Filmweb
 
 

Boy from Heaven

Den øverste lederen på det prestisjetunge muslimske universitetet al-Azhar i Kairo dør. Det må derfor utnevnes en ny storimam og dette utløser konflikt og krangling mellom militæret, etterretningstjenesten og ulike religiøse fraksjoner. I sentrum av det hele er Adam, en ung student som nettopp har kommet til storbyen. Han blir en liten brikke i et stort maktspill. Boy From Heaven er en film av svenske Tarik Saleh og var Sveriges Oscar-kandidat.

Egnethet i skolen
Filmen egner seg best fra 8. til 10. trinn og på videregående. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene KRLE, historie og samfunnsfag. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to førstnevnte temaene.

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, andre forutsetter lengre besvarelser. Noen oppgaver krever videre kildearbeid, fortrinnsvis på nett. Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper. Elevene kan gjerne bare løse et utvalg av oppgavene, enten valgt av lærer basert på ønsket fokus i henhold til lærerplanens kompetansemål, eller valgt av elevene selv. Oppgavene kan gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter under filmen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer av filmens handling, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer elevenes svar i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver om filmen

1) Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva filmskaperne forsøker å fortelle med den. Hva er filmens tematikk og budskap?

2) Hvilken relevans har filmens tittel for historien den forteller? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen? Hva tror du er grunnen til at filmens tittel er endret til Cairo Conspiracy i engelskspråklige territorier?

3) Filmen åpner med en tekstplakat som informerer om al-Azhar, universitetet i sentrum av filmens handling. Les om dette universitetet og skriv et kort sammendrag av dets historikk og hva slags skole det er.

Al-Azhar University – Wikipedia
Al-Azhar University – Britannica


4) Åpningsscenene I filmen viser hovedkarakteren Adam på jobb med faren, og et kort innblikk i familielivet deres. Hva er førsteinntrykket du får av livet til Adam og familien? Hva slags sosioøkonomisk status virker de å ha? Ser det ut til at de er en ressurssterk familie med mye penger?

5) Hvordan reagerer Adam på å bli akseptert ved al-Azhar-universitetet? Hvorfor tror du han kanskje både er overrasket og usikker på det å ha fått plass der? Hvordan reagerer Adams far på dette?

6) Hvorfor straffer Adams far ham og brødrene? Hvor vanlig tror du det er at foreldre slår barna sine i Egypt? Hvor vanlig er det i Norge? Hva sier norsk lov om fysisk straff mot barn? Hva tror du egyptisk lov sier om dette?

Lov om barn og foreldre – Lovdata

7) Hva slags avskjed får Adam av familie og venner i landsbyen sin? Hva sier dette om samholdet mellom disse menneskene? Hvilken kontrast møter han til dette i sitt nye liv i Kairo?

8) Hvordan er Adams første møtet med universitetet? Hvordan bor studentene på universitetet? Hvordan er dette forskjellig fra hvordan de fleste norske studenter bor? Tror du at norske studenter hadde akseptert å bo slik disse studentene gjør? Hva er eventuelt grunnen til denne forskjellen på norske studenter og studentene på al-Azhar?
9) Hva tror du er grunnen til at alle på al-Azhar går med samme røde og hvite hatt som imamen i landsbyen Adam kommer fra går med? Hva er betydningen av denne hatten?

10) Hva er en imam? Hva slags forskjellige typer imamer finnes det? Hva er spesielt med storimamen av al-Azhar, hva skiller ham fra andre imamer?

Imam – Store norske leksikonI
mam – Wikipedia
Grand Imam of al-Azhar – Wikipedia


11) Hvorfor er det viktig for det egyptiske militæret og presidenten å få utnevnt deres kandidat til å bli den nye storimamen, etter at den sittende dør? Hvorfor er generalen uenig i loven som sier at storimamen ved al-Azhar sitter livet ut? Hva mener generalen med at landet ikke kan ha to faraoer? Hvorfor ønsker generalen og presidenten at sjeik Beblawi skal bli den nye storimamen?

12) Hvorfor tror du at militæret mener at presidenten i Egypt bør sitte livet ut? Hvordan skiller dette seg fra det vi anser som et demokrati? Hva er grunnen til at de fleste demokratier bytter ut sine politiske ledere gjennom frie valg med jevne mellomrom? Hvor stor andel av verdens land er demokratier? Hva er et demokrati? Hva kaller man ofte land som ikke er demokratier?

Demokrati – Store norske leksikon
Styreform – Store norske leksikon
Demokrati-indeksen – Wikipedia


13) Hva slags styreform har Egypt? Hvor ligger Egypt på den såkalte demokrati-indeksen? Hva tror du er årsakene til denne plasseringen? Hvordan har egyptisk politikk utviklet seg siden 1950-tallet? Hvilke utfordringer finnes i egyptisk politikk i dag?

Egypt – Store norske leksikon

14) Hva var den arabiske våren? Hva slags utslag ga denne bevegelsen i Egypt? Hvordan startet den arabiske våren og hva ble resultatene, spesielt i Egypt?

Den arabiske våren – Egypt

15) Hva er det muslimske brorskapet? Hva slags rolle spiller de i egyptisk politikk i dag?

Det muslimske brorskap – Store norske leksikon

16) En av de andre kandidatene som er aktuell til å bli den nye storimamen er den blinde sjeik Negm, som rådet ved universitetet ønsker. Når han blir introdusert i filmen ser vi ham forelese for studentene. Han forteller dem at de skal lukke øynene, slik at de kan se sannheten. «Behov er blindt, før det blir bevisst,» fortsetter han. «Og frihet er bevisstheten om behov.» Sitatet tilhører filosofen Karl Marx, som også sa at «religion er bevis på menneskets mentale impotens i møte med det vi ikke kan forstå.» Hva mener Marx og sjeik Negm med disse to sitatene? Hva er uvanlig ved at sjeik Negm siterer Karl Marx om religion? Hvem var Karl Marx og hva er han mest kjent for?

Karl Marx – Store norske leksikon

17) Hvordan framstår byen Kairo i filmen? Hva vet du om Kairo? Skriv et kort sammendrag om byen og dens historie.

Kairo – Store norske leksikon

18) Hva tror du er grunnen til at det bare er menn på nattklubben Adam og hans nye venn Zizo drar på? På hvilke måter blir menn og kvinner segregert og behandlet forskjellig i det egyptiske samfunnet?

Kvinner i kamp i Kairo – NRK

19) Hva forsøker Zizo å rekruttere Adam til å bli? Hvorfor tror du at de kaller denne rollen «engel»? Hvorfor sier Zizo at hvert sekund på universitetet vil korrumpere Adams sjel? Hva er grunnen til at Adam blir valgt ut til å ta over for Zizo?
20) Hva blir oberst Ibrahim sendt til al-Azhar for å etterforske? Hva er den egentlige grunnen til at han er der? Hvorfor er rådet ved universitetet skeptiske til hans nærvær? Hvordan endrer oberst Ibrahim og hans mål seg i løpet av filmen?

21) Hva lærer sjeik Beblawi studentene sine om sharia? Hva tror du han mener med at sharia ikke er islamsk lov, men guddommelig rett? Hva er sharia? Hva er forholdet mellom sharia og fiqh? Hvorfor er dette forholdet gjenstand for debatt i islamske miljøer?

Sharia – Store norske leksikon

22) Hva virker Adam og de andre studentene hovedsakelig å lære om ved al-Azhar-universitetet? Hvorfor tror du at bønnelære er så viktig der? Hvilke andre emner underviser de i virkeligheten ved al-Azhar i dag?

23) Hvilken rolle spiller jihad i filmen? Hva er jihad? Skriv et kort sammendrag om jihad og jihadisme, deres historie og rolle i dagens islamske verden.

Jihad – Store norske leksikon

24) Hva slags gruppe er det Adam infiltrerer? Hvilke synspunkter har medlemmene av denne gruppen, spesielt hva angår behandlingen av muslimer i land som Palestina, Syria, Irak, Burma og Kina, og hvordan den islamske verden bør reagere på dette?

25) Hvordan utvikler Adam seg i løpet av filmen? Hvilke moralske utfordringer står han overfor og hvordan håndterer han disse? Hva virker å være Adams viktigste motivasjon i de valgene han gjør gjennom filmen? På hvilke måter strider dette trolig imot religionen hans? Hva tror du er grunnen til at han allikevel tar valg han vet er moralsk feil? Hvordan preger dette ham etter hvert?

26) Hvordan skiller de tre sjeikene Negm, Beblawi og Durani seg fra hverandre i sitt syn på islam og hvordan de underviser studentene? Hva sier forskjellen mellom disse tre om noen av de interne uenighetene som finnes innen islamsk lære?
27) Hvordan ser vi viktigheten av koblingen mellom det egyptiske regimet og ledelsen ved al-Azhar mot slutten av filmen? På hvilken måte hjelper den nyvalgte storimamen presidenten med å fraråde demonstrasjoner mot landets styre? Hvilken makt ser vi at storimamen har over folket?

28) Hvordan utvikler forholdet mellom Adam og hans romkamerat Raed seg i løpet av filmen? På hvilken måte er de to speilbilder av hverandre, som begge ender opp som ofre for et korrupt regime?

29) Hvordan ser vi at det egyptiske politiet opererer mot slutten av filmen? Hva slags inntrykk får du av hva slags rettssikkerhet folk i Egypt har, basert på denne filmen? Hvor riktig tror du dette bildet er? Hvilke menneskerettighetsbrudd er det egyptiske politiet og regimet anklaget for?

Egypts samtidshistorie – Store norske leksikon

30) Hva tror du filmen forsøker å fortelle om forholdet mellom religion og politikk i Egypt? Hvorfor er det ofte problematisk å blande stat og religion, for eksempel ved at koblingene mellom et lands religiøse og politiske ledelse er veldig nære, eller at et lands religiøse ledere faktisk også styrer landet? I hvilke land ser vi de uheldige konsekvensene av dette i dag? Hvordan er forholdet mellom stat og religion i Norge?


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Tema:Etikk, Familie, Filosofi, Historie, Ideologi, Individ og gruppe, Makt, Menneskerettigheter, Mot, Politikk, Religion, Samfunn, Skole, Tilhørighet, Vennskap
 

Fakta

Originaltittel:Boy from Heaven
Regi:Tarik Saleh
Roller:Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mehdi Dehbi, Mohammad Bakri, Makram J. Khoury
Manus:Tarik Saleh
Genre:Drama / Thriller
Nasjonalitet:Sverige / Danmark / Frankrike / Finland
Språk:Arabisk
Produsent:Kristina Åberg, Fredrik Zander
Musikk:Krister Linder
Lengde:2 t. 6 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2022
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen