Filmweb
 
 

Thomas mot Thomas

Kvantefysikeren Thomas er i ferd med å løse en av vitenskapshistoriens aller største gåter. Samtidig er han også deltidspappa for sønnen Aleksander, som mest av alt ønsker mer tid med faren sin. I det altoppslukende arbeidet med å bevise eksistensen av multiverset, begynner versjoner av han selv fra parallelle virkeligheter å konfrontere Thomas med livsvalgene han selv har tatt, og tvinger han til å finne svaret på det vanskeligste spørsmålet av de alle; hvordan være en tilstedeværende far for sin egen sønn.

Egnethet i skolen
Filmen egner seg best fra 8. til 10. trinn og på videregående. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene norsk, naturfag og samfunnsfag. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to førstnevnte temaene.

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, andre forutsetter lengre besvarelser. Noen oppgaver krever videre kildearbeid, fortrinnsvis på nett. Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper. Elevene kan gjerne bare løse et utvalg av oppgavene, enten valgt av lærer basert på ønsket fokus i henhold til lærerplanens kompetansemål, eller valgt av elevene selv. Oppgavene kan gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter under filmen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer av filmens handling, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer elevenes svar i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver om filmen

1) Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva filmskaperne forsøker å fortelle med den. Hva er filmens tematikk og budskap?

2) Filmens undertittel er «En sensasjonell teori om det ubetydelige livet i multiverset.» Hva tror du filmskaperne ønsker å fortelle oss om filmens misjon med denne undertittelen?

3) I filmens åpningsscene foreleser Thomas om kvantefysikk, og beskriver et kjent tankeeksperiment kalt Schrödingers katt. Beskriv hva dette tankeeksperimentet går ut på.
Hva forsøkte Erwin Schrödinger å illustrere med dette tankeeksperimentet?

4) Hvem var Erwin Schrödinger, og hva er han kjent for, bortsett fra ovennevnte tankeeksperiment?

5) Hva er kvantefysikk, og hva gjør en kvantefysiker?

6) Hva er egentlig teorien om multiverset, eller parallelle virkeligheter?

7) Tror du på teorien om multiverset, slik Thomas forklarer den til sine studenter, at det for hver avgjørelse hvert individ gjør dannes parallelle universer for utfallet av de forskjellige avgjørelsene? Begrunn hvorfor eller hvorfor ikke denne teorien fungerer.

8) Hva er paradokset ved at Thomas bruker teorien om Schrödingers katt til å illustrere at multiverset eksisterer?
9) Beskriv forholdet mellom følgende karakterer og hvordan dette utvikler seg gjennom filmen.

a) Thomas og sønnen Aleksander
b) Thomas og moren Katrine
c) Thomas og eks-kjæresten Sara

10) Beskriv følgende karakterer og hvordan de utvikler seg gjennom filmen.

a) Thomas
b) Aleksander
c) Katrine
d) Sara

11) Hva drømmer Thomas om å oppnå? Hvorfor tror du at denne drømmen er så viktig for ham?

12) Aleksander forteller Thomas at moren, Thomas sin eks, sier at han er smittet av hybris. Hva mener moren med dette? Er hybris negativt eller positivt?

13) Hva drømmer Aleksander om å bli?

14)   På hvilken måte kan man si at Thomas iblant kanskje er litt for ærlig mot sønnen sin? Hvordan påvirker dette forholdet mellom de to?

15) Hvorfor er den absolutte sannhet ikke alltid det beste man kan fortelle noen? Hva er forskjellen på å lyve og det å kun fortelle deler av sannheten? Hvorfor kan det være lurt å tenke på hvordan man presenterer sannheten, eller å pakke den inn på en fin måte?

16) Alexander har en lekefigur av en mann i en rullestol, som skal forestille Stephen Hawking. Hvem var han, og hva er han kjent for?

17) Hvem var Hugh Everett, en annen fysiker som nevnes i filmen, og hva er han kjent for?

18) Hvorfor vet ikke Thomas hvem faren hans er? Hvordan virker dette å ha påvirket ham og forholdet til sin egen sønn?
19) Hva er grunnen til at det begynner å dukke opp flere versjoner av Thomas?

20) Hva er noen av forskjellene mellom de forskjellige versjonene av Thomas som dukker opp i filmen?

21) Hvorfor tror du at det er akkurat disse alternativene versjonene av Thomas som eksisterer på samme tid og sted?

22) På hvilke måter bryter eller understøtter måten Thomas opplever multiverset på i filmen med teorien om multiverset han selv beskriver i begynnelsen av filmen?

23) Hvis Thomas sitt multivers skulle utspilt seg i virkeligheten, hvor mange Thomas tror du det da hadde vært når han er blitt så gammel som han er i filmen?

24) Hvorfor er Thomas bekymret over tidsfristen for å levere inn artikkelen sin?

25) Hva er det Thomas sin artikkel forsøker å bevise?

26) Hva slags matematikk bruker Thomas for å regne ut teorien sin?
27) Hva slags sykdom lider moren til Thomas av? Hvordan vises dette i filmen?

28) Hvorfor spør moren til Thomas ham om det ikke har vært nok med den kjærligheten hun har gitt ham? Hva tror du hun legger i dette spørsmålet?

29) Når Aleksander blir mobbet av noen andre gutter, forsøker Thomas å trøste ham med noe som heter entropiens lov. Hva er entropi? På hvilken måte er entropi relatert til det at Aleksander blir mobbet? Hvorfor synes ikke Aleksander at Thomas sin sammenkobling av entropi og fysisk konflikt ikke er spesielt hjelpsomt?

30) Hvorfor vil ikke Aleksander fortelle foreldrene om at han blir mobbet? Hva bør man gjøre dersom man opplever å bli mobbet?

31) Når Aleksander spør Thomas om hva en kassett er, så avslører han samtidig noe viktig om hvordan vi mennesker forholder oss til fortiden, og hva som består og forsvinner fra vår kollektive historie. På mange måter er også dette et bilde på multiversteorien, der objekter som for lengst er glemt i en tidslinje, fortsatt brukes daglig i en annen.

Forsøk å finne og beskrive fem glemte hverdagsobjekter som var vanlige å bruke en gang i fortiden, men som folk flest i dag ikke vet hva er, eller en gang at de har eksistert.

32) Hva tror du er grunnen til at Thomas begynte å forske på multiverset? Hvordan kommer dette fram i filmen?

33) Hva mener Thomas med at vi ikke er atomer, vi er bare måter atomer er organisert på?

34) Hva forsøker filmen å fortelle oss med den siste scenen, der Thomas spør seg selv hvilket univers, av alle de mulige universene, han lever i, eller velger å gjøre til sitt? Hva viser Thomas at han har lært ved å stille disse spørsmålene?

35) Hvilke andre representasjoner av multiverset kjenner du til, enten i film, spill, bøker eller annen kunst? Beskriv noen av dine favoritter og hvordan disse portretterer multiverset.


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Naturfag , Samfunnsfag , Matematikk , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Drømmer, Framtidshåp, Etikk, Familie, Fantasi, Filosofi, Fysikk, Helse, Identitet, Løgn/sannhet, Mobbing, Norsk, Oppvekst
 

Fakta

Originaltittel:Thomas mot Thomas
Regi:Jakob Rørvik
Roller:Arthur Berning, Filip Mathias Eide, Hege Schøyen, Silje Storstein, Jan Gunnar Røise, Gard B. Eidsvold
Manus:Jakob Rørvik
Genre:Komedie / Drama
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produksjonsselskap:Maipo Film
Lengde:1 t. 38 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen