller utenfor bildet (såkalt diegetisk lyd), eller lyd som ikke er knyttet til noe konkret i en scene, men brukes som et stemningssettende grep (såkalt ikke-diegetisk lyd)

Atmosfærelyd – lyd som legges til en scene for å lydlegge atmosfæren eller noe som skjer i bakgrunnen i en scene (såkalt diegetisk lyd), eller lyd som ikke er knyttet til noe konkret i filmen, men brukes som et stemningssettende grep (såkalt ikke-diegetisk lyd)

Hvilke scener i filmen bruker musikk som et stemningssettende grep?

Hvilke scener i filmen bruker ikke-diegetisk lyddesign, altså lyder som ikke hører til noe konkret som skjer i filmen, men som er lagt til for å skape en stemning for publikum?

Gi eksempler på scener med bruk av musikk og/eller ikke-diegetisk lyddesign, og hvilken stemning eller følelse filmskaperne har forsøkt å løfte fram med dette grepet.


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Historie , Samfunnsfag , Mediefag
Tema:Dokumentar, Død, Etikk, Familie, Flerkulturelt samfunn, Framtidshåp, Geografi, Historie, Identitet, Kjærlighet, Makt, Media, Oppvekst, Patriotisme, Politikk, Samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Elizabeth - A Portrait in parts
Regi:Roger Michell
Roller:Queen Elizabeth II
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:England
Språk:engelsk
Produsent:Kevin Loader
Musikk:George Fenton
Lengde:1 t. 29 min.
Distribusjon:Another World Entertainment
Produksjonsår:2022
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen