Filmweb
 
 

The Quiet Girl

Den stille jenta Cait er et av mange forsømte barn i en familie i Irland på 1980-tallet. En sommer blir hun sendt bort for å bo hos et barnløst par på den irske landsbygda, uten å vite når hun skal hjem igjen til sin egen familie. Hos de fremmede møter jenta denne sommeren en varme og en omsorg hun aldri har opplevd før, og begynner forsiktig å blomstre.

Filmen ble nominert til Oscar for beste internasjonale spillefilm og er basert på boken “Tre lys” av Claire Keegan.

Egnethet i skolen
Filmen egner seg best fra 5. til 10. trinn og på videregående. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene engelsk, historie og samfunnsfag. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to førstnevnte temaene.

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, andre forutsetter lengre besvarelser. Noen oppgaver krever videre kildearbeid, fortrinnsvis på nett. Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper. Elevene kan gjerne bare løse et utvalg av oppgavene, enten valgt av lærer basert på ønsket fokus i henhold til lærerplanens kompetansemål, eller valgt av elevene selv. Oppgavene kan gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter under filmen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer av filmens handling, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer elevenes svar i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver om filmen

1) Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva filmskaperne forsøker å fortelle med den. Hva er filmens tematikk og budskap?

2) Hvilken relevans har filmens tittel for historien den forteller? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen? Hva er filmens originale irske eller gæliske tittel, og hva betyr de forskjellige ordene i den? Originaltittelen på boken filmen er basert på er «Foster». Hvorfor tror du at filmskaperne valgte å endre tittelen på filmen til «The Quiet Girl»?

3) Filmens åpningsscene viser en eng med høyt gress, før den avslører en jente som ligger gjemt mellom gresstråene. Noen roper ut navnet Cait, og jenta rører på så vidt på seg. Hun reiser seg sakte og går vekk fra stemmene som roper, men ender opp hjemme, der hun vet at hun er etterlyst. Hva tror du filmskaperne ønsker å formidle til publikum om hovedkarakteren Cait og hva slags type film dette er, i løpet av disse åpningsbildene? Hva slags førsteinntrykk av filmen og dens hovedkarakter ga denne åpningen deg?

4) Beskriv livet hjemme hos Cait og familien. Hva virker deres sosioøkonomiske status å være? Hvordan er forholdet mellom foreldrene? Hvordan er forholdet mellom foreldrene og barna? Hvordan er Caits forhold til søstrene og foreldrene?
5) Irsk, også kalt gaelisk, er det offisielle språket i Irland, ved siden av engelsk. Hvorfor snakker de både engelsk og irsk i Caits familie? Hvorfor tror du faren foretrekker engelsk, mens moren og barna snakker irsk? Hva er forholdet mellom irsk og engelsk i Irland, både når det gjelder opprinnelse, utvikling og utbredelse?

Irsk – Store norske leksikon

6) Hvordan virker Cait å ha det på skolen? Ser det ut til at hun flink på skolen? Hvordan er forholdet hennes til de andre elevene?

7) Hva tror du er grunnen til at Caits far kaller henne vandreren? Hvordan setter dette kallenavnet filmens åpning i perspektiv, og hva forteller det oss om Caits forhold til familien og hjemmet? Hvorfor tror du Cait legger ut på vandring alene?

8) Hvorfor tror du at Caits far er tilsynelatende likegyldig til hvor lenge hun skal bo hos konas kusine, og kanskje til og med hadde syntes det var greit om hun ble der permanent? Hvorfor tror du Cait er den av døtrene de sender vekk for sommeren?

9) Hva tror du er grunnen til at Caits foreldre fortsetter å få barn, når de åpenbart ikke egentlig har økonomi til det? Hvordan har det irske samfunnets forhold til prevensjon vært opp gjennom historien? Hvorfor var prevensjonsmidler ulovlige i Irland fram til 1980? Hvorfor er prevensjonsmidler fortsatt et kontroversielt tema i mange land? Hva er de negative samfunnsmessige konsekvensene av å forby prevensjonsmidler?

Contraception in the Republic of Ireland – Wikipedia
Irish Family Planning Association – Wikipedia
Birth Control – Wikipedia
Prevensjon – Store norske leksikon
10) Hvordan blir Cait mottatt hos morens kusine Eibhlin og hennes mann Sean?

11) På hvilke måter er Eibhlin og Seans hjem forskjellig fra Caits hjem? Hva virker deres sosioøkonomiske status å være? Hvordan framstår forholdet mellom de to, sammenlignet med forholdet mellom Caits foreldre?

12) Hvorfor foreslår Caits far Dan at hun kan jobbe for maten hos Eibhlin og Sean? Hva svarer Sean til dette? Hvordan reagerer Dan på at Eibhlin og Sean ikke forventer at Cait skal arbeide på gården deres, og at hun er mer enn velkommen hos dem?

13) Hvordan reagerer Cait første gang hun går opp i andreetasje hos Eibhlin og Sean? Hva tror du er grunnen til at hun ser seg rundt på den måten hun gjør?

14) Hvordan tar Dan farvel med Cait, som han ikke skal se på flere uker? Hva mener han når han sier til henne «try not to fall into the fire, you»? Hvorfor reagerer Cait som hun gjør når faren drar, og ser lenge etter bilen i det han kjører vekk?

15) Hva slags klær får Cait låne, ettersom hun ikke har egne klær? Hvor kommer disse klærne fra?

16) Hva er betydningen av tapetet på rommet der Cait skal sove hos Eibhlin og Sean?

17) Hva slags forhold virker Cait å ha til hemmeligheter? Hva slags hemmeligheter har hun måttet holde på hjemme hos foreldrene? Hva sier Eibhlin til Cait om hemmeligheter? Hva mener Eibhlin når hun sier at et hus med hemmeligheter er et hus med skam?
18) Hvordan brukes brønnen som et frampek i filmen? På hvilken måte leker filmskaperne med publikums forventninger om at noe skal skje i forbindelse med denne brønnen? Hvorfor tror du at de gjør dette?

19) Hvordan er Seans forhold til Cait når hun først ankommer huset? Hva tror du er grunnen til at han først nesten ikke snakker til henne, og nesten virker litt avvisende? Hvordan utvikler forholdet mellom de to seg etter hvert? Hva er grunnen til at forholdet deres endrer seg?

20) Hvordan utvikler forholdet mellom Eibhlin og Cait seg i løpet av filmen? Hvorfor tror du at Eibhlin er så glad for at Cait skal bo hos dem gjennom sommeren?

21) Hvorfor tror du Cait mener at faren hadde blitt sur dersom Eibhlin hadde sendt foreldrene hennes penger for å hjelpe dem?
22) Eibhlin sier til seg selv at dersom Cait var hennes datter ville hun aldri etterlatt henne i et hus med fremmede. Hva tror du hun mener med dette? Hvis de fremmede hun sikter til er seg selv og mannen, hva sier det om forholdet de har til Caits foreldre?

23) Hvordan reagerer Eibhlin når hun ser at Cait har tisset i senga? Hva tror du er grunnen til at Cait er sengevæter? Hvorfor slutter hun med det etter å ha bodd hos Eibhlin og Sean en stund?

24) Første gang Cait ser en fryser og får vite at maten holder seg frisk der, sier hun at det er akkurat som Tir na nog. Hva mener hun med dette? Hvorfor tror du at hun kobler et vanlig husholdningsapparat med et mytologisk eventyrland? Hva er Tir na nog?

25) Hvordan hjelper Cait etter hvert til med hus- og gårdsarbeid hos Eibhlin og Sean? Hvorfor tror du hun gjør dette, når hun åpenbart ikke må?

26) Når en av Seans venner skal samle inn penger til nytt tak på skolen, virker han nølende. Sean sier at man ikke trenger egne barn for å ville gi andres barn ly. Hva antyder denne episoden om Eibhlin og Seans barnløshet? Hvorfor føler vennen deres at dette er et ømt tema?
27) Hvorfor blir Sean sint på Cait når hun forsvinner under rengjøringen av stallen? Hvorfor får han dårlig samvittighet senere? Hva gir Sean til Cait for å si unnskyld? Hvordan er dette med på å endre forholdet mellom de to?

28) På hvilke måter begynner Cait etter hvert å hjelpe Sean med arbeidet på gården? Hvordan responderer Sean på dette? Hva tror du er grunnen til at Sean etter hvert mykner opp overfor Cait, etter først å ha vært så kjølig mot henne?

29) Hvorfor ønsker Sean å kjøpe nye klær til Cait? Hva tror du er grunnen til at han mener at Cait ikke kan fortsette å gå i klærne hun får låne av dem?

30) Hvorfor retter hverken Cait eller Eibhlin på damen i klesbutikken som tror at de er mor og datter?

31) Hvordan får Cait vite om hva som har skjedd med Eibhlin og Seans sønn? Hvordan virker hun å reagere på dette? Hva skjedde med Eibhlin og Seans sønn? Hvordan reagerer de på at Cait har blitt fortalt om dette av naboen deres?

32) Sean har en lengre samtale med Cait på stranden, samme kveld som Cait får vite om skjebnen til Eibhlin og Seans sønn. Han sier til Cait «Du trenger ikke å si noe. Glem aldri det. Mange er de som mistet muligheten til å si intet, og tapte mye som en følge av det.» Hva tror du han mener med dette, og hvorfor sier han det til Cait?

33) Hva tror du er grunnen til at Cait blir markant bedre til å lese på bare noen få uker mens hun bor hos Eibhlin og Sean?
34) Hvordan reagerer Cait på at det kommer brev hjemmefra om at hennes nye bror er født? Hva er grunnen til at hun ikke blir glad for dette? Hva synes hun om at hun må hjem til foreldrene for å begynne på skolen igjen?

35) Hvordan reagerer Eibhlin og Sean på at Cait må dra?

36) Hva skjer med Cait og brønnen i slutten av filmen? Hvordan skaper filmskaperne spenning om Caits skjebne i forbindelse med denne hendelsen, ved hjelp av frempeket tidlig i filmen, historien om Eibhlin og Seans sønn, og måten sekvensen er klippet og lydlagt?

37) Hvorfor ønsker Eibhlin å skjule for Caits mor at hun falt i brønnen? Hvorfor sier Sean at hun må slutte å tenke på hva som kunne ha skjedd, og heller være glad for at ingenting alvorlig skjedde?
38) Hvorfor ser Cait etter Eibhlin og Seans hus gjennom bakvinduet på bilen i det de skal kjøre henne hjem igjen etter sommeren? Hva tror du hun føler i det øyeblikket?

39) Hvordan fortoner Cait, Eibhlin og Seans gjenmøte med Caits foreldre seg? Hvordan forandrer Cait seg fra den hun har blitt over de siste ukene, tilsynelatende tilbake til den hun var tidligere så fort hun kommer hjem?

40) Beskriv Cait som person, og hvordan hun forandrer seg gjennom filmen. Hva er unikt med denne unge jenta? Hvorfor ønsker hun å være så mye alene? Hvorfor er hun så stille og sjenert? Hvorfor virker hun å ha så vanskelig for å tilpasse seg omgivelsene sine? Hva er det som gjør at hun åpner seg på den måten hun gjør hos Eibhlin og Sean?

41) Hvordan snakker Eibhlin og Sean om Cait til moren hennes i det de skal dra hjem igjen, etter å ha levert henne?

42) Hvordan bruker filmskaperne montasje, altså en rask blanding av flere bilder, for å illustrere hva Cait tenker på og føler når hun løper etter Eibhlin og Sean i slutten av filmen? Hvilke tanker opplever vi som publikum farer gjennom Caits hode i dette øyeblikket?
43) Hvordan tolker du filmens siste bilder, av Caits far som kommer gående nedover veien, mot Cait som holder fast i Sean og sier «daddy», først mot sin egen far i det hun ser ham, så til Sean i det hun lukker øynene og lener hodet mot skulderen hans? Hva mener Cait når hun sier «Daddy»? Hva tror du kommer til å skje videre med Cait?


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , KRLE-faget , Samfunnsfag
Tema:Barn, Drømmer, Død, Etikk, Familie, Fantasi, Identitet, Kjærlighet, Omsorg, Oppvekst, Respekt, Samfunn, Skole, Sorg, Språk og uttrykksmåter, Tilhørighet, Vennskap
 

Fakta

Originaltittel:An Cailín Ciúin
Regi:Colm Bairéad
Roller:Carrie Crowley, Andrew Bennett, Catherine Clinch, Michael Patric
Genre:Drama
Nasjonalitet:Irland
Språk:engelsk/irsk/Gælisk
Lengde:1 t. 34 min.
Distribusjon:Selmer Media
Produksjonsår:2022
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen