Filmweb
 
 

Titina

Den tidligere løshunden Titina nyter en ubekymret tilværelse sammen med luftskipsingeniør Umberto Nobile, som reddet henne fra Romas bakgater. En dag får Nobile en telefon fra polarsuperstjernen Roald Amundsen, som bestiller et luftskip i håp om å endelig realisere sitt livs store mål: å erobre Nordpolen. Nobile ser sitt snitt til å skrive seg inn i historiebøkene, og tar Titina med, til tross for at en liten terrier åpenbart ikke er skikket for polare forhold. Reisen til verdens nordligste punkt blir en suksess, men så begynner Amundsen og Nobile å krangle om æren.

(Gjen)oppdag en sann historie om triumf og nederlag, sett gjennom øynene til Titina: den første – og siste – terrieren på Nordpolen.
Se filmens trailer.

 

EGNETHET I SKOLEN

Medietilsynet har gitt «Titina» nedre aldersgrense 6 år. Begrunnelsen er at filmen inneholder ”en noe mørk og dramatisk scene”. I grunnskolen kan den derfor vises på alle trinn. Imidlertid, filmens formspråk tilsier at den er best egnet fra 1. til 7. klasse.

Det faglige arbeidet knyttet til en visning av «Titina» vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene norsk (språk/kommunikasjon), samfunnsfag (historie, geografi), naturfag (geografi, naturkrefter) og kunst og håndverk (animasjon/illustrasjon), for å nevne noe. Den nye læreplanen, Fagfornyelsen, fremhever tre tverrfaglige temaer som fortjener mye plass i skolen: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, samt folkehelse og livsmestring. ”Titina” vil kunne egne seg godt til bruk opp mot sistnevnte tema. (Man kan også vinkle kunnskap om polare strøk opp mot miljøvernspørsmål, altså knytte filmen opp mot det førstnevnte tverrfaglige målet.)

Les mer om skolens læreplanmål.

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.
Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene, så å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

 

FORARBEID

1) Filmen inneholder både virkelige og oppdiktede karakterer og hendelser. Imidlertid, de aller mest sentrale personene og begivenhetene filmen forteller om har funnet sted på ekte. Ikke minst følger vi vennskapet og samarbeidet mellom de to historiske personene Roald Amundsen og Umberto Nobile – og deres kamp for å i 1926 nå frem til Nordpolen med luftskipet Norge. I etterkant blir dette vennskapet satt på harde prøver. For å få et større faglig utbytte av filmen vil det lønne seg å i forkant bruke noe tid på hvem Amundsen og Nobile var – og hva de to er mest kjente for.

2) I forkant av visningen kan det også være en fordel å se litt på en globus; hvor ligger Nordpolen, og hva slags klima finner man der? Hvor langt er det fra Nordpolen til Norge? Hva kjennetegner polare strøk?

3) Når vi blir kjent med Nobiles Italia, så ser og hører vi ved flere anledninger Italias statsminister, Benito Mussolini. Han blir fremstilt som en komisk og høylytt karakter. Hvis ønskelig så kan man fortelle klassen om at Mussolini var grunnleggeren av fascismen, noe man i dag anser for å være en svært destruktiv form for ideologi.

4) Roald Amundsen og andre nordmenn er verdenskjente for å ha vært de første til å kommet frem til ulike steder på jorda, ved hjelp av ulike fremkomstmiddel. Hvilke slike ekspedisjoner kjenner dere til fra før? Hvilke ”rekorder” fikk Amundsen i løpet av livet sitt? Bruk litt tid på å finne eksempler på slike bragder.

5) Mange land har i løpet av verdenshistorien konkurrert om å være de første til å oppdage ulike landområder først. Hvorfor har det vært så viktig for mange å komme først frem til nye steder, tror du?

 

ETTERARBEID

A: KARAKTERENE I FILMEN

1) Terrieren Titina er ikke en oppdiktet hund. Umberto Nobile hadde faktisk med seg en hund på sin nordpolekspedisjon. Bruk internett og finn fotografier av hvordan Titina så ut i virkeligheten.

2) Hva har dere lært om Umberto Nobile etter å ha sett denne filmen? Lag en liten liste med ulike opplysninger. Hva mener dere er sant og hva tror dere er oppdiktet? Bruk internett hvis dere er i tvil.
3) Hva tror du var Roald Amundsens sterkeste og svakeste sider? Lag en liste med noen stikkord. Etterpå sammenligner du med hva andre i klassen har skrevet.

4) Hvorfor begynte Amundsen og Nobile å krangle, egentlig? Hva var de uenige om?

5) Lag et rollespill i klassen hvor en elev later som hun/han er en journalist og to andre skal spille Amundsen og Nobile som blir intervjuet etter at de er kommet tilbake fra luftskipturen til Nordpolen. Først kan dere snakke sammen felles i klassen om hva dere mener er interessante og morsomme spørsmål, og så kan skuespillerne i rollespillet dikte opp det de tror er passende svar.

6) Hvorfor tror du de som har laget filmen fremstiller Italias statsminister Mussolini som en så streng og sinna fyr?

7) Amundsen og Nobile er uenige om hvem som skal ha mest av æren for at luftskipet Norge kom frem til Nordpolen. Hvem synes du er den som fortjener mest skryt for innsatsen sin? Diskuter i klassen.

8) Hvordan skjønner vi til slutt at Nobile og Amundsen bryr seg om hverandre, til tross for at de har vært uvenner lenge?

 

B: GEOGRAFI

1) Filmens handling er lagt til ulike deler i verden. Finn et kart og se om dere klarer å finne følgende steder: Roma, Nordkalotten, Svartskog (Roald Amundsens hjemsted), Alaska, Svalbard og Nordpolen.

3) I filmen ser vi også noen bilder knyttet til Amundsens ekspedisjon til Sydpolen. Snakk sammen om det dere vet om Sydpolen. Hva er forskjeller på Nordpolen og Sydpolen?

4) I filmen ser vi noen kjente landemerker som forteller oss til hvilken by handlingen er lagt. Vi ser for eksempel Slottet i Oslo og Eiffeltårnet i Paris. Snakk sammen i klassen om hvilke andre kjente byggverk dere kjenner til, som dere vet hvilken by eller hvilket land det tilhører.

5) Finn informasjon om værforholdene på Nordpolen. Hva ville du ha tatt med hvis du skulle ha feriert en uke på Nordpolen? Lag en pakkeliste med ti gjenstander du tenker er helt nødvendig. Etterpå sammenligner du med hva andre i klassen har valgt.

6) I dag er det mye snakk om at isen på Nordpolen smelter på grunn av klimaendringer. Hva vet dere om dette i klassen? Hvem er det som får livene sine påvirket av at isen forsvinner? Hva kan man gjøre for å forhindre dette?

 

C: TEGNEOPPGAVER

Velg en eller flere av tegneoppgavene under.

1) I filmen ser vi Titina både som valp og som voksen. Tegn ditt favorittdyr både som ung og som gammel. Hvordan får du til å tegne forskjellen?

2) I filmen ser vi ulike drømmesekvenser. Etter en gasslekkasje ser vi Nobile hallusinerer om blant annet Roald Amundsen i en pingvindrakt. Tegn deg selv eller noen du kjenner som har på seg en morsom dyredrakt.

3) I filmen ser vi diverse landskap ovenfra (fra luftskip og fly). Lag en tegning der du ser skolen og området rundt fra et ”fugleperspektiv”. Sammenlign de ferdige resultatene med hverandre etterpå; hvem er det som husker hvilke detaljer fra skolens bygg og omgivelser?
4) Tegn et luftskip som flyr over Nordpolen. Ta med ulike detaljer du husker fra filmen. (I filmen møter Titina en hval. Kanskje denne skal være med på tegningen din?)

5) Hva hvis Nobile hadde funnet et annet dyr gående alene i Romas gater? Tegn en tegning av et helt annet dyr som får være med på polarferd. Bruk fantasien!

6) Tegn deg selv som den første til å komme til et sted på jorda hvor det aldri før har vært et menneske! Hvor i all verden kan dette stedet være?

 

D: FØR OG NÅ

1) Amundsen og Nobiles ekspedisjoner ble gjennomført for om lag hundre år tilbake. Siden den gang har mange tekniske hjelpemidler utviklet seg. Under kan du se en liste over ulike oppfinnelser du så eksempel på i filmen. Snakk sammen om dette er ting som fortsatt brukes den dag i dag, eller om de er blitt videreutviklet eller erstattet.

- Grammofonplatespiller
- Passfotoautomat
- Tegnebord (på Nobiles kontor, hvor han tegnet på et stort papir hvordan luftskipet Norge skulle se ut)
- Telegrafiapparat
- Fasttelefon
- Nødrakett
- Propellfly

2) Og hva med luftskip? Brukes det luftskip fortsatt i dag? Finn stoff om dette på internett.

3A) Denne tegnefilmen inneholder noen filmklipp hvor vi kan se ekte opptak av Amundsen og Nobile sin nordpolekspedisjon. Hva slags type filmkamera hadde man den gangen, vet dere noe om det?

3B) I filmen ser vi at Nobile (som gammel mann, hjemme i stua si) setter på en gammel sort-hvit-film. Hva slags apparat og hjelpemidler er det han trenger for å se denne filmen? Hvis dere ikke vet, så spør noen som har levd i mer enn femti år, og hør om han/hun kan fortelle om dette.

 

E: DIVERSE

1) Hvorfor tror du Roald Amundsen ville at luftskipet skulle hete Norge?

2) I filmen ser vi at Amundsen er villig til å spise Titina for å slippe å sulte (”Terrier stew”). Da Amundsen og hans mannskap dro på sin Sydpol-ekspedisjon i 1911, spiste de mange av de trekkhunder de hadde med. Dette var en del av planen for å kunne gjennomføre turen uten å sulte i hjel. Finn mer stoff om dette på internett, og snakk sammen om hva dere synes om det å spise hunder.

3) I filmen kan man se flere autentiske filmklipp fra ferden med luftskipet Norge. Flere av opptakene finnes på Youtube. Finn frem til disse – og ta en titt, hvis dere har lyst.

4) Lære et nytt ord: Patriotisme. Finn ut hva dette ordet betyr, og snakk sammen om hvilke eksempler dere så på patriotisme i filmen. 

5) Kan man være både venner og konkurrenter samtidig? Snakk sammen om ulike eksempler på at dette er mulig.

 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hva kan man lære av å se denne filmen? Snakk sammen i klassen.

3) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn synspunktene dine. (Hvis du vil kan du skrive en filmanmeldelse, hvor du gir terningkast til denne filmen.)

4) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poheimstad@hotmail.com. Takk!

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) og har bl.a. jobbet som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Norsk , Naturfag , Samfunnsfag , Kunst og håndverk
Tema:Animasjon, Drømmer, Død/sorg, etikk, Geografi, Historie, Klima, Løgn/sannhet, Miljøvern, Mot, Natur og miljø, Naturfag, Naturvitenskap, Patriotisme, Sorg, Språk og Uttrykksmåter, Teknologi, Vennskap
 

Fakta

Originaltittel:Titina
Regi:Kajsa Næss
Manus:Per Schreiner
Genre:Eventyr / Animasjon / Familiefilm / Barnefilm / Norsk
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Lise Fearnley, Tonje Skar Reiersen
Produksjonsselskap:Mikrofilm AS
Lengde:1 t. 31 min.
Distribusjon:Norsk Filmdistribusjon
Produksjonsår:2022
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen