Filmweb
 
 

After Yang

Når Yang – en androide og kjært «familiemedlem» – slutter å virke, prøver Jake (Colin Farrell) å få ham reparert. Yang er det nærmeste Jake kommer å ha en sønn, og han er datterens «bror» og beste venn. Men i prosessen med å bringe Yang tilbake, innser Jake at livet er i ferd med å gli forbi ham. Hvordan kan han finne tilbake til de tette båndene med kona (Jodie Turner-Smith) og datteren?

 

Egnethet i skolen

Filmen egner seg best fra 5. til 10. trinn og på videregående. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene engelsk, samfunnsfag og KRLE. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot alle de tre temaene.

 

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, andre forutsetter lengre besvarelser. Noen oppgaver krever videre kildearbeid, fortrinnsvis på nett. Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper. Elevene kan gjerne bare løse et utvalg av oppgavene, enten valgt av lærer basert på ønsket fokus i henhold til lærerplanens kompetansemål, eller valgt av elevene selv. Oppgavene kan gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter under filmen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer av filmens handling, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer elevenes svar i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver om filmen

1) Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva filmskaperne forsøker å fortelle med den. Hva er filmens tematikk og budskap?

2) Hvilken relevans har filmens tittel for historien den forteller? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?

3) Hva slags utfordringer har ekteparet Jake og Kyra? Hva virker de to å bekymre seg over? Hvordan er disse bekymringene relatert til og påvirker datteren Mika?

4) Hva slags konkurranse ser vi utspille seg under filmens fortekster? Hvem virker å arrangere denne konkurransen, og hvem konkurrerer mot hverandre? Hva tror du formålet med denne konkurransen er?

5) Hvordan oppdager vi først at Yang ikke er et vanlig menneske?

6) Hva er galt med Yang? Hvorfor er det viktig at det ikke går for lang tid før han blir reparert?

7) Hvordan reagerer de forskjellige medlemmene av familien på at Yang blir ødelagt? Hvorfor går dette så hardt inn på Mika?

8) Hva var grunnen til at Jake og Kyra anskaffet Yang? Hvorfor mente de at det var viktig for Mika å ha en form for bror eller søster med tilsynelatende samme etnisitet som henne?
9) Hva betyr lignelsen Yang forteller Mika, om at hun er som en gren som er hentet fra et annet tre og podet på Jakes og Kyras familietre? Hvordan forklarer han viktigheten av begge disse trærne hun er en del av?

10) Hva slags rolle forstår vi etter hvert at Yang har hatt i denne familien? Hva har ment å være hans fremste oppgaver i familien? Hvordan har Yang gått utover disse, og blitt langt viktigere for familien enn kanskje først tiltenkt?

11) Hvorfor ønsker ikke familien å resirkulere Yang, og erstatte ham med en annen?

12) Beskriv forholdet mellom følgende karakterer og hvordan dette utvikler seg gjennom filmen, både gjennom nåtid og tilbakeblikk.

a) Jake
b) Kyra
) Mika
d) Yang
e) Ada

13) Beskriv følgende karakterer og hvordan de utvikler seg gjennom filmen, både gjennom nåtid og tilbakeblikk.

a) Jake og Yang
b) Jake og Kyra
c) Mika og foreldrene
d) Mika og Yang
e) Yang og Ada

14) Hva er en androide? Hvor kommer dette begrepet fra? Hvor kommer uttrykket technosapien fra, som brukes for å beskrive androider i denne filmen?

15) Hva er såkalt spyware, som reparatøren Russ tror han finner i Yang? Hvorfor ville det ha vært problematisk hvis Yang har dette installert?

16) Det viser seg i stedet å være en minnebank som produsenten har installert i Yang, som har tillatt ham å lagre minner fra sine opplevelser. Hva var formålet med dette? Hvorfor er Yangs minnebank tilsynelatende viktig for forskning på technosapiens?

17) Hva er de viktigste forskjellene mellom hvordan Yang lagrer sine minner og hvordan vi mennesker lagrer våre minner? Hva er noen av likhetene? Hva tror du filmskaperne forsøker å si om våre minners funksjon og viktighet gjennom filmen?

18) Hva oppdager Jake om Yang når han begynner å se gjennom minnebanken hans? Hva slags type minner har vært de viktigste for Yang, som han har valgt å lagre?

19) Hvilke skjulte side rav Yangs liv oppdager Jake etter hvert gjennom minnebanken? Hvordan endrer dette Jakes syn på Yangs følelsesliv og eksistens? Hvorfor tror du at Yang har holdt denne informasjonen skjult for Jake og Kyra?
20) Midtveis i filmen ser Jake et minne Yang har lagret fra et familiebilde han tok av Jake, Kyra, Mika og seg selv. Jake står og ser på bildet Yang tok den dagen, og Jakes egne minner fra hendelsen blandes sammen med Yangs minne. Vi gjenkjenner denne scenen fra filmens åpning.

Hva er viktigheten av denne scenen, og Jakes og Yangs forskjellige minner av hendelsen? Hva tror du Yang står og tenker på når han betrakter de tre andre fra bak kameraet, før han går og stiller seg sammen med dem for å bli med på bildet? Hva tenker Jake når han ser tilbake på sine minner fra denne hendelsen?

21) Hva betyr te for Jake? Hva er grunnen til at han begynte å fatte interesse for te? Hva forklarer Jake at han liker ved te, når Yang spør ham? Hva er den fundamentale forskjellen på Yangs og Jakes forhold til te? Hva slags lengsel beskriver Yang til Jake i denne scenen, om hvordan han skulle ønske at han kunne oppleve te? Hva sier denne lengselen om Yangs ønske om å forstå mennesker, og kanskje være et menneske selv?

22) Hvilken relevans har lignelsen om larven og sommerfuglen til filmens historie, til Yangs eget liv, og til Jake, Kyra og Mikas liv med og uten Yang?

23) Hva mener Kyra når hun sier at hun tror at mennesker er programmert til å tro at slutten også er begynnelsen, men at hun ikke vet om det er det beste for oss å tro?  Hvorfor svarer Yang at han ikke vet svaret på Kyras spørsmål om han tror dette?

24) Yang sier at det ikke finnes noe uten ingenting. Hva mener han med dette? Er du enig eller uenig i denne påstanden? Begrunn.

25) Hvordan tolker du det vi får vite om Yangs mange liv mot slutten av filmen?

26) Hvordan tolker du filmens siste scene, når Mika synger den samme sangen som Yang hadde lagret i minnet sitt?

27) Hvordan portretteres framtiden i denne filmen? Hvilke forskjeller og likheter har denne framtiden med vår nåtid? Hvordan skiller denne framtidsvisjonen seg fra det du er vant til i science fiction-filmer, -bøker og -spill?

28) På hvilke måter tar filmen opp utfordringer i dagens samfunn? Hva er noen av de sentrale dagsaktuelle temaene filmen belyser, og på hvilken måte gjøres dette?

29) Hva er intelligens? Hva er kunstig intelligens? Hvordan skiller kunstig intelligens seg fra den intelligensen vi mennesker har?

Intelligens – Store norske leksikon
Kunstig intelligens – Store norske leksikon
What is artificial intelligence? – Google


30) Hva er forholdet mellom kunstig intelligens, maskinlæring og dyplæring? Hva betyr disse begrepene?

31) På hvilke måter og områder brukes kunstig intelligens eller maskinlæring i dag? Hva synes du om bruksområdene denne teknologien brukes til i dag, sammenlignet med hva dens potensiale er?

32) Hvordan tror du kunstig intelligens kan komme til å bli brukt i framtiden, og til hvilke formål? Hvordan kan kunstig intelligens bidra til å skape en bedre verden?

33) Hva er noen av de mulige utfordringene og farene ved uregulert bruk av kunstig intelligens?

34) Hvilke sider av Yang tilsier at han har en form for selvbevisst kunstig intelligens? Hva tilsier at han kun har den mer begrensede form for kunstig intelligens som eksisterer i dag? Hvilken av Googles fire kategorier av kunstig intelligens, som beskrevet i lenken ovenfor, vil du plassere Yang i? Begrunn.

35) Det er fortsatt usikkert hvorvidt kunstig intelligens er mulig å skape i den form mange kjenner den fra filmer og bøker, som blant annet After Yang. Kunstig intelligens blandes ofte med kunstig bevissthet, altså et kunstig skapt vesen som er bevisst på sin egen eksistens, med en intellektuell og emosjonell kapasitet som tilsvarer mennesker. Dette eksisterer ikke ennå, men i 2022 hevdet en ansatt ved Google, en av verdens ledende selskaper på utvikling av kunstig intelligens, at deres LaMDA chatbot hadde blitt selvbevisst – en ekte kunstig intelligens. Les mer om denne saken her.

Hva er grunnen til denne Google-ansatte, Blake Lemoine, trodde at LaMDA hadde blitt et selvbevisst vesen? Hva var Googles respons til denne påstanden? Hvilke argumenter har senere kommet mot Lemoines påstander? Hva tror du er grunnen til skepsisen mot disse påstandene?

36) Filmen er basert på novellen Saying Goodbye to Yang, skrevet av Alexander Weinstein. Les novellen her.

Beskriv noen av forskjellene og likhetene mellom novellen og filmen. Hvorfor tror du at manusforfatter og regissør Kogonada valgte å adaptere denne novellen til film? Hva føler du at han har forsøkt å tilføre denne historien, som ikke finnes i novellen?


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Samfunnsfag , KRLE-faget , Mediefag , Naturfag
Tema:Barn, Diskriminering, Drømmer, Død, Etikk, Familie, Filosofi, Flerkulturelt samfunn, Fordommer, Identitet, Individ og gruppe, Kjærlighet, Litteratur på film, Omsorg, Oppvekst, Samfunn, Sorg, Teknologi, Tilhørighet, Vennskap
 

Fakta

Originaltittel:After Yang
Regi:Kogonada
Roller:Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja, Justin H. Min, Sarita Choudhury
Manus:Kogonada, basert på en novelle av Alexander Weinstein
Genre:Drama / Sci-Fi
Nasjonalitet:USA
Språk:engelsk
Produsent:Theresa Park, Andrew Goldman, Caroline Kaplan, Paul Mezey
Produksjonsselskap:A24
Musikk:ASKA
Lengde:1 t. 36 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2021
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen