Filmweb
 
 

Den store friheten

I etterkrigstidens Tyskland blir Hans gjentatte ganger arrestert og satt i fengsel. Den eneste forbrytelsen han har begått er å være homofil. Tidligere har han sittet i konsentrasjonsleir av samme grunn. Freden bringer ingen frihet for Hans. Etter krigen utvikler han et uventet og nært forhold til Viktor, hans første cellekamerat i fengselet. Dette er en provoserende og bittersøt film som vekker europeisk historie til live på en måte som beriker vår forståelse av frihetene og rettighetene vi tar for gitt i dag, og en hyllest til ofrene for kriminalisering av homofili.

Egnethet i skolen
Filmen egner seg best fra 10. trinn og på videregående. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene tysk, historie, samfunnsfag og KRLE. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to førstnevnte temaene.

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, andre forutsetter lengre besvarelser. Noen oppgaver krever videre kildearbeid, fortrinnsvis på nett. Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper. Elevene kan gjerne bare løse et utvalg av oppgavene, enten valgt av lærer basert på ønsket fokus i henhold til lærerplanens kompetansemål, eller valgt av elevene selv. Oppgavene kan gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter under filmen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer av filmens handling, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer elevenes svar i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver om filmen

1) Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva filmskaperne forsøker å fortelle med den. Hva er filmens tematikk og budskap?

2) Hvilken relevans har filmens tittel for historien den forteller? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?

3) Filmen åpner med filmmateriale som viser hovedkarakteren Hans sammen med menn ved flere forskjellige anledninger på et offentlig toalett. Materialet viser seg å være bevis i en rettssak mot Hans, der han står anklaget for å ha bedrevet ulovlige seksuelle aktiviteter. Hvordan har påtalemyndighetene anskaffet dette filmmaterialet? Hvorfor er dette etterforskningsgrepet problematisk?

4) Loven Hans blir dømt under var paragraf 175 i den tyske straffeloven, som eksisterte fra 1871 til 1994, og kriminaliserte homoseksuelle handlinger mellom menn. Les mer om denne loven via lenkene under. Skriv et sammendrag av hvordan denne loven påvirket tyske homofile menn i denne perioden, og hvordan loven er knyttet til tysk historie.
Paragraf 175 – Wikipedia (no)
Section 175 – Wikipedia (de)
Paragraph 175 – Wikipedia (en)


5) Hvordan blir mennene som sitter inne på grunn av paragraf 175, de såkalte 175-erne, behandlet i fengselet? Hva tror du er grunnen til denne behandlingen?

6) Hva slags arbeid gjør de innsatte i filmens forskjellige tidsepoker? Hva forteller dette arbeidet om hva som skjer i det tyske samfunnet i disse periodene?
7) Hvordan reagerer Viktor første gang han møter Hans og må dele celle med ham? Hvorfor reagerer han på denne måten?

8) Hvorfor ble Hans tilsynelatende satt rett i fengsel etter å ha blitt frigjort fra en konsentrasjonsleir i 1945?

9) Hva betyr tallene Hans har tatovert på armen sin? Hvorfor ønsker han at Viktor skal tatovere noe over dem? Hvorfor tilbyr Viktor seg å gjøre dette?

10) Hvorfor havner Hans til stadighet i isolasjon under fengselsoppholdene sine?

11) Hvorfor har filmskaperne valgt å fortelle denne historien gjennom tre spesifikke år, med tolv års mellomrom – 1945, 1957 og 1969? Hvorfor har de valgt å hoppe fram og tilbake mellom disse årene, ute av kronologisk rekkefølge?
12) Beskriv følgende karakterer og hvordan de utvikler seg gjennom filmen, og dens forskjellige tidsperioder.
a. Hans
b. Viktor
c. Leo
d. Oskar

13) Beskriv forholdet mellom Oskar og Hans, og hvordan dette skiller seg fra Hans’ andre forhold. Hvilke likheter og forskjeller har de to karakterene? Hvordan utvikler forholdet seg i filmen? Hva tror du er grunnen til at forholdet deres får den skjebnen det gjør?

14) Beskriv forholdet mellom Leo og Hans, og hvordan dette skiller seg fra Hans’ andre forhold. Hvilke likheter og forskjeller har de to karakterene? Hvordan utvikler forholdet seg i filmen? Hvordan påvirkes forholdet mellom Leo og Hans av forholdet Hans hadde til Oskar?

15) Beskriv forholdet mellom Viktor og Hans, og hvordan dette skiller seg fra Hans’ andre forhold. Hvilke likheter og forskjeller har de to karakterene? Hvordan utvikler forholdet seg i filmen? Hvorfor tror du at akkurat disse to mennene utvikler et nært bånd til hverandre? På hvilke måter endrer dette forholdet dem begge?
16) Hva er grunnen til at Hans hjelper Leo på den måten han gjør? Hvordan viser dette hvordan Hans har endret seg gjennom årene?

17) Hvorfor ender Hans og Viktor opp med å dele celle for andre gang, 24 år etter de først delte celle?

18) På hvilke måter er Hans’ og Viktors forhold til rus forskjellig? Hva tror du noen av grunnene til at de to bruker rus er, og hvordan er disse forskjellige?
19) Hva er grunnene til at Viktor er usikker på om han ønsker eller bør slippe ut av fengsel? Hva er grunnen til at han sitter i fengsel i utgangspunktet? Hvorfor kaller Viktor lovbruddet sitt for «skjebnens ironi»?

20) Hvilken parallell antyder filmen mellom lovgivningen av homofili og narkotikabruk, spesielt i scenen der Hans viser Viktor forsiden av magasinet Der Spiegel, med en artikkel om endringen av paragraf 175?

21) Hva er grunnen til at enkelte lover går gjennom en syklus der aktiviteten de forbyr først har vært lovlig, så blir forbudt, og så blir lovlig igjen? Hvilke lover og aktiviteter kjenner du til som har gått gjennom en slik syklus? Hvilke lover tror du kommer til å bli endret eller avviklet i framtiden? Hvilke lover tror du kan komme til å bli innført?
22) På hvilke måter utfordrer denne filmen måten vi er vant med å se seksualitet mellom menn skildret i filmer og serier som utspiller seg i et fengsel?

23) Baren vi ser i slutten av filmen, Große Freiheit, var en av mange homobarer som ble etablert i Tyskland etter lovendringen om homofili i 1969. På hvilken måte fremstår dette navnet, og dermed filmens tittel, nærmest ironisk for Hans i slutten av filmen?
Ironi – Store norske leksikon

24) Hva er paradokset ved måten homofil seksualitet vises i slutten filmen, når Hans går ned i det som ser ut som en fangekjeller? Hvordan reagerer Hans når han ser dette? Hva får det ham til å innse om homofiliens rolle i samfunnet, selv etter at det har blitt lovlig?
Paradoks – Store norske leksikon

25) Hvordan brukes musikken både som en kontrast og understreking i den ovennevnte scenen, gjennom låten «L’amour, l’amour, l’amour»?
26) Hvordan tolker du filmens siste scene? Hva er grunnen til at Hans ikke ønsker å ta del i den nye verdenen han møter som en fri mann, i et Tyskland uten forbud mot homofili?

27) Hva er homofiliens historie i Norge? Når og hvordan ble det avkriminalisert? Når oppnådde homofile de samme rettighetene som heterofile rundt ekteskap, adopsjon og øvrige områder i samfunnet? Når sluttet man å se på homofili som en sykdom? Tror du at noen fortsatt ser på det som en sykdom? Hva slags folk gjør i så fall det?
Homofili – Store norske leksikon
Homofili – Wikipedia
Avkriminalisering av homofili – Norgeshistorie.no


28) Noen steder i verden er det fortsatt farlig å stå fram som homofil. Det finnes flere land der homofili er straffbart, enkelte steder kan det også medføre dødsstraff. Hva tror du er årsakene til de forskjellige synene på homofili og andre ikke-heterofile orienteringer rundt om i verden? Hvilke områder i verden har størst og minst aksept for homofili? Hva synes du at de globale målsetningene rundt dette problemet bør være? Hvordan skal man oppnå større aksept i land der det fortsatt er straffbart å være homofil?
Sannheten om homofili – Dagsavisen
LHBT – Amnesty
Ulovlig kjærlighet – Amnesty


29) Se på oversikten over nyhetsartikler om homofili på Aftenpostens og VGs nettsider. Hva slags type saker ser du mest av? Hva slags helhetsinntrykk får du av hvordan temaet homofili dekkes i norske medier? Plukk ut en sak du synes virker interessant og skriv et kort sammendrag. Presenter noen av sakene i klassen og se hva slags type historier dere ender opp med.
Homofili – Aftenposten
Homofili – VG


Relaterte filmer med filmstudieark
Moonlight
God's Own Country
I morgen danser vi
Fucking Åmål
Portrett av en kvinne i flammer


Nettressurser
Intervju med regissøren og hovedrolleinnehaveren – MUBI (YouTube)


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Tysk , Samfunnsfag , Historie , KRLE-faget
Tema:Diskriminering, Helse og rus, Historie, Identitet, Individ og gruppe, Kjærlighet, Menneskerettigheter, Mot, Politikk, Respekt, Samfunn, Seksualitet, Tilhørighet, Vennskap
 

Fakta

Originaltittel:Grosse Freiheit
Regi:Sebastian Meise
Roller:Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von Lucke, Thomas Prenn
Manus:Thomas Reider, Sebastian Meise
Genre:Drama
Nasjonalitet:Østerrike / Tyskland
Språk:tysk
Produsent:Sabine Moser, Oliver Neumann, Benny Drechsel
Produksjonsselskap:FreibeuterFilm & Rohfilm Productions
Musikk:Nils Petter Molvær, Peter Brötzmann
Lengde:1 t. 57 min.
Distribusjon:Fidalgo Filmdistribusjon
Produksjonsår:2021
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen