Filmweb
 
 

DIGG

Frida starter i første sammen med bestevennen Selma, og blir raskt kjent med Nadja som er sammen med Emil i tredje. Alt er spennende og nytt, ikke minst de beryktede festene, hvor tredjeklassingene inviterer de peneste nykommerne. Frida må på audition og blir raskt kjempepopulær, men snart går alt over styr når Frida og Emil begynner å få følelser for hverandre.

Egnethet i skolen
Denne filmen egner seg til bruk på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Filmen varer i ca. 1 time og 35 minutter.

Filmens tematikk vil kunne dekke kompetansemål i læreplanene for samfunnsfag, og norsk. I tillegg vil det tverrfaglige temaet i Kunnskapsløftet folkehelse og livsmestring være relevant å jobbe utfra når det jobbes med Digg.

Oppgaver til filmen

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

En del av oppgavene vil ikke kunne besvares ved å kun se filmen, det kan derfor være hensiktsmessig å gi elevene tilgang til internett og PC/nettbrett og oppslagsverk. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt. Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, tilbakeholde til etter at visningen er over.
 

A: Før du ser filmen
1. Sett deg inn i hva slags film du skal se. Hva tror du filmen handler om? Se traileren og diskuter i gruppa.

2. Definer begrepene vennskap, kjærlighet, utroskap, identitet, tilhørighet

3. Filmens handling er lagt til en videregående skole i Danmark. Hva vet du om Danmark? Kjenner du til historien mellom Danmark og Norge?
 

B: Karakterene
1. Beskriv Frida, hva er hennes sterke og svake sider?

2. Beskriv Selma, hva er hennes sterke og svake sider?

3. Beskriv Emil, hva er hans sterke og svake sider?

4. Frida og Selma er veldig ulike, hvordan kommer dette fram i filmen? Kom med eksempler.

5. Er du og dine venner ulike? Er det viktig å være like som personer for å kunne være gode venner? Begrunn svaret ditt.

6. Er det viktigst med mange venner, eller noen få, synes du?

7. Hvilket inntrykk får du av Mathias og Pelle?

8. I hvilken grad er foreldrene til Frida til stede i filmen, synes du? Burde de ha vært mer opptatt av hva Frida driver med på fritiden? Hvorfor/hvorfor ikke?

9. Er det viktig i din vennegjeng å ha de riktige klærne eller å henge med de «riktige» eller populære folkene?

10. Hvordan mener du Frida kunne ha løst situasjonen hun etter hvert befinner seg i? Kunne hun gjort noen ting annerledes uten å ty til løgner for Selma og de andre? Hvorfor/hvorfor ikke?

11. Hvorfor tror du vennskapet mellom Frida og Selma endrer seg underveis i filmen?

12. Synes du filmen og skuespillerne greier å fremstille ungdom på en realistisk måte? Hvorfor/hvorfor ikke?
 

C: Oppvekst og identitet/tenår og skole/seksualitet
1. Beskriv livet Frida lever og hvordan det endrer seg når hun begynner på videregående.

2. Hvorfor tror du Frida skjuler alt for Selma og foreldrene etter hun og Mathias har sex?

3. Etter festen der Frida har sex med Mathias og han fotograferer henne - hvordan hadde du reagert i samme situasjon, tror du? Hadde du skjult det som skjedde? Begrunn svarene dine.

4. Mener du måten man kler seg på, skolen man går på, vennene man har og livet man lever er viktig for hvem man er? Begrunn svarene dine.

5. Kunne handlingen i Digg ha funnet sted i ditt nærmiljø? Begrunn svarene dine.

6. Hvorfor tror du Selma svikter Frida når Nadja spør om det er noe mellom Frida og Emil? Hva gjør hun?

7. Har du noen gang sviktet vennene dine? Hva skjedde?

8. I tenårene sliter mange med å finne sin identitet. Flere prøver seg frem med ulike væremåter, som er mer eller mindre naturlige. Man oppfører seg også gjerne veldig forskjellig fra om man for eksempel er sammen med venner, andre jevnaldrende, foreldre eller fremmede. Kan dette sammenlignes med å spille skuespill? Hvor lett/vanskelig synes du det er å gå inn og ut av ulike roller du har overfor ulike mennesker?

9. Nadja sprer bildet av Frida på nettet. Hvor lang tid tar det før et bilde spres på nett? Bruk internett og finn ut, det finnes ulike simulatorer som viser dette. Hva er straffen for å spre slike bilder på nettet?

10. Har du noen gang løyet for foreldre eller venner? Ble det oppdaget? Hvilke konsekvenser fikk det?

11. Hva gjør Selma når hun skjønner at Nadja har spredd bildet av Frida på nett?

12. Hvilke konsekvenser mener du slike handlinger bør ha?

13. Hvilke konsekvenser får Nadjas handling for de tre kompisene og de andre involverte?

14. Hvorfor tror du Frida velger å gå opp på scenen og si de tingene hun gjør? Hadde du turt å gjøre det samme, tror du? Begrunn svaret ditt.

15. Hvorfor tror du flere av skoleelevene reiser seg og sier at de også er en «fuckgirl»?
 

D: Scener fra filmen
Gjenfortell i grupper eller par scenene nedenfor fra filmen:

1. Scenen når de nye elevene møter avgangselevene for første gang

2. Scenen når Emil og Frida møtes ved syklene

3. Scenen der Frida får guttene til å bukke for henne

4. Scenen når Frida og Selma er på den første store festen

5. Scenen når Nadja og Selma prater sammen og Nadja legger ut bildet av Frida

6. Scenen der Emil avviser Frida etter hun har ligget med Mathias

7. Scenen der Frida går opp på podiet og snakker foran skolen

 

E: Kreative oppgaver
1. Skriv en tekst der du forteller enten fra Frida, Selma, Nadja eller Emils synspunkt. FÅ fram følelsene deres når du skriver.

2. Gjør en undersøkelse i klassen eller på trinnet ditt om ungdoms filmvaner. Presenter disse i et valgfritt diagram.

3. Finn ut mer om hvordan bilder spres på nettet. Vet du hvordan man kan få slettet uønskede bilder på nett?

4. Gå sammen i grupper og lag et rollespill hvor dere gjenskaper en scene dere har valgt. Lag to versjoner: én hvor det som sies er så likt som mulig det dere husker fra filmen, og en versjon hvor dere bytter ut dialogen med ting dere heller mener personen burde sagt/gjort.

5. Skriv en filmanmeldelse av Digg.

6. Skriv en analyse av Digg, der du får fram særlig kontraster og virkemidler regissøren har brukt.

7. Lag en debatt. Del klassen i to eller flere grupper og to og to grupper tar hvert sitt standpunkt i en sak. Argumenter og debatter din sak med gjennomtenkte eksempler. Hvem vinner?

 

F: Generelle filmstudiespørsmål
1. Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2. Synes du denne filmen passet bra for deg og klassen din? Begrunn svaret ditt.

3. Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

4. Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5. Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

6. Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge, spesialeffekter m.m.

7. Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.


 

Filmstudieark

Forfatter:Jannicke Eriksen
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget , Naturfag
Tema:Skandinavisk, Dansk, Individ/gruppe, Oppvekst/familie, Tenår/skole, Seksualitet, Identitet, Vennskap, Kjærlighet, Tilhørighet
 

Fakta

Originaltittel:SMUK
Regi:Tilde Harkamp
Roller:Fie Petersen, Sylvester Byder, Andrea Heick Gadeberg, Stran Ezgi Benli, Albert Rudbeck Lindhardt, Karoline Hamm
Manus:Line Mørkeby
Genre:Drama
Nasjonalitet:Danmark
Språk:dansk
Produksjonsselskap:SF Studios DK
Lengde:1 t. 35 min.
Distribusjon:SF Norge
Produksjonsår:2022
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen