Filmweb
 
 

Munch

Munch er filmen om en av verdens største kunstnere. Ved å skildre fire definerende perioder i Edvard Munchs liv, gir filmen et intimt innblikk i et særegent og unikt kunstnersinn.

Alfred Ekker Strande, Mattis Herman Nyquist, Ola G. Furuseth og Anne Krigsvoll gjør hver sin tolkning av Edvard Munch i ulike deler av hans liv. Filmen forteller historien om den unge Edvard Munchs første forelskelse i den gifte Milly Thaulow, og videre om hans nederlag som kunstner etter at hans første utstilling i Berlin blir refusert og avvist. Filmen skildrer også Munchs dramatiske innleggelse på nerveklinikk i København, der han tvinges til å ta sitt livs største og mest avgjørende valg, før han i livets siste fase kjempet en hard kamp for å redde sin kunstneriske arv fra nazistene under krigen.

Egnethet i skolen
Filmen egner seg best fra 8. til 10. trinn og på videregående. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene norsk, historie og kunst, design og arkitektur. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to førstnevnte temaene.

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, andre forutsetter lengre besvarelser. Noen oppgaver krever videre kildearbeid, fortrinnsvis på nett. Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper. Elevene kan gjerne bare løse et utvalg av oppgavene, enten valgt av lærer basert på ønsket fokus i henhold til lærerplanens kompetansemål, eller valgt av elevene selv. Oppgavene kan gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter under filmen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer av filmens handling, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer elevenes svar i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen.

Oppgaver om filmen

1) Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva filmskaperne forsøker å fortelle med den. Hva er filmens tematikk og budskap?

2) Hvem var Edvard Munch, og hva er han mest kjent for? Les artiklene under og skriv et kort sammendrag av hans liv og kunstnerkarriere.

Edvard Munch – Tidsånd.no
Edvard Munch – Store norske leksikon
Edvard Munch – Wikipedia
Edvard Munch – Munch.no
3) Filmen åpner med å presentere det spesielle grepet å la fire forskjellige skuespillere portrettere Munch i fire forskjellige perioder av livet hans, da han var 21, 29, 45 og 80 år. Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt å fortelle om Munchs liv på akkurat disse fire tidspunktene, og ved å bruke forskjellige skuespillere til å spille ham? Hva tror du er grunnen til at filmen åpner med presentasjonen av dette grepet?

4) I filmens første lengre scene ser vi Munch som 80-åring i sitt hus på Ekely, mens han maler verket Selvportrett mellom klokken og sengen, som ble fullført i 1943, like før hans død. Hva er spesielt med dette portrettet? Hvilken symbolsk betydning har det at Munch står mellom en klokke og en seng? Hvilken tilstand virker Munch å være i, som vi ser ham i denne scenen? Hva tror du er grunnen til at filmskaperne har valgt en kvinnelig skuespiller til å spille Munch som 80-åring?

5) Som 21-åring møter vi Munch i Vestfold, hos familien, der han bruker tiden sin på å male i skjærgården. Hvordan er forholdet hans til familien? Hva er familiens holdning til Edvards ønske om å bli kunstner? Hvorfor ønsker han å dra tilbake til Oslo, selv om han virker å trives og arbeider godt på landet i Vestfold? Hva tror du er grunnen til at kunstnere som Munch ofte søker seg til urbane miljøer, selv om det ikke alltid virker å være det sunneste for deres helse? Hvilke verdier tror du henholdsvis det urbane og landlige byr på for en kunstner, som kan inspirere dem til å arbeide? På hvilken måte kan denne kontrasten mellom det urbane og det landlige ses i Munchs kunst?
6) Hva tror du er grunnen til at Munch reagerer med vantro når Milly Thaulow sier at det en dag vil stå bøker av henne i folks bokhyller, når han selv angivelig også drømmer om en stor karriere som kunstner? Hvilke forskjellige tanker uttrykker de to om hva de synes kunst skal forsøke å formidle?

7) Munch sier også i samtalen med Milly at han liker melankoli. Hva tror du han legger i dette? Hvordan kan man se denne dragningen i kunsten hans, gjennom valg av motiver, bruk av farger, lys og mørke?

8) Når Munch er 45 år møter vi ham i København, der han er innlagt på en klinikk på grunn av dårlig helse og høyt alkoholforbruk. Hva er grunnen til at Munch sliter med sin mentale helse og har et høyt alkoholkonsum på denne tiden? På hvilken måte var Munch plaget av dårlig helse siden han var barn, som han sier til legen?

9) Hva tror du fiendene fra djevelens by, som Munch snakker om som 45-åring, representerte i hans liv? Hvilke demoner, i symbolsk forstand, var det som plaget ham store deler av livet, som uttrykt i hans kunst? Hvem tror du Munch oppfattet som sine fiender?
10) I en senere samtale diskuterer Munch og hans lege forholdet mellom sinnssykdom og geni, i særlig grad kunstnerisk geni. Hvordan beskriver legen sin fortolkning av dette forholdet? Hva tror du er grunnen til at mange kjente kunstnere har slitt med sin mentale helse?

11) I den delen av filmen som viser Munch som 29-åring, befinner han seg plutselig i dagens Berlin, med moderne arkitektur og mobiltelefoner. Hva tror du filmskaperne ønsker å formidle med dette spesielle grepet? På hvilke andre måter blander filmen tidslinjer i denne delen? Hvilket forhold hadde kunstneren Munch selv til modernisme? Var han ansett som en tradisjonell kunstner som brukte gamle teknikker, eller en nyskapende kunstner, som utforsket nye teknikker og stiler?

12) Hva var grunnen til at Munchs utstilling i Berlin i 1892 ble stengt kort tid etter åpningen? Hvorfor tror du at folk reagerte så negativt på Munchs kunst? Hvordan reagerte Munch selv på dette? På hvilken måte snudde han dette tilbakeslaget til noe positivt? På hvilke måter skiller filmens framstilling av denne hendelsen seg fra det som er beskrevet i artikkelen under?

Edvard Munchs utstillingsåpning i Berlin blir en skandale – Tidsånd.no
13) I Berlin treffer vi også noen av Munchs venner på denne tiden, August Strindberg (i kvinnelig skikkelse), Gustav Vigeland og Sigbjørn Obstfelder. Hvem var disse tre personene og hva er de kjent for? Hva var Munchs forhold til disse tre? Hva slags diskusjoner virker de tre å ofte havne i? Hvilke uenigheter kommer fram i deres diskusjoner om filosofi, samfunn, politikk og kunst? Hva tror du er grunnen til at de alle virker å ha et stort behov for å gjøre et opprør mot etablissementet, altså måten det «ordinære» samfunnet fungerer på?

14) Under en av de senere samtalene med legen i København, forteller Munch om sitt forhold til søsteren Sophie. Munchs maleri Det syke barn, ferdigstilt i 1886, ses ofte i sammenheng med Sophies død av tuberkulose i 1877, et tap som preget ham hele livet. Maleriet omtales gjerne som Munchs gjennombruddsverk. Hva tror du Munch ønsket å oppnå ved å portrettere sin søsters dødsleie slik han gjør i dette maleriet? Hvordan tror du han kom fram til det spesielle kunstneriske uttrykket maleriet har? Hvordan vil du beskrive stemningen i maleriet? Hva tror du er grunnen til at akkurat dette maleriet skapte et gjennombrudd for Munch i kunstverdenen?

Det syke barn – Nasjonalmuseet.no
Det syke barn – Munch.no


15) Hvordan var Munchs forhold til sine foreldre og nærmeste familie i virkeligheten? På hvilke måter brukte Munch familierelasjonene i kunsten sin? Hvordan formet Munchs oppvekst og familieliv kunsten hans?
16) Da Munch døde testamenterte hans hele sin kunstsamling av egne verker til Oslo kommune. Dette er grunnen til at Oslo i dag har et eget Munch-museum, som innehar det meste av Munchs produksjon som kunstner. Hva var grunnen til at Munch valgte å donere kunsten sin til Oslo kommune? Hva var premissene for at dette skulle skje? Hvor stor var denne samlingen?

17) Hvilken rolle har Edvard Munch spilt for det norske samfunnet? Hva tror du kjente kunstnere som Munch betyr for hvordan Norge anses som nasjon i det internasjonale samfunnet? Hvilken økonomisk betydning tror du Munchs kunstsamling har hatt for Oslo kommune, og Norge som helhet?

18) I filmens siste scener ser vi Munch påbegynne arbeidet av sitt aller mest kjente maleri, Skrik. Vi ser også øyeblikkene som angivelig inspirerte de kjente verkene Livets dans og Solen. Helt til slutt ser vi bilder fra dagens Munch-museum. Hva tror du filmskaperne ønsker å fortelle oss med denne sluttmontasjen som viser et utvalg av Munch livsverk? Skriv en analyse av disse tre ovennevnte kjente verkene.

Skrik – Nasjonalmuseet.no
Skrik – Munch.no
Livets dans – Nasjonalmuseet.no
Solen – Munch.no


19) Edvard Munch malte mange selvportretter i løpet av sin karriere. Fire av disse sammenfaller omtrent med de fire periodene filmen viser av hans liv. Se og les om de fire portrettene via lenkene under. Sammenlign de fire portrettene, og forsøk å analysere hvordan de representerer Munch på fire forskjellige tidspunkter i livet. Hva forsøker Munch å formidle med disse portrettene? Hva kan de fortelle oss om hvem han var på den tiden han malte dem, hva hans sinnstilstand var, hvor han befant seg i livet?

Selvportrett (1886) – Nasjonalmuseet.no
Selvportrett med sigarett (1895) – Nasjonalmuseet.no
Selvportrett i helvete (1903) – Munch.no
Selvportrett. Mellom klokken og sengen (1943) – Munch.emuseum.com


20) Velg et av Munchs kunstverk og forsøk å gjenskape det med et uttrykk du velger selv. Det trenger ikke å være en kopi av originalverket, men vel så gjerne en fortolkning. Analyser originalverket, og din egen fortolkning av dette.

21) Edvard Munch var en kunstner som malte i mange forskjellige stiler gjennom sin lange karriere. Hva var noen av inspirasjonskildene til de forskjellige stilene han malte i? På hvilket tidspunkt kan man si at Munch sluttet å forsøke å kopiere andre stiler, og begynte å male i en stil som kun var hans egen? Velg en av Munchs stilarter som kunstner og skap et kunstverk i denne stilen.

22) Se på et større utvalg av Munchs kunst, gjerne på noen av nettsidene som er lenket til over, eller ved å gjøre bildesøk på nett. Hva tror du dypest sett at Munch forsøkte å formidle gjennom sin oeuvre, altså sine samlede verk? Hvilke emosjonelle og filosofiske røde tråder ser du gjennomgående i kunsten hans?

Relaterte filmer med filmstudieark

Astrup – Flammen over Jølster
Loving Vincent
Pushwagner


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Historie , Samfunnsfag , Mediefag , Kunst og håndverk
Tema:Familie, Fantasi, Filosofi, Helse, Historie, Identitet, Kjærlighet, Kunst, Norsk, Vennskap
 

Fakta

Originaltittel:Munch
Regi:Henrik M. Dahlsbakken
Roller:Anne Krigsvoll, Mattis Hermann Nyquist, Ola G. Furuseth, Alfred Ekker Strande, Jesper Christensen, Anders Baasmo, Dennis Storhøi, Nader Khademi, Arthur Berning, Ida Elise Broch, Lise Carlehed, Gine Cornelia Pedersen, Hildegunn Riise
Manus:Henrik Martin Dahlsbakken, Fredrik Høyer, Mattis Herman Nyquist, Gine Cornelia Pedersen, Eivind Sæther
Genre:Drama / Biografi / Norsk
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Julie Simonsen
Produksjonsselskap:The Film Company
Lengde:1 t. 44 min.
Distribusjon:Ymer Media
Produksjonsår:2023
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen