Filmweb
 
 

Eiketreet og dyrene som bor der

I ”Eiketreet og dyrene som bor der” møter vi mange ulike dyr bosatt i et over 200 år gammelt eiketre. Filmen følger livet til disse dyrene gjennom et helt år. Filmens rollebesetning består av blant annet ekorn, nøttesnutebiller, hønsehauk, maur, åkermus og mange flere arter i et fascinerende samspill. Tilsammen utgjør disse et levende, summende og mangfoldig univers, hvor hele eiketreet, fra røttene til trekronen, gir både mat, husly og beskyttelse til de ulike skapningene.
Se filmens trailer.

Filmen er innspilt i Frankrike, og har en egen offisiell hjemmeside - på fransk – for de som behersker språket.
EGNETHET I SKOLEN
”Eiketreet og dyrene som bor der” har ikke fått en nedre aldersgrense. Begrunnelse er at ”denne filmen inneholder ingen scener som antas å være skadelige for barn.” I skolesammenheng vil det være mest naturlig å bruke denne filmen fra 1. til 7. skoletrinn. Den kan også vises for barnehagebarn.

Det faglige arbeidet knyttet til visningen av denne filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene norsk, samfunnsfag, naturfag og kunst & håndverk. Høsten 2020 ble nye læreplaner introdusert gjennom Fagfornyelsen. Her er de tre tverrfaglige temaer sentrale: Demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling. Filmer som ”Eiketreet og dyrene som bor der” vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot sistnevnte tema, noe som spørsmålsseksjonen under vil vise.
Les mer her.

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette læringsutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Blant oppgaveforslagene under kan man også finne tips til utforskningstemaer som kan bli til en fordypningsoppgave. Her kan man i så fall samarbeide i par/grupper, og kanskje til slutt ha en presentasjon for klassen.
A: NATUREN OG DEG
1) Hvilke ville dyr nærmiljøet deres er dere mest vant til å se? Snakk sammen i klassen.

2) Hvilke ville pattedyrarter som holder til i ditt nærmiljø er sjeldne å få øye på? Hvilke skulle du helst ha sett? Snakk sammen med andre i klassen om dette. Hva må til for å få sett disse dyrene, tror dere?

3) Dra på en ekskursjon sammen, til et naturområde i nærheten av skolen. Prøv å legge merke til hva slags liv som finnes i området. Vær både stille og tålmodig, og se og lytt.  Dere kan også klatre i trær, løfte på steiner og grave i jorda. Dere kan både tegne skisser og fotografere det dere ser. (Bildene kan printes ut og henges opp som en naturfotoutstilling på skolen.)

4)  Mye av ”Eiketreet og dyrene som bor der” er filmet ved hjelp av små kameraer som er plassert oppe i og rundt eika. Ved hjelp av slike kameraer kan man også for eksempel følge med på hva som skjer inne i en fuglekasse. Har dere tilgang til et slikt kamera, som dere kan observere livet i naturen med? (Husk i så fall å plassere det i tråd med regelverket.)

5) Finnes det eiketrær i nærheten av skolen din? Hvilke treslag kjenner du igjen og kan navnet på? Er det noen trær i eller rundt skolegården? Finn ut hva disse heter.

6) Hvilke fugler kan du navn på? Kjenner du igjen noen fuglelyder? Snakk sammen i klassen om dette. Lag gjerne en oversikt med bilder som dere kan printe ut og henge opp i klasserommet.
B: DYRERIKET
1A) I filmen så vi mange ulike arter som hører naturlig til i et skogsmiljø. Under kan du se en oversikt over flere av disse. Se på oversikten og snakk sammen om hvilke dyr dere kan mye eller lite om fra før. Bestem dere for hvilke dyr dere har lyst til å lære mer om, og bruk så bøker og internett til å finne stoff.

PATTEDYR: Ekorn, pinnsvin, grevling, rev, rådyr, villsvin, sumpbever, småskogmus
FUGLER: Trane, flaggspett, ender (ulike typer), nøtteskrike, hønsehauk, flaggspett, blåmeis, tårnugle
INSEKTER: Marihøne, bier, maur, snutebille

1B) I tillegg så vi en frosk og en æskulapsnok. Hva slags dyr er disse? (De er ikke pattedyr, insekter eller fugler!)

1C) Kan du dele dyrene i oversikten inn i følgende grupperinger?:

- Kjøttetere/planteetere
- Rovdyr/byttedyr (Hvem jakter på hvem?)
- Hvem er det som går i hi om vinteren?
- Hvem tror du er minst og mest redd for mennesker?
- Hvem er raskest og hvem er langsomst?
- Hvem er våken om natta og hvem er våken om dagen?
- Hvem lager reir, tue, hule, hi eller en annen type bolig?

Kanskje dere også finner andre kategorier det er morsomt og/eller interessant å dele disse dyrene inn i?

2) I filmen ser vi en hønsehauk jakte på en nøtteskrike. Håpte du at hønsehauken skulle få tak i nøtteskrika, eller håpte du nøtteskrika skulle komme seg unna? Snakk sammen i klassen – og begrunn tankene dine.

3) I filmen ser vi naturkrefter som vann og vind være både til fordel og til ulempe for de ulike dyrene. Snakk sammen om når vann og vind er til hjelp, og når det er til skade, for ulike fugler og pattedyr (gjerne inkluder mennesket).

4) Så dere i filmen eksempler på dyr som snakket til hverandre ved hjelp av lyd? Diskuter i klassen. På hvilke ulike måter klarer dyr å kommunisere med hverandre?
C: TEGNEOPPGAVER
1A) Del et stort ark i fire like store deler, og i hver fjerdedel tegner du det samme treet slik du tenker det kan se ut om høsten, vinteren, våren og sommeren. Bruk farger … og ha gjerne med ulike dyr på tegningen!

1B) Som forrige oppgave, men grupper à fire elever kan i samarbeid tegne det samme treet i hver sin årstid.

2) Hvordan så det ut nede i bakken under treet? Tegn et tverrsnitt av bakken under eika på et stort ark, og tegn ulike ganger hvor det bor mus og andre skapninger. Samarbeid gjerne om å tegne hva som foregår i gangene mellom eiketrerøttene.

3) Samarbeid i grupper om å tegne ekorn i ulike situasjoner. Kanskje et ekorn leker seg i en tretopp? Eller samler nøtter eller gjemmer seg for et rovdyr?

4) I filmen så dere dyr på jakt, for eksempel en hønsehauk, en æskulasnok og en tårnugle. Tegn en tegneserie om et av disse dyrene på jakt. Lag en morsom og uventet avslutning på fortellingen.

5) Dere kan jo også ta med dere tegneutstyr utendørs. Finn et lite eller stort naturområde, sett dere ned – og tegn hva dere ser. Lag en utstilling av de ferdige resultatene.
D: DIVERSE
1) La du merke til musikken i filmen? Hvis dere vil kan dere sammen i klasserommet høre filmmusikken på nytt, ved hjelp av for eksempel Spotify. Søk på ”Le Chêne (Bande originale du film)”. Her kan dere velge noen av sporene, prøve å oversette de franske titlene til norsk, og sammen leve dere inn i hva slags stemning denne musikken forsøker å gi dere.

2) Hvordan var det å se en hel film uten tale? Savnet dere at noen snakket? Var det noe som var vanskelig å skjønne uten at det ble forklart med ord underveis? Diskuter dette i klassen.

3) Har dere lært om fotosyntesen? I så fall: Hvilke eksempler i filmen så dere på de ulike delene av en fotosyntese?

4) Ekornet i filmen hamstrer. Hva vil dette si? Kan mennesker også hamstre? Snakk sammen om hva dere vet om dette.

5) Klarer dere å se for dere hvordan filmskaperne klarte å filme alt dere så? Hvordan kan man filme små mus nede i gangene sine? Hva med en hønsehauk som jager en nøtteskrike gjennom skogen? Kanskje kjenner dere noen som har greie på film, som kan hjelpe til med å forklare?
E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL
1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av det du så og hørte i filmen deg glad? Ble du noen gang trist? Sint? Fikk noe deg til å le? Gjorde noe deg bekymret? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

3) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

4) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poheimstad@hotmail.com Takk!

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. har jobbet som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [Barnehage, 1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Naturfag , Kunst og håndverk
Tema:Dokumentar, Etikk, Familie, Geografi, Identitet og gruppe, Klima, Miljøvern og naturvitenskap, Natur og miljø, Naturfag, Naturvern, Språk og uttrykksmåter.
 

Fakta

Originaltittel:Le chene et ses habitants
Regi:Laurent Charbonnier, Michel Seydoux
Roller:Ekorn, mus og mange andre dyr.
Nasjonalitet:Frankrike
Musikk:CYRILLE AUFORT
Lengde:1 t. 20 min.
Distribusjon:Storytelling Media
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen